Ubnd huyện kinh môN ĐỀ thi học sinh giỏi huyện phòng giáo dụC & ĐÀo tạo môn hóa họC – LỚP 9tải về 0.92 Mb.
trang9/11
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Giả sử: Fe phản ứng hết Chất rắn là FeCl2

*Xét TN2:PTHH: Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (2)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương