Ubnd thị XÃ VĨnh châu phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 16.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích16.93 Kb.

UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 66 /TM.GD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Vĩnh Châu, ngày 07 tháng 3 năm 2013

V/v triển khai lại việc lập dự toán Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính Phủ
Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 17126/BTC-NSNN ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính về việc trả lời một số chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Phòng Giáo dục và Đào tạo mời tập huấn triển khai chi tiết về chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP như sau:

- Thành phần: kế toán đơn vị.

- Thời gian: 1 buổi, lúc 13h30, ngày 19/3/2013

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Công tác chuẩn bị: Khi đi tập huấn mang theo thông tư 08 hướng dẫn Nghị định 116 và 3 biểu mẫu quy định tại Thông tư 08 nêu trên (tải Thông tư 08 và biều mẫu tại wedsite: pgdvinhchau.edu.vn chuyên mục tài chính – kế toán). Các đơn vị cần nghiên cứu trước về các chế độ quy định tại Thông tư 08.

- Kinh phí: Đơn vị đi tập huấn thanh toán tiền tàu xe theo quy định hiện hành.

Đề nghị Hiệu trưởng trường cử cán bộ tham dự tập huấn đúng thời gian, thành phần quy đinh./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Website Phòng;

  • Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Lê Văn Vui


HƯỚNG DẪN TÓM TẮC

CÁC CHẾ ĐỘ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 116
1. Về chế độ phụ cấp thu hút:

1.1 Giáo viên đã hưởng phụ cấp thu hút đủ 5 năm (60 tháng) ở Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì không được hưởng phụ cấp thu hút của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

1.2 Nếu giáo viên vào ngành trước từ ngày 1/3/2011 (đang hưởng thu hút trên bảng lương) thì xem như đang hưởng nghị định 116. Báo cáo vào phụ lục 2 ở phần II đối tượng hưởng chính sách tại nghị định 116.

1.3 Đối với các trường thuộc ấp nghèo ở xã Vĩnh Hải, Vĩnh Hiệp đã hưởng thu hút được 29 tháng thì tiếp tục hưởng thu hút theo nghị định 116 kề từ tháng 3/2011 cho đến hết tháng 9/2013. (trường hợp giáo viên mới vào hưởng được bao nhiêu tháng thu hút ở nghị định 61 thì tiếp tục hưởng thêm nghị định 116 cho đến khi nào đủ 60 tháng thì hết).

1.4 Nhân viên được hưởng thu hút ở nghị định 116 kể từ ngày 01/3/2011 cho đến tháng 02/2016.

2. Về chế độ trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng:

2.1 Đối tượng là giáo viên công tác tại vùng có kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011 thì hưởng theo Nghị Định số 61/2006/NĐ-CP. (thời gian từ ngày 13/7/2006 cho đến 01/3/2011 được hưởng trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng).

2.2 Đối tượng (nhân viên, giáo viên) công tác từ ngày 1/3/2011 thì hưởng theo Nghị Định số 116/2010/NĐ-CP (10 lần mức lương tối thiểu chung), điều kiện hưởng là nam đủ 5 năm, nữ 3 năm). Lưu ý đối với giáo viên mới vào ngành đã hưởng được 4.000.000đ thì vẫn làm vào báo cáo là 10 lần mức lương tối thiểu chung, sau này thực trả thì trừ lại 4tr đã hưởng.

Tất cả các mẫu phụ cấp làm đều không tách ra 2 dòng mà chỉ lấy 1 dòng có số liệu cao nhất. Sau này thật lãnh mới tách ra 2 dòng chi tiết.3. Phụ cấp lâu năm:

Thời gian hưởng phụ cấp lâu năm:

+ Tính theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 có hiệu lực, như vậy phụ cấp lâu năm (trừ xã vĩnh phước và thị trấn Vĩnh Châu) tính từ tháng 01/2001 chở lên bắt đầu hưởng phụ cấp lâu năm.

+ Tính theo quyết định số 42/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001 có hiệu lực, như vậy phụ cấp lâu năm xã Vĩnh Phước tính từ tháng 4/2001 chở lên.

+ Các ấp nghèo ở xã Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hiệp (Tân thành A, Đặng văn Đông, Tân lập, Huỳnh kỳ, Vĩnh Thạnh A, Vĩnh Thạnh B): thời gian hưởng phụ cấp lâu vẫn được tính cộng dồn theo quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008.

+ Riêng ấp nghèo Phường 1 (khu 6, ấp Dòng Dú): thời gian tính hưởng phụ cấp lâu năm bắt đầu theo quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008, tức kề từ tháng 01/2008 chở đi.4. Trợ cấp 1 lần khi chuyển công tác ra vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK hoặc nghỉ hưu.

+ Điều kiện công tác ở vùng KTXH-ĐBKK từ 10 năm trở lên.

+ Mỗi năm công tác 1 tháng lương, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được bằng ½ năm, từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

5. Trợ cấp tham quan, học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

+ CBCC, viên chức được cử đi học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ … sẽ được thanh toán…+ Trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân loại đánh giá hàng năm của cơ quan có thẩm quyền… mỗi năm 1 lần không qua 15 ngày.
: uploads -> news -> 2013 03
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> LÝ LỊch khoa họC
2013 03 -> TRƯỜng đh công nghiệp quảng ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 03 -> ĐỀ thi thử TỐt nghiệp thpt lầN 1 NĂM 2013 MÔN: HÓa học thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề thi: 132
2013 03 -> Ngữ pháp: I. Verb tenses : The simple present perfect tense 1-Cấu tạo
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương