Ubnd huyện kim sơn phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 24.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích24.48 Kb.
#940

UBND HUYỆN KIM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 32 /KH-PGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kim Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2015KẾ HOẠCH

Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016


Thực hiện kế hoạch số 59/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT Ninh Bình, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Khai giảng năm học 2015-2016 như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm cao; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, của toàn xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo.2. Yêu cầu

Lễ Khai giảng phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức, với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất để thực sự là ngày hội an toàn, trang nghiêm, vui tươi, hấp dẫn; tránh phô trương, hình thức.II. NỘI DUNG

Lễ Khai giảng năm học 2015-2016 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện được thống nhất tổ chức vào sáng ngày 05/9/2015.1. Đối với các nhà trường

a) Công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng:

- Ổn định, duy trì nền nếp đầu năm học, thực hiện dạy học chính khóa theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016; thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo đầu năm học theo đúng thời gian quy định; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất trường học, sách, thiết bị dạy học đảm bảo đủ điều kiện cho dạy học, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan sạch đẹp.

- Chủ động báo cáo cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp về tình hình đơn vị và việc chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học mới; chủ động mời lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương dự Lễ Khai giảng.

- Chuẩn bị chu đáo nội dung buổi Lễ, không để kéo dài (phần “Lễ” không quá 45 phút), không để học sinh (nhất là học sinh nhỏ tuổi) ngồi dưới nắng nóng quá lâu hoặc dưới trời mưa; tất cả cán bộ, giáo viên mặc trang phục đẹp, lịch sự; học sinh mang giầy, dép, quần áo đẹp, gọn gàng, sạch sẽ.b) Công tác trang trí, tuyên truyền:

- Trên nền phông chính: có Quốc kỳ, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoa và tiêu đề: TRƯỜNG .................................................

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

- Khẩu hiệu hai bên cánh gà: theo mục tiêu cơ bản của đơn vị trong năm học 2015-2016. Khẩu hiệu tại cổng: Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2015-2016.

- Tuỳ vị trí, điều kiện của đơn vị, có thể trang trí, sắp xếp thích hợp cờ chuối, phướn, bóng bay và cờ, hoa do các em học sinh mang theo.

- Tạo điều kiện cho phóng viên báo chí lấy thông tin phản ánh hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, việc tổ chức khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Treo băng-zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên đường quốc lộ, đường chính gần trường học từ ngày 3- 6/9/2015.c) Tiến trình buổi Lễ:

Lễ Khai giảng gồm phần “Lễ” và phần “Hội”. Thời gian bắt đầu do các nhà trường bố trí để phù hợp với tình hình thực tế. Các nhà trường chuẩn bị chu đáo nội dung buổi Lễ, không để kéo dài (phần “Lễ” không quá 45 phút), không để học sinh (nhất là học sinh nhỏ tuổi) ngồi dưới nắng nóng quá lâu hoặc dưới trời mưa; tất cả cán bộ, giáo viên mặc trang phục đẹp, lịch sự; học sinh mang giầy, dép, quần áo đẹp, gọn gàng, sạch sẽ.

Tiến trình buổi Lễ như sau:

- Thực hiện nghi lễ, thủ tục: Đón học sinh đầu cấp, chào cờ và hát Quốc ca (toàn thể khách dự Lễ, cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Đọc thư của Chủ tịch nước hoặc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (các đơn vị tìm nội dung thư trên Báo Nhân dân, Báo Giáo dục và Thời đại hoặc trang web của Sở gần ngày khai giảng).

- Hiệu trưởng nhà trường đọc Diễn văn khai giảng (tối đa 20 phút), trong đó có nội dung phát động “Tháng An toàn giao thông”.

- Gióng trống Khai giảng năm học mới.

- Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

- Lời hứa đầu năm học của đại diện giáo viên và học sinh.

- Lời cảm ơn của lãnh đạo nhà trường.

- Chương trình đồng diễn thể dục thể thao hoặc hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian với các hình thức linh hoạt, sinh động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng năm học mới.

Tuỳ đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể, có thể thêm, bớt các hoạt động cho phù hợp, song vẫn phải đảm bảo các nội dung chính. Riêng đối với cấp học mầm non, tiến trình buổi lễ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ phận GDMN (Phòng GD&ĐT).Riêng đối với các trường MN, TH ( Đại biểu về dự Lễ khai giảng chỉ tặng hoa chúc mừng, không phát biểu ý kiến trong buổi lễ ).

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo, đôn đốc các nhà trường thực hiện nội dung như hướng dẫn tại Khoản 1, Mục II theo đúng mục đích, yêu cầu.
b) Về thông tin tuyên truyền

+ Làm việc với Đài Phát thanh huyện tuyên truyền, phản ánh kịp thời không khí các xã, thị trấn chuẩn bị cho năm học mới, ngày khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

+ Treo cờ, phướn, băng-zôn tại cơ quan từ ngày 28/8 đến ngày 06/9/2015 với các nội dung:

Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2015-2016

c) Tham mưu, mời lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện thành lập các đoàn đại biểu dự Lễ Khai giảng tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện (sẽ thông báo trước với các trường có đoàn về dự khai giảng)

+ Xây dựng lịch trình cho các đoàn, gửi giấy mời tới đại biểu trước ngày 01/9/2015; chuẩn bị bài phát biểu và điều kiện đón tiếp để các đoàn dự Lễ khai giảng thuận lợi, đúng giờ.

+ Các bộ phận chuyên môn Mầm non, Tiểu học, THCS: chỉ đạo dạy học chính khóa, hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Sở; nắm tình hình hoạt động, sĩ số, cơ sở vật chất, đội ngũ của cấp học, phản ánh nhanh về Văn phòng để báo cáo Sở GD, UBND huyện kịp thời.

Trên đây là kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các bộ phận, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc, triển khai thực hiện có hiệu quả, làm cho ngày khai giảng thực sự là ngày hội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới./.
Nơi nhận:

- Đ/c Hoàng Văn Phương, PCT UBND huyện (báo cáo);

- Lãnh đạo, chuyên viên PGD;

- Các trường MN, TH, THCS;- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Đỗ Như Đườngtải về 24.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương