Ubnd huyện tân uyêNtải về 41.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích41.12 Kb.

UBND HUYỆN TÂN UYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐề chính thức
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN

Năm học 2010-2011

Môn: Lịch sử.

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2.0 điểm):

Hãy giải thích các thuật ngữ lịch sử sau đây: Cách mạng công nghiệp, chủ nghĩa Phát xít, nhà nước kiểu mới, thuộc địa?Câu 2 (7.5 điểm):

Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới? Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri?Câu 3 (4.0 điểm):

Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?Câu 4 (6.5 điểm):

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước thực dân Pháp?---------------- Hết ---------------UBND HUYỆN TÂN UYÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐề chính thức
HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN

Năm học 2010-2011

Môn: Lịch sử.

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1


- Cách mạng công nghiệp: Bước phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa, diễn ra đầu tiên ở Anh rồi lan ra các nước khác. Nó thúc đẩy việc phát minh máy móc, đẩy mạnh sản xuất và hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản.

0.5


- Chủ nghĩa Phát xít: Hình thức chuyên chính của bọn tư bản, đế quốc phản động nhất, hiếu chiến nhất, chủ trương thủ tiêu mọi quyền tự do cơ bản của con người, khủng bố, đàn áp tàn bạo nhân dân, gây chiến tranh xâm lược để thống trị thế giới.

0.5


- Nhà nước kiểu mới: Nhà nước kiểu mới được thành lập sau khi cách mạng vô sản thành công. Khác với nhà nước của chủ nô, phong kiến, tư sản - những giai cấp thống trị, nhà nước kiểu mới bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động.

0.5


- Thuộc địa: Nước bị thực dân xâm lược và thống trị, mất hoàn toàn quyền độc lập.

0.5

Câu 2


* Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới:

- Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là Hội đồng Công xã, vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

- Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

0.5


0.5

- Sau khi thành lập, Công xã Pa-ri đã ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

0.5

+ Tách nhà thờ khỏi hoạt động của Nhà nước, nhà trường không được dạy kinh thánh.

0.5

+ Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

0.5

+ Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.

0.5

+ Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

0.5

+ Quy định giá bán bánh mì.

0.5

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

0.5

* Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri:
- Công xã Pa-ri là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới.

0.5

- Là sự cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

0.5

* Bài học của Công xã Pa-ri:
- Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.

0.5

- Phải thực hiện liên minh công nông.

0.5

- Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù.

0.5

- Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

0.5

Câu 3

* Ở nước Nga năm 1917 đã xảy ra hai cuộc cách mạng: Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Sở dĩ có hai cuộc cách mạng này là vì:

0.5


- Vào đầu thế kỉ XX, ở nước Nga lúc này tồn tại nhiều mâu thuẫn: giữa nông dân Nga với chế độ phong kiến Nga hoàng; giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản; giữa dân tộc Nga với các dân tộc trong đế quốc Nga.

0.5


0.5

0.5


- Tháng 2 năm 1917, một cuộc cách mạng đã bùng nổ ở Nga, tuy đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga : hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

1.0


- Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga vạch kế hoạch và lãnh đạo thực hiện thắng lợi, lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô viết - đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

1.0

Câu 4


* Căn cứ vào nội dung các sự kiện để phân tích, làm rõ :
- Rạng sáng 1 – 9 – 1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.

0.5


- Ngày 17-2-1859, quân Pháp tấn công thành Gia Định. Quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã, mặc dù có nhiều binh khí, lương thực.

1.0


- Ngày 5-6-1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho chúng nhiều quyền lợi.

1.0


- Ngày 15-3-1874, triều đình Huế lại kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất. Hiệp ước Giáp Tuất đã làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.


1.0


- Ngày 25-8-1883, triều đình Huế chấp nhận kí Hiệp ước Quý Mùi (Hác-măng), triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm.

1.0


- Ngày 6-6-1884, chính phủ Pháp lại bắt triều đình Huế kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến.

1.0


=> Quá trình đi từ các hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884 là quá trình cắt từng bộ phận lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn nước ta, các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp ngày một nghiêm trọng hơn.

1.0
Đề thi gồm 01 trang, trang số 01

: UserFiles -> HEAD435 -> news -> attachment
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
attachment -> Ubnd huyện tân uyên p đỀ SỐ 01 HÒng giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương