Ubnd tỉnh quảng bìNHtải về 43.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích43.84 Kb.
#22245

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH


SỞ NỘI VỤ


Số: 517 /TB-SNVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Bình, ngày 06 tháng 5 năm 2014THÔNG BÁO


V/v tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển

nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020

Căn cứ Kế hoạch số 534/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Triển khai thực hiện “Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Quảng Bình,

Sở Nội vụ Quảng Bình thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020. Cụ thể như sau:

1. Số lượng, chức danh, trình độ chuyên môn cần tuyển

Số lượng trí thức trẻ cần tuyển theo Đề án 500 là 15 chỉ tiêu (gọi tắt là Đội viên) để bố trí làm công việc của công chức cấp xã.

Chỉ tiêu, trình độ chuyên môn của từng chức danh cần tuyển (có Bảng phụ lục theo Kế hoạch số 534/KH - UBND của UBND tỉnh kèm theo).

2. Hình thức tuyển chọn

- Hình thức: Xét tuyển.

- Nội dung xét tuyển: Xét kết quả học tập và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên về những hiểu biết liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống đối với công chức cấp xã.

3. Đối tượng, điều kiện tuyển chọn

Ứng viên tham gia tuyển chọn làm Đội viên của Đề án 500 là thanh niên có quốc tịch Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có tuổi đời dưới 30 tuổi (tính đến tháng 01/5/2014);

- Có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành (hoặc chuyên ngành) phù hợp với yêu cầu bố trí và sử dụng của các chức danh công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã.

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có sức khỏe tốt để thực hiện công việc được giao, có khả năng đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ, công chức các địa phương;

- Có đơn tình nguyện đến công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi trong thời gian tối thiểu 5 năm (đủ 60 tháng);

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện giáo dục tại các xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc đang bị mất, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.4. Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên đối với ứng viên là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình từ 03 năm (36 tháng) trở lên được tính như sau:

- Người dân tộc thiểu số được cộng 20 điểm.

- Con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên xung phong; người có hộ khẩu thường trú tại xã nơi đăng ký đến tình nguyện (đủ 36 tháng trở lên); người có trình độ Thạc sỹ, tốt nghiệp đại học loại giỏi tại các trường công lập (hệ chính quy) phù hợp với chuyên ngành cần tuyển được cộng 10 điểm.

Trường hợp ứng viên thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

5. Chính sách áp dụng đối với Đội viên

Chính sách đối với đội viên khi tham gia Đề án 500 về tiền lương và các khoản thu nhập có tính chất lương; bố trí công việc, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch phát triển; chính sách áp dụng đối với Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định số 1758/QĐ - TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.6. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia Đề án (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tình nguyện tham gia Đề án có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo mẫu);

- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng);

- Bản nhận xét của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có thời gian sử dụng người có đơn đăng ký tham gia dự tuyển (nếu có);

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên (trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 04 phong bì có dán tem, ghi rõ số điện thoại và địa chỉ liên hệ.(Hồ sơ cá nhân phải được đựng trong bì hồ sơ và ghi rõ họ tên, các loại giấy tờ có trong bì hồ sơ, số điện thoại, địa chỉ liên hệ).

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Hướng dẫn làm hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/5/2014 đến 31/10/2014; buổi sáng từ 8h00 - 11h; buổi chiều từ 13h30 -17h trong các ngày làm việc tại Phòng Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Quảng Bình.

- Hướng dẫn ôn tập và giới thiệu các tài liệu có liên quan phần phỏng vấn để nghiên cứu: Bắt đầu từ ngày 01/10/2014 tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Hồ sơ được lập thành 02 bộ:

+ 01 bộ gửi về Phòng Công tác thanh niên - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (số 04 - Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) ;

+ 01 bộ gửi về Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (địa chỉ số 8, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) để thẩm định và theo dõi chung.* Chú ý :

Trí thức trẻ tham gia dự tuyển có thể nhận mẫu đơn và sơ yếu lý lịch tại các địa chỉ sau:

+ Website: quangbinh.gov.vn

+ Website: snv.quangbinh.gov.vn hoặc Phòng Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Quảng Bình, địa chỉ: Số 4, Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

+ Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn).

+ Trang thông tin Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ (duan600.vn).

+ Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; địa chỉ số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thời gian phỏng vấn: Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, dự kiến tháng 12 năm 2014 (sẽ có thông báo cụ thể của Hội đồng tuyển chọn).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Công tác thanh niên - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, điện thoại (052) 3 851 615.
Nơi nhận:

- Vụ Công tác thanh niên (báo cáo);

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);

- Các Sở, ngành: Tài chính, NN &PTNT, LĐTB&XH, Thông tin và Truyền thông, Ban dân tộc;

- Tỉnh Đoàn;

- Huyện ủy, HĐND các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa;

- UBND, Phòng nội vụ các huyện, thị xã, TP;

- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình; Website tỉnh;

- Lưu: VT, CTTN.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)Trần Thế VươngTT


Chức danh, vị trí dự tuyển

Chỉ tiêu

Địa phương cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

1

Văn Phòng - Thống kê

03

- Xã Hải Ninh thuộc huyện Quảng Ninh;

- Xã Dân Hóa, Thượng Hóa thuộc huyện Minh Hóa.Đại học trở lên các ngành (hoặc chuyên ngành): Pháp luật, thống kê, toán học, công nghệ thông tin, quản trị văn phòng, lưu trữ học, triết học, văn học, tổ chức và nhân sự, quản lý công của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

2

Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường

04

Xã Hồng Thủy, Hưng Thủy thuộc huyện Lệ Thủy;


Đại học trở lên các ngành (hoặc chuyên ngành): thủy sản, khoa học môi trường, nông nghiệp, quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn (công tác tại xã Hồng Thủy); Quản lý đất đai (địa chính), quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn, khoa học môi trường (công tác tại xã Hưng Thủy).

Xã Quảng Phú, Quảng Đông thuộc huyện Quảng Trạch.

Đại học trở lên các ngành (hoặc chuyên ngành): nông nghiệp, khoa học môi trường, quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

3

Tài chính - Kế toán

04

- Xã Mỹ Trạch, Phú Trạch thuộc huyện Bố Trạch;

- Xã Ngư Thủy Bắc, Sen Thủy thuộc huyện Lệ ThủyĐại học trở lên các ngành (hoặc chuyên ngành): Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế học, quản trị kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

4

Tư pháp - Hộ tịch

02

Xã Quy Hóa, Trung Hóa thuộc huyện Minh Hóa

Đại học trở lên các ngành (hoặc chuyên ngành): Pháp luật, an ninh, quốc phòng, thanh tra của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

5

Văn hóa - Xã hội

02

- Xã Ngư Thủy Nam thuộc huyện Lệ Thủy;

- Xã Phù Hóa thuộc huyện Quảng TrạchĐại học trở lên các ngành (hoặc chuyên ngành): Văn hóa Việt Nam, quản lý văn hóa, xã hội học, công tác xã hội, lao động xã hội, quản lý lao động, bảo hiểm, thể dục - thể thao, quản lý nhà nước về xã hội của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CẦN TUYỂN

THEO ĐỀ ÁN TUYỂN CHỌN TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN, MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2013- 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 534 /KH-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)


Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế Quảng Bình thời kỳ 2011 2020
File -> Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm
File -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020
File -> QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
File -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 43.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương