Ubnd tỉnh lào caitải về 66.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích66.31 Kb.
#21141UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC - SXD

Lào Cai, ngày tháng 02 năm 2016BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2016


DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2016:

I – Công tác quản lý nhà nước:

1. Tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận 1 cửa:

1.1. Tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận 1 cửa:

Tháng 02/2016 bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng đã hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận, trả kết quả được 151 hồ sơ đúng thủ tục và thời gian quy định, trong đó:

+ Số hồ chưa đến hẹn tháng trước: 55 hồ sơ.

+ Số hồ sơ đã nhận trong tháng: 96 hồ sơ.

Trong đó

+ Số hồ sơ đã trả kết quả (đạt yêu cầu trong quá trình duyệt): 89 hồ sơ.

+ Số hồ sơ trả lại do không đạt yêu cầu trong quá trình duyệt: 29 hồ sơ.

+ Số hồ sơ quá hạn tại phòng nghiệp vụ: 0 hồ sơ.

+ Số hồ sơ còn hạn tại phòng nghiệp vụ: 33 hồ sơ.

1.2. Trả lời công dân trên công giao tiếp điện tử Lào Cai:

Trong tháng nhận được 01 câu hỏi công dân trên MODUL Hỏi - Đáp, cổng giao tiếp điện tử www.laocai.gov.vn. Đã trả lời 01 câu

2. Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch và PTĐT:

2.1. Công tác chung về quản lý quy hoạch: Đã tham mưu cho UBND tỉnh và gửi ý kiến các Sở ban ngành 15 văn bản về công tác quản lý kiến trúc quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

2.2. Công tác thẩm định hồ sơ thiết kế nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết.

- Điều chỉnh cục bộ QH chung Kim Thành - Ngòi Phát2.3. Thông báo giới thiệu địa điểm đất lập dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình: Trạm nghiên cứu thực nghiệm mây, tre tại huyện Bảo Yên

- Công trình: Mỏ lấy đất thi công dự án kè sông hồng khu vực cánh chín, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai

- Công trình: Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại huyện Bắc Hà

- Công trình: Chăn nuôi gia súc tại thôn nậm Chủ xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, Lào Cai

- Công trình: Khai thác cát làm VLXD thông thường trên sông chảy, huyện Bảo Yên2.4. Tham gia ý kiến:

- Tham gia ý kiến đối với việc tổ chức PCPNN đề nghị mở rộng địa bàn hoạt động

- Tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện nậm Xây Luông 4-5 tại xã nậm Xây, huyện Văn Bàn

- Tham gia ý kiến dự án Kho, bãi chứa hàng và kho ngoại quan hàng hóa tại khu CN Đông Phố Mới

- Tham gia ý kiến về hồ sơ dự án: Khai thác mỏ cao lanh khu vực Nậm Bó, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn

3. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:3.1. Thẩm định hồ sơ báo cáo KT-KT công trình:

- Kết quả thẩm định BCKTKT 05 công trình: Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước và lát vỉa hè thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc hà tỉnh Lào Cai; Mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã Cam Đường, TP Lào Cai; Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông thị trấn Khánh Yên huyện Văn Bàn; Khu dân cư sau trụ sở khối II khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng;

- Giới thiệu tư vấn thẩm tra thiết kế 05 công trình: HTKT khu dân cư cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát; Bố trí dân cư tổ 40B, phường Pom Hán, TP Lào Cai; Sửa chữa mặt cầu Kim thành, TP Lào Cai; Hệ thống cấp nước sinh hoạt; Hệ thống bể thu, lọc nước mưa và bể chứa nước sinh hoạt đồn biên phòng Pha Long và đồn biên phòng tả Gia Khâu.

3.2. Thẩm định dự án công trình: Khu Tái định cư số 1 thuộc dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

4. Công tác quản lý nhà và Thị trường Bất động sản4.1. Tham gia ý kiến TKCS công trình

- Thẩm định Thiết kế cơ sở công trình: Chợ Châu Úy.4.2. Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán: 26 công trình

+ Giá trị dự toán đề nghị thẩm tra : 61.153.901.492 đồng.

+ Giá trị sau thẩm tra 49.699.327.037 đồng.

+ Giảm : 11.454.574.455 đồng,

- Nguyên nhân : Dự toán tính khối l­ượng hạng mục chư­a chính xác.

4.3. Cấp phép xây dựng

Của hàng bán lẻ xăng dầu, kho bãi và dịch vụ Hương Trang.

- Điều chỉnh GPXD trụ sở cửa hàng SX kinh doanh CtyCP In và TM LC đường D2 phường Nam Cường.

- Khu Nông nghiệp công nghệ cao. Công ty TNHH Anh Nguyên.

- Xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô máy thiết bị công trình. Công ty TNHH Hoàng Hải

5. Công tác quản lý kinh tế xây dựng:

- Công bố bổ sung giá VLXD trong tháng

+ Đường B3 kéo dài.

+ Cải tạo sửa chữa hội trường UBND phường Nam Cường.

+ Khu phụ trợ Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai. Hạng mục Nhà Ăn

- Công bố giá vật liệu quý I năm 2016.

- Rà soát, nghiên cứu lập mới Đơn giá ca máy và thiết bị thi công.
6. Công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng & VLXD:

6.1. Công tác QLCL công trình:

- Kết quả kiểm tra về chất lượng công trình do Sở NN&PTNN tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư

- Kết quả kiểm tra về chất lượng công trình do UBND huyện Bát Xát làm chủ đầu tư

6.2. Công tác QL VLXD:

- Tham gia ý kiến vào đề án thăm dò mỏ Cát Thôn Bản mẹt Trong, Trung đô, bản Dù, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà

- Tham gia ý kiến đề án thăm dò mỏ đá na Phủ Sáo Thôn Na Khui, TT Mường Khương

7. Công tác thanh tra:

7.1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Thương trực tiếp nhận khiếu nại, tố cáo7.2. Kết quả thanh tra:

a) Việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra:

- Số cuộc thanh tra đang thực hiện: 01 cuộc.

- Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu: thanh tra quản lý quy hoạch XD, trật tự xây dựng tại Thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa.

b) Kết quả thanh tra:

- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 01

- Số tiền xử phạt vi phạm: 30.000.000đ

- Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Tính đến ngày 12/02/2016 Đã thu được 30.000.000đ.


7.3. Kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng:

- Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các đơn vị phòng, ban, trung tâm thuộc Sở chấp hành và thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng nên cơ bản không có tồn tại.

- Công khai hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan luôn được Ban Thanh tra nhân dân thực hiện.

- Tiếp tục duy trì cơ chế một cửa tại các đơn vị thuộc Sở, công khai, niêm yết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở quản lý để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến liên hệ công tác và làm việc.

- Sở và các đơn vị thuộc Sở công khai quy trình, thủ tục, thời gian trả kết quả về cấp phép xây dựng, thủ tục thẩm tra, thẩm định các dự án xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng...tại đơn vị và trên trang thông tin điện tử của Sở;

- Công khai và trả các khoản thu nhập qua tài khoản của từng cá nhân.

- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Hàng năm, mỗi đơn vị thuộc Sở rà soát, sửa đổi và ban hành công khai các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc của đơn vị mình để cán bộ, công chức có thể nắm rõ quyền hạn cũng như trách nhiệm của mình, biết được các chế độ, chính sách dành cho mình.


8. Công tác quản lý hoạt động xây dựng:

8.1. Công tác cấp Chứng chỉ trong hoạt động xây dựng:

- Họp xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2/20168.2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng:

- Thẩm định 09 hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ trúng thầu; Soạn thảo 05 Quyết định và công văn gửi các ngành. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án công trình xây dựng do sở làm chủ đầu tư, giao cho Ban QLDA XD đô thị và thuê Trung tâm tư vấn GS&QLDA (bao gồm: theo dõi, đôn đốc, thẩm định các hợp đồng, hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu…, thẩm tra các công trình do Sở làm chủ đầu tư)II - Công tác tư vấn quy hoạch, quản lý vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh của ngành:
1. Công tác tư vấn quy hoạch:

- Bổ sung DA ĐTXD công trình Đường B10, khu đô thị mới Lào Cai-Cam đường HM: Cấp điện, cấp thoát nước đoạn từ đường B6 đến đường D1

- Bổ sung dự án công trình Đường giao thông B9, khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường

- Quy hoạch chung Khu hợp tác kinh tế qua biên gới Lào Cai- Vân Nam

- Quy hoạch chi tiết khu vực bờ tả sông hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến Sơn Mãn, TP Lào Cai

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đầu cầu Phố Mới, thành phố Lào Cai.


2. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng:

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 02/2016 đã thực hiện được tổng giá trị khối lượng là: 5.000 triệu đồng bằng 2,22 % so với kế hoạch năm và công tác thanh toán vốn trong tháng 02/2016 là 9.000 triệu đồng bằng 2,87 % so với kế hoạch năm.3.Giá trị sản xuất kinh doanh:

Tháng 02/2016 các đơn vị trong ngành thực hiện được tổng giá trị sản lượng là: 2.400 triệu đồng bằng 4.25% so với kế hoạch nămTriệu đồng

Giá trị

Sản lượngKế hoạch năm 2016

Tháng 2

2 Tháng

So sánh (%)

Tháng 2 so với KH năm

tháng so với 2 kế hoạch năm

Tổng giá trị sản lượng

56.500

2.400

6.700

4.25

11.86

Trong đó

 

 

 

 

 

- Tư vấn quy hoạch

16.500

500

1.400

0.30

8.48

- Công tácTĐKTDT +TNVLXD

25.000

1.000

3.200

4.00

12.80

- Tư vấn giám sát và QLDA

15.000

900

2.100

6.00

14.00

B/ DỰ KIẾN CÔNG VIỆC THÁNG 3/2016:

1. Công tác quy hoạch:

- Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

- Tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị lập dự án- Thông báo giới thiệu địa điểm đất lập dự án đầu tư xây dựng:

+ Công trình GTĐĐ trung tâm tổ chức sự kiện và giải trí Ri Ver Side Phường Phố Mới.

+Công trình GTĐĐ hồ thải số 2 nhà máy tuyển Cam Đường TPLC.

+ Công trình GTĐĐ đổ đất thừa và mỏ đất đắp đường B11 đoạn T5 – B12 phường Bình Minh

+ Công trình GTĐĐ đổ thải thi công khu TĐC đường nối cao tốc Nội Bài – LC đến TT Sa Pa đổ đến thôn chính cường Phường Bắc Cường.

2. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Cấp phép xây dựng: Cấp phép xây dựng: Thủy điện Nậm Lúc; Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành tỉnh Lào Cai

3. Công tác quản lý nhà và Thị trường Bất động sản

3.1. Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở:

- Thẩm định điều chỉnh bổ sung công trình Bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm thôn Hiền Tà - Pò Ngảng, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai năm 2015.

- Thẩm định bổ sung hồ sơ TKBVTC - Dự toán công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Si Ma Cai.

- Phê duyệ bổ sung chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu công trình: Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lào Cai. Hạng mục: Ngoại thất; kè gia cố bờ hồ.3.2. Cấp phép xây dựng

- Xây mới nhà lưu trú và bếp ăn giữa ca phục vụ Cán bộ công nhân viên ga Lào Cai.

- Xưởng lắp rắp đồ gỗ nội thất chất liệu da và vải của Công ty TNHH thương mại Tân Hưng.

4. Công tác quản lý kinh tế xây dựng:

- Tiếp tục công tác công bố bổ sung giá thiết bị, vật tư, vật liệu không có trong Thông báo giá vật liệu hàng quý.

- Rà soát, nghiên cứu lập mới Đơn giá ca máy và thiết bị thi công.

5. Công tác Quản lý chất lượng công trình xây dựng & VLXD:

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm định xây dựng Lào Cai lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng để hướng dẫn các thành phần tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân năm 2016.


6. Công tác thanh tra:

- Tiến hành thanh tra công tác quản lý QHXD đô thị, thực hiện xây dựng theo quy hoạch đối với TP Lào Cai và thị trấn Sa Pa (quyết định số 4671/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh).

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 02/2016 gửi Thanh tra Tỉnh, Lãnh đạo Sở.

- Thực hiện công khai các thủ tục hành chính nhằm hạn chế gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và cương quyết xử lý các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.


7. Công tác Quản lý hoạt động xây dựng:

- Họp xét chứng chỉ hành nghề XD đợt 02/2016.

- Thẩm định công trình XD do Sở XD làm chủ đầu tư.

- Quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình xây dựng do Sở làm chủ đầu tư.

- Thẩm định, trình, phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

Đối với Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Lào Cai: Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ trình sở nội vụ thẩm định đề án cử người làm đại diện phần vốn nhà nước tham gia tại công ty cổ phần

Hoàn thiện thủ tục trình ban chỉ đạo thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa kinh phí trợ cấp lao động rôi dư từ số tiền thu bán cổ phần hóa.tổ chức đại hội cổ đông

Đối với công ty TNHH MTV Môi trường đô thị: Trình UBND tỉnh phê duyệt đề án cử người làm đại diện phần vốn nhà nước tham gia tại công ty cổ phần, tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất. Quyết toán chuyển công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành công ty cổ phần.8. Dự kiến giá trị sản xuất kinh doanh tháng 3/2016:

Đơn vị tính: Triệu đồngTổng giá trị sản lượng

5.000

Trong đó : - Tư vấn quy hoạch

500

- Công tác TĐKTDT +TNVLXD

1.500

- Công tác TVGS & QLDA

3.000


9. Dự kiến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư tháng 3/2016

- Kế hoạch thanh toán vốn đầu tư: 5.000 triệu đồng

- Kế hoạch khối lượng thực hiện: 3.000 triệu đồng

10. Đề xuất, kiến nghị: không.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2016 và dự kiến công việc tháng 03/2016 của Sở Xây dựng Lào Cai./.Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- VP Tỉnh uỷ; PHÓ GIÁM ĐỐC

- VP UBND tỉnh;

- Bộ Xây dựng;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Văn Tuấn

- Cục thống kê; (Đã ký)

- Lãnh đạo Sở;

- Công đoàn ngành;- Lưu VT-VP.

tải về 66.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương