UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ngãItải về 2.99 Mb.
trang8/16
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.99 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

223

1

Một răng

150.000

150.000

150.000

150.000

Từ 02 răng trở lên, mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gửi labo
C3.5.3

Răng giả cố định
224

1

Răng chốt đơn giản

146.000

146.000

146.000

146.000
225

2

Mũ chụp nhựa

168.000

127.000

168.000

168.000
226

3

Mũ chụp kim loại

198.000

198.000

198.000

198.000C3.5.4

Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt
227

1

Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm

94.000

94.000

94.000

94.000
228

2

Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm

130.000

130.000

130.000

130.000
229

3

Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm

124.000

124.000

124.000

124.000
230

4

Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm

163.000

163.000

163.000

163.000C4

CÁC PHU THUT, TH THUT CÒN LẠI KHÁC (THEO SỔ THỨ TỰ CỦA TT 04 TỪ: 270-277) (Danh mục Phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật)C4.1

PHU THUTC4.1.1

NGOẠI TỔNG HỢP
231

1

Phẫu thuật tán sỏi niệu quản qua nội soi đường dưới (chưa tính Sonde JJ)

870.000

609.000

870.000

870.000
232

2

Phẫu thuật tháo lồng ruột bằng hơi bằng gây mê nội khí quản

1.660.000

1.162.000

1.660.000

1.660.000
233

3

Phẫu thuật viêm ruột thừa cấp (mổ nội soi)

2.060.000

2.060.000

2.060.000

2.060.000
234

4

Phẫu thuật viêm phúc mạc do ruột thừa (mổ nội soi)

2.100.000

2.100.000

2.100.000

2.100.000
235

5

Phẫu thuật sỏi túi mật (mổ hở)

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000
236

6

Phẫu thuật cắt túi mật nội soi do sỏi hoặc polyp

1.990.000

1.393.000

1.990.000

1.990.000
237

7

Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng qua nội soi

1.990.000

1.393.000

1.990.000

1.990.000
238

8

Phẫu thuật sỏi ống mật chủ (mổ hở)

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000
239

9

Phẫu thuật sỏi ống mật chủ (mổ nội soi)

2.160.000

1.512.000

2.160.000

2.160.000
240

10

Phẫu thuật viêm phúc mạc do thủng dạ dày (mổ hở)

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000
241

11

Phẫu thuật viêm phúc mạc do thủng dạ dày (mổ nội soi)

2.110.000

2.110.000

2.110.000

2.110.000
242

12

Phẫu thuật cắt dạ dày bán phần

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000
243

13

Phẫu thuật cắt k vú

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000
244

14

Phẫu thuật tắc ruột

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000
245

15

Phẫu thuật lấy sỏi thận

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000
246

16

Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản sát thành bàng quang

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000
247

17

Phẫu thuật cắt bàng quang bán phần

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000
248

18

Phẫu thuật cắt túi thừa bàng quang

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000
249

19

Phẫu thuật bóc bướu lành tiền liệt tuyến

2.490.000

2.490.000

2.490.000

2.490.000
250

20

Phẫu thuật vỡ bàng quang

2.160.000

2.160.000

2.160.000

2.160.000
251

21

Phẫu thuật vỡ bàng quang qua nội soi

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000
252

22

Phẫu thuật lấy sỏi niệu quản qua nội soi hông lưng

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000
253

23

Phẫu thuật cắt thận, tuyến thượng thận qua nội soi

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000
254

24

Phẫu thuật hẹp bể thận, niệu quản qua nội soi

2.110.000

1.477.000

2.110.000

2.110.000
255

25

Phẫu thuật cắt thận

2.065.000

2.065.000

2.065.000

2.065.000
256

26

Phẫu thuật vết thương thận, niệu quản

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000
257

27

Phẫu thuật tạo hình niệu quản

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000
258

28

Phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước

1.370.000

959.000

1.370.000

1.370.000
259

29

Phẫu thuật cắt nối niệu đạo sau

2.520.000

1.764.000

2.520.000

2.520.000
260

30

Phẫu thuật tinh hoàn ẩn 1 bên

2.520.000

1.512.000

1.764.000

2.520.000
261

31

Cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đk >10 (trẻ em)

2.460.000

1.722.000

2.460.000

2.460.000
262

32

Phẫu thuật vết thương thấu bụng, chấn thương bụng kín ở trẻ em

2.520.000

2.520.000

2.520.000

2.520.000
263

33

Phẫu thuật viêm phúc mạc do thủng đường tiêu hóa ở trẻ em

2.520.000

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương