UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Khối 35: Các đơn vị thuộc Huyện Yên Bình 1tải về 230.3 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích230.3 Kb.
1   2   3   4

Khối 35: Các đơn vị thuộc Huyện Yên Bình 1:Xã Xuân Long;Xã Tích Cốc;Xã Cảm Nhân;Xã Ngọc Chấn;Xã Xuân Lai;Xã Vũ Linh;Xã Phúc An;Xã Bạch Hà;Xã Yên Bình;Thị Trấn Thác Bà;Xã Mỹ Gia;Xã Phúc Ninh;Xã Vĩnh Kiên;Xã Yên Thành.

Khối 36: Các đơn vị thuộc Huyện Yên Bình 2:Xã Hán Đà;Xã Thịnh Hưng;Xã Phú Thịnh;Xã Đại Đồng;Xã Cảm Ân;Xã Mông Sơn;Xã Tân Nguyên;Xã Đại Minh;Xã Văn Lãng;Thị trấn Yên Bình;Xã Tân Hương;Xã Bảo Ái.

Khối 37: Các đơn vị thuộc Huyện Lục Yên 1:Xã An Phú;Xã Minh Tiến;Xã Vĩnh Lạc;Xã Mường Lai;Xã Liễu Đô;Thị trấn Yên Thế;Xã Yên Thắng;Xã Minh Xuân;Xã Mai Sơn;Xã Lâm Thượng;Xã Khánh Thiện;Xã Khai Trung.

Khối 38: Các đơn vị thuộc Huyện Lục Yên 2:Xã Tân Phượng;Xã Minh Chuẩn;Xã Tân Lĩnh;Xã Tân Lập;Phan Thanh;Xã Tô Mậu;Xã An Lạc;Xã Khánh Hòa;Xã Động Quan;Xã Trúc Lâu;Xã Phúc Lợi;Xã Trung Tâm.

Khối 39: Các đơn vị thuộc Thành phố Yên Bái 1:Phường Hồng Hà;Phường Nguyễn Phúc;Phường Nguyễn Thái Học;Phường Minh Tân;Phường Yên Ninh;Phường Đồng Tâm;Phường Yên Thịnh;Phường Nam Cường;Phường Hợp Minh.

Khối 40: Các đơn vị thuộc Thành phố Yên Bái 2:Xã Tuy Lộc;Xã Âu Lâu;Xã Giới Phiên;Xã Phúc Lộc;Xã Văn Tiến;Xã Văn Phú;Xã Tân Thịnh;Xã Minh Bảo.


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương