Ubnd tỉnh bình phưỚCtải về 81.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích81.83 Kb.

                            UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đồng Xoài, ngày 01 tháng 08 năm 2009

 BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2010

 TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH (BPTV1 – BPTV2) VÀ PHÁT THANH (89,4 MHZ)

(Đã bao gồm 10% VAT, áp dụng từ ngày 01/01/2010)

I. Trên sóng Truyền hình BPTV1 (kênh 25 UHF):

 

ĐVT: VNĐ

Thời điểm quảng cáo

Thời gian

Giá quảng cáo

05 giây

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

1. Buổi sáng: (5h00 – 11h00)                 

 

 

 

 

 

 

 

Trong các chương trình ca nhạc, giải trí Gameshow và các CT khác

05h00 – 9h00

10h30–11h00

495.000

660.000

825.000

1.320.000

1.650.000

Đầu hoặc giữa phim

9h00 - 10h30

660.000

880.000

1.100.000

1.760.000

2.200.000

2. Buổi trưa: (11h00 – 17h00)

Đầu hoặc Giữa phim

11h00 - 12h10

  1.980.000

  2.640.000

 3.300.000

 5.280.000

  6.600.000

Trong chương trình ca nhạc và các chương trình khác

12h10-14h30

     825.000

  1.100.000

 1.375.000

 2.200.000

  2.750.000

Đầu hoặc giữa phim

14h30-15h15

 1.320.000

 1.760.000

 2.200.000

 3.520.000

 4.400.000

Trong chương trình Gameshow và giải trí khác

15h15-17h00

     990.000

  1.320.000

 1.650.000

 2.640.000

  3.300.000

3. Buổi chiều: (17h00 – 19h00)

Đầu, giữa hoặc cuối phim

17h00 -18h00

  1.980.000

  2.640.000

 3.300.000

 5.280.000

  6.600.000

Các chương trình khác

18h00 –19h00

     990.000

  1.320.000

 1.650.000

 2.640.000

  3.300.000

4. Buổi tối: (19h45 – 24h00)

Sau Thời sự VTV

19h40 - 19h50

  1.980.000

  2.640.000

 3.300.000

 5.280.000

  6.600.000

Đầu hoặc giữa phim

19h50- 20h35

  2.640.000

  3.520.000

 4.400.000

 7.040.000

  8.800.000

Đầu hoặc giữa phim tối

21h30- 22h15

  1.650.000

  2.200.000

 2.750.000

 4.400.000

 5.500.000

Trong THTT các chương trình giải trí, VHVN - TDTT

 

  2.640.000

  3.520.000

 4.400.000

 7.040.000

  8.800.000

Trong gameshow, liveshow, giải trí và các chương trình khác

20h35 - 21h30

22h15 - 24h00

 1.320.000

 1.760.000

 2.200.000

 3.520.000

 4.400.000

* Trên sóng truyền hình BPTV2 (kênh 6VHF): Đơn giá bằng 70% của đơn giá kênh BPTV1 (25UHF), trong thời gian áp dụng, nếu điều chỉnh sẽ có thông báo.

5.Pop Up: (Key Logo)

Trong phim sáng, trưa, chiều và các chương trình giải trí khác

05h00 -19h00

  800.000

     1.000.000

 

 

 

Trong phim tối

19h00 - 23h00

  1.500.000

  2.000.000

 

 

 

6.Tự giới thiệu: (thời lượng từ 2 đến 10 phút)

Sau phim sáng, trưa

05h00 - 14h00

  550.000đ/phút 

Sau phim chiều

15h00 - 19h00

  880.000đ/phút 

Trước phim tối (không quá 5 phút)

19h50- 20h00

1.650.000đ/phút

Cuối phim tối (không quá 5 phút)

20h35 - 21h00

1.320.000đ/phút

Vào các giờ khác

 

                                       880.000đ/phút

             BPTV nhận thực hiện phim

Tự giới thiệu,

Tài liệu… đơn giá từ 1,2,3 triệu đồng/phút (do 2 bên thỏa thuận)

7.Truyền hình trực tiếp và gián tiếp các chương trình: (từ 60 phút đến 120 phút)

Truyền hình trực tiếp

          40.000.000đ – 60.000.000đ

Truyền hình gián tiếp

           20.000.000đ – 40.000.000đ

8.Thực hiện phim quảng cáo từ 15 - 30 giây: Giá từ 5 triệu đồng trở lên (do 2 bên thỏa thuận)

9.In sang băng, đĩa: (chưa tính phí băng, đĩa)

Băng Betacam, VHS

              10.000 đ/phút

Đĩa DVD

              5.000 đ/phút

10.T.báo rao vặt:

TB mang tính chất kinh doanh

TB mang tính chất XH-GD

Vào giờ phát thông báo quảng cáo

440.000đ

220.000đ

Vào các chương trình giải trí

550.000đ

330.000đ

Thể hiện vi tính trên màn hình

5.000đ/từ (chỉ tính tiền 1 lần)

 

Scan hình

50.000đ/hình (chỉ tính tiền 1 lần)

 

* Đơn giá này chỉ tính từ 30 giây đến 1 phút, vượt quá thời hạn quy định sẽ do hai bên thỏa thuận.

II/ Trên sóng Phát thanh (89,4 Mhz):

 


 

 

Thời điểm quảng cáo

Quảng cáo

Thông báo rao vặt

30 giây

60 giây

Văn hóa - xã hội

Sản xuất kinh doanh

Từ 05h00 - 24h00

       220.000

   440.000

 165.000đ/phút 

 275.000đ/phút 

 

 

 * CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VỀ PHÁP LÝ:

 

1.       Các nội dung thông tin, quảng cáo cần đáp ứng 1 số quy định sau:-    Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh.

-    Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo.

-    Giấy đăng ký chứng nhận chất lượng sản phẩm.

-    Giấy phép duyệt nội dung quảng cáo do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.       Các nội dung quảng cáo phải đảm bảo tính văn hóa, nghệ thuật và phù hợp với các quy định của Pháp luật Việt Nam.

3.       Chọn vị trí ưu tiên đối với các hợp đồng quảng cáo dài hạn, có giá trị từ 2.000.000.000đ trở lên.

4.       Ngoài ra, các hợp đồng khác muốn chọn vị trí ưu tiên sẽ tính + 5%.

5.       Các trường hợp đề xuất khác từ phía khách hàng, ngoài phạm vi quy định của bảng giá này, phải được sự đồng ý phê duyệt của Ban giám đốc.

 

* Các quy định trong bảng giá này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010, kèm theo Quyết định ban hành của Giám Đốc Đài. Các quy định trước đây, trái với quy định này đều không có hiệu lực.

 

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dich vụ - Quảng cáo Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Phước

Số 01, Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, Thị Xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0651.2211556 - Điện thoại/Fax: 06513.887.059 – 06513.887.063

 


                Nơi nhận:                                                                                                    GIÁM ĐỐC

                -Ban Giám Đốc

                   -Các Công ty, đơn vị

                   -Lưu VT, P. DV-QC ./. 

                                                                                                      PHAN MINH HOÀNG (Đã ký) 

: upload images -> files
files -> 21. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
files -> BẢng giá quảng cáo trên website
files -> Ubnd tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BẢng giá quảng cáo truyền hình đÀi phát thanh truyền hình phú thọ
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và KÍch hoạt phần mềm dự toán gxd
files -> Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/nq-cp ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới
files -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 3586/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> GIỚi thiệu website 4giay. Net diễN ĐÀn mua bán trực tuyếN 4giay. Net
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương