UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trịtải về 3.28 Mb.
trang21/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.28 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

6

CHXD Vĩnh Linh

QL1A, xã Vĩnh Long (Cty CP Hóa dầu quân đội)
1.000

XX


7

CHXD Sa Lung

QL 1A, xã Vĩnh Long (Cty CPTM Hiền Lương)
1.000


X


8

CHXD Vĩnh Hiền

Xã Vĩnh Hiền (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000

X9

CHXD Vĩnh Thủy

Xã Vĩnh Thủy (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.300

X10

CHXD Thái Bình

QL1A, thị trấn Hồ Xá (DNTN Thái Bình)
1.000

X11

CHXD Châu Thị

QL1A, thị trấn Hồ Xá (DNTN Châu Thị)

1.000

1.000


X


12

CHXD số 33

QL 1A, xã Vĩnh Chấp (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000

X13

CHXD Hồ Xá

QL1A, thị trấn Hồ Xá (Cty CP TM Hiền Lương)
1.000


X


14

CHXD số 34

Thị trấn Bến Quan (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000

X15

CHXD Bình Minh

QL 1A, xã Vĩnh Chấp (Cty TNHH Bình Minh)
1.000

X16

CHXD Phú Hải 5

QL 1A, xã Vĩnh Chấp (Cty TNHH Phú Hải)
1.000

X17

CHXD số 30

Tỉnh lộ 70, xã Vĩnh Tân (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000

X18

CHXD Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh Lâm
1.000

X19

CHXD Thái Lai

Xã Vĩnh Thái
1.000

X20

CHXD Bãi Hà

Xã Vĩnh Hà
1.000

X21

CHXD Vĩnh Sơn

Khoảnh 15B- Tiểu khu 572, xã Vĩnh Sơn
1.000

X22

CHXD thị trấn Bến Quan

Km 15 + 400 phía trái tuyến đường 571, khóm Chế biến, thị trấn Bến Quan
1.000

X


Cộng

22 cửa hàng
21.500


IV

Huyện Hướng Hóa1

CHXD số 17

QL 9, TT Lao Bảo (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000

X2

CHXD số 11

QL 9, TT Khe Sanh (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000


x


3

CHXD Khe Sanh

95 Lê Duẩn, TT Khe Sanh (Cty CP Dream)
1.000


X


4

CHXD số 16

QL 9, xã Tân Thành (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000
X
5

CHXD Petec

QL9, xã Tân thành (Cty Petechim)
1.000

X6

CHXD số 15

Ngã 3 Tân Long (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000


X


7

CHXD Lao Bảo

QL 9, xã Tân Thành (Cty CPTMDVPetro li mex)
1.000

X8

CHXD số 12

QL 9, xã Tân Liên (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000


X


9

CHXD số 14 (CHXD &DV tổng hợp Làng Vây)

QL 9, Làng Vây (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
3.000
X
10

CHXD Hướng Tân

Đường HCM nhánh Tây, đi qua xã Hướng Tân (DNTN Quang Dương)
1.000


X


11

CHXD Thuận Thành

Xã Thuận (DNTN Ngọc Anh)
1.000


X


12

Trạm Xăng dầu số 2

Đường HCM nhánh Tây, đi qua xã Hướng Tân (Cty Xăng dầu Quân đội)
1.000

X13

CHXD Hướng Phùng

Thôn Xary, Km 212-213 (chuyển từ Km 211 + 300 Đường HCM nhánh Tây), đi qua xã Hướng Phùng
1.000

X14

CHXD Hướng Lập

Đường HCM nhánh Tây, đi qua xã Hướng Lập
1.000X

15

CHXD A Túc

Trên tỉnh lộ Tân Long – Pa Tầng, đi qua xã A Túc
1.000

X


Cộng

15 cửa hàng
17.000


V

Huyện Gio Linh1

CHXD Ánh Tuyết

QL 9, đoạn từ QL 1A về cảng Cửa Việt, xã Gio Việt (DNTN Ánh Tuyết)
1.000

X2

CHXD Dốc Miếu

QL 1A, xã Gio Phong (DNTN Dốc Miếu)
1.000


X


3

CHXD số 27

QL1A, xã Gio Quang (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000

X4

CHXD số 28

QL1A, xã Gio Phong (Công ty Xang dầu Quảng Trị)
1.000

X5

CHXD Thuận Phát

QL 1A, xã Gio Phong (DNTN Thuận Phát)
1.000


X


6

CHXD TT. Gio Linh

QL 1A, thị trấn Gio Linh (DNTN Thăng Nguyên)
1.000


X


7

CHXD đường 74

Đường 74, Gio Sơn (DNTN Ngọc Anh)
1.000

X8

CHXD Việt Dũng

Đường 75D, thị trấn Gio Linh (Cty TNHH ViệtDũng)
1.000

X9

CHXD Huy Hoàng

Km5, tỉnh lộ 75 Tây, xã Trung Sơn (CTy TNHH Tiến Cường)
1.000
X
10

CHXD Hà Thanh

Km0 + 300, tỉnh lộ 574, xã Gio Châu (Cty CP Thành An)
1.000

X11

CHXD ĐT 76 Đông

Tuyến tỉnh lộ 76 Đông (Trung Hải đi Trung Giang)
1.000

X12

CHXD Gio Mỹ

Điểm giao nhau giữa đường về trung tâm xã Trung Giang với đường Cao Xá – Thủy Khê, tại thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ
1.000

X13

CHXD Gio Mai

Km7, QL 9, đoạn từ QL 1A về cảng Cửa Việt, thôn Mai Xá, xã Gio Mai (Cty TNHH 1TV Nhà tôi)
1.000

X14

CHXD Gio Hải

Thôn 5, xã Gio Hải (tuyến đường Cửa Việt – Cửa Tùng)
1.000

X15

CHXD Linh Thượng

Đường HCM nhánh Đông, đi qua xã Linh Thượng (Công ty Xăng dầu Quảng Trị)
1.000

X16

CHXD Hải Thái

Đường HCM nhánh Đông, đi qua xã Hải Thái
1.000

X17

Cửa hàng xăng dầu số 2 Việt Dũng

Km 2+800 - Km 3 + 100 Đường 75 Tây, xã Gio Châu – Gio Bình

8.000

8.000

X18

Cửa hàng xăng dầu Cửa Việt

Xã Gio Việt (chuyên phục vụ tàu, thuyền đánh bắt hải sản...)
400


X

Cộng

18 cửa hàng
24.400
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương