UỶ ban nhân dân tỉnh quảng trịtải về 3.28 Mb.
trang16/26
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.28 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26Phụ lục 2: HIỆN TRẠNG VÀ QUI HOẠCH CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
S

T

T


Tên chợ

Địa điểm

(Xã, phường,

thị trấn)


Hiện trạng

Quy hoạch đến năm 2020

Ghi

chú

Hạng

chợ,

hiện
Diện

tích

đất

(m2)


Diện tích

xây dựng

(m2)Số hộ

KD

cố địnhHạng

chợ


Quy mô,

diện tích qui hoạch

(m2)

Giữ

nguyên2011-2015

2016-2020

Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng

Xây

mới

Nâng cấp, cải tạo,

mở rộng

Xây

mới

I

Huyện Hải Lăng
1

Chợ Thị trấn

Thị trấn Hải Lăng

III

3.000II

3.000
X


2014

2

Chợ Mỹ Chánh

Xã Hải Chánh

III

6.000II

6.000
X


2014

3

Chợ Hải Tân

Xã Hải Tân

III

500III

1.000


X4

Chợ Hải Hòa

Xã Hải Hòa

III

3.000III

3.000


X5

Chợ Hải Xuân

Xã Hải Xuân

III

500III

1.000


X6

Chợ Cổ Lũy

Xã Hải Ba

III

500III

1.000


X7

Chợ Phương Lang (đã hoàn thành)

Xã Hải Ba

III

6.926III

6.926X


8

Chợ Diên Sanh

Xã Hải Thọ

III

15.000II

15.000


X9

Chợ Kim Long

Xã Hải Quế

III

3.000III

3.000


X10

Chợ Bến Đá

Xã Hải Trường

III

500III

1.000


X11

Chợ Long Hưng

Xã Hải Phú

III

3.000III

3.000
X


2013

12

Chợ Hải An (Mỹ Thủy)

Xã Hải An

III

3.000X2014

13

Chợ Hải Lâm

Xã Hải Lâm

III

3.000X2014

14

Chợ Hải Thành

Xã Hải Thành

III

2.000X2015

15

Chợ Hải Vĩnh

Xã Hải Vĩnh

III

2.000X2015

16

Chợ Hải Khê

Xã Hải Khê

III

3.000X2015

17

Chợ Hải Sơn

Xã Hải Sơn

III

3.000

X
18

Chợ Hải Thượng

Xã Hải Thượng

III

2.000X2014

19

Chợ Hải Thiện

Xã Hải Thiện

III

> 2.000

X
20

Chợ Hải Dương

Xã Hải Dương

III

> 2.000

X
21

Chợ Hải Quy

Xã Hải Quy

III

>2.000

XCộng

21 chợ
41.926


67.926II

Huyện Cam Lộ
1

Chợ Cam Lộ (Chợ Trung tâm huyện)

Thị trấn Cam Lộ

III

7.000I

7.000


X2

Chợ Phiên

Thị trấn Cam Lộ

III

4.000II

4.000


X3

Chợ Cùa

Xã Cam Chính

Tạm

5.000III

5.000X2013

4

Chợ Sòng (đã hoàn thành)

Cam Thanh

III

11.236III

11.236X


5

Chợ Tân Lâm

Xã Cam Thành

Tạm

3.000III

3.000

X
6

Chợ Cam Hiếu

Xã Cam Hiếu

Tạm

7.000III

7.000

X
7

Chợ Cam Nghĩa

Xã Cam Nghĩa

Tạm

5.150III

6.000X 2014

8

Chợ Thượng Lâm

Xã Cam Thành

Tạm

10.000III

10.000X 2015

9

Chợ Cam Tuyền

Xã Cam Tuyền

III

5.000X2015

10

Chợ Cam Thủy

Xã Cam Thủy

III

5.000X2015
Cộng

10 chợ
52.386


63.236

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương