Ubnd tp. CẦn thơ SỞ giao thông vận tảItải về 44.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích44.6 Kb.

UBND TP. CẦN THƠ

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1523/SGTVT-KHTC

Cần Thơ, ngày 06 tháng 10 năm 2014

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ký họp thứ 12 HĐND thành phố


Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 5074/UBND-TH ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố. Sở Giao thông vận tải báo cáo các nội dung kiến nghị như sau:1. Cử tri quận Bình Thủy phản ánh:

1.1. Cử tri phường Trà An kiến nghị: khi xây dựng đường dẫn xuống đường dân sinh tại cầu Trà Nóc trên tuyến đường Lê Hồng Phong (Quốc lộ 91) các ngành chức năng điều chỉnh độ cao của đường dẫn cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Đường dẫn xuống đường dân sinh tại cầu Trà Nóc trên tuyến đường Lê Hồng Phong (Quốc lộ 91) do Ban Quản lý dự án 1 (PMU1) làm đại điện chủ đầu tư. Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1519/SGTVT-KHTC ngày 06/10/2014 gửi Ban Quản lý dự án 1 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố.1.2. Thành phố sớm có phương án đầu tư, nâng cấp Đường tỉnh 917 và 918 vì thời gian qua thành phố kêu gọi đầu tư theo hình thức BT quá lâu, đường xuống cấp nặng ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 918 đã được lập, phê duyệt bổ sung với quy mô cấp III đồng bằng, đang kêu gọi đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố về phương án đầu tư, nâng cấp Đường tỉnh 917 và 918 và đang chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố. Hàng năm, Sở GTVT đều thực hiện duy tu, bảo dưỡng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.1.3. Sau khi xây dựng xong cầu Rạch Chanh (trên đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa) đơn vị thi công còn để lại một số trụ dưới lòng sông và trên bờ gây nguy hiểm và làm ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và đường bộ. Đề nghị thành phố chỉ đạo ngành chức năng buộc đơn vị thi công cầu này thu dọn các trụ nói trên, nếu không thi bàn giao lại để địa phương có hướng xử lý.

Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường là đơn vị thi công cầu Rạch Chanh (trên đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa). Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường cam kết sẽ thu dọn các trụ cầu (cọc bê tông cốt thép) còn để lại dưới lòng sông và trên bờ từ ngày 07/10/2014 đến hết ngày 12/10/2014 để đảm bảo an toàn giao thông thủy, bộ. Nếu quá thời gian nêu trên, đơn vị thi công chưa thu dọn xong các cọc bê tông nêu trên thì địa phương được toàn quyền xử lý.1.4. Đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra xử lý đối với các trường hợp không đóng phí bảo trì đường bộ nhằm tạo sự công bằng trong nhân dân.

Việc thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô; Công văn số 3613/UBND-KT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ giao cho UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) tổ chức thu phí trên địa bàn quản lý.

Năm 2013, Tổng số phương tiện kê khai và nộp phí (chỉ đạt gần 40%) trên tổng lượng xe trên địa bàn thành phố quản lý. Tổng số tiền thu được là 18.182.755.750 đồng (số nộp vào TK Quỹ BTĐB TPCT là 15.825.484.200đồng). Chín tháng đầu năm 2014, số nộp vào TK Quỹ BTĐB TPCT là 6.568.067.664đồng, chỉ đạt khoảng 37% Kế hoạch năm. Như vậy, việc thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả. Từ đó cho thấy công tác tổ chức thu phí tại các xã, phường, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức.

Về quy định xử lý vi phạm và chế tài: Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Cần Thơ năm 2013 và Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2014, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Cần Thơ - Đào Anh Dũng chỉ đạo: giao cho các đơn vị thu phí nghiên cứu, triển khai áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong việc kê khai, nộp phí theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Giao lực lượng công an kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện khi kiểm tra vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các địa phương đã chưa triển khai nghiêm nên phần lớn người dân cho rằng không có quy định chế tài cho hành vi không nộp phí sử dụng đường bộ nên chưa chấp hành nghiêm.Theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức xử lý vi phạm trong lĩnh vực thu phí sử dụng đường bộ như sau:

* Điều 22. Hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí

a) Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần đầu đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi khai không đúng, khai không đủ các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký, kê khai thu, nộp phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

* Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan thuế; thời hạn nộp tiền phí, lệ phí.

b) Phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng.

* Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 triệu đồng.

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 25 Nghị định này.”

2. Cử tri quận Ô Môn phản ánh:

2.1. Hiện nay, mang cá của các cây cầu: Rạch Phê, Ba Rích, Cam My, Tầm Vu trên tuyến Đường tỉnh 920B (phường Thới An) bị sụp, lún gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và trên tuyến Quốc lộ 91 - đoạn đi qua khu vực Thới Hoàn B (phường Long Hưng) dài khoảng 01 km bị xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sớm có kế hoạch khảo sát, nâng cấp, sửa chữa các cây cầu nói trên và kiến nghi cơ quan quản lý quốc lộ 91 nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đường vào cầu các cầu Rạch Phê, Ba Rích, Cam My, Tầm Vu trên Đường tỉnh 920B bị sụp lún: Việc sửa chữa các đường vào cầu nên trên có trong danh mục sử dụng vốn sự nghiệp giao thông năm 2014 (phần vốn được bổ sung 2 tỷ đồng theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2014 cho Sở Giao thông vận tải). Dự kiến sẽ triển khai hạng mục này trong tháng 10/2014.2.2. Cử tri phường Phước Thới kiến nghị thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Cái Chôm vì công trình này kéo dài rất lâu gây lãng phí và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 70/TB-VPUB ngày 28/3/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông vận tải đã bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án xây dựng cầu qua rạch Cái Chôm (cầu Rạch Chôm nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc 2) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 làm chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án để công trình sớm đi vào sử dụng.3. Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị:

3.1. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế quy mô của các cây cầu sắp triển khai thực hiện trên địa bàn cho phù hợp hơn để vừa đảm bảo giao thông đường bộ vừa thuận lợi cho các ghe, tàu có trọng tải lớn vận chuyển hàng hóa, lưu thông ra, vào rạch Trường Tiền (cầu Mỹ Khánh trên đường Nguyễn Văn Cừ) và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là về giao thông, quốc phòng, an ninh, của địa phương nói riêng, của thành phố nói chung (cầu bắc qua sông Vàm Xáng - xã Nhơn Nghĩa). Đồng thời, tăng cường công tác giám sát trong quá trình thi công các công trình này nhằm đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng.

Dự án đường Nguyễn Văn Cừ nêu trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư triển khai thực hiện. Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1522/SGTVT-KHTC ngày 06/10/2014 gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo quy mô và điều kiện khai thác phù hợp với quy hoạch, đáp ứng theo yêu cầu thực tế.3.2. Tuyến đường nối từ Quốc lộ 61B qua Đường tỉnh 932 đã thi công đưa vào sử dụng được một đoạn, đoạn còn lại ngưng thi công khá lâu và hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri đề nghị thành phố trả lời cho cử tri biết khi nào thi tiếp tục triển khai thi công đoạn đường này.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 61B (đường Vị Thanh - Cần Thơ) qua Đường tỉnh 932: đường vào Khu Lung đá nối cột (Bưng Đá Nổi, Lung Cột Cầu - xã Nhơn Nghĩa) dài 2.400m do Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền quản lý đầu tư, khai thác. Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã kêu gọi xã hội hóa, nhà đầu tư tài trợ xây dựng được 400m. Còn lại 2.000m và hai cầu. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tiếp tục vận động kêu gọi xã hội hóa, khi có nhà đầu tư tài trợ xây dựng phần đường huyện sẽ bố trí kinh phí xây dựng hai cầu trên tuyến đảm bảo điều kiện khai thác thông suốt (Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1518/SGTVT-KHTC ngày 06/10/2014 gửi Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố).4. Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị: Thành phố chỉ đạo ngành chức năng chấn chỉnh tình trạng nhiều xe buýt khi lưu thông qua địa bàn các quận, huyện hành khách thường xuyên vứt rác ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mất vệ sinh công cộng và gây phản cảm đối với người sống dọc theo các tuyến đường trong thời gian qua.

Ban Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng đã xây dựng các quy định về an toàn giao thông, tuyên truyền ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông cho cán bộ công nhân viên đội ngũ lái xe và thông báo bằng văn bản cho hành khách được biết.

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông bằng các hình thức: niêm yết các quy định tại các trạm xe, trên xe buýt. Cho người dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

+ Chỉ đạo cho Nhân viên Bán vé, Nhân viên Lái xe nhắc nhở hành khách khi đi xe không được ăn, uống trên xe và vứt rác ra đường, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh đường phố khi xe đang hoạt động.

+ Tổ Kiểm tra thường xuyên kiểm tra nếu hành khách nào làm trái quy định trên sẽ nhắc nhở để thực hiện nếp sống văn minh văn hóa truyền thống.

5. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố trả lời cho cử tri biết tuyến đường ô tô về trung tâm xã Thạnh Lợi khi nào mới làm xong để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Dự án đường ô tô vào trung tâm xã Thạnh Lợi đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu 4. Còn lại các gói thầu 1, 2, 3 thì Ủy ban nhân dân huyện đang lập thủ tục thanh lý hợp đồng, đồng thời tiến hành lập thủ tục xin chủ trương Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định thầu lại và bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án. Dự kiến công trình trên sẽ hoàn thành trong năm 2015.6. Cử tri huyện Cờ Đỏ đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc phát quang và khắc phục trên Đường tỉnh 921 (đoạn từ Ngã Tư xã Trung Hưng đến Thốt Nốt) bị xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

+ Công tác phát cây, cắt cỏ trên tuyến Đường tỉnh 921 (đoạn từ Ngã Tư xã Trung Hưng đến Thốt Nốt) được Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện 1 lần/quý, duy trì hàng năm.

+ Mặt đường ở một số đoạn trên Đường tỉnh 921 bị xuống cấp: Công tác duy tu, sửa chữa mặt đường, đường dẫn vào cầu các cầu trên tuyến Đường tỉnh 921 đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phân chia cho Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Cần Thơ năm 2014. Việc triển khai duy tu, sửa chữa các công trình này nhằm đảm bảo êm thuận, mỹ quan và an toàn giao thông trên tuyến phải tuân thủ theo các quy định về trình tự đầu tư xây dựng cơ bản. Dự kiến trong tháng 12/2014 sẽ triển khai công trình này.

Sở Giao thông vận tải kính báo cáo ý kiến giải trình như trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu VT, KHTC.
GIÁM ĐỐC
: file upload -> file -> kh%20cuoinam%2014 -> troi%20loi%20cu%20tri
file -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
troi%20loi%20cu%20tri -> SỞ thông tin và truyềN thôNG
file -> Căn cứ Nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
troi%20loi%20cu%20tri -> SỞ NỘi vụ Số: 1372 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> HỘI ĐỒng nhân dâN
troi%20loi%20cu%20tri -> Ban quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
troi%20loi%20cu%20tri -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cty tnhh một thành viêN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc phát triểN & kinh doanh nhà
troi%20loi%20cu%20tri -> Ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương