Usd 457 Các Trường Công Trong Garden City Danh Mục Dụng Cụ Học Sinh Garden City, Kansas 67846tải về 31.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích31.49 Kb.
#21323
USD 457 Các Trường Công Trong Garden City Danh Mục Dụng Cụ Học Sinh Garden City, Kansas 67846

Niên Khóa 2015-2016Lớp Vở Lòng

Túi đeo lưng (không loại nhỏ hay bánh xe)

1 – 5 Cục đất sét

1 Hộp viết mực màu (có thể bôi được)

1 Hộp 8 cây viết mực màu có tẩy khô

Màu nước

1 Chai keo nước (Elmer’s, 16 oz.)

10 Cây Keo

Dỉa Giấy


2 Hộp Lớn Giấy Lau Mặt

Quần Áo Để Thay Đổi
Lớp Mầm non-Giáo Dục Đặc Biệt

Tả lót/Vải lau (nếu cần)


Lớp Mẩu Giáo

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì (bằng cao-su) 4 cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

2 Cục gôm lớn

2 Hộp viết màu (loại 24)

3 Bìa màu có túi đựng giấy

2 Quyển vở có lò-xo ( với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

Túi ny-lon có dây kéo (loại 1/4)

Lớp 1

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì (bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

1 Chai keo (Elmer’s, 8 oz.)

3 Bìa màu có túi đựng giấy

3 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

3 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

1 Bịt thẻ ghi chú (kích thước 3x5)

Túi ny-lon có dây kéo (loại 1 gallon)


Lớp 2

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp Đựng viết chì (bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại ½”)

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

1 Chai keo (Elmer’s, 8 oz.)

3 Bìa màu có túi đựng giấy

3 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

2 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

Túi ny-lon có dây kéo (loại 1 gallon)


Lớp 3

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì (bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại ½”)

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

1 chai keo (Elmer’s, 8 oz.)

5 Bìa màu có túi đựng giấy

5 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

2 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo

Lớp 4

Túi đeo lưng hay ba-lô 2 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

Hộp đựng viết chì ( bằng cao-su) 2 Cây keo

3 Hộp viết chì (số 2) Kéo cắt giấy

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại ½”)

2 Cục gôm lớn

Hộp viết màu (loại 24)

5 Bìa màu có túi đựng giấy

5 Quyển vở ghi chép có lò-xo (với đường kẻ rộng)

2 Bịt giấy rời để ghi chép (với đường kẻ rộng)

1 Hộp, 3 cây viết màu Expo


Lớp 5 và 6

Hộp hay túi có dây kéo đựng viết chì 3 Hộp lớn Giấy Lau Mặt

4 Hộp viết chì (số 2) 2 Cây keo

1 Hộp viết mực 1 Bịt thẻ ghi chú (kích thước 3x5)

1 Cục gôm màu hồng lớn 2 Viết ghi chú

1 Hộp viết chì màu 1 Bìa cứng có 3 khoen (loại 1”)

6 Bìa cứng có túi đựng giấy 1 Tập ghi chép

4 Quyển vở ghi chép có lò-xo

2 Bịt giấy rời để ghi chép

3 Cây viết màu ExpoCác Trường Tiểu Học:

Abe Hubert Georgia Matthews

Alta Brown Gertrude Walker

Buffalo Jones Jennie Barker

Edith Scheuerman Jennie Wilson

Florence Wilson Plymell

Garfield Early Childhood Center Victor Ornelas
Các Trường Trung Chuyển:

Bernadine SittsCharles O. Stones


tải về 31.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương