Ubnd huyện tân uyên p đỀ SỐ 01 HÒng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 28.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích28.59 Kb.

UBND HUYỆN TÂN UYÊN

P
ĐỀ SỐ 01
HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


ĐỀ KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ II

Năm học: 2013-2014

Môn: Lịch sử lớp 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)


Câu 1 (2,0 điểm)

Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc?Câu 2 (3,0 điểm)

Kể tên những cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc (Từ năm 179 TCN đến thế kỷ X)?Câu 3 (5,0 điểm)

Trình bày những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?


Đề thi gồm 01 trang, trang số 01UBND HUYỆN TÂN UYÊN

P
HDC ĐỀ SỐ 01
HÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ II

Năm học: 2013-2014

Môn: Lịch sử lớp 6

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(2,0 điểm)Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc vì:
Trong thời gian từ năm 179 TCN đến thế kỷ X, nước ta liên tục bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ.

2,0

Câu 2

(3,0 điểm)Những cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc:
- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

0,5

- Khởi nghĩa Bà Triệu

0,5

- Khởi nghĩa Lý Bí

0,5

- Khởi nghĩa Triệu Quang Phục

0,5

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

0,5

- Khởi nghĩa Phùng Hưng

0,5

Câu 3

(
Hướng dẫn chấm gồm 02 trang, trang số 01Hướng dẫn chấm gồm 02 trang, trang số 01
5,0 điểm)

Diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
Diễn biến:
- Cuối năm 938, đoàn thuyền do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biển nước ta.

1,0

- Lúc này nước triều đang dâng cao, quân ta đánh nhử quân giặc vào cửa sông Bạch Đằng, quân giặc kéo qua trận địa bãi cọc ngầm.

1,0

- Nước triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng tấn công. Quân Nam Hán rút chạy, thuyền xô vào cọc nhọn.

1,0

Kết quả:
- Hoằng Tháo bị giết tại trận

0,5

- Trận Bạch Đằng kết thúc, quân ta giành thắng lợi hoàn toàn.

0,5

Ý nghĩa:
- Chấm dứt hoàn toàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc.

0,5

- Khẳng định nền độc lập lâu dài của tổ quốc.

0,5


Hướng dẫn chấm:

- Bài chấm theo thang điểm 10.

- Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần và được làm tròn theo quy định.

- Học sinh làm bài đúng, nhưng theo cách khác thì giám khảo chấm vẫn cho điểm tối đa theo biểu điểm chấm.


Hướng dẫn chấm gồm 02 trang, trang số 02Hướng dẫn chấm gồm 02 trang, trang số 02

: UserFiles -> HEAD435 -> news -> attachment
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
attachment -> Ubnd huyện tân uyêN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương