UỶ ban thể DỤc thể thaotải về 1.02 Mb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.02 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

NƯỚC UỐNG VÀ KHĂN LAU

4. Trong các cuộc thi chạy cự ly 5000m và dài hơn. Ban tổ chức có thể cung cấp nước uống và khăn lau cho các vận động viên nếu điều kiện thời tiết cho thấy là phải làm như vậy.Điều 145

XÁC ĐỊNH CÁC SỐ ĐO

1. Đối với môn thi chạy, và các môn thi nhảy, ném đẩy trong các cuộc thi đấu theo Điều luật 12.1 (a) đến (c), tất cả các số đo phải được xác định qua thước cuộn bằng thép hoặc bằng thanh thép có chia rõ đơn vị đo lường hoặc bằng các máy đo lường chuyên dụng khác. Trong các cuộc thi đấu khác có thể được sử dụng thước cuộn bằng chất liệu sợi vải. Độ chính xác của các loại dụng cụ thiết bị đo lường dùng trong thi đấu phải có sự chứng nhận của cơ quan quản lý, kiểm định về đo lường.

2. Trong tất cả các môn thi nhảy xa, nhảy tam cấp và các môn ném, các kết quả đo các cự ly phải được tính đến đơn vị cm, nếu như cự ly đã được không đủ đến đơn vị cm thì phải lấy đến đơn vị cm phía dưới cự ly đã được đó

Trong môn nhảy cao và nhảy sào. tất cả các mức xà phải được tính đủ tới đơn vị cm, đo thẳng đứng từ mặt đất tới phần có độ võng thấp nhất của mặt trên xà ngang.

3. Trong các cuộc thi chạy trên đường bộ. tuyến đường sẽ được xác định theo những qui định hiện hành đã được IAAF phê chuẩn.

Điều 146

CÁCH PHÂN ĐỊNH KHI THÀNH TÍCH BĂNG NHAU

Khi thành tích bằng nhau thì được phân định như sau:CÁC MÔN THI CHẠY

1. Đễ xác định xem có đúng là đã có các vận động viên có thành tích bằng nhau hay không, trong bất kỳ một vòng thi đấu nào mà ở đó việc xác định thành tích bằng thời gian nhằm chọn người vào thi tiếp ở vòng tiếp theo, tổ trưởng trọng tài giám định ảnh đích sẽ phải xem xét thời gian thực tế đã được ghi lại của từng vận động viên với độ chuẩn xác tới 1/1000 giây. Nếu việc kiểm tra đó cho thấy rằng đã có những thành tích lập được ngang nhau, thì những vận động viên có thành tích ngang nhau đó sẽ được sắp xếp vào thi đấu ở vòng tiếp theo hoặc, nếu việc đó không thể thực hiện được thì phải xác định bằng rút thăm để chọn người được vào thi đấu ở vòng tiếp theo.

Trong trường hợp sự ngang bằng thành tích xảy ra đối với vị trí xếp hạng thứ nhất trong một cuộc thi chung kết, thì trọng tài giám sát có quyền quyết định việc có thể tổ chức cho các vận động viên có thành tích bằng nhau này thi đấu lại hay không. Nếu quyết định là không thì kết quả vẫn giữ nguyên, Sự ngang nhau ở các thứ hạng khác vẫn giữ nguyên.

CÁC MÔN THI NHẢY, NÉM ĐẨY

2. Trong môn thi nhảy cao và nhảy sào

a) Vận động viên có số lần nhảy ít nhất ở mức xà mà tại đó xảy ra sự ngang nhau về thành tích thì sẽ được xếp hạng cao hơn.

b) Nếu sự ngang nhau về thành tích này vẫn không phân xử được, thì vận động viên có tổng số lần nhảy hỏng ít nhất trong suốt cuộc đấu cho tới mức xà cuối cùng qua được sẽ được xếp hạng cao hơn.

c) Nếu vẫn không phân định được

(i) Trong trường hợp có liên quan đến vị trí xếp hạng thứ nhất thì các vận động viên có thành tích bằng nhau sẽ phải nhảy thêm một lần nửa ở mức xà thấp nhất mà tại đó các vận động viên liên quan đều bị mất quyền tiếp tục nhảy và nếu lần đó vẫn không quyết định được thì mức xà sẽ được nâng lên nếu các vận động viên có cùng thành tích đã nhảy qua, hoặc sẽ hạ mức xà nếu họ đều không nhảy qua được, trình tự tăng hoặc giảm mỗi mức xà là 2cm đối với môn thi nhảy cao và 5cm đối với môn thi nhảy sào. Khi đó các vận động viên này chỉ được nhảy một lần với mỗi mức xà cho tới khi phân định được thắng thua. Trong đợt nhảy phân định thắng thua, các vận động viên có thành tích ngang nhau này đều phải nhảy theo lượt của mình (không được bỏ qua) (xem ví dụ 1).

MÔN THI NHẢY CAO - Ví dụ 1

Các mức xà (độ cao) được tổ trưởng trọng tài giám định tuyên bố vào lúc bắt đầu cuộc thi.

1,75m. l.80m; 1,84m; l.88m; 1.91m. 1,94m; 1,97m; 1,99m....

Họ tên VĐV Độ cao

(mức xà) Nhảy

Không qua xà Nhảy phân

thắng bại Vị trí

xếp hạng


1,75 m 1,80 m 1,84

m 1,88 m 1,91 m 1,94 m 1,91 m 1,89 m 1,91 m

A 0 x0 0 x0 xxx 2 x 0 x 0

B - x0 - x0 - xxx 2 x 0 0 1

C - 0 x0 x0 xxx 2 x x 3

D - x0 x0 x0 xxx 3 4

0 = nhảy qua x = nhảy không qua - Không nhảy

(ii) Trong trường hợp có liên quan đến các vị trí xếp hạng khác, các vận động viên sẽ được xếp vào cùng thứ hạng (xem ví dụ 2):

MÔN THI NHẢY CAO - Ví dụ 2

1,78 m 1,82 m 1,85 m 1,88 m 1,90 m 1,92 m 1,94 m Số lần nhảy không qua Xếp hạng

A - X0 0 X0 - xx0 xxx 4 2=

B 0 0 0 x- X0 xx0 xxx 4 2=

C 0 0 x- 0 xx0 xx0 xxx 5 4

D 0 - xx0 xx0 x0 xxx 5 1

Tất cả các vận động viên A, B, C, D đều nhảy qua 1,92m và nhảy không qua độ cao 1,94m. Theo điều luật về phân định khi có sự ngang bằng về thành tích thì "D" đã nhảy qua độ cao 1,92m ở lầu nhảy thứ 2 của mình, những người khác đều nhảy qua ở lần nhảy thứ 3, vậy D được công nhận là người thắng cuộc.

Ba vận động viên còn lại sẽ được phân định tiếp theo tổng số lần nhảy không qua, từ đầu cho tới độ cao cuối cùng đã nhảy qua, tức là 1,92m.

Vận động viên C có số lần nhảy không qua nhiều hơn vận động viên A và B, vì vậy xếp ở vị trí thứ 4. Vận động viên A và vận động viên B vẫn trong tình trạng ngang bằng song không có là liên quan đến vị trí xếp hạng thứ nhất nên họ cùng đứng ở vị trí xếp hạng hai.

3. Trong các môn thi nhảy xa - tam cấp - ném đẩy nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến thành tích cao thứ hai. Nếu vẫn bằng nhau thì xét tiếp thành tích thứ ba và dưới nữa.

Trong trường hợp vẫn không phân thắng bại và có liên quan đến vị trí xếp hạng thứ nhất thì các vận động viên đã đạt được những thành tích như nhau sẽ thi đấu lại theo đúng trình tự trong một cuộc thi đấu mới cho đến khi phân định được thắng bại

4. Mỗi vận động viên sẽ được ghi thành tích tốt nhất của mình trong các lần thực hiện thi đấu, kể cả những lần thực hiện thêm để phân định vị trí xếp hạng thứ nhất khi có sự bằng nhau.Điều 147

KHIẾU NẠI

1. Những ý kiến, khiếu nại có liên quan đến tư cách pháp nhân của một vận động viên tham gia vào một cuộc thi đấu phải được đề xuất trước khi bắt đầu cuộc thi đấu đó với ban trọng tài phúc thẩm hoặc nếu không có ban trọng tài phúc thẩm được chỉ định cho cuộc đấu đó thì phải đề xuất với trọng tài giám sát. Nếu sự việc không thể giải quyết được một cách thoả đáng trước khi bắt đầu cuộc đấu, thì vận động viên sẽ vẫn được phép thi đấu trong điều kiện có sự khiếu nại và sự việc này phải chuyển lên Hội đồng IAAF xin ý kiến quyết định.

2. Các ý kiến phản đối về kết quả thi đấu hay việc tiến hành thi đấu phải được đề xuất trong vòng 30 phút, kể từ thời gian thông báo chính thức kết quả cuộc đấu đó

Ban tổ chức thi đấu chịu trách nhiệm đảm bảo ghi lại đầy đủ thời gian thông báo tất cả các kết quả thi đấu

3. Bất cứ sự khiếu nại nào, ở lần đầu tiên đều phải do chính vận động viên hoặc một người nào đó thay mặt cho vận động viên đề xuất bằng lời với trọng tài giám sát. Để đi đến một quyết định công bằng, trọng tài giám sát phải xem xét tất cả các bằng chứng sẵn có mà cho là cần thiết, kể cả việc xem xét qua phim hoặc các hình ảnh do người có trách nhiệm chính thức về việc ghi băng video đã thực hiện ghi lại. Trọng tài giám sát có thể ra quyết định về ý kiến khiếu nại đó hoặc có thể chuyển vụ việc lên Ban trọng tài phúc thẩm. Nếu trọng hài giám sát ra quyết định thì người có khiếu nại sẽ có quyền đưa vụ việc khiếu nại lên Ban trọng tài phúc thẩm.

4. Trong thi đấu các môn nhảy, ném đẩy, nếu một vận động viên đưa ra ý kiến phản đối bằng lời về việc đã bị xử lý là phạm quy ở một lần thực hiện thì tổ trưởng trọng tài giám định của môn thi đó xem xét nếu đúng thì được quyền ra lệnh cho lần thực hiện đó được đo kết quả và kết quả đó sẽ được tính, nhằm bảo quyền lợi của tất cả các bên có liên quan.

5. Một khiếu nại chuyển tới Ban trọng tài phúc thẩm phải được tiến hành trong vòng 30 phút kể từ thời gian thông báo chính thức về quyết định do trọng giám sát đưa ra; phải là khiếu nại bằng văn bản, do một quan chức, cán bộ có trách nhiệm thay mặt cho vận động viên đó ký tên và phải nộp kèm theo 100USD, hoặc tương đương với số tiền đó. Số tiền này sẽ là tiền phạt nếu việc phản đối đó không được ủng hộ.

6. Ban trọng tài phúc thẩm phải hỏi ý kiến tất những người có liên quan, kể cả các trọng tài giám sát và các trọng tài giám định. Nếu ban trọng tài phúc thẩm còn có vấn đề gì nghi ngờ thì có thể xem xét đến những bằng chứng khác. Nếu những bằng chứng vẫn không thể đi đến kết luận thì quyết định của trọng tài giám sát được công nhận.Điều 148

CÁC KỶ LỤC THẾ GIỚI

1. Khi có một kỷ lục thế giới do một vận động và hoặc một đội lập được thì thành viên của nước mà tại đó có kỷ lục được lập phải thu thập ngay, không được chậm trễ, tất cả những thông tin cần thiết cho việc phê chuẩn kỷ lục do IAAF qui định. Không một thành tích nào được coi là kỷ lục thế giới khi chưa được IAAF phê chuẩn

Thành viên này phải thông báo ngay và đệ trình về thành tích đó.

2. Vận động viên đạt được kỷ lục thế giới phải xuất trình chứng chỉ về kiểm tra doping vào lúc kết thúc thi, theo đúng những điều luật có hiệu lực hiện hành của IAAF. Trong trường hợp đó là một kỷ lục về môn tiếp sức thì tất cả các thành viên của đội tiếp sức đó phải được xét nghiệm. Kết quả của xét nghiệm này phải do một phòng thí nghiệm đã được IOC chính thức công nhận giao nộp cho IAAF để bổ sung vào những thông tin cần thiết khác do IAAF yêu cầu đối với việc công nhận kỷ lục này. Nếu kết quả thử nghiệm này là dương tính thì IAAF sẽ không công nhận kỷ lục đó.

3. Trường hợp một vận động viên đã thú nhận rằng, tại một thời gian nào đó trước khi lập được kỷ lục thế giới đã dùng, hoặc đã lạm dụng một chất, hoặc một phương pháp đã bị cấm. Khi đó, chiểu theo ý kiến của Ủy ban chuyên trách về vấn đề doping, kỷ lục đó sẽ không được IAAF tiếp tục công nhận là kỷ lục thế giới nữa.

4. Biểu mẫu về đơn từ qui định của IAAF phải được điền đầy đủ các mục và phải được gởi tới Văn phòng IAAF trong vòng 30 ngày. Các mẫu đơn được in sẵn tại văn phòng IAAF khi có yêu cầu. Nếu đơn có liên quan đến một vận động viên nước ngoài hay một đội nước ngoài thì phải gửi hai bộ đơn trong cùng một thời gian tới Liên đoàn nước thành viên của vận động viên hoặc đội đó. Người làm đơn có thể là người đại diện cho vận động viên hoặc vận động viên, những người này phải thuộc thẩm quyền quản lý của một nước thành viên thuộc IAAF.

5. Thành viên của nước, nơi mà kỷ lục đã được lập phải gửi đơn chính thức cùng với:

a) Chương trình thi đấu được in sẵn;

b) Các kết quả tổng hợp của môn thi

c) Các bức ảnh đích nếu đó là một kỷ lục môn thi chạy mà tại đó có sử dụng hệ thống tính thời gian hoàn toàn tự động.

6. Các hệ thống phân cấp kỷ lục thế giới sau đây phải do IAAF công nhận.

Các kỷ lục thế giới

Các kỷ lục trẻ thế giới

Các kỷ lục thế giới ở sân vận động trong nhà (Xem điều luật 284).

a) Các kỷ lục thế giới phải được lập tại một sân thi đấu điền kinh có hoặc không có mái che phù hợp với Điều luật 137. Đường chạy hoặc đường chạy đà phải được lắp đặt trên một nền cứng và không sử dụng ván đàn hồi hoặc các thiết bị tượng tự.

b) Kỷ lục đó phải được lập trong một cuộc thi đấu trung thực và đã được sắp xếp, tổ chức theo đúng lịch trình đã thông báo, đã được phép của nước thành viên của IAAF tại nơi diễn ra cuộc thi. Đối với các môn thi cá nhân thì ít nhất phải có 3 vận động viên tham gia thi đấu và đối với các môn thi tiếp sức thì ít nhất phải có 2 đội tham gia cuộc thi.

c) Kỷ lục tốt hơn hay ngang bằng với kỷ lục thế giới hiện hành đối với môn thi đó phải được sự công nhận của IAAF .

di Những kỷ lục lập được trong các đợt chạy hoặc các cuộc đấu loại, trong những lần thi đấu phân định vị trí xếp hạng giữa những vận động viên có thành tích ngang nhau và trong những nội dung cá nhân tại những cuộc thi đấu nhiều môn phối hợp thì bất kể vận động viên đó có thi đấu toàn bộ cuộc thi đấu nhiều môn phối hợp đó hay không đều có thể được trình lên để công nhận.

e) Tất cả những thành tích do một vận động viên lập được, trong một cuộc thi dấu lẫn lộn (thi đấu cả nam và nữ lẫn lộn) đều không được công nhận.

7. Đối với các kỷ lục trẻ thế giới, trừ trường hợp ngày tháng, năm sinh của vận động viên đã được IAAF khẳng định từ trước thì hồ sơ đầu tiên nhân danh vận động viên đó phải có một bản sao hộ chiếu của vận động viên, giấy khai sinh hoặc các tài liệu, giấy tờ, chính thức tương tự khẳng định ngày, tháng năm sinh của vận động viên.

8. a) Các kỷ lục môn đi bộ thể thao và chạy chỉ được lập trên đường chạy theo đúng những qui định tại điều luật 161

b) Một cuộc đua phải được thông báo là vượt qua chỉ một cự ly và tất cả các vận động viên phải thi đấu tại cự ly đó

Tuy nhiên, một cuộc thi chạy trong một thời gian cố định có thể được kết hợp với cuộc thi chạy vượt qua một cự ly nhất định (Thí dụ thi trong 1 giờ và thi 20.000m, xem điều luật 161.13) .

Được phép cho cùng một vận động viên đạt được trong cùng một cuộc đua một số lượng kỷ lục nào đó. Được phép cho một vài vận động viên đạt được các kỷ lục khác nhau trong cùng một cuộc đua.

Tuy nhiên, không được phép cho một vận động viên được công nhận kỷ lục tại một cự ly ngắn hơn nếu không hoàn thành toàn bộ cự ly thi của cuộc đua đó.

c) Các kỷ lục chạy và đi bộ phải được xác định thời gian bởi các trọng tài bấm giờ chính thức hoặc bởi một thiết bị đo thời gian hoàn toàn tự động (xem Điều luật 160).

Đối với các cuộc thi dưới và tới 400m, thì chỉ nhận thành tích được xác định thời gian bằng thiết bị đo thời gian hoàn toàn tự động phù hợp với Điều luật 160 tác được chấp nhận, bao gồm cả hệ thống Vi đeo.

Đối với việc phá kỷ lục thế giới trong một cuộc thi được tiến hành tổ chức theo Điều luật 12.1 (a), (b), (c) và nếu có thể cả (d) và (đ), những người tổ chức phải cung cấp ảnh của phim có liên quan hoặc một bản coppy của bản in từ hệ thống Vi deo để thời gian mà tổ trưởng trọng tài giám định ảnh đích đọc có thể được khẳng định trước khi tuyên bố kết quả chính thức.

Yêu cầu trên cũng áp dụng đối với các nội dung thi chạy trong thi đấu nhiều môn phối hợp.

d) Đối với bất kỳ kỷ lục ở cự ly 200m hoặc dài hơn mà được thừa nhận, vòng đua trong đó môn thi được tổ chức, không được vượt quá 440 yards và cuộc đua phải xuất phát trên một số phần của vòng đua. Sự hạn chế này không áp đụng đối với các môn thi chạy vượt chướng ngại vật, tại đó rào và hố nước được đặt bên ngoài vòng đua 400m thông thường.

e) Kỷ lục phải được lập trên vòng đua có bán kính ô chạy bên ngoài không vượt quá 50m, ngoại trừ trường hợp đường vòng được tạo bởi hai bán kính khác nhau. Trong trường hợp này cung dài hơn không được lớn hơn 60o so với đường vòng 180o.

f) Đối với tất cả các kỷ lục ở cự ly dưới và tới 200m, thông tin về tốc độ gió được đo như đã liêu trong Điều luật 149 phải được đệ trình. Nếu tốc độ gió trung bình được do theo hướng chạy quá 2m/giây, kỷ lục sẽ không được công nhận.

g) Trong một cuộc đua chạy theo ô riêng, kỷ lục sẽ không được công nhận nếu vận động viên đã chạy trên vạch hoặc trong vạch giới hạn đường cong phía trong của ô chạy của mình.

h) Một kỷ lục tiếp sức chỉ được lập bởi một đội nếu tất cả thành viên của đội đó là công dân của một nước thành viên

Quyền công dân được đề cập trong Điều luật 12.9.

Theo tinh thần Điều luật này một thuộc địa không phải là thành viên độc lập của IAAF sẽ được coi như một bộ phận của "Nước mẹ".

i) Thời gian mà người chạy đầu tiên trong một đội tiếp sức đạt được không được coi như một kỷ lục.

j) Các thời gian phản ứng, khi có thể, phải được cung cấp trong tất cả các cuộc đua mà tại đó việc xuất phát thấp và sử dụng bàn đạp xuất phát là bắt buộc.

9. Đối với các kỷ lục đi bộ thể thao

Ít nhất phải có 2 trọng tài giám định của ban trọng tài giám định quốc tế của IAAF tham gia trong quá trình thi và ký vào văn bản.

10 (a) Kỷ lục trong các môn nhảy và ném đẩy phải được đo hoặc bởi 3 trọng tài giám định khi sử dụng thước thép hoặc thước thẳng có chia đơn vị được cô nhậng hoặc bởi một thiết bị đo chuyên dụng mà độ chính xác của chúng được một trọng tài giám định đo lường khẳng định.

(b) Trong nhảy xa và nhảy tam cấp, thông tin về tốc độ gió được đo theo chỉ dẫn của Điều luật 149 phải được đệ trình. Nếu tốc độ gió được đo theo hướng nhảy của vận động viên trung bình lớn 2m/giây, kỷ lục đó sẽ không được công nhận.

(c) Trong các cuộc .thi đấu nhảy và ném đẩy, các kỷ lục thế giới có thể được ghi nhận nhiều hơn so với 1 thành tích trong một cuộc thi, miễn là mỗi một kỷ lục được ghi nhận như vậy phải bằng hoặc hơn thành tích tốt nhất trước đó tại thời điểm đó.

11. Các diều kiện bắt buộc để thừa nhận một kỷ lục nhiều môn phối hợp phải theo trong từng môn riêng, ngoại trừ việc trong các môn mà ở đó tốc độ gió được đo thì tốc độ gió không được vượt quá 4m/giây.

12. Chủ tịch và Tổng thư ký của IAAF cũng có thẩm quyền thừa nhận các kỷ lục thế giới. Nếu họ có bất cứ nghi ngờ nào về việc kỷ lục có được thừa nhận hay không, trường hợp này sẽ được chuyển tới Hội đồng để quyết định.

Khi một kỷ lục thế giới được phê chuẩn, IAAF sẽ thông báo điều này cho Liên đoàn thành viên có vận động viên đó. Nếu kỷ lục là không được phê chuẩn thì các lý do sẽ được nêu ra.

13. IAAF phải công bố danh sách các kỷ lục thế giới vào tháng 1 của mỗi năm. Danh sách này sẽ trình bày các thành tích từ ngày thành lập danh sách mà IAAF coi là thành tích tốt nhất do một vận động viên hoặc đội của các vận động viên đạt được trong mỗi môn thi được công nhận đã được liệt kê trong các Điều luật 199-200 và 299. Danh sách phải được cập nhật mỗi khi một kỷ lục mới được phê chuẩn.

Ghi chú 1 : Các tặng vật ghi nhận kỷ lục thế giới chính thức do IAAF thiết kế để trao cho những nơi giữ kỷ lục thế giới sẽ do IAAF cung cấp.

Ghi chú 2: Các tổ chức điều hành quốc gia và các Liên đoàn khu vực nên sử dụng các Điều luật tương tự với các điều ở trên trong việc thừa nhận các kỷ lục riêng của mình.

Điều 149

ĐO TỐC ĐỘ GIÓ

1. Thời gian mà tốc độ gió được đo từ khi có tia sáng của súng phát lệnh hoặc dụng cụ phát lệnh là như sau:

100m 10 giây

100 rào 13 giây

110m rào 13 giây

Trong môn thi 200m, tốc độ gió sẽ được đo trong thời gian 10 giây từ lúc người chạy đầu tiên chuyển vào đoạn đường thẳng.

2. Trong nhảy xa và nhảy tam cấp, tốc độ gió được đo trong thời gian 5 giây từ lúc vận động viên chạy qua một vạch dấu đặt kế bên đường chạy đà. Đối với nhảy xa, vạch dấu này cách ván dậm nhảy 40m còn đối với nhảy tam cấp, vạch dấu này cách ván dậm 35m. Nề vận động viên chạy đà ngắn hơn 40m và 35m thì tốc độ gió sẽ được độ từ lúc bắt đầu chạy đà.

3. Dụng cụ đo tốc độ gió đối với các môn chạy phải đặt bên cạnh đường thẳng, sát với ô chạy và cách đường đích 1,50m. Còn đối với nhảy xa và nhảy tam cấp thì phải đặt cách ván dậm nhảy 20m. Dụng cụ đo tốc độ gió phải được đặt cao 1,22m và không được cách đường chạy hoặc đường chạy đà quá 2m.

4. Dụng cụ đo tốc độ gió phải được đọc theo đơn vị m/giây và được làm tròn tới 1/10 m/giây theo hướng tăng lên khi gió xuôi và theo hướng giảm đi khi gió ngược. (Thí dụ: đọc +2.03 m/giây thì sẽ ghi là 2,1m/giây; còn đọc -2.03 m/giây thì sẽ ghi là 2.0 m/giây). Các dụng cụ đo hiện số để đọc tới 1/10 của m/giây được lắp đặt để phù hợp với luật này.

Các dụng cụ đo tốc độ gió phải được chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thích hợp.Điều 150

CÁC DỤNG CỤ CHÍNH THỨC

1. Trong tất cả các cuộc thi đấu quốc tế, các dụng cụ được sử dụng phải tuân theo các đặc điểm kỹ thuật của IAAF.

Từ 1-4-1999 chỉ những dụng cụ có giấy chứng nhận cho phép là có giá trị hiện hành của IAAF mới được dùng.

2. Đối với tất cả các cuộc thi áp dụng Điều luật 12.1 (a), tất cả các dụng cụ phải do ban tổ chức cung cấp.

Trong những cuộc thi này, các vận động viên không được phép dùng bất cứ dụng cụ nào khác, trừ môn nhảy sào, trong đó vận động viên có thể dùng sào riêng của mình miễn là phải tuân theo các điều kiện trong điều luật 172.21.

Điều 151

VIỆC GHI BĂNG VIĐEO

Trong các cuộc thi đấu được tổ chức theo điều luật 12.1 (a) và (b) và nếu có thể ở những cuộc thi đấu khác, nên tổ chức ghi bằng Video chính thức về tất cả các môn thi, trong đó tính chính xác của các thành tích và sai phạm về luật được ghi lại để sử dụng làm tài liệu hỗ trợ.Điều 152

CÁC LÃO TƯỚNG

Tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc thi của các lão tướng được đề cập trong cuốn sổ tay IAAF hoặc WAVA được Hội đồng IAAF và WAVA chấp nhận.III- CÁC MÔN CHẠY

Điều 160

XÁC ĐỊNH ThỜI GIAN

1 Hai phương pháp xác định thời gian được thừa nhận chính thức là xác định thời gian bằng đồng hồ bấm tay và xác định thời gian bằng thiết bị hoàn toàn tự động.

2. Việc xác định thời gian bằng đồng hồ bấm tay do trọng tài bấm giờ thực hiện theo điều luật 120.

3. Đối với các cuộc trI trên sân vận động mà việc xác định thời gian được thực hiện bằng đồng hồ bấm tay, thời gian sẽ được đọc tới 1/10 giây tiếp sau đó. Việc xác định thời gian đối với các cuộc thi có một phần hoặc hoàn toàn bên ngoài sân vận động sẽ được làm tròn tới giây tiếp sau đó. Thí dụ: Đối với thành tích chạy maratông 2:09:44.3 sẽ thành 2:09:45.

Nếu kim đồng hồ dừng lại giữa hai vạch chỉ thời gian, thì thời gian dài hơn sẽ được chấp nhận. Nếu dùng đồng hồ bấm hoặc đồng hồ hiện số điện tử bấm tay xác định được thời gian tới 1/100 giây thì tất cả các thời gian không tận cùng ở số 0 ở số chỉ 1/100 giây sẽ được làm tròn lên 1/10 giây kế tiếp dài hơn sau đó. Thí dụ: 10.11 sẽ đọc là 10.2.

4. Việc ghi thời gian sẽ được bắt dầu từ lúc có tia lửa hoặc khói súng (hoặc dụng cụ phát lệnh) tới lúc mà tại đó bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể vận động viên trừ đầu, cổ, tay, chân, bàn tay, bàn chân, chạm vào mặt phẳng thẳng đứng của mép vạch đích gần nhất.

5. Nếu 2 trong số 3 đồng hồ có thời gian khớp nhau và đồng hồ thứ 3 không khớp thì thời gian của hai đồ hồ khớp nhau sẽ là thời gian chính thức. Nếu cả 3 đồng hồ có thời gian không khớp nhau thì thời giai giữa sẽ là thời gian chính thức. Nếu chỉ có 2 đồng cho ra kết quả và thời gian của chúng lại khác nhau thì thời gian dài hơn sẽ là thời gian chính thức.

XÁC ĐỊNH THỜI GIAN BẰNG THIẾT BỊ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

6. Tại tất cả các cuộc thi áp dụng điều luật 162.10 và 162.11 thì phải sử dụng thiết bị xác định thời gian hoàn toàn tự động.

7. Việc xác định thời gian hoàn toàn tự động phải sử dụng thiết bị có khả năng bắt đầu hoạt động một cách tự động theo súng phát lệnh hoặc các dụng cụ phát lệnh tương ứng và có khả năng ghi thời gian về đích hoàn toàn tự động.

8. Thiết bị xác định thời gian hoàn toàn tự động phải phù hợp với các qui định của mục này và phải được sự khẳng định của nước thành viên đứng ra tổ chức thi đấu trên cơ sở kiểm tra độ chính xác của chúng được làm trong 4 năm trước cuộc thi đấu này. Thiết phải bắt đầu hoạt động một cách tự động theo súng phát lệnh hay thiết bị phát lệnh để toàn bộ sự chênh lệch giữa tiếng súng và việc bắt đầu của hệ thống tính thời gian là một hằng số và hằng số này nhỏ hơn 1//000 giây.

Việc về đích phải được ghi lại qua một camera có đường .gạch thẳng đứng dược định vị trong phần mỏ rộng của vạch đích. Phim cũng phải được đồng bộ hoá khớp với thước đo thời gian được đánh dấu đều nhau thành từng đơn vị 1/100 của giây. Thời gian và vị trí phải được đọc từ phim bằng một thiết bị chuyên dùng bảo đảm vuông góc giữa thước đo thời gian và vạch đọc. Trừ khi thời gian là chính xác tới 1/100 giây, còn thì ở các trường hợp khác phải đọc tăng lên 1/100 giây.

Nếu dụng cụ xác định thời gian không bắt đầu theo súng phát lệnh hay dụng cụ phát lệnh, thước do thời gian trong phim sẽ báo hiệu điều này một cách tự động. Trong trường hợp đó, thời gian đọc trên phim sẽ không được coi là chính thức, song phim có thể được sử dụng như một sự trợ giúp có giá trị để xác định thứ hạng và điều chỉnh thời gian giữa các vận động viên.

9. Một hệ thống Video có thể dược dùng miễn là:

(a) Được bắt đầu một cách tự động theo súng phát lệnh hay các thiết bị phát lệnh.

(b) Dùng một máy Video được đặt thẳng với vạch đích và tạo ra ít nhất 50 ảnh/giây.

c) Có một thiết bị ghi thời gian giúp cho việc đọc tới 1/100 giây. Khi một hệ thống Video mà ảnh nọ tiếp ảnh kia được sử dụng, thời gian chính thức cho một vận động viên sẽ được đọc từ thời gian trong ảnh mà ở để vận động viên ở chính xác vị trí tại vạch đích hay ngay sau vạch đích.

(d) Được nước thành viên đứng ra tổ chức thi đấu khẳng dinh.

(e) Có thể in được ra các bức ảnh và các bức ảnh đó thể hiện được:

(i) Thời gian của mỗi vận động viên.

(ii) Liệu thiết bị xác định thời gian có bắt đầu hoạt động một cách tự động theo súng phát lệnh hay thiết bị phát lệnh không.

Ghi chú: Một hệ thống chụp ảnh đích phù hợp của camera Video CCD (Charge Coupled Device) với tối thiểu 100 hình/giây, một máy tính và một thiết bị tính thời gian điện tử chính xác có thể được sử dụng, miễn là hệ thống này được xác nhận bởi một phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập. Trong toàn bộ hệ thống vi deo hoàn toàn tự động, việc tạo ảnh và hệ thống tính thời gian phải đồng bộ.

10 Thời gian được xác định hoàn toàn tự động phải được coi là thời gian chính thức trừ khi vì bất kỳ lý do vào đó, một quan chức quyết định chúng rõ ràng có sai lệch. Trong trường hợp như vậy, thời gian của trọng tài bấm giờ sẽ được điều chỉnh trên cơ sở thông tin về khoảng thời gian ở giữa có được từ phim ảnh đích, sẽ là thời gian chính thức

11. Nếu có thể phải có ít nhất 2 camera quay ảnh đích hoạt động, mỗi camera ở một bên. Tốt nhất là các hệ thõng tính thời gian này phải độc lập về mặt kỹ thuật, có nghĩa là có nguồn cung cấp năng lượng khác nhau và việc ghi lại và phát lại tiếng của súng phát lệnh hoặc thiết bị phát lệnh bởi các thiết bị và cáp truyền riêng biệt.

Ghi chú 1: Trường hợp sử dụng hai hay nhiều camera chụp ảnh đích, một cái phải do đại diện kỹ thuật đánh dấu là chính thức trước khi bắt đầu cuộc thi. Thời gian và vị trí thu được từ các camera khác sẽ không được xem xét trừ khi có lý do để nghi ngờ sự chuẩn xác của camera chính thức hoặc nếu có nhu cầu sử dụng ảnh bổ sung để giải quyết những trường hợp chưa chắc chắn trong thứ hạng về đích (có nghĩa là những vận động viên bị che khuất toàn bộ hay một phần trong ảnh đích).

Ghi chú 2: Trường hợp có bất kỳ lỗi nào của thiết bị đổ thời gian, thời gian xác định bởi trọng tài bấm giờ sẽ được xem xét.

12. Đối với các cuộc đua ở cự ly dưới và bằng 10.000m, thời gian sẽ được đọc từ ảnh đích tới 1/100 giây và sẽ được ghi tới 1/100 giây.

Đối với các cuộc đua trong sân vận động ở cự ly dài hơn 10.000m toàn bộ thời gian được đọc không tận cùng bằng số không sẽ được làm tròn lên 1/10 .giây và ghi tới 1//0 giây. Thí dụ: ở cự ly 20.000m, 59:26.32 sẽ ghi thành 59:26.4.

Đối với các cuộc thi có một phần hoặc hoàn toàn bên ngoài sân vận động. Thời gian sẽ được đọc tới 1/100 giây. Tất cả các thời gian không tận cùng bằng 2 số không sẽ được làm tròn tới giây kế tiếp sau đó. Thí dụ: Ở cự ly maratông 2:09:44,3 sẽ được ghi là 2:09:45.

13. Một thiết bị tính thời gian vận hành tự động hoặc là tại chỗ xuất phát hoặc là tại đích, song không phải là cả hai chỗ, sẽ bị coi là không phải bằng tay và cũng không phải hoàn toàn tự động và vì thế sẽ không được sử dụng để xác định thời gian chính thức.

14. Thời gian cho tất cả những vận động viên về đích phải được ghi lại. Hơn nữa ở nơi có thể, thời giai từng vòng trong các cuộc đua ở cự ly 800m và trên 800m và thời gian từng 1000m, trong các cuộc đua 3000m và trên 3000m phải được ghi lại bởi hoặc là trọng tài bấm giờ bổ sung hoặc bởi trọng tài bấm giờ vị trí thứ nhất khi sử dụng các đồng hồ có khả năng ghi được nhiều số liệu

15. Việc sử dụng hệ thống tính thời gian phát-đáp trong các cuộc thi đấu trên đường bộ được thực hiện theo luật 12.1 (f), (g) và (h) là được phép miễn là:

(a) Hệ thống này không phụ thuộc vào hoạt động của vận động viên trong cuộc thi, tại vạch đích hay trong bất kỳ đường đích hoặc các kết quả có quan hệ với hệ thống hoặc tiến trình.

b) Độ phân giải là 0,1 giây (có nghĩa là có thể tách rời các vận động viên về đích cách nhau 0,1 giây).

c) Trọng lượng của bộ phận phát-đáp và việc cài đặt nó trên trang phục số đeo, giày của vận động viên là không đáng kể.

d) Không có thiết bị nào được dùng tại chỗ xuất phát, dọc theo tuyến đua hoặc tại vạch đích tạo ra trở ngại đáng kể hoặc cản trở tới quá trình thi của các vận động viên.

e) Hệ thống bao gồm dụng cụ và những đặc điểm kỹ thuật của chúng phải được Ủy ban kỹ thuật của IAAF thừa nhận.

f) Hệ thống bắt đầu hoạt động theo tín hiệu xuất phát hoặc các thiết bị phát lệnh tương ứng.

g) Việc quyết định thời gian thắng cuộc chính thức phải tuân theo điều luật 160.1.

Ghi chú: Đối với các cuộc đua trên đường bộ và các môn đi bộ thể thao trên đường bộ, thời gian chính thức sẽ là thời gian trôi qua giữa tín hiệu xuất phát và lúc vận động viên đạt tới vạch đích. Tuy nhiên, nếu một vận động viên vượt qua vạch xuất phát sau tín hiệu xuất phát, thời gian trôi qua giữa vạch xuất phát và vạch đích có thể tính được đối với vận động viên này song sẽ không được coi như thời gian chính thức. Thứ tự trong đó các vận động viên đạt tới vạch đích sẽ được coi như vị trí về đích chính thức.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương