Ubnd tỉnh quảng ngãi trưỜng đh phạm văN ĐỒNGtải về 419.32 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích419.32 Kb.
1   2   3
  1. Kế hoạch thực hiện (phân bổ theo năm học, theo học kỳ)

Năm học

HK

Số TT

Tên học phần

Số đvht

Tổng số

Số đvht

Ghi chú


Lý thuyết

Thực hành, thực tập

Thứ nhất

I


1

Giáo dục chính trị

5

75

752

Tiếng Anh 1

3

45

453

Tâm lý học đại cương

2

30

304

Giáo dục thể chất 1

2

30
30
5

Tin học

3

60

30

30
6

Lý thuyết âm nhạc cơ bản

3

45

457

PP đọc và ghi nhạc giọng C

3

45
45*
8

Phương pháp Thanh nhạc

3

45
45*
9

PP học đàn Organ 1

3

45
45*Cộng

27

420

225

195
II

10

Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm tiểu học

2

30

3011

Giáo dục học 1

3

45

4512

Tiếng Anh 2

3

45

4513

Giáo dục thể chất 2

2

30
30*
14

Hình thức âm nhạc

2

30

3015

PP đọc ghi nhạc giong Am

2

30
30*
16

Kỹ thuật hát tập thể

2

30
30*
17

PP học đàn Organ 2

3

45
45*
18

Giáo dục quốc phòng-An ninh 1

3

45

4519

Giáo dục quốc phòng-An ninh 2

2

30
30
20

Kỹ năng giao tiếp

2

30

30


Cộng

26

390

225

165Thứ hai

III

20

Pháp luật

2

30

3021

Giáo dục học 2

4

60

6022

PP Công tác Đội và sao nhi đồng

3

45

4523

Phương pháp dạy học âm nhạc

5

75

7524

PP đọc và ghi chép nhạc 1dấu hóa

3

45
45*
25

PP chỉ huy dàn dựng hát tập thể

3

45

7.5

37.5*
26

PP học đàn Organ 3

3

45
45*
27

Thực tập sư phạm 1

2

90
90Cộng

25

435

217.5

217.528

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

2

30

30IV

29

Múa

4

60
60*
30

Phương pháp soạn đệm

3

45

7.5

37.5*
31

PP đọc ghi nhạc nhiều dấu hóa

3

45
45*
32

Thực hành dàn dựng, chỉ huy

3

45
45*
33

Thường thức âm nhạc

2

30

3034

Thực tập sư phạm 2

5

225
225Học phần tự chọn 2: chọn 1 trong 2 học phần

35

Thường thức mỹ thuật

2

30

3036

Đại cương nghệ thuật học

2

30

30


Học phần tự chọn 3: chọn 1 trong 2 học phần

37

Tin học chuyên ngành

2

30

3038

Mỹ học âm nhạc

2

30

30


Cộng

26

540

127.5

412.5Tổng toàn khóa

104

1.785

795

990
Ghi chú: Các học phần đánh dấu * tương ứng 1 đvht thực hành = 15 tiết
6. Mô tả nội dung các học phần

6.1. Giáo dục Quốc phòng-An ninh 5đvht

Điều kiện tiên quyết: Không

- Học phần 1 (3đvht)

Công tác quốc phòng, an ninh được lựa chọn những nội dung cơ bản của nhiệm vụ công tác quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên; tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng; phòng chống chiến tranh công nghệ cao; đánh bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập về một số vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.- Học phần 2 (2 đvht)

Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho học sinh sinh một số kỹ năng cơ bản thực hành bắn súng tiểu liên AK và luyện tập bắn súng tiểu liên Ak; huấn luyện các động tác cơ bản về chiến thuật chiến đấu bộ binh: các tư thế vận động trên chiến trường, cách quan sát phát hiện mục tiêu, lợi dụng địa hình, địa vật, hành động của cá nhân trong công sự, ngoài công sự trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Nội dung gồm: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự.6.2. Giáo dục Chính trị 5đvht

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần này cung cấp cho học sinh những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội, con người, những nội dung cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về tự nhiên, xã hội, con người, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có cái nhìn khoa học, khách quan đối với các vấn đề tự nhiên, xã hội, con người, biết phân tích, đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội, biết sống hòa nhập với cộng đồng và môi trường. Tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

6.3. Giáo dục thể chất 1 2đvht

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần cung cấp cho học sinh những hiểu biết về tác dụng của luyện tập TDTT đối với cơ thể con người, các kỹ thuật cơ bản và phương pháp tập luyện Đội hình đội ngũ, Thể dục buổi sáng, Chạy cự ly ngắn và Nhảy dây ngắn. Thông qua đó có thể vận dụng và hướng dẫn người khác rèn luyện sức khỏe.6.4. Giáo dục thể chất 2 2đvht

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết về lợi ích, tác dụng, nguyên lý và kỹ chiến thuật cơ bản, luật thi đấu, cách tổ chức, trọng tài của môn Bóng chuyền, giúp học sinh có thể hướng dẫn và tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ.6.5. Tin học 3đvht

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Tin học đại cương. Nội dung bao gồm các vấn đề căn bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng máy tính và quản lý tệp với Windows, soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn điện tử-PowerPoint và Internet.

Sau khi học xong học phần này, học sinh biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, trình diễn báo cáo, sử dụng bảng máy tính để tính toán thống kê, biết sử dụng và khai thác một số dịch vụ của Internet, đồng thời rèn luyện phong cách suy nghĩ và làm việc phù hợp với thời đại tin học hoá, ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, chủ động trong suy nghĩ và hành động.

6.6. Pháp luật 2đvht

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần này cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật. Nội dung bao gồm một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam.

Sau khi học xong học phần này, học sinh có thể giải thích được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật và một số luật cơ bản của Pháp luật Việt Nam, vận dụng được kiến thức đã học để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong cộng đồng dân cư, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày.
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương