Ubnd tỉnh khánh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 238.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích238.27 Kb.
#21175


UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 448/SGDĐT-KT&KĐ Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2016

V/v hướng dẫn tổ chức thi THPT

quốc gia năm 2016

Kính gửi:

- Các trường trung học phổ thông;

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;

- Các cơ sở giáo dục có học sinh tham dự kỳ thi trung

học phổ thông quốc gia năm 2016.
Căn cứ Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT(gọi tắt là Công văn 1078), Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức Kỳ thi THPT năm 2016 cho các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh (gọi chung là đơn vị)như sau:

1.Đối tượng, điều kiện dự thi

a) Đối tượng dự thi

- Người đã học hết chương trình THPT trong năm 2016;

- Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp(gọi chung là thí sinh tự do).

b) Điều kiện dự thi

Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định. Ngoài ra, đối tượng dự thi còn phải đảm bảo các điều kiện:

- Đối với người đã học hết chương trình THPT trong năm 2016 phải đảm bảo các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học GDTX thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

- Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPTphải đảm bảo các điều kiện:

+ Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi (ĐKDT) một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0, đảm bảo khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm đủ điều kiện về học lực không xếp loại kém;

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

2. Hồ sơ ĐKDT

a) Đối với học sinh đang học năm học 2015-2016:

- 02 Phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2);

- Bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân trên một mặt giấy A4;

- 02 ảnh màu 4x6 cmvà 02 phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ nhận của thí sinh;

- 01 Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Bản chứng thực được cơ quan công chứng xác nhậnmột trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo phụ lục 5(nếu có).

b) Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, ngoài các hồ sơ quy định tại điểm a mục 2 phải có thêm:

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Học bạ THPT, học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX (bản sao);

- Giấy xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương của UBND cấp xã nơi cư trú (đối với thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12);

- Giấy xác nhận của đơn vị nơi học lớp 12 hoặc nơi ĐKDT về học lực không xếp loại kém(đối với thí sinhkhông đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao);

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) theo đúng qui định.

c) Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, ngoài các hồ sơ quy định tại điểm a mục 2(không nộp Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THPT và hồ sơ ưu tiên, khuyến khích) phải có thêm bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp.

d) Tất cả các loại hồ sơ nêu trên được bỏ vào một bì, bên ngoài ghi rõ thông tin liên quan đến thí sinh:

- Họ và tên thí sinh; - Ngày, tháng, năm sinh;

- Nơi sinh; - Dân tộc;

- Học sinh trường THPT (trung tâm GDTX); - Hộ khẩu thường trú;

- Điện thoại; - Email; - Địa chỉ liên hệ;

- Các loại hồ sơ trong bì.

đ) Hồ sơ ĐKDT do Sở GD&ĐT phát hành, gồm:

- Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ GD&ĐT;

- 02 Phiếu ĐKDT (Phiếu số 1 và Phiếu số 2);

- 01 Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT.3.Thời gian nộp hồ sơĐKDT: Từ ngày 06/4/2016 đến hết ngày 30/4/2016. Lưu ý: Sau ngày30/4/2016, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng ký.

4.Nơi nộp hồ sơ ĐKDT

Mỗi đơn vị là một điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT và được cấp một mã số riêng để lập hồ sơ ĐKDT của học sinh lớp 12 đang học ở đơn vị và của thí sinh tự do.

a) Học sinh đang học lớp 12 ở đơn vị nào thì nộp hồ sơĐKDT THPT quốc gia tại đơn vịđó.

b)Thí sinh tự do đăng ký dự thi THPT quốc gia (để xét tốt nghiệp hoặc tuyển sinh đại học, cao đẳng)là học sinh cũ của đơn vị nào nộp hồ sơĐKDT tại đơn vị đó, hoặc có thể nộp hồ sơ ĐKDT tạiđơn vị gần nơi cư trú.

Các đơn vịphải tạo điều kiện thuận lợi, tiếp nhận hồ sơĐKDTcủa thí sinh tự do; chịu trách nhiệm kiểm tra và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi.

c) Riêng các thí sinh thuộc đối tượng công an, quân đội đang tại ngũ tại các đơn vị công an, quân đội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nộp hồ sơĐKDT THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường công an, quân đội tạiSở GD&ĐT (các đơn vị công an, quân đội tập hợp toàn bộ hồ sơ của thí sinh để nộp).5. Môn thi, hình thức thi, lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi

5.1.Môn thi

a) Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.

b)Thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT đăng kí 4 môn thi, trong đó môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Học sinh các trường THPT: Khánh Sơn, Lạc Long Quân và PTDTNT tỉnh được chọn môn thi thay thế môn ngoại ngữ.

Lưu ý: Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để ĐKDT một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh có thể đăng kí thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường; thí sinh GDTX có thể đăng ký dự thi môn ngoại ngữ.

c) Để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh dự thi 4 môn quy định tại điểm bmục5.1 và đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường đại học, cao đẳng quy định.

d) Để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải đăng ký dự thi các môn thi theo quy định của trường đại học, cao đẳng đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng.

5.2.Hình thức thi

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.5.3. Lịch thi, thời gian làm bài và thời gian làm thủ tục dự thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờphát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

30/6/2016

SÁNG

từ 8 giờ


Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi vàđính chính các sai sót (nếu có)

01/7/2016

SÁNG

Toán

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

02/7/2016

SÁNG

Ngữ văn

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/7/2016

SÁNG

Địa lí

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/7/2016

SÁNG

Lịch sử

180 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

90 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

6. Xác định điểm bảo lưu

Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 nhưng chưa tốt nghiệp và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.Xác định điểm bảo lưu của thí sinh ĐKDT như sau:

- Đối với thí sinh đã ĐKDT Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại đơn vị: đơn vị căn cứ kết quả điểm thi năm 2015 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh (theo mẫu tại phụ lục 4);

- Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) khác: Điểm bảo lưu do Sở GD&ĐT nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 xác nhận.7. Cụm thi, điểm thi: Việc xác định cụm thi của thí sinh tùy theo mục đích dự thi và theo các qui định sau:

a) Cụm thi dành cho thí sinh ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016: Trường Đại học Nha Trang chủ trì;mã cụm làTSN.

Các điểm thi cụ thể do Trường Đại học Nha Trang qui định và sẽ đặt tại thành phố Nha Trang.

b) Cụm thi dành cho thí sinh ĐKDT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016: Sở GD&ĐT Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Khánh Hòa; mã cụm là041.

Sở GD&ĐT sẽ thông báo cụ thể điểm thi đến các đơn vị khi có số liệu thí sinh ĐKDT toàn tỉnh.

8. Kinh phí tổ chức công tác thi: Các đơn vị căn cứ vào các văn bản sau đây để thực hiện:

- Các quyết định của UBND tỉnh: số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 về việc Quy định mức chi cho các hoạt động ngành GD&ĐT;số 1475/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2389/QĐ-UBND;

- Công văn số 4221/UBND-VX ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điểu chỉnh mức chi, cách chi Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh;

- Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐTvề việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh);

- Công văn số 441/SGDĐT-KHTC ngày 29/3/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nộp và sử dụng phí dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

9. Nhiệm vụ và trách nhiệm các đơn vị

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh (đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 và học sinh lớp 12) học tập Quy chế thi, tập trung vào một số nội dung chính như Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 32, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 49 của Quy chế thi; phụ lục 2 đính kèm công văn số 1078; phụ lục 2, phụ lục 3 kèm công văn này. Tổ chức hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ ĐKDT, hướng dẫn cụ thể cho thí sinh cách ghi các thông tin trên phiếu ĐKDT, phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THPT sao cho chính xác và theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT.

- Thành lập tổ tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đăng ký dự thi như máy vi tính kết nối internet, máy ảnh kỹ thuật số có độ phân giải từ 400x600 pixel, mẫu hồ sơ ĐKDT, túi hồ sơ,…

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp 12 để thông tin về kỳ thi THPT quốc gia;tư vấn phụ huynh học sinh và học sinh chọn môn thi tự chọn thi tốt nghiệp THPT và tổ hợp các môn thi để tuyển sinh đại học, cao đẳngsao cho phù hợp với khả năng của học sinh;công khai số điện thoại, email của giáo viên chủ nhiệm, của bộ phận nhận hồ sơ để tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh.

- Niêm yết thông báo quy định về hồ sơ, thời gian thực hiện cùng lịch làm việc của tổ nhận hồ sơ để thí sinh tự do liên hệ được thuận lợi.

- Tổ chứckiểm tra kỹ hồ sơ ĐKDT,bảo đảm tính chính xác của các văn bằng, chứng chỉ, học bạ, giấy khai sinh, CMND, giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích,… Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ ĐKDT không hợp lệ. Xem xét điều kiện dự thi của thí sinh, quyết định không cho học sinh dự thi nếu không đủ điều kiện hoặc hồ sơ ĐKDT không hợp lệ. Thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ ĐKDTtiếp nhận tại trường.

Lưu ý: Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.

10. Những vấn đề thuộc nghiệp vụ chuyên môn, cụ thể của Kỳ thi thực hiện theo Quy chế thi, Công văn 1078 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn tại công văn này.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, các đơn vịliên hệ với Sở GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD)để trao đổi thống nhất. Điện thoại liên hệ: 3816107, 3817310./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- TTrực Tỉnh ủy (để báo cáo);

- TTrực HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (để báo cáo);

- UBND huyện (TX, TP) (để phối hợp);

- Các phòng cơ quan Sở (để thực hiện);

- Website Sở;

- Lưu:VT, KT&KĐ.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trần Quang Mẫn
PHỤ LỤC 1

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-KT&KĐ ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT)

────────────TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiệnTổ chức tập huấn nghiệp vụ thi

Sở GD&ĐT

Các đơn vị ĐKDT

Ngày04/4/2016NhậnPhiếuđăng ký dự thi (ĐKDT) và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT

Các đơn vị ĐKDT

Sở GD&ĐT

Từ ngày 06/4 đến ngày

30/4/2016

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT
Chậm nhất ngày 05/5/2016Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giaodanh sách vàPhiếu ĐKDT cho sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Sở GD&ĐT

Chậm nhất ngày 15/5/2016Bàn giaodanh sách,Phiếu ĐKDT cho trường ĐH Nha Trang

Sở GD&ĐT

Trường

ĐH Nha TrangChậm nhất ngày 20/5/2016Tổ chức các Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi

Sở GD&ĐT, Trường

ĐH Nha TrangCác trường phổ thông, các đơn vị có liên quan

Từ ngày 20/5/2016Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơkèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT

Các đơn vị ĐKDT

Sở GD&ĐT

Chậm nhất ngày 30/5/2016Sở GD&ĐT, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Khánh Hòa gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về đơn vị chủ trì cụm thi

Sở GD&ĐT, Trường ĐH Nha Trang

Sở GD&ĐT, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Khánh Hòa

Trước ngày 01/6/2016Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng môn thi

Các Hội đồng thi
Trước ngày

10/6/2016

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLTvà gửi về Bộ GD&ĐT

Sở GD&ĐT, Trường ĐH Nha Trang

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày

10/6/2016

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT
Chậm nhất ngày

10/6/2016

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT
Chậm nhất ngày

15/6/2016

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy địnhBanCoi thi làm việc

Ban Coi thi
Từ ngày 29/6/2016Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi
Các ngày 01, 02, 03, 04/7/2016Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Các Hội đồng thi

Các điểm thi

Buổi thi sáng trước 11 giờ 30, buổi thi chiều trước 16 giờ 30Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

Các Hội đồng thi

Các điểm thi

Chậm nhất 10 giờ 30 ngày 05/7/2016- Tổ chức chấm thi

- Tổng kết công tác chấm thi

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT

- Công bố kết quả thiBan Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Các Hội đồng thi
Hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả, chậm nhất ngày 20/7/2016Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT

Sở GD&ĐT

Các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 25/7/2016Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT

Sở GD&ĐT

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày

25/7/2016

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Thủ trưởng các đơn vị ĐKDT
Chậm nhất ngày 27/7/2016In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ

Trường ĐH Nha Trang

Sở GD&ĐT, các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 30/7/2016Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi

Các đơn vị ĐKDT
Chậm nhất ngày 30/7/2016Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GD&ĐT

Các đơn vị ĐKDT

Sở GD&ĐT

Chậm nhất ngày

30/7/2016

Sở GD&ĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho các Hội đồng thi

Sở GD&ĐT

Các Hội đồng thi

Chậm nhất ngày

31/7/2016

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Sở GD&ĐT, Trường ĐH Nha Trang

Hoàn thành trước ngày 08/8/2016Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Sở GD&ĐT

Các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 09/8/2016Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD

Sở GD&ĐT

Cục KTKĐCLGD


Chậm nhất ngày 10/8/2016Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD&ĐT

Sở GD&ĐT

Văn phòng Bộ GD&ĐT

Trước ngày 15/8/2016

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC XÃ ĐƯỢC HƯỞNG ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

(Kèm theo Công văn số 448/SGDĐT-KT&KĐ ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT)

────────────Mã huyện

Tên huyện, thị, thành phố

Mã xã

Tên xã, phường

Quyết định

01

Thành phố Nha Trang

01

Phường Vĩnh Nguyên

(3)

02

Huyện Vạn Ninh

01

Xã Vạn Bình

(1)

02

Xã Vạn Khánh

(1)

03

Xã Vạn Long

(1)

04

Xã Vạn Lương

(1)

05

Xã Vạn Phú

(1)

06

Xã Vạn Phước

(1)

07

Xã Vạn Thạnh

(1), (3)

08

Xã Vạn Thọ

(1)

09

Xã Xuân Sơn

(1)

03

Thị xã Ninh Hòa

01

Xã Ninh Sơn

(1)

02

Xã Ninh Tân

(1)

03

Xã Ninh Tây

(1)

04

Xã Ninh Thượng

(1)

05

Xã Ninh Vân

(1)

04

Huyện Diên Khánh

01

Xã Diên Tân

(1)

02

Xã Suối Tiên

(1)

05

Huyện Khánh Vĩnh

01

Thị trấn Khánh Vĩnh

(1)

02

Xã Cầu Bà

(1)

03

Giang Ly

(1), (2)

04

Xã Khánh Bình

(1)

05

Xã Khánh Đông

(1)

06

Xã Khánh Hiệp

(1)

07

Xã Khánh Nam

(1)

08

Xã Khánh Phú

(1)

09

Xã Khánh Thành

(1)

10

Xã Khánh Thượng

(1)

11

Xã Khánh Trung

(1)

12

Xã Liên Sang

(1)

13

Xã Sơn Thái

(1), (2)

14

Xã Sông Cầu

(1)

06

Thành phố Cam Ranh

01

Xã Cam Bình

(3)

02

Xã Cam Lập

(1)

03

Xã Cam Phước Đông

(1)

04

Xã Cam Thành Nam

(1)

05

Xã Cam Thịnh Tây

(1)

07

Huyện Khánh Sơn

01

Thị trấn Tô Hạp

(1)

02

Xã Ba Cụm Bắc

(1)

03

Xã Ba Cụm Nam

(1), (2)

04

Xã Sơn Bình

(1)

05

Xã Sơn Hiệp

(1)

06

Xã Sơn Lâm

(1)

07

Xã Sơn Trung

(1)

08

Xã Thành Sơn

(1), (2)

08

Huyện đảo Trường Sa

01

Thị trấn Trường Sa

(3)

02

Sinh Tồn

(3)

03

Song Tử Tây

(3)

09

Huyện Cam Lâm

01

Xã Cam An Bắc

(1)

02

Xã Cam An Nam

(1)

03

Xã Cam Hải Đông

(1)

04

Xã Cam Hiệp Bắc

(1)

05

Xã Cam Hòa

(1)

06

Xã Cam Phước Tây

(1)

07

Xã Cam Tân

(1)

08

Xã Sơn Tân

(1), (2)

09

Xã Suối Cát

(1)

10

Xã Suối Tân

(1)

(1) Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;

(2) Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;

(3) Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa. 


PHỤ LỤC 3

BẢNG PHÂN CHIA CÁC KHU VỰC TUYỂN SINH

(Kèm theo Công văn số 448/SGDĐT-KT&KĐ ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT)

────────────
Khu Vực

Đơn vị hành chính (Huyện, Xã thuộc huyện)

KV1

Gồm huyện đảo Trường Sa; thị trấn Khánh Vĩnh và các xã: Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sông Cầu, Sơn Thái (thuộc huyện Khánh Vĩnh); thị trấn Tô Hạp và các xã: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Lâm, Sơn Trung, Thành Sơn (thuộc huyện Khánh Sơn); xã Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hải Đông, Cam Hiệp Bắc, Cam Hòa, Cam Phước Tây, Cam Tân, Sơn Tân, Suối Cát, Suối Tân (thuộc Huyện Cam Lâm); xã Ninh Sơn, Ninh Tân, Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Vân (thuộc thị xã Ninh Hòa); xã Cam Bình, Cam Lập, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Tây (thuộc thành phố Cam Ranh); xã Vạn Bình, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Phước, Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Xuân Sơn (thuộc huyện Vạn Ninh); xã Diên Tân, Suối Tiên (thuộc huyện Diên Khánh); Phường Vĩnh Nguyên (thuộc Thành phố Nha Trang)

KV2-NT

Các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh (trừ các xã thuộc KV1 đã ghi ở trên).

KV2

Gồm các xã, phường của thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa (trừ các xã thuộc KV1 đã ghi ở trên).

KV3

/


PHỤ LỤC 4

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐIỂM BẢO LƯU

(Kèm theo Công văn số 448/SGDĐT-KT&KĐ ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT)

straight connector 2


straight connector 1UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
GIẤY XÁC NHẬN ĐIỂM BẢO LƯU

(Dùng để xét công nhận tốt nghiệp)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………………………………………………………..……………

Chứng nhận học sinh:……………………………………………………………………………… Nam / Nữ …………………

Sinh ngày : …………………………………… Tại : ……………………………………………………………………………………

Là học sinh lớp 12 của trường, năm học …………………-…………………

Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đầy đủ các môn theo qui định, tại hội đồng thi: …………………………………………………………………………………… của tỉnh Khánh Hòa

với số báo danh: ……………………………………, phòng thi: ……………………………………

Điểm các môn thi (chỉ ghi điểm các mônhọc sinh có nguyện vọng bảo lưu) là:

Toán
Ngữ văn
Lịch sử
Địa lý

………………

………………

………………

………………
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Ngoại ngữ

………………

………………

………………

………………


……………………………………, ngày ……… tháng …… năm ………

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC 5

CÁC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC MIỄN THI NGOẠI NGỮ

TRONG XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT

(Kèm theo Công văn số 448/SGDĐT-KT&KĐ ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT)

straight connector 4


TT

Môn

ngoại ngữ

Chứng chỉ

đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

- TOEFL ITP 450 điểm

- TOEFL iBT 45 điểmEducational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)2

Tiếng Nga

TORFL cấp độ 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1)

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

- TCF (300-400 điểm)

- DELF B1Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4

Tiếng

Trung Quốc

HSK cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

- Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)5

Tiếng Đức

- Goethe-Zertifikat B1

- Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1

- Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

- Chứng chỉ phải có giá trị sử dụng tính đến ngày 01/7/2016.- Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016; thí sinh là học viên GDTX có chứng chỉ môn Ngoại ngữ đáp ứng quy định trên được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016.


Каталог: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII

tải về 238.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương