Ubnd thành phố ĐÀ NẴng sở giao thông vận tải thành phố ĐÀ NẴng ban quản lý DỰ ÁN ĐẦu tư CƠ SỞ HẠ TẦng ưu tiêNtải về 14.21 Mb.
trang43/43
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích14.21 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

PHỤ LỤC 4: HÌNH ẢNH THAM VẤN CỘNG ĐỒNG


Tham vấn cộng đồng tại xã Hòa Nhơn

Tham vấn cộng đồng tại xã Hòa Nhơn

Tham vấn cộng đồng tại xã Hòa Sơn
1 Tại Tp. Đà Nẵng, thu nhập dưới 600,000/một tháng được coi là hộ nghèo (trong năm 2014)1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương