UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trịtải về 3.28 Mb.
trang19/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.28 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

VIII

Thị xã Quảng Trị
1

Chợ Quảng Trị

Phường II

I

12.000
850

I

12.000
X


2014

2

Chợ Ba Bến – Chợ bán buôn gia súc, gia cầm

Phường II

III

2.500III

3.000
X


2014

3

Chợ Hải Lệ

Xã Hải Lệ

III

3.000X2015
Cộng

3 chợ
14.500


18.000IX

Huyện Triệu Phong
1

Chợ Cạn

Xã Triệu Sơn

III

3.200III

3.200


X
 

2

Chợ Trung tâm huyện Triệu Phong (bao gồm cả bán buôn NS)

Thị trấn Ái Tử

II

27.280II

27.280X

(2012)
 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

3

Chợ Thuận (đã hoàn thành)

Xã Triệu Đại

III

7.000III

7.000X Đang x.dựng

4

Chợ cá Nam Cửa Việt (chợ bán buôn thủy sản)

Xã Triệu An

III

200III

3.500


X
 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

5

Chợ Triệu Thuận

Xã Triệu Thuận

III

5.000XVị trí mới trên tuyến ĐH 41B.TP

6

Chợ Bồ Bản

Xã Triệu Phước

III

4.000II

4.000


X
 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

7

Chợ Hôm

Xã Triệu Ái

Chợ tạm

3.000III

3.000

X

2015 QH vị trí mới

8

Chợ Sải

Xã Triệu Thành

Chợ tạm

2.000III

2.000X2014-2015

9

Chợ Triệu Tài

Xã Triệu Tài

Chợ tạm

1.000III

3.500X2014-2015

10

Chợ Chùa

Xã Triệu Phước

Chợ tạm

1.200III

3.000X2014-2015 XD vị trí mới

11

Chợ Bắc Phước

Xã Triệu Phước

Chợ tạm


III

3.000

X
12

Chợ Hà Tây

Xã Triệu An

Chợ tạm

850III

3.500

X
13

Chợ Ngô Xá

Xã Triệu Trung

Chợ tạm

500III

3.000

X
14

Chợ Hôm Đạo Đầu

Xã Triệu Trung

Chợ tạm

1.500III

3.500

X
15

Chợ Gia Độ

Xã Triệu Độ

Chợ tạm

2.000III

3.000

X
16

Chợ An Lợi

Xã Triệu Độ

Chợ tạm

1.500III

3.500

X
17

Chợ Triệu Thượng

Xã Triệu Thượng

III

10.000

X
18

Chợ Triệu Đông

Xã Triệu Đông

III

3.000X2014-2015

19

Chợ Triệu Lăng

Thôn 3, xã Triệu Lăng

III

3.000X2013

20

Chợ Lệ Xuyên

Xã triệu Trạch

Chợ tạm

1.000III

3.000

X
21

Chợ Triệu Vân

Xã Triệu Vân

III

3.000

X
22

Chợ Triệu Trạch

Xã Triệu Trạch

III

3.000X2014 -2015

23

Chợ Triệu Hòa

Xã Triệu Hòa

III

3.000

X
24

Chợ Triệu Long

Xã Triệu Long

III

3.000

X
25

Chợ Triệu Giang

Xã Triệu Giang

Chợ tạm

1.000III

3.000

XCộng

25 chợ
57.230


115.980X

Huyện Đảo Cồn Cỏ
1

Chợ Cồn Cỏ

Huyện Đảo Cồn Cỏ

III

700X

Cộng

01 chợ
700


Tổng cộng

129 chợ
323.495


599.604


Quy hoạch đến năm 2020 toàn tỉnh có 129 chợ, trong đó : 7 chợ hạng 1, 11 chợ hạng 2, 111 chợ hạng 3
Phụ lục 3: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương