Umumiy pedagogikatải về 0.73 Mb.
trang34/34
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích0.73 Mb.
#50576
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Umumiy pedagogika (1)
bola-tarbiyasida-maktabgacha-ta-lim-oila-va-jamiyatning-o-rni
Internet saytlar:

  1. www.pedagog.uz

  1. www. Ziyonet. uz

  1. www. tdpu.uz

  1. www. edu. uz

  1. tdpu-INTERANET. Ped111 Kadrlar tayyorlash milliy dasturi //Oliy ta'lim: me'yoriy hujjatlar to’plami. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. 2001. – 20-bet.

22 O‘sha manba, – 25-bet.

2


311 O‘sha manba, – 27-29-betlar.

41. O‘sha manba, – 34-bet.

2. O‘sha manba, – 30-bet.5


611 O‘sha manba, – 30-31-betlar.

722 O‘sha manba, –31-bet.

811 O‘sha manba, –31-32-betlar.

922 O‘sha manba, –32-33-betlar.

1011 Barkamol avlod orzusi //Tuzuvchilar Sh.+urbonov, H.Saidov, R.Ahliddinov. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1999. – 172-bet.

1122 O‘sha asar, 171-bet.

11 Kadrlar tayyorlash milliy dasturi //Oliy ta'lim: me'yoriy hujjatlar tыplami. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati. 2001. – 42-bet.

22 Barkamol avlod orzusi //Tuzuvchilar Sh.+urbonov, H.Saidov, R.Ahliddinov. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1999. – 173-174-betlar.

12


13


1411Rahimov S. Abu Ali ibn Sino, Ta'lim va tarbiya haqida. – Toshkent, Ыqituvchi, 1967. – 75-bet.

22 AlisherNavoiy. Mahbub ul-qulub. Asarlar. Ыn besh tomlik. 13 tom. – Toshkent, Badiiy adabiyot nashriyoti, 1966. –189-190-betlar.

11, Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Asarlar. Ыn besh tomlik. 13 tom. – Toshkent, Badiiy adabiyot nashriyoti, 1966. 192-193-betlar.

15


16


1722 Hoshimov K. va boshqalar. Pedagogika tarixi //Pedagogika oliy ыquv yurtlari va dorilfununlar talabalari uchun qыll. - Toshkent, Ыqituvchi, 1996, - 301-bet.

11 Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huququiy kafolati. – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1993, 27-28-bet.

1811 Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huququiy kafolati. – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1993, 27-28-bet.

1911 Barkamol avlod orzusi //Tuzuvchilar Sh.+urbonov, H.Saidov, R.Ahliddinov. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1999. – 143-bet.

20 Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent, o’qituvchi, 1992.

2111 Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi //Tuzuvchilar Sh.Qurbonov, H.Saidov R.Ahliddinov. – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa konserni, 1999. – 57-bet.

22 Beruniy Abu Rayhon. Tanlangan asarlar. III jild. – Toshkent, Davlat nashriyoti, 1966. – 7-bet.

11 Beruniy Abu Rayhon. Tanlangan asarlar. II jild. – Toshkent, Davlat nashriyoti, 1965. – 125-bet.

22 O’zbek pedagogikasi antologiyasi //Tuzuvchi-mualliflar: Hoshimov K., Safo Ochil. – Toshkent, o’qituvchi, 1995. – 137-bet.

22


23


2422 Ыzbek pedagogikasi antologiyasi //Tuzuvchi-mualliflar: Hoshimov K., Safo Ochil. – Toshkent, o’qituvchi, 1995. – 137-bet.

11 Avloniy A. Odob bыstoni va axloq gulistoni. – Toshkent, o’qituvchi, 1994. – 10-bet.

22 Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent, Ыqituvchi, 1992. – 22-23-betlar

25.

2622 Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent, Ыqituvchi, 1992. – 22-23-betlar.

2711 Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlari. – Toshkent, O‘zbekiston, 1993. – 5-bet.

22 O‘sha asar, 7-bet.

33 Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. – Toshkent, O‘zbekiston, 1994. – 5-bet.

44 Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlari. – Toshkent, O‘zbekiston, 1993. – 48-49-betlar.

55 Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. – Toshkent, O‘zbekiston, 1994. – 271-273-betlar.

66 Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1993, - 15-bet.

28


29


30


3155 Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. – Toshkent, O‘zbekiston, 1994. – 271-273-betlar.

66 Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. – Toshkent, Sharq nashriyot-matbaa konserni Bosh tahririyati, 1993, - 15-bet.

77 Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. – Toshkent, O‘zbekiston, 1994. 273-betlar.

11 Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.- T.: O‘zbekiston, 1997.- 137-bet

32


33


3411 Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.- T.: O‘zbekiston, 1997.- 137-bet.

3511 Синфдан ва мактабдан ташқари тарбиявий ишлар Концепцияси. – Маърифат газетаси, 1993 йил, 3 март.

3611 Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йыли. – Тошкент, Ўзбекистон, 1992. – 65-бет.

3711 Иброҳимов А., Султонов Х., Жўраев Н. Ватан туйғуси. – Тошкент, Ўзбекистон, 1996. – 139-бет.

3811 Karimov I.A. O‘zbekistonning ыz istiqlol va taraqqiyot yo‘li. – Toshkent, O‘zbekiston, 1992. – 76-bet

22 Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.- T.: O‘zbekiston, 1997.- 137-bet.

39


4011 Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent, O‘qituvchi, 1992, - 230-bet.

4111 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar Konsepsiyasi. – Ma'rifat g., 1993, 3 mart.

4211 Mahmudov R. Huquq va madaniyat /Z.S.Zaripov tahriri ostida. – Toshkent, Ыzbekiston, 1993. –56-bet.

11 Tadjixanov U., Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. 2-tomlik. –Toshkent, Ыzbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 1998.-182-bet.

22 Nikitin A. Otvetstvennost nesovershennoletnix. – Moskva, Prosvehyenie, 1990. – 109-bet

43


44


4511 Milliy istiqlol \oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent, O’zbekiston, 2000.

4611 Yusuf Xos Hojib. Qutadg’u bilig (Saodatga yo’llovchi bilim) //Nashrga tayyorlovchi Q.Karimov. – Toshkent, Fan, 1971. 659-bet.

11 O‘sha kitob, 666-667-betlar.

47


4822 O‘sha asar, 664-665-betlar.

33, Alisher Navoiy . Xamsa. –Toshkent, Adabiyot va san'at nashriyoti, - 70-71-betlar


49


5011, Алишер Навоий . Асарлар. Ын беш томлик. Учинчи нашр. – Тошкент, /./улом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1977, - 29-30-бетлар.

5111 Karimov I.A. O‘zbekistonning ыz istiqlol va taraqqiyot yыli. – Toshkent, O‘zbekiston, 1992, 65-bet.

5211 Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. – Toshkent, O’zbekiston, 2000. – 19-20-betlar.

5311 , Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent, Ыqituvchi, 1992.

tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương