UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trịtải về 3.28 Mb.
trang24/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.28 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Phụ lục 6: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

S

T

TTên siêu thị

Xã, phường, Thị trấn

Hiện trạng

Quy hoạch đến 2020


Hạng

siêu

thị

Diện tích

xây dựng

(m2)

Hạng

siêu

thị

Quy mô,

diện tích

kinh doanh

(m2)

Giữ

nguyên

Chuyển đổi, xóa bỏ

2011-2015

2016-2020

Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng

Xây

mới

Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng

Xây

mới

I

Huyện Hải Lăng


01

Siêu thị tổng hợp thị trấn Hải Lăng (phục vụ dân cư tại thị trấn và khách du lịch)

Bố trí tại thị trấn Hải LăngII

4.000


X02

Siêu thị tổng hợp La Vang (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Xã Hải PhúIII

4.000
X

03

Siêu thị tổng hợp Mỹ Chánh (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Xã Mỹ ChánhII

4.000
X
Cộng

03 Siêu thị


12.000II

Huyện Cam Lộ


01

Siêu thị tổng hợp thị trấn Cam Lộ (phục vụ dân cư tại thị trấn và khách du lịch)

Thị trấn Cam LộII

2.500


X


Cộng

01 Siêu thị


2.500III

Huyện Vĩnh Linh


01

Siêu thị tổng hợp Hồ Xá (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Hồ XáII

2.500


X02

Siêu thị chuyên doanh xe máy (phục vụ dân cư )

Thị trấn Hồ XáIII

1.000
X

03

Siêu thị chuyên doanh máy tính (phục vụ dân cư )

Thị trấn Hồ XáIII

1.000
X

04

Siêu thị chuyên doanh điện, điện tử (phục vụ dân cư )

Thị trấn Hồ XáIII

1.000
X

05

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Cửa TùngIII

2.000
X

06

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Bến QuanIII

2.000
X
Cộng

6 Siêu thị


9.500IV

Huyện Hướng Hóa


01

Siêu thị tổng hợp Mục Đa Hán (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Nằm trong Trung tâm thương mại Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo

III

663

III

58602

Siêu thị tổng hợp Thiên Niên Kỷ (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Lao Bảo (sát cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo)

I

71.200

I

8.03003

Siêu thị tổng hợp Mục Đa Hán (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Lao Bảo

I

15.483

I

12.45004

Siêu thị Khe Sanh (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng hóaIII

1.500


X


Cộng

4 Siêu thị
87.346
22.566V

Huyện Gio Linh


01

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Gio LinhIII

1.500
X

02

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Thị trấn Cửa ViệtIII

1.500
X

03

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư )

Gần khu CN Quán Ngang, xã Gio QuangIII

1.500
X
Cộng

3 Siêu thị


4.500VI

Thành phố Đông Hà


01

Siêu thị Quảng Hà (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Tầng 2 chợ Đông Hà, đường Trần Hưng Đạo, phường 1

III

1.128


X

02

Siêu thị Thăng Bình (phục vụ dân cư )

Số 37 Đường Hùng Vương, phường 1

III

1.479
1.479

X
03

Siêu thị Hoàng Huy (phục vụ dân cư )

38 Tôn Thất Thuyết, phường 5

III

963
963

X
04

Siêu thị Hoàng Yến (phục vụ dân cư )

Phường Đông Giang

III

1.600


X

05

Siêu thị Quang Long (phục vụ dân cư )

Số 20 đường Hùng Vương, phường 1

III

181

X

06

Siêu thị Co.opmart (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường 1

I

7.700

I

5.100


X07

Siêu thị Sê Pôn

Số 01 đường Phan Bội Châu, phường 1

III

350

III

600


X08

Siêu thị Nam Đông Hà (phục vụ dân cư )

Khu đô thị Nam Đông Hà, phường Đông LươngII

3.500
X

09

Siêu thị Hàm Nghi (phục vụ dân cư )

Đường Hàm Nghi, phường 5II

3.500
X
Cộng

6 Siêu thị, chuyển đổi 3 ST
13.401
15.142VII

Thị xã Quảng Trị


01

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Tại tầng 2 chợ Quảng TrịIII

1.000


X02

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Phường An Đôn phía Bắc thị xã Quảng TrịIII

1.500
X
Cộng

2 Siêu thị


2.500VIII

Huyện Triệu Phong


01

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Tại trung tâm thị trấn huyện (có thể bố trí trong chợ thị trấn)III

1.000


X02

Siêu thị chuyên kinh doanh xe máy

Tại trung tâm thị trấn huyệnII

2.500


X03

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư )

Tại thị trấn Bồ BảnIII

1.000
X
Cộng

3 Siêu thị


4.500IX

Huyện ĐaKrông


01

Siêu thị tổng hợp (phục vụ dân cư và khách du lịch)

Tại trung tâm thị trấn huyệnIII

1.500
X
Cộng

1 Siêu thị


1.500


Tổng cộng

29 ST: Giữ nguyên 7 ST, chuyển đổi 3 ST, PT mới 22 ST
100.747
60.208

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương