Ubnd tỉnh hà nam liên sở tc- xd số: 02/2015/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 2.16 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích2.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

UBND TỈNH HÀ NAM

LIÊN SỞ TC- XD

Số: 02/2015/CBGVL-LSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2015


CÔNG BỐ

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư liên bộ số: 38/TTLB-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của bộ Tài chính- Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng;

- Liên sở: Sở Tài chính- Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam công bố giá vật liệu xây dựng (chưa có VAT) như sau:

1. Giá vật liệu trong bảng công bố giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố;

- Đối với giá các loại vật liệu chịu ảnh hưởng do cước phí vận chuyển, mức giá vật liệu xây dựng bình quân tới chân công trình cơ bản ở 11 khu vực (có bảng phụ lục kèm theo);

2. Mức giá vật liệu xây dựng nêu trên là mức giá tối đa đã bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí khác đến chân công trình;

3. Mức giá vật liệu xây dựng nêu trên là cở sở để các đơn vị tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành./.Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Cục QL giá BTC;

- Viện kinh tế BXD;

-UBND huyện,Thành phố;

- Các Sở, Ban, Ngành;

- Lưu GĐ.


SỞ XÂY DỰNG HÀ NAM

GIÁM ĐỐC


PHẠM MẠNH HÙNG

SỞ TÀI CHÍNH HÀ NAM

PHÓ GIÁM ĐỐCĐÀO XUÂN NGỮBẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Công bố số: 02/2015 CB-LS ngày 27 tháng 02 năm 2015)

A.VẬT LIỆU XÂY LẮP


STT

Tên vật liệu và quy cách

ĐVT

Giá chưa có thuế VAT

I

LOẠI VẬT LIỆU NUNG ĐỐT :XI MĂNG, VÔI CÁC LOẠI

Giá tại các khu vực: KV1

1

Xi măng Kiện Khê PC30 đóng bao

đ/kg

970
Xi măng Kiện Khê PC30 rời

đ/kg

820

2

Xi măng Bút Sơn PCB30 đóng bao

đ/kg

1.179
Xi măng Bút Sơn PCB40 đóng bao

đ/kg

1.206
Xi măng Bút Sơn PCB40 rời

đ/kg

1.070
Xi măng Bút Sơn PC40 đóng bao

đ/kg

1.238
Xi măng Bút Sơn PC40 rời

đ/kg

1.148
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát đóng bao

đ/kg

865
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát rời

đ/kg

774

3

Xi măng Hoàng Long PCB30 đóng bao

đ/kg

795
Xi măng Hoàng Long PCB30 rời

đ/kg

785
Xi măng Hoàng Long PCB40 đóng bao

đ/kg

780
Xi măng Hoàng Long PCB40 rời

đ/kg

770

4

Xi măng Xuân Thành PCB40 đóng bao

đ/kg

1.206
Xi măng Xuân Thành PCB30 đóng bao

đ/kg

1.179
Xi măng Xuân Thành PCB30 rời

đ/kg

1.070

5

Xi măng trắng Thái Bình

đ/kg

1.990

6

Vôi cục

đ/kg

700

7

Vôi nghiền

đ/kg

860

Giá tại các khu vực: KV2, KV5 và KV7

1

Xi măng Kiện Khê PC30 đóng bao

đ/kg

1.040
Xi măng Kiện Khê PC30 rời

đ/kg

896

2

Xi măng Bút Sơn PCB30 đóng bao

đ/kg

1.206
Xi măng Bút Sơn PCB40 đóng bao

đ/kg

1.233
Xi măng Bút Sơn PCB40 rời

đ/kg

1.097
Xi măng Bút Sơn PC40 đóng bao

đ/kg

1.270
Xi măng Bút Sơn PC40 rời

đ/kg

1.173
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát đóng bao

đ/kg

892
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát rời

đ/kg

801

3

Xi măng Hoàng Long PCB30 đóng bao

đ/kg

795
Xi măng Hoàng Long PCB30 rời

đ/kg

785
Xi măng Hoàng Long PCB40 đóng bao

đ/kg

835
Xi măng Hoàng Long PCB40 rời

đ/kg

825

4

Xi măng Xuân Thành PCB40 đóng bao

đ/kg

1.233
Xi măng Xuân Thành PCB30 đóng bao

đ/kg

1.206
Xi măng Xuân Thành PCB30 rời

đ/kg

1.097

5

Xi măng trắng Thái Bình

đ/kg

1.990

6

Vôi cục

đ/kg

760

7

Vôi nghiền

đ/kg

896

Giá tại các khu vực: KV3, KV4 và KV6

1

Xi măng Kiện Khê PC30 đóng bao

đ/kg

1.010
Xi măng Kiện Khê PC30 rời

đ/kg

860

2

Xi măng Bút Sơn PCB30 đóng bao

đ/kg

1.229
Xi măng Bút Sơn PCB40 đóng bao

đ/kg

1.256
Xi măng Bút Sơn PCB40 rời

đ/kg

1.120
Xi măng Bút Sơn PC40 đóng bao

đ/kg

1.278
Xi măng Bút Sơn PC40 rời

đ/kg

1.170
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát đóng bao

đ/kg

915
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát rời

đ/kg

824

3

Xi măng Hoàng Long PCB30 đóng bao

đ/kg

765
Xi măng Hoàng Long PCB30 rời

đ/kg

755
Xi măng Hoàng Long PCB40 đóng bao

đ/kg

805
Xi măng Hoàng Long PCB40 rời

đ/kg

795

4

Xi măng Xuân Thành PCB40 đóng bao

đ/kg

1.216
Xi măng Xuân Thành PCB30 đóng bao

đ/kg

1.189
Xi măng Xuân Thành PCB30 rời

đ/kg

1.080

5

Xi măng trắng Thái Bình

đ/kg

1.990

6

Vôi cục

đ/kg

724

7

Vôi nghiền

đ/kg

896

Giá tại các khu vực: KV8, KV9, KV10 và KV11

1

Xi măng Kiện Khê PC30 đóng bao

đ/kg

950
Xi măng Kiện Khê PC30 rời

đ/kg

800

2

Xi măng Bút Sơn PCB30 đóng bao

đ/kg

1.159
Xi măng Bút Sơn PCB40 đóng bao

đ/kg

1.186
Xi măng Bút Sơn PCB40 rời

đ/kg

1.050
Xi măng Bút Sơn PC40 đóng bao

đ/kg

1.218
Xi măng Bút Sơn PC40 rời

đ/kg

1.118
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát đóng bao

đ/kg

845
Xi măng Bút Sơn chuyên dụng xây trát rời

đ/kg

754

3

Xi măng Hoàng Long PCB30 đóng bao

đ/kg

725
Xi măng Hoàng Long PCB30 rời

đ/kg

710
Xi măng Hoàng Long PCB40 đóng bao

đ/kg

760
Xi măng Hoàng Long PCB40 rời

đ/kg

750

4

Xi măng Xuân Thành PCB40 đóng bao

đ/kg

1.186
Xi măng Xuân Thành PCB30 đóng bao

đ/kg

1.159
Xi măng Xuân Thành PCB30 rời

đ/kg

1.050

5

Xi măng trắng Thái Bình

đ/kg

1.990

6

Vôi cục

đ/kg

676

7

Vôi nghiền

đ/kg

736

NHÓM VẬT LIỆU GẠCH TUY-NEN

(Xí nghiệp gạch Mộc Bắc, Cty VLĐTPT nhà Hà Nội số 28, Cty CP VLXD Khả Phong, Cty Hamico)

Giá tại các khu vực: KV1, KV9Gạch 6 lỗ Đồng Sơn loại A 22 x 20 x 10,5 (CtyVL-ĐTPT nhà HN số 28)

đ/viên

2.190Gạch tuynel Đồng Sơn 2 lỗ loại A (CtyVL-ĐTPT nhà HN số 28)

đ/viên

810Gạch tuynel 2 lỗ loại A

(Công ty cổ phần VLXD Khả Phong)đ/viên

909Gạch tuynel Mộc Bắc 2 lỗ loại A

đ/viên

1.091Gạch tuynel HAMICO 2 lỗ loại A

đ/viên

1.080
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương