Ubnd quận hải châu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.3 Kb.
#22609


UBND QUẬN HẢI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 522 /GD&ĐT Hải Châu, ngày 26 tháng 5 năm 2010

V/v Nộp danh sách đề nghị thành lập

Hội đồng tuyển sinh năm học 2010-2011
Kính gửi : Hiệu trưởng các trường THCS, TH

và MN công lập.Để thực hiện công tác tuyển sinh chuẩn bị cho năm học 2010-2011. Đề nghị Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non công lập báo cáo danh sách đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2010-2011 của trường. Danh sách nộp về Phòng GD&ĐT (Tổ TCCB nhận) hạn chót ngày 0 2/6/2010.


Thành phần Hội đồng tuyển sinh của trường gồm có:

1- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Hiệu trưởng

2- Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Phó Hiệu trưởng

3- Thư ký Hội đồng tuyển sinh: Thư ký Hội đồng nhà trường

4- Các ủy viên là các ông (bà) phụ trách công tác văn thư, giáo vụ, đại diện các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian qui định./.

Nơi nhận:- Như trên;

- Lưu THHC, TCCB.

TRƯỞNG PHÒNG(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Đăng Ngưng


Ghi chú: Ngoài việc báo cáo bằng văn bản, các đơn vị gửi qua địa chỉ mail: trankhoinguyenpgd@yahoo.com.vn


Каталог: upload -> soft
soft -> Test 10 Phonetics: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại
soft -> PHÒng giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
soft -> TRƯỜng trung hoc phổ thông chuyên lê quý ĐÔN
soft -> NHẰm giúp các học sinh hiểu rõ HƠn một số khái niệm cơ BẢn và CÁc cụm từ viết tắt trong đỊa lý
soft -> Ôn tập chủ ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢp nhận xét
soft -> Một thuật toán nổi tiếng Euclide Thuật toán Euclide
soft -> Bài toán "đèn nhấp nháy"
soft -> TRƯỜng thpt tôn thất tùNG
soft -> Ubnd quận hải châu cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
soft -> MÔn lịch sử 10 Bài 29: CÁch mạng tư SẢn hà lan và CÁch mạng tư SẢn anh cách mạnh tư sản Anh

tải về 7.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương