United States of America Hợp chúng quốc Hoa Kỳtải về 0.89 Mb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Những ngày lễ liên bang


Dưới đây là những ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ. Đa số các ngày lễ tại Hoa Kỳ được ấn định theo kiểu ngày trong tuần, khác kiểu ngày trong tháng mà người Việt quen dùng đến. Lấy ngày Lễ Tạ ơnđể làm thí dụ thì ngày lễ rơi vào ngày thứ năm lần thứ tư trong tháng 11 (không phải thứ năm cuối cùng của tháng 11, thí dụ năm 2012 có đến 5 ngày thứ năm trong tháng 11). Có nghĩa là vào đầu tháng 11, ta đếm ngày thứ năm lần thứ nhất, ngày thứ năm lần thứ hai, ngày thứ năm lần thứ ba và ngày thứ năm lần thứ tư thì chính là ngày Lễ Tạ ơn.

Ngày

Lần

Tháng

Tên

Tên tiếng Việt

Chú giải

1 tháng 1

-

-

New Year

Tết Dương lịch

Năm mới theo lịch Gregory

Thứ Hai

đầu tiên

tháng 1

Martin Luther King, Jr.'s Birthday

Sinh nhật Martin Luther King, Jr.

Một lãnh tụ phong trào nhân quyền Mỹ

Thứ Hai

thứ ba

tháng 2

Presidents' Day

Lễ Tổng thống

Tưởng niệm George Washington
và Abraham Lincoln.

Thứ Hai

cuối cùng

tháng 5

Memorial Day

Lễ Chiến sĩ Trận vong

Tưởng niệm những quân nhân đã khuất
khi đang phục vụ đất nước.

4 tháng 7

-

-

Independence Day

Lễ Độc lập Hoa Kỳ

Hoa Kỳ tuyên bố độc lập khỏi Đế quốc Anh

Thứ hai

đầu tiên

tháng 9

Labor Day

Lễ Lao động Mỹ

Thay thế Lễ Quốc tế Lao động 1 tháng 5.

11 tháng 11

-

-

Veterans' Day

Lễ Cựu chiến binh

Ghi ơn những người cựu chiến binh.

Thứ năm

thứ tư

tháng 11

Thanksgiving

Lễ Tạ ơn

Tạ ơn sau một vụ mùa thu hoạch.

25 tháng 12

-

-

Christmas

Lễ Giáng sinh

Mừng sinh nhật chúa Giê-xu và cũng là
lễ thế tục mùa đông đối với mọi người.

Chú thích


 1. a b c d “United States”. The World Factbook. CIA (2007-05-31). Truy cập 15 tháng 6 năm 2007.

 2. ^ Extrapolation from U.S. POPClock. U.S. Census Bureau. Cập nhật automatically.

 3. a b c d e “World Economic Outlook Database”. International Monetary Fund (tháng October năm 2008). Truy cập 27 tháng 10 năm 2008.

 4. ^ “Household Income Distribution, 1967 to 2005”. U.S. Census Bureau (18 tháng 12 năm 2006). Truy cập 28 tháng 12 năm 2006.[liên kết hỏng]

 5. ^ “Table 1: Human Development Index”. Human Development Report 2006. United Nations Development Program. Truy cập 28 tháng 12 năm 2006.[liên kết hỏng]

 6. a b c d Adams, J.Q., and Pearlie Strother-Adams (2001).Dealing with Diversity. Chicago: Kendall/Hunt. ISBN 078728145X.

 7. ^ The European Union has a larger collective economy, but is not a single nation.

 8. ^ Dull, Jonathan R. (2003). "Diplomacy of the Revolution, to 1783," p. 352, chap. in A Companion to the American Revolution, ed. Jack P. Greene and J. R. Pole. Maiden, Mass.: Blackwell, pp. 352–361. ISBN 1405116749.

 9. ^ Cohen, Eliot A. (July/tháng 8 năm 2004). “History and the Hyperpower”. Foreign Affairs. Truy cập 14 tháng 7 năm 2006.

 10. ^ “The Charters of Freedom”. National Archives. Truy cập 20 tháng 6 năm 2007.

 11. ^ Kết quả thống kê do Google tại trang Bộ Ngoại Giao Việt Nam: hợp chủng quốc; hợp chủng quốc

 12. ^ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (7 tháng 11 năm 2007). “Thống nhất sử dụng tên gọi "Hợp chúng quốc Hoa Kỳ"”. Truy cập 12 tháng 12 năm 2008.[liên kết hỏng]

 13. ^ “Trang chính”. Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hà Nội. Truy cập 26 tháng 3 năm 2010.

 14. ^ “Trang chính”. Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập 26 tháng 3 năm 2010.

 15. ^ Thái Văn Kiểm. "The Twain Did Meet, First Contacts between Vietnam and the United States of America". Vietnam Culture Series No 5. Sài Gòn: Bộ Quốc gia Giáo dục, 1961. tr 21

 16. ^ “World Factbook: Area Country Comparison Table”. Yahoo Education. Truy cập 28 tháng 2 năm 2007.

 17. ^ Benner, Susan (1992-05-24). “Tackling Colorado's 14,000-Footers”. New York Times. Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.

 18. ^ O'Hanlon, Larry. “Supervolcano: What's Under Yellowstone?”. Discovery Channel. Truy cập 13 tháng 6 năm 2007.

 19. ^ Perkins, Sid (2002-05-11). “Tornado Alley, USA”. Science News. Truy cập 20 tháng 9 năm 2006.[liên kết hỏng]

 20. ^ Morse, Larry E., et al.. “Native Vascular Plants”. Our Living Resources. U.S. Dept. of the Interior, National Biological Service. Truy cập 14 tháng 6 năm 2006.[liên kết hỏng]

 21. ^ “Our Living Resources”. U.S. Dept. of the Interior, National Biological Service. Truy cập 14 tháng 6 năm 2006.[liên kết hỏng]

 22. ^ “National Park Service Announces Addition of Two New Units”. National Park Service (2006-02-28). Truy cập 13 tháng 6 năm 2006.

 23. ^ “Federal Land and Buildings Ownership”. Republican Study Committee (2005-05-19). Truy cập 13 tháng 6 năm 2006.

 24. ^ “Abuse of Trust: A Brief History of the Bush Administration’s Disastrous Oil and Gas Development Policies in the Rocky Mountain West”. Wilderness Society (2007-05-28). Truy cập 11 tháng 6 năm 2007.

 25. ^ Vidal, John, and David Adam (2007-06-19). “China Overtakes US as World's Biggest CO2 Emitter”. Guardian. Truy cập 27 tháng 6 năm 2007.

 26. ^ “U.S. Faces International Pressure on Climate Change Policy”. Online NewsHour. PBS (2005-07-05). Truy cập 5 tháng 5 năm 2007.[liên kết hỏng]

 27. ^ “Peopling of Americas”. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History (1 tháng 6 năm 2004). Truy cập 19 tháng 6 năm 2007.[liên kết hỏng]

 28. ^ Mann, Charles C. (2005). 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus. New York: Knopf. ISBN 140004006X.

 29. ^ “British Convicts Shipped to American Colonies”.American Historical Review 2. Smithsonian Institution, National Museum of Natural History (tháng 10 năm 1896). Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.

 30. ^ “The United Empire Loyalists—An Overview”. Learn Quebec. Truy cập 19 tháng 6 năm 2007.

 31. ^ Morrison, Michael A. (1999). Slavery and the American West: The Eclipse of Manifest Destiny and the Coming of the Civil War. Chapel Hill: University of North Carolina Press, pp. 13–21. ISBN 0807847968.

 32. ^ “1860 Census”. U.S. Census Bureau. Truy cập 10 tháng 6 năm 2007. Page 7 lists a total slave population of 3.953.760.

 33. ^ De Rosa, Marshall L. (1997). The Politics of Dissolution: The Quest for a National Identity and the American Civil War. Edison, NJ: Transaction, p. 266. ISBN 1560003499.

 34. ^ Spielvogel, Jackson J. (2005). Western Civilization: Volume II: Since 1500. Belmont, CA: Wadsworth, p. 708. ISBN 0534646042.

 35. ^ Foner, Eric, and John A. Garraty (1991). The Reader's Companion to American History. New York: Houghton Mifflin, p. 576. ISBN 0395513723.

 36. ^ McDuffie, Jerome, Gary Wayne Piggrem, and Steven E. Woodworth (2005). U.S. History Super Review. Piscataway, NJ: Research & Education Association, p. 418. ISBN 0738600709.

 37. ^ “World War II By The Numbers”. National WWII Museum.[liên kết hỏng] Francis, David R. (2005-08-29). “More Costly than "The War to End All Wars"”. Christian Science Monitor. Truy cập 24 tháng 10 năm 2006.

 38. ^ “The United States and the Founding of the United Nations, tháng 8 năm 1941–tháng 10 năm 1945”. U.S. Dept. of State, Bureau of Public Affairs, Office of the Historian (tháng 10 năm 2005). Truy cập 11 tháng 6 năm 2007.[liên kết hỏng]

 39. ^ Pacific War Research Society (2006). Japan's Longest Day. New York: Oxford University Press. ISBN 4770028873.

 40. ^ Rudolph, John L. (2002). Scientists in the Classroom: The Cold War Reconstruction of American Science Education. New York: Palgrave Macmillan, p. 1. ISBN 0312295715.

 41. ^ Niskanen, William A.. “Reaganomics”. The Concise Encyclopedia of Economics. Truy cập 21 tháng 10 năm 2007.

 42. ^ Voyce, Bill (2006-08-21). “Why the Expansion of the 1990's Lasted So Long”. Iowa Workforce Information Network. Truy cập 16 tháng 8 năm 2007.

 43. ^ Semple, Kirk (2007-05-12). “Majority of Iraq Lawmakers Seek Timetable for U.S. Exit”. New York Times. Truy cập 13 tháng 5 năm 2007.

 44. ^ Rogers, David (2007-05-09). “Democrats Push for Vote On Revised Iraq War Bill”. Wall Street Journal. Truy cập 13 tháng 5 năm 2007.

 45. ^ Scheb, John M., and John M. Scheb II (2002). An Introduction to the American Legal System. Florence, KY: Delmar, p. 6. ISBN 0766827593.

 46. ^ Raskin, James B. (2003). Overruling Democracy: The Supreme Court Vs. the American People. London and New York: Routledge, pp. 36–38. ISBN 0415934397.

 47. a b c d e “US Electoral College: Historical Election Results”. Cục Lưu trữ và Văn thư Quốc gia. Truy cập 20 tháng 4 năm 2010.

 48. ^ “The Associated Press Poll Conducted by Ipsos Public Affairs/Project #81-5681-13”. Ipsos Public Affairs (2007-08-08). Truy cập 20 tháng 8 năm 2007.

 49. ^ “Number of Democrats Falls to New Low, Republicans Decline Too”. Rasmussen Reports (2007-08-01). Truy cập 20 tháng 8 năm 2007.

 50. ^ “Table 2: Aliens From Countries That Sponsor Terrorism Who Were Ordered Removed—1 tháng 10 năm 2000 through 31 tháng 12 năm 2001”. U.S. Dept. of Justice (1 tháng 2 năm 2003). Truy cập 13 tháng 6 năm 2007.

 51. ^ “Americans Favor Private Giving, People-to-People Contacts”. U.S. Dept. of State, International Information Programs (2007-05-24). Truy cập 17 tháng 6 năm 2007.

 52. ^ “Department of Defense Active Duty Military Personnel Strengths by Regional Area and by Country (309A)”. Global Policy Forum (2005-12-31). Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.

 53. ^ “Department of Defense Base Structure Report, Fiscal Year 2005 Baseline”. Global Policy Forum. Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.

 54. ^ Ikenberry, G. John (March/April 2004). “Illusions of Empire: Defining the New American Order”. Foreign Affairs.Kreisler, Harry, and Chalmers Johnson (2004-01-29).“Conversations with History”. University of California at Berkeley. Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.

 55. ^ “The Fifteen Major Spender Countries in 2006”. Stockholm International Peace Research Institute (18 tháng 12 năm 2007). Truy cập 20 tháng 6 năm 2007.[liên kết hỏng]

 56. ^ “Rank Order—Military Expenditures—Percent of GDP”.The World Factbook. CIA (2007-05-31). Truy cập 13 tháng 6 năm 2007.

 57. ^ “Department of Defense”. Budget of the United States Government, FY 2006. Office of Management and Budget. Truy cập 19 tháng 6 năm 2007.[liên kết hỏng]

 58. ^ “Global Military Spending Hits $1.2 Trillion: Study”. Reuters (2007-06-11). Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.

 59. ^ “Iraq Coalition Casualties”. Iraq Coalition Casualty Count (2007-09-14). Truy cập 23 tháng 10 năm 2007.[liên kết hỏng]

 60. ^ “Rank Order—GDP (Purchasing Power Parity)”. The World Factbook. CIA (6 tháng 9 năm 2007). Truy cập 14 tháng 9 năm 2007.

 61. ^ “U.S. Top Trading Partners, 2006”. U.S. Census Bureau. Truy cập 26 tháng 3 năm 2007.

 62. ^ “Table 1289. U.S. Exports and General Imports by Selected SITC Commodity Groups: 2002 to 2005”. Statistical Abstract of the United States 2007. U.S. Census Bureau (tháng 10 năm 2006). Truy cập 26 tháng 8 năm 2007.

 63. ^ Amadeo, Kimberly. “The U.S. Debt and How It Got So Big”. About.com. Truy cập 7 tháng 7 năm 2007.

 64. ^ “Rank Order—Public Debt”. The World Factbook. CIA (2007-06-19). Truy cập 7 tháng 7 năm 2007.

 65. ^ “Industry as a Percentage of GDP”. Bureau of Economic Analysis. Truy cập 31 tháng 5 năm 2007.

 66. ^ “Table 726. Number of Returns, Receipts, and Net Income by Type of Business and Industry: 2003”. Statistical Abstract of the United States 2007. U.S. Census Bureau (tháng 10 năm 2006). Truy cập 26 tháng 8 năm 2007.

 67. ^ “Table 971. Gross Domestic Product in Manufacturing in Current and Real (2000) Dollars by Industry: 2000 to 2005 (2004)”. Statistical Abstract of the United States 2007. U.S. Census Bureau (tháng 10 năm 2006). Truy cập 26 tháng 8 năm 2007.

 68. ^ “Rank Order—Oil (Production)”. The World Factbook. CIA (6 tháng 9 năm 2007). Truy cập 14 tháng 9 năm 2007. “Rank Order—Oil (Consumption)”. The World Factbook. CIA (6 tháng 9 năm 2007). Truy cập 14 tháng 9 năm 2007.

 69. ^ “United States Information”. Federation of International Trade Associations (1 tháng 1 năm 2007). Truy cập 17 tháng 7 năm 2007.

 70. ^ Gettman, Jon (1 tháng 12 năm 2006). “Marijuana Production in the United States (2006)”. The Bulletin of Cannabis Reform. Truy cập 13 tháng 8 năm 2007. Nitya Venkataraman (2006-12-18). “Marijuana Called Top U.S. Cash Crop”. ABC News. Truy cập 14 tháng 8 năm 2007.

 71. ^ “Statistics about Business Size”. U.S. Census Bureau. Truy cập 13 tháng 12 năm 2006.

 72. a b “Doing Business in the United States (2006)”. World Bank. Truy cập 28 tháng 6 năm 2007.

 73. ^ Gumbel, Peter (2004-07-11). “Escape from Tax Hell”.Time. Truy cập 28 tháng 6 năm 2007.

 74. ^ “Labor Force and Earnings, 2005”. U.S. Census Bureau. Truy cập 29 tháng 5 năm 2007.

 75. ^ “Table 739. Establishments, Employees, and Payroll by Employment-Size Class and Industry: 2000 to 2003”.Statistical Abstract of the United States 2007. U.S. Census Bureau (tháng 10 năm 2006). Truy cập 26 tháng 8 năm 2007.

 76. ^ Fuller, Thomas (2005-06-15). “In the East, Many EU Work Rules Don't Apply”. International Herald Tribune. Truy cập 28 tháng 6 năm 2007.

 77. ^ Dobbs, Lou (2003-11-02). “The Perils of Productivity”.U.S. News & World Report. Truy cập 30 tháng 6 năm 2007.

 78. ^ “Highlights of Current Labour Market trends”. Key Indicators of the Labour Market Programme. International Labour Organization (2005-12-09). Truy cập 17 tháng 6 năm 2007.

 79. ^ “Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2005”. U.S. Census Bureau (tháng 8 năm 2006). Truy cập 17 tháng 6 năm 2007.

 80. ^ (“Income 2005”. U.S. Census Bureau. Truy cập 19 tháng 6 năm 2007.[liên kết hỏng])

 81. a b “Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2005”. U.S. Census Bureau (tháng 8 năm 2006). Truy cập 17 tháng 6 năm 2007.

 82. a b c d “2005 American Community Survey: Data Profile Highlights”. U.S. Census Bureau. Truy cập 13 tháng 6 năm 2007.

 83. a b c “Poverty Remains Higher, and Median Income for Non-Elderly Is Lower, Than When Recession Hit Bottom: Poor Performance Unprecedented for Four-Year Recovery Period”. Center for Budget and Policy Priorities (2006-09-01). Truy cập 24 tháng 6 năm 2007.

 84. ^ “United States (Country Fact Sheet)”. Human Development Report 2006. United Nations Development Program. Truy cập 28 tháng 12 năm 2006.[liên kết hỏng]

 85. ^ “Child Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries”. UNICEF (18 tháng 12 năm 2007). Truy cập 10 tháng 9 năm 2007.

 86. ^ Henderson, David R. (18 tháng 12 năm 1998). “The Rich—and Poor—Are Getting Richer”. Hoover Digest. Truy cập 19 tháng 6 năm 2007.

 87. ^ Shapiro, Isaac (2005-10-17). “New IRS Data Show Income Inequality Is Again on the Rise”. Center on Budget and Policy Priorities. Truy cập 16 tháng 5 năm 2007.

 88. a b c Gilbert, Dennis (1998). The American Class Structure. Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 0534505201.

 89. ^ Johnston, David Cay (2007-03-29). “Income Gap Is Widening, Data Shows”. New York Times. Truy cập 16 tháng 5 năm 2007.

 90. ^ “Field Listing—Distribution of Family Income—Gini Index”. The World Factbook. CIA (2007-06-14). Truy cập 17 tháng 6 năm 2007.

 91. ^ Greier, Peter (2005-06-14). “Rich-Poor Gap Gaining Attention”. Christian Science Monitor. Truy cập 21 tháng 8 năm 2006. For an argument that there has been no sustained, significant increase in inequality since 1988, seeReynolds, Alan (2007-02-07). “Income Distribution Heresies”. Cato Unbound. Truy cập 15 tháng 6 năm 2007.

 92. a b Thompson, William, and Joseph Hickey (2005). Society in Focus. Boston: Pearson. ISBN 020541365X.

 93. a b Williams, Brian, Stacey C. Sawyer, and Carl M. Wahlstrom (2005). Marriages, Families and Intimate Relationships. Boston: Pearson. ISBN 0205366740.

 94. ^ Domhoff, G. William (tháng 12 năm 2006). “Table 4: Percentage of Wealth Held by the Top 10% of the Adult Population in Various Western Countries”. Power in America. University of California at Santa Cruz, Sociology Dept.. Truy cập 21 tháng 8 năm 2006.

 95. ^ Kennickell, Arthur B. (2006-08-02). “Table11a: Amounts (Billions of 2004 Dollars) and Shares of Net Worth and Components Distributed by Net Worth Groups, 2004”.Currents and Undercurrents: Changes in the Distribution of Wealth, 1989–2004. Federal Reserve Board. Truy cập 24 tháng 6 năm 2007.

 96. ^ “Research and Development (R&D) Expenditures by Source and Objective: 1970 to 2004”. U.S. Census Bureau. Truy cập 19 tháng 6 năm 2007.[liên kết hỏng]

 97. ^ MacLeod, Donald (2006-03-21). “Britain Second in World Research Rankings”. Guardian. Truy cập 14 tháng 5 năm 2006.

 98. ^ Benedetti, François (2003-12-17). “100 Years Ago, the Dream of Icarus Became Reality”. Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Truy cập 15 tháng 8 năm 2007.

 99. ^ “Media Statistics > Televisions (per capita) by Country”. NationMaster (tháng 12 năm 2003). “Media Statistics > Personal Computers (per capita) by Country”. NationMaster (tháng 12 năm 2003). “Media Statistics > Radios (per capita) by Country”. NationMaster (tháng 12 năm 2003). Truy cập 3 tháng 6 năm 2007.

 100. ^ “Download 2007 Digital Fact Pack”. Advertising Age(2007-04-23). Truy cập 10 tháng 6 năm 2007.

 101. ^ “ISAAA Brief 35-2006: Executive Summary—Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2006”. International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. Truy cập 19 tháng 6 năm 2007.

 102. ^ “Car Free Day 2006: Nearly One Car per Two Inhabitants in the EU25 in 2004”. Europa, Eurostat Press Office (2006-09-19). Truy cập 15 tháng 8 năm 2007.

 103. : download -> version
  version -> Nhật Bản Đất nước mặt trời mọc (Phần 1) Lịch sử Nhật Bản
  version -> CÁc hàm thông dụng các hàm tóan học (math & trig)
  version -> ĐỀ CƯƠng kt hoc ky 1 khốI 10 2013-2014
  version -> CHƯƠng II: TỔng quan về ĐẦu tư quốc tế Khái niệm và đặc điểm của đầu tư quốc tế
  version -> BÊn thắng cuộC – chưƠng III: ĐÁnh tư SẢN
  version -> Nhà Tây Sơn
  version -> Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á tiếng Anh: Association of Southeast Asia Nations, viết tắt là asean
  version -> BÊn thắng cuộC – chưƠng IX: XÉ RÀO
  version -> TIÊu chuẩn qui đỊnh sử DỤng phụ gia trong thực phẩM 28tcn 156: 2000 Qui định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thuỷ sản


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương