Use style: paper title) Subtitle as neededtải về 15.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích15.99 Kb.
Template for GIS Conference 2015*
(use style: paper title)

Subtitle as needed (paper subtitle)Authors Name/s per 1st Affiliation (Author)

line 1 (of Affiliation): dept. name of organization

line 2-name of organization, acronyms acceptable

line 3-City, Country

line 4-e-mail address if desired

Authors Name/s per 1st Affiliation (Author)

line 1 (of Affiliation): dept. name of organization

line 2-name of organization, acronyms acceptable

line 3-City, Country

line 4-e-mail address if desired
Abstract*CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, or Math in Paper Title or Abstract. (Abstract)

Keywords—component; formatting; style; styling; insert (key words)

I. Introduction (Heading 1)


jhri hjfkdjhk hfdjkfhaksfh hfkjfhaksjfh f hkjjhf jkadsf kjd fkjf akjf hksjdjf kajfh asdjkf hskjdjf hkdsjfh akjsdf hkjsdf nksdajf hjkadsf hksjdf ksjfh kdsjf hkjsajdhf ksajdf hkasdjf hkjdjsf ksdjafh kjsdaf huerqiureoir u cmnv mvn hjkhih.

II. Heading 1

A.Heading 2


Jalskdfjalkf fladfj lkfj jalskdfjlkdjf oeirueioru.

B.Heading 2


Hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographic Information System) hình thành từ những 60 của thế kỷ trước và cho đến nay, GIS đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trên toàn thế giới. Thực tế là gần như mọi hoạt động của con người đều gắn liền với một vị trí có tọa độ địa lý xác định. Để hỗ trợ việc ra quyết định trong các vấn đề phát sinh liên quan đến quy chiếu địa lý quy mô địa phương đến toàn cầu, GIS đã trở thành nền tảng công nghệ đặc biệt hữu dụng. GIS là công cụ để tích hợp và quản lý thông tin đa ngành trong các lĩnh vực như: Chính phủ điện tử, quản lý các dịch vụ xã hội, phòng chống dịch bệnh, chống khủng bố, bảo tồn đa dạng sinh học, dịch vụ sinh thái môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu và quản lý thảm họa, quản lý tài nguyên và môi trường, bảo vệ quốc phòng an ninh biển đảo v.v.. chính xác và kịp thời.

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự phát triển GIS Việt Nam thể hiện qua con số trên 30 Trường đại học và cao đẳng đào tạo GIS và hàng trăm cơ sở nghiên cứu, trung tâm ứng dụng và hàng nghìn cơ quan, ban ngành sử dụng GIS như là một công dụng và hàng nghìn cơ quan, ban ngành sử dụng GIS như là một công

Ergrge cụ hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, để phát triển bền vững GISv ở Việt Nam cần có những trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian qua và thảo luận về sự hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong quản lý nhà nước, ứng dụng sản xuất và giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam

Trên cơ sở đó, đã có rất nhiều hội nghị, hội thảo về viễn thám, GIS và GPS được tổ chức định kỳ tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hội nghị GISIDEAS, Hội nghị Ứng dụng GIS toàn quốc thu hút sự tham gia của cộng đồng viễn thám và GIS ở trong và ngoài nước. Các nhà khoa học trong khối khoa học về Trái đất nói chung và các nhà khoa học Địa lý nói riêng đã tích cực tham gia các Hội thảo này vừa nhằm mục đích công bố các công trình nghiên cứu, mặt khác nhằm trao đổi các kinh nghiệm cũng như tìm kiếm các đề tài, dự án nhằm phối hợp nghiên cứu để tiến kịp với trình độ của Thế giới.Tiếp theo các cuộc Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc” đã tổ chức thành công vào các năm 2009 tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, năm 2010 tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, năm 2011 tại Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng, năm 2012 tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, năm 2013 tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm 2014 tại Đại học Cần Thơ, và tới năm 2015 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc.
References

The template will number citations consecutively within brackets [1]. The sentence punctuation follows the bracket [2]. Refer simply to the reference number, as in [3]—do not use “Ref. [3]” or “reference [3]” except at the beginning of a sentence: “Reference [3] was the first ...”


  1. G. Eason, B. Noble, and I.N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529-551, April 1955. (references)

  2. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.

  3. I.S. Jacobs and C.P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G.T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271-350.

  4. K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.

  5. R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.

  6. Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740-741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982].

  7. M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương