Ubnd tỉnh bình phưỚc sở TÀi chính số: 2171 /bc-stctải về 24.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích24.53 Kb.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC


SỞ TÀI CHÍNH

Số: 2171 /BC-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 30 tháng 7 năm 2014


BÁO CÁO

Về việc tổ chức thực hiện, diễn biến giá cả sản phẩm sữa

dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2324/UBND-KTTH ngày 24/7/2014 về việc thực hiện Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014,

Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện, diễn biến giá cả sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây gọi tắt là sản phẩm sữa) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:


  1. Tổng quan diễn biến giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, thị trường sản phẩm sữa trên địa bàn tỉnh Bình Phước đa dạng về chủng loại, nguồn gốc, dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn tỉnh đều hoạt động dưới hình thức nhà phân phối, các địa lý và các cửa hàng không có quyền quyết định về giá đối với sản phẩm sữa đang kinh doanh.

Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về việc áp giá trần đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo đó, giá sữa giảm từ 10-30% so với giá thời điểm trước khi ban hành quyết định áp giá trần. Cụ thể một số sản phẩm sau:

- Sản phẩm sữa của Công ty sữa Việt Nam: sản phẩm sữa Dielac Alpha Step 2 HT 900g giá dao động từ 196.185 – 216.189 đồng; sản phẩm sữa Dielac Alpha 123 HT 900g giá dao động từ 165.473 – 192.040 đồng; sản phẩm sữa Dielac Optimum Step 1 HT 900g giá dao động từ 372.198 – 407.646 đồng, Dielac Star Care HT 900g giá dao động từ 184.151 – 211.774 đồng…

- Sản phẩm sữa của Công ty TNHH dinh dưỡng 3A Việt Nam: sản phẩm sữa Grow G-power hương vani 900g giá dao động từ 360.000 – 414.000 đồng, sản phẩm sữa Abbott Grow 1 400g có giá dao động từ 148.000 – 170.000 đồng, sản phẩm sữa Abbott Grow 2 900g có giá dao động từ 293.000 – 336.950 đồng, sản phẩm sữa Similac Newborn IQ (với Intelli-Pro) có giá giao động từ 514.000 – 591.100 đồng…

- Sản phẩm sữa của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrution: sữa Enfamil A+1 400g có giá từ 187.000 – 215.000 đồng, sữa Enfamil A+2 900g có giá từ 363.000 – 417.000 đồng, sữa Enfagrow A+3 900g có giá dao động từ 309.000 – 355.000 đồng…

- Sản phẩm sữa của Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam: sữa Frisolac Gold 1 400g có giá dao động từ 196.000 – 225.000 đồng, Dutch Baby Gold Step 1 400g có giá dao động từ 134.800 đồng – 155.000 đồng, Dutch Lady 123 Gold 900g có giá dao động từ 229.800 – 264.270 đồng, Dutch Lady Tò mò 900g có giá dao động từ 189.900 – 218.000…

- Sản phẩm sữa của Công ty TNHH Dazone Việt Nam: sữa Dumex Gold Step 1 400g có giá dao động từ 198.569 – 228.000 đồng, Dumex Gold Step 2 400g có giá dao động từ 197.613 – 227.000 đồng…

- Sản phẩm sữa của Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương: sữa Dr.Luxia 1 400g có giá dao động từ 244.000 – 280.000 đồng, Nutri IQ Gold 123 Lon 900g có giá dao động từ 320.000 – 368.000 đồng, Pediaplus 400g có giá dao động từ 198.000 – 227.000 đồng, GrowPlus + Tăng cân khỏe mạnh Lon 900g có giá dao động từ 226.000 – 259.000 đồng…II. Các biện pháp đã thực hiện triển khai công tác bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi:

  1. Công tác triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh:

Ngày 20/5/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1079/QĐ-BTC về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa và hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính tại Công văn số 6544/BTC-QLG triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, theo đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 1533/STC-GCS ngày 06/6/2914 chỉ đạo các tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1929/UBND-KTTH ngày 20/6/2014 về việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1781/STC-GCS ngày 24/6/2014 hướng dẫn các Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thị xã triển khai các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa, đồng thời, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1793/STC-GCS ngày 25/6/2014 đề nghị phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, kiểm soát giá sữa trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công văn số 156/CQLG-NLTS ngày 17/6/2014 của Cục quản lý giá về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, đăng ký giá, giá bán lẻ khuyến nghị và Bảng giá bán buôn tối đa, giá đăng ký đối với sản phẩm sữa của các công ty sản xuất tại Thành phố HCM và các tỉnh lân cận, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 1827/TB-STC ngày 01/7/2014 về giá bán lẻ tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đến tay người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, và đã kịp thời đăng thông tin giá bán lẻ tối đa trên Website Sở Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý giá tại Công văn số 135/CQLG-THPTDB ngày 05/6/2014 về việc thiết lập đường dây nóng về giá sữa tại địa phương, Sở Tài chính đã kịp thời ban hành Thông báo số 1887/TB-STC ngày 07/7/2014 về việc thiết lập đường dây nóng giải đáp thắc mắc và tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đăng tải thông tin đường dây nóng trên website Sở, kênh thông tin đại chúng.  1. Đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát giá sữa trên địa bàn tỉnh:

Ngày 04/7/2014, Tổ kiểm tra liên ngành tỉnh thực hiện kiểm tra, kiểm soát giá sữa trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu là kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ Kiểm tra liên ngành đã thực hiện theo kế hoạch (từ ngày 08/7/2014 đến ngày 24/7/2014) và đạt được kết quả như sau:

  1. Địa bàn kiểm tra: tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh (10 huyện, thị xã).

  2. Tổng số đơn vị kiểm tra: 59 đơn vị, trong đó có: 07 nhà phân phối cấp 1 của Công ty sản xuất sản phẩm sữa và 52 đại lý, cửa hàng kinh doanh chủ yếu là mặt hàng sữa.

  3. Kết quả kiểm tra:

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giảm giá và bán đúng giá quy định của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số đại lý, cửa hàng kinh doanh sản phẩm sữa có một số mặt hàng sữa giá bán cao hơn so với mức giá trần theo quy định của cơ quan quản lý giá (20/59 đơn vị). Tổ kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu cơ sở kinh doanh sản phẩm sữa vi phạm đối với việc bán giá cao hơn mức giá trần quy định phải điều chỉnh mức giá lại theo đúng quy định tại Thông báo số 1872/TB-STC ngày 01/7/2014 của Sở Tài chính.

Nguyên nhân chưa giảm giá đối với sản phẩm sữa của các đại lý, cửa hàng kinh doanh sản phẩm sữa chủ yếu là:

- Một số cửa hàng kinh doanh chưa được thông báo về việc áp giá trần đối với sản phẩm sữa.

- Một số cửa hàng kinh doanh chưa được Công ty sản xuất (đại diện là nhà phân phối) thực hiện bù lỗ hoặc bù lỗ không đầy đủ do trước đó nhập sản phẩm sữa với giá cao.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức thực hiện, diễn biến giá cả sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Bộ Tài chính; PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;

- Sở Công thương; (Đã ký)

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, GCS, Linh. TRẦN VĂN MI

: 3cms -> upload -> stc -> File
File -> Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân
File -> Thủ tục thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: t-bpc- 202148-tt a Trình tự thực hiện
File -> BỘ TÀi chính —— Số: 146 /2011/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Phụ lục II bảng giá các loại xe máy dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
File -> Số: 54/2006/tt-btc độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006
File -> Ubnd tØnh Qu¶ng b×nh Së Tµi chÝnh
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở TÀi chính độc lập – Tự do – Hạnh phúc
File -> Nghị ĐỊNH: Điều 1
File -> LỊch công táC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương