Ubnd huyện thanh miện phòng giáo dụC& ĐÀo tạo số : 56/pgdđt gdthtải về 46.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích46.03 Kb.

UBND HUYỆN THANH MIỆN

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

SỐ : 56/PGDĐT - GDTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.


Thanh Miện, ngày 26 tháng 10 năm 2015


V/v : Thi Olympic tiếng Anh trên Internet và

Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho

học sinh phổ thông năm học 2015 - 2016
Kính gửi: Các tr­ường Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn huyện.
Thực hiện công văn số 1238/SGDĐT - GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2015 - 2016; Phòng Giáo dục &ĐT thông báo việc tổ thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông huyện Thanh Miện năm học 2015 - 2016 như sau :

I. Hướng dẫn chung về cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet:

1. Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi ban hành theo quyết định số: 5572/QĐ-BGDĐT, ngày 26/11/2014 của Bộ GD-ĐT và công văn số : 1238/SGDĐT - GDTrH ngày 14/10/2015 của Sở GD-ĐT hướng dẫn về cuộc thi năm học 2015-2016 (các công văn được đăng trên trang website của phòng Giáo dục) .

Những nội dung hướng dẫn khác các đơn vị nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn của Bộ về cuộc thi, các trường và học sinh tham gia cần thường xuyên theo dõi cập nhật các thông tin, hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi trên trang website http: //www.ioe.vn.

2. Các trường cần kiện toàn BTC cuộc thi (thành phần là lãnh đạo nhà trường, một số giáo viên tiếng Anh, giáo viên Tin học, giáo viên khác...), phân công nhiệm cụ thể cho các thành viên.

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài các phần mềm phù hợp (xem phần hỗ trợ trên trang web www.ioe.vn). Cần bố trí thêm máy tính và nguồn điện dự phòng khi gặp sự cố. Nếu có trục trặc phải thi lại ở vòng chính thức, các đơn vị phải báo cáo về Phòng để có phương án giải quyết.

4. Các vòng thi chính thức độc lập với các vòng tự luyện với hình thức thi ở dạng nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Điều kiện để học sinh được dự thi ở vòng chính thức như sau:

- Để dự thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15.

- Để dự thi cấp huyện học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20 và được nhà trường chọn tham gia vòng thi tiếp theo.

- Để dự thi cấp tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 và được cấp huyện chọn tham gia vòng thi.

- Để dự thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được cấp tỉnh chọn tham gia vòng thi.

Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do Ban tổ chức cấp tương ứng quy định.

5. Các vòng thi cấp trường, huyện, tỉnh có thể tổ chức thi thành nhiều đợt . mỗi đợt có mã số thi riêng. Trước khi tổ chức các vòng thi chính thức BTC thi phải tạo mã số thi. Mã số thi đối với các vòng thi từ cấp huyện trở lên do BTC cấp tỉnh và cấp toàn quốc chịu trách nhiệm. Đối với vòng thi cấp trường, việc tạo và sử dụng mã do BTC cấp trường chịu trách nhiệm. Các trường giao cho một người phụ trách và thực hiện theo hướng dẫn trên trang web www.ioe.vn. Mỗi mã số chỉ dùng cho một khung giờ thi và một khối lớp. Mã số thi phải được bảo mật và chỉ công bố sớm nhất 15 phút trước giờ thi của vòng thi. Sau khi thi xong cán bộ phụ trách phải khoá mã số thi.II. Các vòng thi chính thức:

1. Vòng thi cấp trường :

Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành một số đợt, mỗi khối lớp tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau :1.1. Cấp Tiểu học :

Thời gian thi : Tổ chức trong 02 ngày, ngày 5, 6/12/2015 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau :

Khối lớp 3 : từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00.

Khối lớp 4 : từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00.

Khối lớp 5 : từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00.1.2. Cấp Trung học cơ sở :

Thời gian thi : Tổ chức trong 02 ngày, ngày 12, 13/12/2015 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau :

Khối lớp 6 : từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00.

Khối lớp 7 : từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00.

Khối lớp 8 : từ 10h30 đến 11h00 hoặc từ 16h30 đến 17h00.

Khối lớp 9 : từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00.

Đối tượng dự thi : Học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 có khả năng, nguyện vọng và có điều kiện truy cập Internet . Để dự thi cấp trường học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15.

Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thi thành nhiều đợt. Mỗi đợt thi có mã số thi riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi.Các trường bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Biên bản phòng thi (theo mẫu gửi kèm theo) từng khối thi gửi về phòng GDĐT (đ/c Huyền vào ngày 15/12/2015). (1 bản gửi có dấu đỏ, 1 bản gửi vào hòm thư trinhhuyen68@gmail.com.

2.Vòng thi đối với cấp huyện.

2.1. Đối tượng dự thi :

+ Cấp tiểu học : Học sinh lớp 4 và lớp 5.

+ Cấp Trung học cơ sở : Học sinh lớp 9 và lớp 8.

- Điều kiện dự thi : Học sinh phải tham dự vòng thi cấp trường , sau đó học sinh tự thi đến vòng hết 20. (Các trường nộp danh sách học sinh dự thi cấp huyện theo mẫu gửi kèm theo).2.2. Số lượng học sinh dự thi : Mỗi khối cử số học sinh bằng số lớp của trường. (Riêng trường THCS Nguyễn Lương Bằng cử 6 HS/khối) .

2.3. Thời gian thi : Tổ chức trong 01 ngày, ngày 16/01/2016 với khung giờ cụ thể như sau :

* Buổi sáng ngày 16/01/2016 :

* Lịch thi đối với lớp 8.

- 6h00: Giám thị tập trung nghe phổ biến về những yêu cầu coi thi, kiểm tra máy tính trước khi thi.

- 6h30: Học sinh vào phòng thi, nghe hướng dẫn, quy định về thi và thực hiện các thủ tục chuẩn bị thi.

- Từ 7h00 đến 7h30: Học sinh thực hiện bài thi.* Lịch thi đối với lớp 9.

- 7h45: Học sinh vào phòng thi, nghe hướng dẫn, quy định về thi và thực hiện các thủ tục chuẩn bị thi.

- Từ 8h00 đến 8h30: Học sinh thực hiện bài thi.

* Buổi chiều ngày 16/01/2016 :

* Lịch thi đối với lớp 4 .

- 13h00: Giám thị tập trung nghe phổ biến về những yêu cầu coi thi.

- 13h30: Học sinh vào phòng thi, nghe hướng dẫn, quy định về thi và thực hiện các thủ tục chuẩn bị thi.

- Từ 14h00 đến 14h30: Học sinh thực hiện bài thi.* Lịch thi đối với lớp 5.

- 14h45: Học sinh vào phòng thi, nghe hướng dẫn, quy định về thi và thực hiện các thủ tục chuẩn bị thi.

- Từ 15h00 đến 15h30: Học sinh thực hiện bài thi.

2.3. Địa điểm dự thi : đặt tại các trường.

- Các trường Tiền Phong, Diên Hồng, Chi Nam, Thanh Giang thi tại trường TH Thanh Giang. (12 - 14 HS).

- Các trường Ngũ Hùng, Chi Bắc, Thị Trấn, Hùng Sơn, Lê Hồng, thi tại trường TH Ngũ Hùng. (20 - 22 HS).

- Các trường Cao Thắng, Tứ Cường, Nguyễn Lương Bằng thi tại trường Tiểu học Tứ Cường . ( 13 - 15 HS) .

- Các trường Đoàn Kết, Tân Trào, Hồng Quang, Ngô Quyền thi Tại trường tiểu học Hồng Quang. ( 12 - 14 HS).

- Các trường Thanh Tùng, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Lam Sơn thi tại Tiểu học Đoàn Tùng. (12 -16 HS).4. Đối với các trường Tiểu học đặt địa điểm thi:

- Các trường đặt địa điểm thi phải đảm bảo điều kiện về máy tính, đường mạng. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất (xem phần trợ giúp hướng dẫn cách cài đặt trên trang web: www.ioe.vn). Số lượng máy tính nối mạng các trường cần chuẩn bị như sau:

- Trường Tiểu học Thanh Giang : 14 máy

- Trường Tiểu học Ngũ Hùng : 22 máy

- Trường Tiểu học Tứ Cường : 15 máy

- Tiểu học Hồng Quang : 14 máy

- Tiểu học Đoàn Tùng : 16 máy

Ngoài ra các trường có HS dự thi cần chuẩn bị thêm mỗi trường 1 máy tính dự phòng.

* Các trường có học sinh dự thi chuẩn bị chu đáo và đưa đón học sinh tham dự khai mạc và dự thi đúng giờ quy định.

* Phòng Giáo dục sẽ cử cán bộ xuống cài đặt và kiểm tra cơ sơ vật chất phục vụ cho kỳ thi trước ngày 16/01/2016.  1. Vòng thi đối với cấp tỉnh .

Thời gian thi : Tổ chức trong 02 ngày, ngày 27,28/02/2016 (có lịch cụ thể sau)

Đối tượng: Học sinh lớp 5, 9. Để dự thi cấp tỉnh học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 và được huyện lựa chọn tham dự thi cấp tỉnh.

  1. Vòng thi đối với cấp toàn quốc :

Thời gian thi : Tổ chức trong 01 ngày, ngày 9/04/2016 .

III. Cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh khu vực miền Bắc.

(Thực hiện theo nội dung công văn số : 1238/SGDĐT - GDTrH ngày 14/10/2015 của Sở GD-ĐT hướng dẫn về cuộc thi năm học 2015 -2016) .IV. Tổ chức thực hiện.

Phòng Giáo dục khuyến khích các trường có đủ các điều kiện cho cuộc thi (máy tính nối mạng, đường truyền Internet, giáo viên Tin học, kinh phí ...) tổ chức thi cấp trường. Để tổ chức cuộc thi có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu, các trường cần thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo, tuyên truyền rộng rãi cho giáo viên và học sinh trong trường về cuộc thi, về thể lệ của cuộc thi và động viên, khuyến khích học sinh có khả năng, điều kiện tham gia đạt kết quả tốt.

- Thành lập Ban tổ chức thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho những người tham gia. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc thi như đã hướng dẫn và tổ chức thi theo đúng quy trình đảm bảo nghiêm túc, công bằng, chính xác.

- Nhà trường cần tạo điều kiện để học sinh tham gia thi đạt kết quả tốt nhưng giáo viên không được tổ chức luyện thi hay hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nhằm đạt thành tích ảo, không đúng mục đích, yêu cầu của cuộc thi.

- Sau vòng thi cấp trường các trường cần có hình thức khen thưởng phù hợp cho học sinh tham gia. (các đơn vị báo cáo kế hoạch tổ chức thi cấp trường về phòng giáo dục (bộ phận tiểu học) trước ngày 30/11/2015 .

Kinh phí tổ chức cuộc thi chi trong ngân sách nhà nước của các đơn vị, tuyệt đối không được thu góp đối với học sinh.

Nhận được công văn này, Phòng giáo dục yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.Nơi nhận:

- Sở Giáo dục& ĐT ( để báo cáo)

- Như kính gửi (để thực hiện).

- L­ưu VPKT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Trịnh Thị Huyền


: null -> File cv den
null -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
null -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
null -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
null -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 11/2006/QĐ-bgd&ĐT
null -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
File cv den -> QuyếT ĐỊnh của bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 17/2008/QĐ-bgdđt ngàY 17 tháng 4 NĂM 2008 ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ SỞ
File cv den -> Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
File cv den -> Ubnd huyện cẩm giàng phòng giáo dụC & ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương