Ubnd huyện long đIỀNtải về 78.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích78.57 Kb.
#22680

UBND HUYỆN LONG ĐIỀN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 527 /PGDĐT

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn MN, TH và THCS

tháng 11/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Điền, ngày 28 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT. Căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường MN, TH và THCS những công tác trọng tâm tháng 11/2015 như sau:A. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG :

- Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tao”.

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”; các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tổ chức buổi họp mặt ngày 20-11, thông qua các hoạt động để giáo dục cho học sinh truyền thống "Tôn sư trọng đạo", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

- Tiếp tục duy trì việc xây dựng nếp sống văn minh cơ quan, trường học; xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm "xanh - đạch - đẹp - an toàn”.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHUYÊN MÔN:

I. CẤP MẦM NON:

1. Về công tác tổ chức chuyên đề:

- Tham dự chuyên đề Phát triển ngôn ngữ tại trường MN Ánh Dương, TP Vũng Tàu vào ngày 06/11/2015

- Dự kiến tổ chức chuyên đề cấp huyện như sau:

+ Trường MN Hoàng Lan: tổ chức chuyên đề Phát triển vận động

+ Trường MN Hoa Hồng: Tổ chức chuyên đề dinh dưỡng về thực hiện phần mềm Vietec;

+ Trường MN Sơn Ca: tổ chức chuyên đề ngôn ngữ

- Các trường MN thực hiện chuyên đề sau khi tham dự chuyên đề do Sở Giáo dục tổ chức, căn cứ vào kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, lựa chọn đề tài, chọn giáo viên dạy chuyên đề, xây dựng giáo án gửi về bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức chuyên đề, đảm bảo chuyên đề được tổ chức thuận lợi và có hiệu quả.

- Các trường mầm non, các nhóm tư thục cử người tham dự đúng thời gian, đúng thành phần và số lượng phân bố cụ thể như sau:

+ 10 trường công lập: mỗi đơn vị 05 người

+ 04 trường tư thục: mỗi dơn vị 03 người

+ Các nhóm tư thục: mỗi đơn vị 02 người

- Riêng chuyên đề dinh dưỡng được tổ chức tại trường MN Hoa Hồng số lượng và thành phần tham dự gồm: CBQL (1 người phụ trách thực hiện phần mềm dinh dưỡng Vietec), giáo viên (02 người), cấp dưỡng (01 người).

- Thời gian cụ thể ngày nào Phòng Giáo dục sẽ căn cứ tình hình thực tế của đơn vị đăng cai chuyên đề tạo điều kiện cho đơn vị lựa chọn các ngày trong tháng 11 và đầu tháng 12 cho phù hợp và sẽ thông báo cụ thể đến từng đơn vị đến tham dự

2. Hội thi xây dựng thực đơn và thực hành dinh dưỡng:

- Căn cứ kế hoạch số 1407/SGDĐT-CTHSSV ngày 13/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Hưỡng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển và triển khai Hội thi xây dựng thực đơn và thực hành dinh dưỡng năm 2015”; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường MN công lập tư thục chuẩn bị mọi điều kiện tham gia Hội thi đầy đủ và có hiệu quả.

+ Địa điểm tổ chức đăng cai: Trường MN Hoàng Yến

+ Thời gian: 7h30 ngày 28/11/2015

+ Thành phần tham dự: 5 người (01 CBQL, 01GV, 02 cấp dưỡng, 01 nhân viên y tế)

- Kế hoạch cụ thể Phòng Giáo dục sẽ thông báo sau.3. Hội thi “Bé vẽ tranh”:

- Căn cứ kế hoạch số 1413/KH-SGDĐT ngày 19/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức hội thi bé vẽ tranh năm học 2015-2016; Phòng Giáo dục xét thấy trường MN Long Điền đủ điều kiện để tham dự hội thi

- Yêu cầu trường MN Long Điền căn cứ kế hoạch 1413/KH-SGDĐT và công văn 512/PGDĐT-MN ngày 27/10/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị mọi điều kiện đại diện cho huyện tham gia hội thi bé vẽ tranh cấp tỉnh.

4. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường:

- Các trường tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường thực hiện nghiêm


túc đúng theo Thông tư số 49/2011/TT-BGĐDT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non

- Thời gian tổ chức thi có thể tùy vào tình hình thực tế tại đơn vị, tuy nhiên thời gian kết thúc hội thi chậm nhất là ngày 19/11/2015 và gửi kết quả về Phòng Giáo dục sau khi kết thúc hội thi.II. CẤP TIỂU HỌC:

1. Công tác dạy và học:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mà nhà trường đã xây dựng;

- Phân công giáo viên giảng dạy các bộ môn phải đảm bảo số tiết theo quy định của Thông tư 28;

- Sắp xếp các phòng học và phòng chức năng khoa học để đảm bảo nhà trường có các phòng dạy môn tiếng Anh, Mĩ thuật, phòng truyền thống,...

- Các trường tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc soạn giảng của giáo viên phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng; hướng dẫn điều chỉnh ở các môn học và các nội dung lồng ghép và tích hợp;

- Tích cực đổi mới và áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện năng lực tự học cho sinh; chú trọng cá thể hóa trong lớp; sử dụng có hiệu quả các đồ đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT trong các tiết dạy; cần có phong thái gần gũi, nhẹ nhàng và tạo cho học sinh một không gian học tập thoải mái, thân thiện;

- Tiếp tục thực hiện giảng các môn bài Tự nhiên xã hội, Khoa học theo phương pháp bàn tay nặn bột;

- Việc đánh giá học sinh theo Thông tư 30. Nhà trường cần tăng cường công tác kiểm tra tư vấn giúp đỡ giáo viên về nội dung nhận xét, chữ viết của giáo viên trong vở học sinh và chữ viết của học sinh trong vở;

- Thực hiện mô hình VNEN cần đảm bảo các công cụ hổ trợ học tập cho học sinh và các công cụ trang bị phải phù hợp có tác dụng hỗ trợ cho học sinh học tập theo mô hình;

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Hồ sơ sổ sách theo dõi học sinh khuyết tật, các trường thực hiện đúng theo quy định;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo các yêu cầu đã được tập huấn.

2. Công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh năng khiếu:

- Các trường tiếp tục thực hiện phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu đạt kết quả.

- Đối với trường có tổ chức 2b/ngày (hoặc khối lớp), buổi chiều cần tăng cường công tác phụ đạo học sinh và các hoạt động rèn kĩ năng, giúp các em tự tin trong học tập.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng các em học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi ngay trong các tiết dạy, bằng các câu hỏi, bài tập phát tính sáng tạo, tích cực của các em (cần thực hiện thường xuyên trong các tiết dạy).

- Tiếp tục thực hiện các câu lạc bộ môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh,... để các em giao lưu học tập.

- Đối với các hội thi trên Internet cần kế hoạch và quan tâm hướng dẫn các em thường xuyên. Chú trọng hướng dẫn các em về các phương pháp trước khi áp dụng thực hiện máy.3. Công tác chủ nhiệm :

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Các trường xây dựng kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2015-2016, thống báo rộng rãi để giáo viên biết và chuẩn bị tốt cho cuộc thi.4. Thực hiện chuyên đ:

a) Cấp trường:

- Các trường tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu nguyện vọng của đội ngũ nhà trường. Cần chú trọng các chuyên đề, hội thảo về mô hình VNEN, PP bàn tay nặn bột trong mô hình VNEN, đánh giá học sinh theo Thông tư 30,...b) Phòng GD&ĐT:

- Tổ chức chuyên đề “Giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN” và chuyên đề “Phát triển kĩ năng nghe, nói tiếng Anh cho học sinh”.

- Phân công trường phụ trách dạy minh họa chuyên đề : Trường TH Lê Hồng Phong và trường TH Long Liên (Thời gian và bài dạy sẽ có thông báo sau).

5. Tổ chức các hội thi :

a) Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường :

Các trường tiếp tục tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường thực hiện nghiêm túc đúng theo Thông tư số 21/2010/TT/BGD-ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD-ĐT.b) Các hội thi cấp trường khác:

- Tổ chức hội thi “viết chữ đẹp” cho học sinh, giáo viên;

- Hội thi “khéo tay kĩ thuật, thủ công” cho học sinh;

- Hội thi tiếng Anh trên Internet. Các trường vào trang ioe.vn để xem lịch tổ chức thi cấp trường.III. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ:

1. Sinh hoạt chuyên môn :

- Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức cho các tổ chuyên môn đánh giá chất lượng của HS giữa học kì I, nhất là 02 môn Ngữ văn và Toán sau kiểm tra giữa học kì I. Từng tổ chuyên môn, từng giáo viên đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng của bộ môn.

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc công văn số: 457 /PGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường THCS trên hệ thống “Trường học kết nối” từ năm học 2015 - 2016.

- Các trường tổ chức kiểm tra và nộp báo cáo về việc thực hiện thực hiện công tác tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường THCS trên hệ thống “Trường học kết nối” (theo mẫu đính kèm). Mail về hộp thư: nguyenthanhhoang1970@yahoo.com.vn và bản in trước ngày 15/11/2015.2. Giáo dục lịch sử địa phương :

- Các trường tiếp tục thực hiện bộ tài liệu dạy học chương trình địa phương các môn: Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử do Sở GD&ĐT biên soạn. Trong quá trình thực hiện, cần chủ động bổ sung những nội dung mới phù hợp thực tế hiện nay. Khi bổ sung hoặc đề nghị Sở GDĐT bổ sung phải có văn bản, kế hoạch lưu giữ tại trường để làm minh chứng cho việc đánh giá ngoài trong công tác kiểm định chất lượng.

- Tăng cường giáo dục lịch sử địa phương trong các nhà trường thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tìm hiểu lịch sử địa phương; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Phải có kế hoạch và hình ảnh ghi lại hoặc bài làm thu hoạch lưu giữ tại trường để làm minh chứng cho việc đánh giá ngoài trong công tác kiểm định chất lượng.

3. Học sinh giỏi:

a) Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay:

Thực hiện theo Kế hoạch số 521/PGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 11 năm 2015:

- Các trường lập danh sách đội tuyển của trường dự thi cấp huyện trước ngày 05/11/2015(theo mẫu đã gửi).

- Mỗi trường soạn 01 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay nộp trước ngày 05/11/2015 (nộp đĩa CD).

- Ngày thi cấp huyện: dự kiến lúc 7h00 phút ngày 14/11/2015 (thứ bảy) tại trường THCS Phạm Hữu Chí.(học sinh dự thi có mặt trước 7giờ sáng và mang theo thẻ HS do hiệu trưởng cấp).

b) Học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9:

- Các trường tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) chuẩn bị đội tuyển dự thi cấp huyện.

- Phòng tổ chức thi HSG các môn văn hóa vòng 1: dự kiến ngày 28/11/2015 (có kế hoạch riêng).

4. Tổ chức chuyên đề cấp huyện:


STT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

MÔN

LỚP

TIẾT - BÀI DẠY

NGÀY DẠY

GIỜ TẬP TRUNG

GIÁO VIÊN DẠY

ĐƠN VỊ

1

Dạy Toán 6 theo mô hình mới

( VNEN)


Toán

6

Tiết 41- Cộng hai số nguyên cùng dấu

24/11/2015Thứ ba

13h30 phút

Trương Thị Thu Hà

Phạm Hữu ChíThành phần tham dự : Tổ tư vấn bộ môn Toán, Thư ký (theo QĐ số 156/QĐ-PGDĐT); Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng CM Toán các trường THCS; và Giáo viên bộ môn Toán các trường thực hiện theo mô hình mới. Các trường mang theo danh sách cử CB, GV tham dự chuyên đề nộp cho tổ tư vấn. Mail Danh sách về Phòng GD (thầy Hoàng) trước ngày 20/11/2015.

5. Cuộc thi KHKT dành cho HS:

- Các trường THCS tổ chức nghiên cứu các đề tài theo các lĩnh vực của Phụ lục 1 (Kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


- Các trường tổ chức (xét chọn) cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh trung học, lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng dự thi cấp huyện (Dự kiến tổ chức thi vào tháng 12/2015).

- Các trường THCS đăng ký dự án dự thi trước ngày 25/11/2015.6. Tổng kết Hội thi GV dạy giỏi cấp trường:

Các trường Tổng kết Hội thi GV dạy giỏi cấp trường. Gửi báo cáo về PGD trước ngày 25/11/2015 (mail và văn bản).7. Cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-learning”:

Các trường nộp Danh sách đăng ký dự thi trước ngày 25/11/2015 (theo mẫu đã gửi).C. CÔNG TÁC KHÁC:

1. Cơ sở vật chất: Tăng cường công tác bảo quản, bảo trì cơ sơ vật chất của nhà trường. Sắp xếp gọn gàng các vật dụng đã được thay thế sửa chữa (cửa, kính, tôn,…) tránh gây nguy hiểm cho học sinh.

2. Công tác kiểm tra:

- Các trường tăng cường kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và công tác kiểm tra phải có tác dụng tư vấn thúc đẩy các hoạt động của nhà trường.

- Phòng GD&ĐT tiếp tục kiểm tra về việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh; công tác quản lý của hiệu trưởng và các mặt công tác khác.

3. Giáo dục thể chất và y tế trường học:

- Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát yếu tố vệ sinh học đường và đánh giá công tác y tế trường học 02 trường THCS Văn Lương và THCS Huỳnh Tịnh Của (ngày 25/11/2015); trường TH Võ Văn Kiệt (ngày 26/11/2015); trường THCS Phạm Hồng Thái và TH Lê Lợi (ngày 27/11/2015) tại trường.

- Phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức Hội thi Sức khoẻ sinh sản vị thành niên dành cho học sinh trường THCS Văn Lương, tổ chức tại nhà trường vào ngày 01/12/2015

- Các trường học trong huyện, đặc biệt đối với các trường tổ chức căn tin, bếp ăn tập thể cần tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm PC ngộ độc thực phẩm trong trường học.4. Thư viện, thiết bị: Kiểm tra, rà soát các loại sách tham khảo, các thiết bị dạy học thiết yếu phục vụ chuyên môn giảng dạy để tổ chức mua sắm bổ sung trong nhà trường.

5. Công tác hoạt động ngoài giờ:

- Phối hợp Sở GD&ĐT tổ chức 02 cuộc thi “Ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai” và “Tuyên truyền Biển Đảo” dành cho học sinh lớp 7 của 04 trường THCS gồm: THCS Trần Nguyên Hãn, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Huệ và Nguyễn Công Trứ. Tổ chức 02 cuộc thi chung vào ngày 16/11/2015.

- Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 5 năm 2015 vào ngày 13/11/2015 đối với các trường vận động tham gia chưa đủ chỉ tiêu. Địa điểm cụ thể Phòng sẽ có thông báo sau.

- Tổ chức Hội thi Xây dựng thực đơn và thực hành dinh dưỡng năm 2015 dành cho 10 trường Mầm non công lập vào ngày 14/11/2015 tại trường MN Hoàng Yến.6. Công tác kiểm định chất lượng: Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Long Liên và trường THCS Văn Lương, Trần Nguyên Hãn chuẩn bị chu đáo hồ sơ để chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT (lịch Sở GD sẽ thông báo sau).

7. Công tác PCGD TH ĐĐT và PCGD THCS:

- Các đơn vị đã mở được lớp 9 PCGD THCS trong năm 2015, nếu đã hoàn thành chương trình và xét thấy đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp BT THCS lần 2 năm 2015, đề nghị Hiệu trưởng của đơn vị tiến hành lập các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp BT.THCS gửi về bộ phận chuyên môn cấp học THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo để tham mưu UBND huyện Ban hành Quyết định thành lập HĐ xét công nhận.

- Trong giữa tháng 12/2015, Ban Chỉ đạo PCGD huyện sẽ tiến hành đi kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn PCGD THCS năm 2015 trên địa bàn các xã, thị trấn. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin trong: sổ đăng bộ, sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến của nhà trường. Ghi chú: thời gian đi kiểm tra sẽ được thông báo cụ thể bằng quyết định của UBND huyện.

8. Công tác văn phòng:

- Báo cáo thống kê ngày 5 hằng tháng: yêu cầu trong tháng 11/2015, các trường thực hiện cập nhật đầy đủ ( số liệu tháng trước, tháng này, tăng, giảm và phần ghi chú) và đảm bảo tính chính xác các thông tin trong File báo cáo 05 tây hàng tháng và các biểu đi kèm theo báo cáo. Lưu ý: các báo cáo lưu trong 01 File Excel từ tháng 9 đến tháng 05 để dễ theo dõi số liệu lũy kế của các tháng. Những trường hợp học sinh bỏ học trở lại trường, đề nghị ghi “ học lại” chỗ ghi chú của danh sách học sinh giảm.9. Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm:

Thực hiện theo Quyết định 39/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh BR-VT; Công văn số 1482/SGDĐT-VP ngày 30/11/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học. Các đơn vị căn cứ hướng dẫn, chủ động tổ chức thẩm định ở các đơn vị để kịp nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11. Hồ sơ nộp sau ngày 30/11 sẽ chuyển sang xét ở năm học sau.Lưu ý : Các đơn vị tổ chức thẩm định nghiêm túc các đề tài sáng kiến, xác minh cụ thể với từng tác giả của đề tài được sơ duyệt cấp trường, tuyệt đối không nộp các đề tài viết quá sơ sài hoặc sao chép nộp về Phòng GD&ĐT để thẩm định. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng đối với cá nhân, tập thể có đề tài sao chép của người khác để đề nghị công nhận.

- Hồ sơ nộp về Ban thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo cho Đ/c Trịnh Văn Hùng gồm :+ Quyết định công nhận SKKN, ĐTNCKH của đơn vị; danh sách SKKN được công nhận kèm theo quyết định (theo mẫu).

TT

Tên đề tài

Lĩnh vực

Tác giả

Chức vụ

Dạy lớp/môn

Điểm

Xếp loại

Ghi

chú


1

2

+ Báo cáo hoạt động SKKN năm học 2015-2016 của đơn vị.

+ SKKN của mỗi cá nhân được đóng thành quyển (nộp 1 bộ); và kẹp ở trang đầu của mỗi SKKN : đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của cá nhân, phiếu chấm SKKN.

+ Đĩa CD chứa tệp đề tài SKKN của đơn vị.

Lưu ý : Tất cả hồ sơ nộp bằng bản in có đóng dấu của nhà trường và nộp qua qua Email.

Căn cứ vào kế hoạch của Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch công tác tháng của nhà trường cụ thể, tổ chức giao ban nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ đã đề ra đạt kết quả./.
Nơi nhận:

-UBND huyện (thay b/c);

-TP và Phó TP;

-Các bộ phận chuyên môn Phòng GD;

-Các trường MN,TH, THCS (để t/hiện);

-Lưu: VT, GDTH.TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)Phạm Sơn Hùng

tải về 78.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương