Ubnd huyện kinh môn trưỜng tiểu học thái thịNHtải về 26.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích26.39 Kb.

UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THỊNH

***
Họ và tên :.........................................................

Lớp : .....


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KI I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 4

Năm học: 2014 - 2015

(Thời gian: 40 phút, không kể giao đề)

A. MÔN: LỊCH SỬ

I
Điểm
.
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1,5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời, kết quả em cho là đúng:

Câu 1: Tướng giặc nào phải cắt tóc, cạo râu, mặc giả thường dân lẫn vào đám tàn quân chạy trốn về Trung Quốc?

A. Hoằng Tháo B. Thoát Hoan C. Tô ĐịnhCâu 2: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc?

A. Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.

B. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở Sông Bạch Đằng, lợi dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào bãi cọc.

C. Cả hai ý trên đều đúng.Câu 3: Khoảng thời gian nước Văn Lang ra đời là:

A. Năm 179 TCN B. Khoảng năm 700 TCN

C. Năm 40 D. Năm 40 TCN

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 3,5 điểm)

Câu 1: (1,5 đ) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................Câu 2: (2,0 đ) Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................…………………………………...................................................................................................

B. MÔN: ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1,5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời, kết quả em cho là đúng:

Câu 1: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

A. Di Linh B. Lâm viên C. Kon Tum.Câu 2: Đỉnh núi Phan – xi – păng cao:

A. 3134 mét B. 3143 mét C. 3314 mét.Câu 3: Đà Lạt là thành phố nổi tiếng về:

A. Rừng thông và thác nước. B. Du lịch, nghỉ mát, hoa quả và rau xanh.

C. Cả hai ý A, B đều đúng. D. Cả hai ý A, B đều sai.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3,5 điểm)

Câu 1: (1,5 đ) Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?
…………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................………………………………………………………………………………Câu 2: (2,0 đ) Hãy giới thiệu những nét cơ bản về Thủ đô Hà Nội.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Giáo viên coi chấm: 1....................................................................

2....................................................................TR­ƯỜNG TIỂU HỌC THÁI THINH

-------------------
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

M«n: LÞCH Sö Vµ §ÞA LÝ - Líp 4

N¨m häc: 2014 - 2015

MÔN: LỊCH SỬ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1,5 điểm)
Khoanh vào trước ý trả lời đúng, mỗi ý được 0,5 điểm

C©u

1

2

3

§¸p ¸n

C

B

B

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3,5 điểm)

Câu 1: (1,5 đ) HS nêu được:

Trả lời : Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô vì vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú, tốt tươi.

Câu 2: (2,0 đ) HS nêu được:

Trả lời : Vua tôi nhà Trần dùng kế “Vườn không Nhà trống”. Chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long, Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, nhưng không tìm thấy một bóng người, một chút lương thực để ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát. Chính lúc đó quân ta tấn công Quyết liệt vào Thăng Long để tiêu diệt chúng .

MÔN: ĐỊA LÍ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (1,5 điểm)
Khoanh vào trước ý trả lời đúng, mỗi ý được 0,5 điểm

C©u

1

2

3

§¸p ¸n

A

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3,5 điểm)

Câu 1: (1,5 đ) HS nêu được:

Trả lời : Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ vì: Diện tích đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

Câu 2: (2,0 đ) HS nêu được:

Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nơi có sông Hồng chảy qua, rất thuận lợi cho việc giao lưu với các địa phương trong nước và thế giới. Các phố cổ nằm ở gần hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội đang được mở rộng và hiện đại hơn.Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu của nước ta.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương