Ubnd tỉnh lào cai sở XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 298.08 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích298.08 Kb.
#21142
  1   2   3

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 30 tháng 7 năm 2016


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2016 (TỪ NGÀY 25.7 ĐẾN NGÀY 30.7.2016)


TT

NHIỆM VỤ

THỰC HIỆN

I

VĂN PHÒNG SỞ
1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Công việc chung:

- Quyết định cử cán bộ đi học CCLLCT

- Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

- Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần, tháng và tổng hợp tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo thường trực UBND – HĐND tuần, tháng, Ra thông báo kết luận giao ban.


*

Tiếp nhận và trả kết quả:

- Hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 21 hồ sơ

- Hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả: 11 hồ sơ

- Hồ sơ không đủ điều kiện trả lại: 04 hồ sơ

- Hồ sơ quá hạn chưa giải quyết: 0 hồ sơ

- Hồ sơ còn hạn chưa giải quyết: 79 hồ sơ

Trong đó: + Phòng QL Nhà – TTBĐS: 29 hồ sơ

+ Phòng QLý HTKT: 27 hồ sơ

+ Phòng QLý KTQH: 23 hồ sơ

*

Ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh:

Trong đó: + Phòng QL Nhà – TTBĐS: 06 VB - xong 0 VB - còn 06 VB

+ Phòng QLý KTQH: 24 VB - xong 03 VB - còn 21 VB

+ Phòng QL HĐXD: 07 VB - xong 0 VB - còn 07 VB

+ Phòng QLCLCT 05 VB - xong 0 VB - còn 05 VB

+ Phòng HTKT 03 VB - xong 0 VB - còn 03VB

+ Thanh tra sở 03 VB - xong 02 VB - còn 01 VB
Trả lời hỏi đáp của công dân trên công thông tin điện tử: Trong tuần nhận được 0 câu hỏi của công dân trên Modull hỏi đáp – Công thông tin điện tử Sở Xây dựng.
2

Kế hoạch tuần tới- Tổng hợp nâng lương đợt 2 năm 2016

- Cập nhật hồ sơ cán bộ

- Xác định số lượng biên chế công chức cho từng vị trí việc làm dự kiến đến 2021

- Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần, tháng và tổng hợp tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo thường trực UBND – HĐND tuần, tháng, Ra thông báo kết luận giao ban.


II

PHÒNG QL KIẾN TRÚC QH VÀ PTĐT
1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Tiếp nhận và trả kết quả:

- Hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 05 hồ sơ

- Hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả: 03 hồ sơ

- Hồ sơ không đủ điều kiện trả lại: 0 hồ sơ

- Hồ sơ quá hạn chưa giải quyết: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ còn hạn từ tuần trước chuyển sang: 25 hồ sơ

- Hồ sơ còn hạn chưa giải quyết: 27 hồ sơ

*

Các văn bản về quản lý quy hoạch thị:

* Đã trình và báo cáo UBND tỉnh:

- Công văn báo cáo tỉnh V/v giải quyết vướng mắc liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng Khu TĐC cảng hàng không Lào Cai

- Công văn báo cáo tỉnh V/v Chủ trương nghiên cứu, lập dự án Khu nhà phố thương mại tại đường Cầu Mây, thị trấn Sa Pa

- Công văn báo cáo tỉnh V/v chủ trương nghiên cứu lập dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Ô Quý Hồ tại khu vực Ô Quý Hồ, tổ 13 thị trấn Sa Pa

- Tờ trình phê duyệt cục bộ quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (đối với lô đất số 16)

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế QH chi tiết XD Khu vực cửa khẩu Mường Khương, huyện Mường Khương

Giới thiệu địa điểm đất theo QH:

- Công trình: Điểm đổ đất phục vụ thi công công trình Doanh trại Đại đội 20 Trinh sát; trung đội 25 vận tải; Trạm sửa chữa Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

- Công trình: Sân vận động tỉnh Lào Cai (giai đoạn 1) hạng mục: Tuyến đường TT1 (Đoạn từ đường TT1 đến đường B10)

- Công trình: Điểm đổ đất thải dự án xây dựng hệ thống thoát nước xử lý ngập úng tại các tổ 2, 3, 11, 12, 13 phường Bắc Cường thành phố Lào Cai


*

Công tác thẩm định hồ sơ thiết kế nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết:

- Công trình PD ĐC QHCT khu nghỉ dưỡng cao cấp đồi con gái TT Sa Pa Huyện Sa Pa.

- Công trình TĐ NVQH chung dọc tuyến nối cao tốc nội bai – LC đến đô thị du lịch Sa Pa tại Huyện Bát Xát và Huyện Sa Pa.

- Công trình PD QHCT cửa khẩu MK Huyện Mường Khương

- Công trình PD QHCT khu TĐC cảng hàng không xã Cam Cọn Huyện Bảo Yên

2

Kế hoạch tuần tới
*

Giới thiệu địa điểm đất theo QH:

- Công trình GTĐĐ đổ đất thừa sân vận động tỉnh GĐ1 hạng mục tuyến đường TT1 đoạn TT11 đến đường B10 Phường Bình Minh.

- Công trình GTĐ Đ mở rộng DA khách sạn quốc tế đông dương TT Sa Pa Huyện Sa Pa

- Công trình GTĐĐ thủy điện nậm Xây luông 3 xã Nậm Xây Huyện Văn Bàn. Huyện Văn Bàn

- Công trình GTĐĐ trại thực nghiệm vùng thấp trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học CN xã gia phú Huyện Bảo Thắng

- Công trình GTĐĐ ĐC khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng sin quyền Huyện Bát Xát

- Công trình GTĐĐ thủy điện Nậm Cang 1A xã Nậm Cang và xã Nậm Sài Huyện Sa Pa.

*

Công tác thẩm định hồ sơ thiết kế nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết:

- Công trình PD ĐCQH cục bộ 07 vị chí hạ thầng sau kè bờ tả sông hồng khu vực cầu Phố Lu Huyện Bảo Thắng.

- Công trình PDQHCT tổ hợp nhà máy SX hóa chất Đức Giang khu CN tằng lỏng Huyện Bảo Thắng.

- Công trình PDQHCT nhà máy thủy điện nậm xây luông xã nậm xây Huyện Văn Bàn

- Công trình PD ĐCQH tổng M = trung tâm bảo trợ XH tỉnh Phường Bình Minh.

- Công trình PD QH tổng mặt bằng khu TĐC sơn mãn xã vạn hòa TPLC.


III

PHÒNG QL HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Tiếp nhận và trả kết quả:

- Hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 11 hồ sơ

- Hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả: 02 hồ sơ

- Hồ sơ không đủ điều kiện trả lại: 01 hồ sơ

- Hồ sơ quá hạn chưa giải quyết: 0 hồ sơ

- Số hồ sơ còn hạn từ tuần trước chuyển sang: 19 hồ sơ

- Hồ sơ còn hạn chưa giải quyết: 27 hồ sơ

*

* Thẩm định dự án công trình:

- Bổ sung dự án: HTKT khu tái định cư Xuân Giao thuộc tiểu dự án GPMB Đường Bản Dền – Thanh Phú.* Thẩm định TKKT- dự toán công trình:

- Bổ sung dự toán công trình: Đường D4 nối khu TĐC hợp Xuân và khu B thị trấn Tằng Lỏong.* Giới thiệu tư vấn thẩm tra thiết kế công trình:

- Công trình: Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước dọc và mặt đường các tuyến đường nội thị thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật phía sau trụ sở khối II, khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường.

- Công trình: Di chuyển, sửa chữa lắp đặt hạ tầng trạm BTS Nghĩa trang phường thống nhất thành phố Lào Cai.


*

Cấp phép xây dựng
*

Các công việc khác

- Văn bản số 1733/SXD-HTKT về việc hạ ngầm các công trình HTKT tại các đô thị trong tỉnh.

- Văn bản số 1717/SXD-HTKT về việc tham gia ý kiến vào quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự án: Bố trí sắp xếp dân cư nông thôn, TĐC thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Văn bản số 1734/SXD-HTKT về việc điều chỉnh cao độ nút giao đường D1 đi cầu Quang Kim, khu TMCN Kim Thành.


2

Kế hoạch tuần tới- Thẩm định dự án:

+ Dự án: Điều chỉnh bổ sung các hạng mục phụ trợ đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

+ Dự án: Xây dựng các tuyến ống phân phối nước sạch DN300 và DN250.

- Thẩm định TKKT:

+ Công trình: Bổ sung công trình khu dân cư tổ 40B phường Pom Hán, Tp Lào Cai.

+ Công trình: Bổ sung công trình Khu dân cư Đinh Bộ Lĩnh, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai.

- Cấp phép xây dựng:

+ Công trình: Khu nhà quản lý vận hành Dự án thủy điện Nậm Củn

+ Công trinh: Di dời chiếm lĩnh độ cao BTS Lùng Vai.

+ Công trình: Xây dựng cơ sở HT trạm BTS Cầu Móng Sến.

+ Công trình: Xây dựng HT trạm BTS nhà ga ddi khu du lịch cáp tren Fanxipan Sa Pa.

+ Công trình: Di dời chiếm lĩnh độ cao BTS Bến Đền.

+ Công trình: Nâng cột Ang ten trạm BTS tổ 19 Phường Duyên Hải.

IV

PHÒNG QL Nhà & TTBĐS
1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Tiếp nhận và trả kết quả:

- Hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 07 hồ sơ

- Hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả: 05 hồ sơ

- Hồ sơ không đủ điều kiện trả lại: 02 hồ sơ

- Hồ sơ quá hạn chưa giải quyết: 0 hồ sơ

- Hồ sơ còn lại từ tuần trước chuyển sang: 29 hồ sơ

- Hồ sơ còn hạn chưa giải quyết: 29 hồ sơ

*

Công tác thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Tiểu khu đô thị số 19 khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thẩm định thiết kế BVTC xây dựng công trình: Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế khu vực Kim Thành, hạng mục: Thi công xây dựng khối nhà A+C.

- Thẩm định điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nhà lớp học Trường TH&THCS số 1 Tả Phời - Điểm trường chính.Giá trị đề nghị thẩm định: 277.621.879.621 đồng.

Giá trị sau thẩm định: 192.654.032.310 đồng.

Chênh lệch: 84.967.847.311 đồng (tỷ lệ 30,6 %).
*

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở khối I, khu đô thị mới Lào Cai - Cam đường.

- Thẩm định phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án: Chợ đầu mối nông sản phía nam, thành phố Lào Cai

*

Các công việc khác:

- Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Thực hiện Đề án Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

2

Kế hoạch tuần tới
*

Công tác thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán công trình:

- Thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà công vụ Chi cục thuế huyện Mường Khương.

- Thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Hạng mục: kè sau mặt bằng dân cư đường 4E cũ (nay là phố Lê Thanh và đường B3 (nay là Phố Châu Úy), rãnh thoát nước hở, đào hót đất đổ vào sân vận động, rãnh tiêu năng xây đá hộc; Kè ốp mái xung quanh sân vận động công trình trường Cao đẳng Cộng đông Lào Cai.

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Tiểu khu đô thị số 19 khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cài.

- Thâm đinh điều chỉnh, bổ sung BCKTKT công trình: Bến xe khách huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

*

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: 04 công trình

- Thẩm định điều chỉnh bổ sung và phương án tài chính dự án: Tiểu khu đô thị số 3, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Cường.

- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà khách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

- Thẩm định điều chỉnh bổ sung dự án Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai.


V

PHÒNG QL KINH TẾ XÂY DỰNG:

1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Khảo sát, công bố bổ sung giá thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng công trình:

- Công trình chợ văn hóa Trung tâm huyện Si Ma Cai

- Khảo sát giá vật liệu quý III năm 2016.

- Khảo sát một số vị trí cần bổ sung định mức dịch vụ công ích đô


2

Kế hoạch tuần tới
*

Tiếp tục công tác công bố bổ sung giá thiết bị, vật tư, vật liệu không có trong Thông báo giá vật liệu hàng quý.

- Công trình nhà nội trú trường THCS, THPT, DTNT huyện Mường Khương.

- Cầu qua suối Ngòi Đường.


Tiếp tục thực hiện trong tuần tới
- Khảo sát, lập và công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Lào Cai Quý III năm 2016.

- Khảo sát một số vị trí cần bổ sung định mức dịch vụ công ích đôTiếp tục thực hiện trong tuần tới

VI

PHÒNG QL HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Tiếp nhận và trả kết quả:

Hồ sơ đã tiếp nhận trong tuần: 0 hồ sơ

- Hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả: 0 hồ sơ

- Hồ sơ không đủ điều kiện trả lại: 0 hồ sơ

- Hồ sơ quá hạn chưa giải quyết: 0 hồ sơ

- Hồ sơ còn lại từ tuần trước chuyển sang: 0 hồ sơ

- Hồ sơ còn hạn chưa giải quyết: 01 hồ sơ

*

Cấp chứng chỉ hành nghề XD:

- Tổng hợp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 5/2016
*

Quản lý công việc liên quan đến đầu tư của Sở

- Lựa chọn thẩm tra điều chỉnh thiết kế dự toán đường T5 giai đoạn 2

- Thẩm định, phê duyệt HSMT gói thầu: Cung cấp, lắp đặt điều hòa không khí công trình: Bảo Tàng tỉnh Lào Cai

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công XD công trình xây dựng hệ thống thoát nước, sử lý ngập úng tổ 2,3 ,11,12,13 phường Bắc Cường

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết XD khu đô thị mới Đông bắc huyện Sa Pa

2

Kế hoạch tuần tới
*

Cấp chứng chỉ hành nghề XD:

- Tổng hợp, họp xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5/2016


*

Quản lý công việc liên quan đến đầu tư của Sở

- Tổng hợp cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05/2016

- Tham gia sửa đổi Quyết định thay thế QĐ 47 của UBND tỉnh

- Thẩm định thiết kế dự toán: các công trình do Sở giao

- Đôn đốc hoàn thành cổ phần hóa công ty nước

- Đôn đốc công ty Môi trường hoàn thành phương án cổ phần hóa


VII

PHÒNG QL CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ VLXD
1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Kiểm tra chất lượng các công trình:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng công trình: Thuỷ Lợi xã Trịnh tường huyện Bát Xát.


*

Công tác quản lý vật liệu xây dựng:

- Tham gia ý kiến đối với đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án khai thác đá làm VLXD điểm mỏ thuộc thôn Na Khui, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương.

- Tham gia ý kiến về chủ trương và quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường trên Sông Hồng, huyện Bảo Thắng.

- Báo cáo UBND tỉnh về việc thăm dò khai thác cát làm VLXD thông thường tại xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà.


2

Kế hoạch tuần tới
*

Kiểm tra chất lượng các công trình:

- Tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình hoàn thành từ năm 2014 trở về trước đến nay chưa quyết toán (theo quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai).

- Báo cáo kết quả kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng các công trình đã kiểm tra.

- Đôn đốc và tiếp tục tổng hợp ý kiến tham gia góp ý để hoàn thiện báo cáo lập quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.


VIII

THANH TRA

1

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần
*

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo:

- Thường trực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


*

Thanh tra dự án XD CT:

- Trình duyệt, công bố kết luận thanh tra 03 dự án ĐTXD công trình do UBND huyện Bắc Hà làm chủ đầu tư.

- Báo cáo kết quả thanh tra 05 dự án ĐTXD công trình do UBND huyện Văn Bàn làm chủ đầu tư.

- Công bố kết luận thanh tra 03 dự án ĐTXD công trình do UBND huyện SiMaCai làm chủ đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện nghiệp vụ thanh tra dự án ĐTXDCT: Kè bảo vệ mốc 88(2) và Khu vực mốc 168(2) do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện nghiệp vụ thanh tra 04 dự án ĐTXDCT do UBND huyện Bảo Yên làm chủ đầu tư.

- Tiến hành thanh tra 01 dự án ĐTXDCT do Sở kế hoạch và đầu tư làm chủ đầu tư.

- Xử lý vi phạm tại công trình: Đài truyền thanh-Truyền hình huyện Bảo Yên (Thực hiện theo công văn 3269/UBND-QLĐT ngày 08/07/2016 của UBND tỉnh).tải về 298.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương