UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trịtải về 3.28 Mb.
trang17/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.28 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

III

Huyện Vĩnh Linh
1

Chợ Hồ Xá I

Thị trấn Hồ Xá

I

11.000I

11.000


X
G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

2

Chợ Hồ Xá II

Thị trấn Hồ Xá

III

4.500III

4.500


X3

Chợ Hồ Xá III

Thị trấn Hồ Xá

Tạm

2.500III

2.500X2014

4

Chợ Trung tâm TT Cửa Tùng (ĐMTS)

Thị trấn Cửa Tùng

III

2.000III

2.000
X


2015

5

Chợ Bến Quan

Thị trấn Bến Quan

III

3.000III

3.000X


6

Chợ Trung Tâm xã Vĩnh Tú

Xã Vĩnh Tú

III

5.000X2015

7

Chợ Vịnh Mốc

Xã Vĩnh Thạch

III

3.000X2015

8

Chợ Tân An

Xã Vĩnh Hiền

III

3.000X


9

Chợ Tiên Mỹ

Xã Vĩnh Lâm

III

1.500III

3.000
X


2014

10

Chợ Liêm Công Tây

Xã Vĩnh Thành

III

3.000X2015

11

Chợ Tùng Luật

Xã Vĩnh Giang

III

3.000

X
12

Chợ Tiên An

Xã Vĩnh Sơn

III

3.000

X
13

Chợ TTâm xã Vĩnh Hà

Xã Vĩnh Hà

III

5.000X2014

14

Chợ TT xã Vĩnh Ô

Xã Vĩnh Ô

III

1.500III

2.500
X

15

Chợ TT xã Vĩnh Khê

Xã Vĩnh Khê

III

3.000

X
16

Chợ Thái Lai

Xã Vĩnh Thái

III

5.000

X
17

Chợ Thủy Trung

Xã Vĩnh Trung

III

1.500III

5.000
X


2014

18

Chợ Thủy Cần

Xã Vĩnh Kim

III

5.000III

5.000


X19

Chợ Nam Cường

Xã Vĩnh Nam

III

2.000III

3.000


X20

Chợ Thôn Tây (Thủy Ba Tây)

Xã Vĩnh Thủy

III

2.500III

4.000
X

21

Chợ Đức Xá

Xã Vĩnh Thủy

III

1.000III

3.000


X22

Chợ Do

Xã Vĩnh Tân

II

12.000II

12.000


X
 

23

Chợ Chấp Lễ

Xã Vĩnh Chấp

III

5.000X2015
Cộng

23 chợ
50.000


98.500IV

Huyện Hướng Hóa
1

Chợ Khe Sanh

Thị trấn Khe Sanh

II

3.000I

3.000


X
 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

2

Chợ Tân Long – Đầu mối nông sản (chuối, mít..)

Xã Tân Long

III

2.000III

2.500


X
 G/đoạn 2016-2020 chuyển công năng thành KTM-DVTH

3

Chợ Hướng Phùng

Xã Hướng Phùng

III

1.000III

1.200


X
 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

4

Chợ Hướng Tân

Xã Hướng Tân

III

3.000X2015

5

Chợ A Túc

Kỳ Nơi, A Túc

III

7.000X2015

6

Chợ Hướng Lập

A Xóc, Hướng Lập

III

3.000X2015

7

Chợ Tân Lập

Xã Tân Lập

III

1.000III

2.000


X8

Chợ nông sản Xuân Phước (Chợ Lao Bảo cũ)

Thị trấn Lao Bảo

III

2.000III

3.000


X
 G/đoạn 2016-2020 chuyển đổi công năng thành KTM-DVTH

9

Chợ Ba Tầng

Xã Ba Tầng

III

3.000

X
10

Chợ Tân Liên

Xã Tân Liên

III

1.000III

1.500


X11

Chợ Xã Thuận

Xã Thuận

III

1.000III

3.000


X12

Chợ Hướng Việt

Xã Hướng Việt

III

3.000X2015
Cộng

12 chợ
11.000


35.200

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương