Ubnd tỉnh lào cai sở XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


* Công trình đang hoàn thiện hồ sơ hoàn côngtải về 298.08 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích298.08 Kb.
#21142
1   2   3

*

Công trình đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công

- Hạ tầng khối 6,7,9 hạng mục: Nhà thi đấu cầu lông, bóng bàn, điện cấp nước

- Cổng hàng rào khối 2

- Lắp đặt điện chiếu sáng một số tuyến đường tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, P. Bình Minh, P. Thống Nhất, P. Bắc Cường TP Lào Cai

- Khu dân cư B9 (gói thầu số 1, gói B12)

- Đường B10

- Trường đại học: Gói thầu san gạt MB số 12, 13, nền đường tuyến DH 2+DH3

- Cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng đường 4E HM: Bổ sung lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào làng Dạ- Phối hợp cùng nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hoàn công

- Lập hồ sơ hoàn công

- Hoàn thiện hồ sơ hoàn công, ngày 01/4

bàn giao đưa vào sử dụng.

- Trình quyết toán*

Công trình đang chờ quyết toán:Cải tạo nâng cấp điện chiếu sáng khu dân cư B5-B6

 
Thoát nước lưu vực Cao tốc Nội bài - Lào Cai

 
Thảm cây xanh trang trí vỉa hè đại lộ Trần Hưng Đạo và cây xanh trang trí, bóng mát một số tuyến phố chính trên địa bàn Lào Cai

Ký biên bản quyết toán
Cải tạo nâng cấp điện chiếu sáng tuyến đường T3,B5,B7

 
Hạ tầng khối 1

Gói thầu số 2: đang ra quyết định quyết toán


Hạ tầng khối 8

Chờ thẩm tra quyết toán
Trụ sở làm việc khối 3

Thống nhất biên bản quyết toán
Các công trình quy hoạch

 
QH chung khu hợp tác kinh tế Lào Cai - Vân Nam

Đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
QH chung đô thị phố Lu, Bảo Thắng

Triển khai lập quy hoạch
Dđiều chỉnh chung QH đô thị Sapa, tầm nhìn đến năm 2030

Trình phê duyệt kinh phí
KS lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Y Tý, xã Y Tý huyện Bát Xát

Đã có thông báo thẩm định kết quả khảo sát địa hình Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu du lịc sinh thái Y Tý, xã Y Tý, huyện Bát Xát
QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu văn hóa, thể thao và giải trí cho người cao tuổi thành phố LC

Trình phê duyệt kinh phí
Khu Kim Thành - Bản Vược

Đã trình phê duyệt quy hoạch
Điều chỉnh QH tiểu khu 14,15

Trình phê duyệt KHĐT, trình phê duyệt kinh phí

*

Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng:Khu dân cư B9

Phối hợp UBND phường Bình Minh vận động nhân dân bàn giao MB.
Đường B9 mở rộng

Phối hợp UBND phường Bình Minh ban hành thông báo thu hồi đất. Phối hợp với phòng TNMT thành phố xếp lịch họp xét duyệt bồi thường.
Khu dân cư B5 - B6:HM đường D3 đoạn từ B6 đến cầu chui bắc Lệnh

Phối hợp cùng phòng TNMT; UBND phường Nam Cường bàn giao đất TĐC cho các hộ dân
Đường B10

Còn 01 hộ chưa di chuyển, phối hợp với UB phường Bình Minh và các bên liên quan vận động di chuyển
Hạ tầng sau kè suối ngòi đum từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường

Đã có phê duyệt cưỡng chế 01 hộ còn lại không
chấp hành
Tiểu khu đô thị số 13

- Kết thúc công khai phương án chi tiết của các hộ dân, thống kê bổ sung tài sản còn thiếu.
Đường B11

Họp xét duyệt các hộ vướng mắc
Tiểu khu đô thị số 4

- Trình ban hành thông báo thu hồi đất hộ ông Trần Xuân Cung
Sân vận động tỉnh Lào Cai

Đang thực hiện chi trả đền bù, đã ra quyết định PD được 45/110 hộ dân.
Bổ sung đường D3 (đoạn B4-b5)

Đã thẩm định xong, đang xin lịch xét duyệt thành phố trong tuần tới
Mặt bằng 2 bên đường b10

Chưa phê duyệt kinh phí 2 hộ chồng lấn đất; Hoàn thiện hồ sơ chồng lấn 3 hộ

*

Khó khăn, vướng mắc - Kiến nghị đề xuất

 
San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật đường D6 (đoạn kết nối giữa đại lộ THĐ với đường B2), khu đô thị mới LC - CĐ

Chưa thống nhất điểm đấu nối điện.
Tiểu khu đô thị số 13

Trình kinh phí để chi trả đền bù GPMB
Đường B11 (đoạn từ T5 đến B12)

Trình bổ sung thêm nguồn kinh phí để chi trả đền bù GPMB
Hạ tầng sau kè suối ngòi đum từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường

18 hộ dân chưa nhận tiền đền bù
Xây dựng hệ thống thoát nước xử lý ngập úng tại các tổ 2,3,11,12,13 phường Bắc Cường

Chưa có Kế hoạch vốn để trình KH LCNT
Xử lý ngập ứng phường Kim Tân - TPLC

- Đã trình phê duyệt dự án lên UBND tỉnh ngày 29/9/2015 nhưng chưa được phê duyệt.

XII

VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
 *

Về công tác quy hoạch

 
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đầu cầu Phố Mới, thành phố Lào Cai.

Trình phê duyệt kinh phí
Điều chỉnh và mở rộng thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2030

Làm thủ tục gia hạn hợp đồng
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đô thị Thanh Phú huyện Sa pa

Đang thực hiện
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Làng Văn hóa Dân tộc tỉnh Lào Cai

Chờ chủ trương
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất phía Đông Nam khách sạn Công Đoàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Chờ chủ trương
Quy hoạch chung Khu Kim Thành Bản Vược

Đôn đốc nghiệm thu
Quy hoạch chi tiết khu vực bờ tả sông hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến Sơn Mãn, TP Lào Cai

Chờ ý kiến của SXD, xuất bản hồ sơ trình phê duyệt
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Cầu Mây, huyện Sa Pa

Chờ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Hàm Rồng, huyện Sa Pa

Chờ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa

Chờ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Phan Xi Păng, huyện Sa Pa

Chờ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Xuân Viên, huyện Sa Pa

Chờ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực sân bay Lào Cai

Chờ chủ trương
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rông khu vực Kim thành giai đoạn 2 từ suối Quang Kim đến giáp TT Bát Xát

Đang thực hiện
Quy hoạch tổng mặt bằng khu dân cư Sơn Mãn xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai

Chờ chủ trương
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc tuyến đường Phố Lu - Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (quy mô 20ha)

Chờ chủ trương
Quy hoạch chung dọc tuyến nối nội bài -Lào Cai - Sa Pa

Chờ chủ trương
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu văn hóa, thể thao và giải trí cho người cao tuổi thành phố Lào Cai.

Đôn đốc nghiệm thu
Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái Ý Tý, xã Ý Tý, huyện Bát Xát

Đôn đốc nghiệm thu

 *

Về công tác lập dự án và thiết kế xây dựng

 
Khu dân cư D3 mặt bằng tái định cư sau khối 1

Chờ chủ trương
Mẫu định hình viên bó vỉa, hệ thống cống thoát nước dọc các tuyến phố trong khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Đôn đốc nghiệm thu
BC KTKT công trình Xây dựng hệ thống thoát nước xử lý ngập úng tại các tổ 2, 3 11, 12, 13 phường Bắc Cường, TP. Lào Cai

Đôn đốc nghiệm thu
Tư vấn KS, lập bổ sung DA công trình Khu dân cư B5-B6, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường. Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường T11

Chờ kế hoạch vốn
TKBVTC Khu dân cư B5-B6, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường. Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường T11

Chờ kế hoạch vốn
Dự án Chỉnh trang, lát đá khu vực quảng trường trung tâm khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường

Chờ Quyết toán
TKBVTC công trình Chỉnh trang, lát đá khu vực quảng trường trung tâm khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường

Chờ Quyết toán
Mẫu định hình nhà văn hóa xã kết hợp hội trường

Đề nghị CĐT Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Mẫu nhà ở công vụ Lãnh đạo cấp huyện

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý
Thiết kế mẫu định hình Nhà ở công vụ cho giáo viên và Nhà ở bán trú cho học sinh

Đề nghị CĐT Trình phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư
Tư vấn KS, lập BCKTKT công trình San gạt mặt bằng và HTKT đường D6 (đoạn kết nối giữa đại lộ Trần Hưng Đạo với đường D2), khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường

Đang thực hiện
Cắm mốc giới GPMB DA Tiểu khu đô thị số 6,7,8 thuộc DA phát triển các đô thị loại vừa tiểu DA thành phố LC

Chờ chủ trương
Đường nhánh XT20 ( đoạn từ XT10 đến XT14), phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

Đã nghiệm thu chờ kế hoạch vốn
Đường nhánh XT25( đoạn từ XT10 đến XT14), phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

Đã nghiệm thu chờ kế hoạch vốn
Nhà Kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế khu vực Kim Thành Hạng mục: Bổ sung rãnh thoát nước, sân bê tông, điện chiếu sáng

Chờ nghiệm thu
Điểu chỉnh bổ sung dự án: Đường Trần Hưng Đạo kéo dài, thành phố Lào Cai (đường cứu hộ kết hợp kết hợp sắp xếp dân cư, di dân TĐC đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực phường Xuân Tăng…). Hạng mục: Mặt bằng hai bên đường trần hưng đạo kéo dài đoạn từ Km0+00-Km1+544

Trình xin vốn
TKBVTC công trình San gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM2 (nối từ đường BM1 đến đường XT1); đường BM3 (nối từ đường D1 đến đường XT1) và các tuyến đường ngang (nối giữa BM2 và BM3) BM4, BM5, BM6, phường Bình Minh, TP. Lào Cai

Chờ kế hoạch vốn
Điểu chỉnh bổ sung dự án công trình hạ tầng sau kè suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường

Chờ nghiệm thu
TKBVTC công trình Điểu chỉnh hạ tầng sau kè suối Ngòi Đum đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường

Chờ nghiệm thu
Bổ sung dự án công trình Đường giao thông B9, khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường

Đã nghiệm thu chờ kế hoạch vốn
Bổ sung dự án công trình khu dân cư B9, khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường. Hạng mục: cấp điện cấp nước khu dân cư B9 (bên trái đường D1 trở ra song Hồng)

Đã nghiệm thu chờ kế hoạch vốn
Đường TN1 và hạ tầng KT dân cư hai bên đường, phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai

Chờ chủ trương
Đường TN2 và hạ tầng KT dân cư hai bên đường, phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai

Chờ chủ trương
Đường TN5 và mặt bằng dân cư hai bên đường, phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai

Đang thực hiện
TKBVTC-DT xây dựng hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt trường Đại học Fansipan ( bổ sung)

Chờ chủ trương
TKBVTC, KSĐC đường B6 kéo dài (đoạn từ B7 đến B10) khu đô thị mới LC - CĐ (giai đoạn II)

Chờ chủ trương
Bổ sung DA ĐTXD công trình Đường B10, khu đô thị mới Lào Cai-Cam đường HM: Cấp điện, cấp thoát nước đoạn từ đường B6 đến đường D1

Trình phê duyệt
TK BVTC thoát nước lưu vực Xuân Tăng

Chờ QT
TKBVTC-DT giai đoạn 2 công trình Trụ sở làm việc và đào tạo huấn luyện thể thao của trung tâm thể dục thể thao tỉnh

Chờ kế hoạch vốn
Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT đường XT10 phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai.

Chờ chủ trương
Tư vấn khảo sát, TKBVTC -DT đợt 1 các hạng mục: San nền, đường giao thông; bó vỉa; rãnh tam giác; kè sau mặt bằng; thoát nước; hào tuynen kỹ thuật công trình Đường Trần Hưng Đạo kéo dài, TP. Lào Cai (đường cứu hộ kết hợp sắp xếp dân cư, di dân TĐC đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực phường Xuân Tăng, phường Bình minh và khu vực ven sông hồng. Hạng mục: Mặt bằng hai bên đường trần hưng đạo kéo dài đoạn từ Km0+00-Km1+544

Đang thực hiện
KS, lập DA ĐTXD: Trường trung cấp Nghệ thuật VH và du lịch tỉnh Lào cai địa điểm: kho đô thị mới Cam Đường - Lào Cai

Chờ chủ trương
Mẫu định hình nhà ở công vụ cho các huyện

Hoàn thiện hồ sơ
TK BVTC công trình Trụ sở làm việc và đạo tạo huấn luyện thể thao của Trung tâm thể dục thể thao của Trung tâm TDTT tỉnh, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường. Hạng mục: Nhà trụ sở, nhà luyện tập thể thao và nhà ký túc xá đợt 2 giai đoạn 1

Chờ kế hoạch vốn
Điểu chỉnh bổ sung nhà chính, tháo dỡ di chuyển cây xanh, đường điện, cống thoát nước và phòng chống mối

Bàn giao hồ sơ
Mẫu nhà người có công

Hoàn thiện hồ sơ
Điều chỉnh bổ sung dự án Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Lào Cai

Đôn đốc thanh toán
tải về 298.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương