UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bình sở CÔng thưƠng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh ninh bình đẾn năM 2020tải về 3.59 Mb.
trang7/37
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.59 Mb.
#21653
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37

291,8


686

38,8

14,6

32,9

GOCN toàn ngành CN

3.045

8.658

15.398

26,8

23,2

15,2

Tỷ trọng (%)

4,85%

3,4%

4,5%


(Nguồn: NGTK Ninh Bình các năm)

Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt khoảng 686 tỷ đồng (giá so sánh 1994) tăng 32,9%/năm trong giai đoạn 2011-2013.

Tỷ trọng của ngành trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2013 chiếm ~4,5% và có xu hướng giảm so với tỷ trọng năm 2010 là 3,4% và năm 2005 là 4,85% (theo giá so sánh 1994).

4. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD)

Công nghiệp sản xuất VLXD là ngành công nghiệp có vai trò quan trọng và đóng góp lớn nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Tính đến năm 2013, số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đạt 1.279 cơ sở sản xuất với 13.159 lao động, chiếm tỷ trọng ~12,1% trong tổng lao động công nghiệp toàn tỉnh. Trong số các cơ sở sản xuất có khoảng 77 công ty, doanh nghiệp với gần 11.213 lao động, chiếm trên 76,8% lao động ngành công nghiệp sản xuất VLXD.

Trong giai đoạn vừa qua, ngành sản xuất VLXD của tỉnh đã và đang được sắp xếp về tổ chức và sản xuất, công nghệ từng bước được đổi mới, nhiều cơ sở đã ổn định và có chiều hướng phát triển tốt. Các cơ sở công nghiệp sản xuất VLXD đáng chú ý hiện có như sau:

Sản xuất xi măng: Ninh Bình là địa phương có sản lượng xi măng lớn nhất cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 doanh nghiệp sản xuất xi măng lớn với tổng công suất thiết kế ~11,86 triệu tấn/năm, bao gồm: Nhà máy xi măng Tam Điệp (công suất 1,4 triệu tấn/năm); Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng tại huyện Hoa Lư (công suất 3,6 triệu tấn/năm); Nhà máy xi măng The Vissai tại huyện Gia Viễn (công suất 2,7 triệu tấn/năm); Nhà máy xi măng Hướng Dương tại thị xã Tam Điệp (công suất 1,8 triệu tấn/năm); Nhà máy xi măng Duyên Hà tại huyện Hoa Lư (công suất 2,36 triệu tấn/năm).

Trên địa bàn huyện Nho Quan đã quy hoạch Nhà máy xi măng Phú Sơn với công suất 1,2 triệu tấn/năm, vốn đầu tư 2.180 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, dự án chậm tiến độ xây dựng và chưa được đi vào sản xuất.

Ngoài ra, còn 02 cơ sở sản xuất xi măng nhỏ là nhà máy xi măng 207 tại Quảng Lợi có công suất 60.000 tấn/năm và Trạm nghiền xi măng VLXD Tam Điệp sử dụng clinke của các nhà máy với công suất 40.000 tấn/năm.

Năm 2013, sản lượng xi măng và clinke toàn tỉnh đạt trên 9,5 triệu tấn, gấp 8,2 lần mức sản lượng năm 2005 và đạt giá trị sản xuất ~7.100 tỷ đồng chiếm 93,4% giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành sản xuất VLXD và bằng 46,1% giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp tỉnh trong năm 2013 (theo giá so sánh 1994).Sản xuất gạch xây các loại: Trên địa bàn hiện có 26 cơ sở sản xuất với nhiều quy mô. Tổng công suất thiết kế của các cơ sở này hiện đạt ~670 đến 720 triệu viên/năm và thu hút 4.600 lao động. Các cơ sở sản xuất gạch tuynel đáng chú ý chiếm giá trị lớn trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh như sau:

- Nhà máy gạch có công suất từ 50 triệu viên/năm có: N/m gạch Gia Tường (huyện Nho Quan); N/m gạch Gia Lâm (huyện Nho Quan) và N/m gạch Đại Sơn (Tx Tam Điệp) công suất 60 triệu viên/năm.

- Nhà máy gạch có công suất 40 triệu viên/năm có: N/m gạch Tam Điệp (Tx. Tam Điệp); N/m gạch Khánh Dương; N/m gạch Khánh Thượng (huyện Yên Mô) và n/m gạch Sông Chanh (huyện Hoa Lư).

- Nhà máy gạch có công suất 20-25 triệu viên/năm có: N/m gạch Vườn Chanh (Tx. Tam Điệp); N/m gạch Cầu Rào (huyện Yên Mô); N/m gạch Yên Từ (huyện Yên Mô); N/m gạch Mai Sơn (huyện Yên Mô); N/m gạch Kim Chính và N/m gạch Ân Hòa tại huyện Kim Sơn; N/m gạch Khánh An và Khánh Công tại huyện Yên Khánh; N/m gạch Gia Thanh và Hoa Tiên tại huyện Gia Viễn; N/m gạch Phú Sơn, Quỳnh Lưu và Hoàng Long tại huyện Nho Quan.

- Nhà máy gạch công suất 15 triệu viên/năm có: N/m gạch Nam Sơn (Tx. Tam Điệp); N/m gạch Yên Hóa (huyện Yên Mô); N/m gạch Yên Lộc (huyện Kim Sơn); N/m gạch Gia Lạc (huyện Gia Viễn) và N/m gạch Văn Phú (huyện Nho Quan).

Sản lượng gạch các loại của các cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2013 đạt khoảng 403 triệu viên bằng 60% công suất thiết kế và có giá trị khoảng 90 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994).Đá xây dựng: Hiện toàn tỉnh có 48 mỏ đá xây dựng được cấp phép và đang trình cấp phép khai thác làm vật liệu xây dựng với diện tích trên 352,3 ha, tổng trữ lượng 149,2 triệu m3. Tổng công suất khai thác hiện đạt khoảng gần 3,89 triệu m3/năm.

Ngoài các cơ sở sản xuất xi măng, gạch các loại, trên địa bàn tỉnh còn một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng như: xí nghiệp sản xuất cột điện (Cty TNHH 1 thành viên điện lực) sản xuất cột điện ly tâm và cột chữ H với công suất 45.000 cột/năm; Dự án nhà máy kính Tràng An tại khu công nghiệp Khánh Phú (huyện Yên Khánh) công suất 300 tấn/ngày; dây chuyền sản xuất sản phẩm cột điện, ống cống (Cty CP bê tông-thép Ninh Bình) công suất 6.000 SP/năm và 15.000 cột/năm; N/m Fibro xi măng (Công ty Foton) công suất 3 triệu m2/năm…

Theo thống kê năm 2013, sản lượng đá khai thác toàn tỉnh đạt ~2,92 triệu tấn gấp 1,6 lần năm 2005.

Năm 2013, tuy thị trường VLXD cả nước có suy giảm, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp ngành sản xuất VLXD của tỉnh vẫn có giá trị khá cao, đạt 7.607 tỷ đồng, tăng 19,3%/năm trong giai đoạn 2011-2013. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2006-2010 đạt 37,8%/năm (so với giai đoạn 2001-2005 là 42,7%/năm).

Tỷ trọng của ngành trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2013 có xu hướng tăng dần từ 29,6% năm 2005 tăng lên 51,8% năm 2010 và đến nay (năm 2013) tỷ trọng của ngành có mức suy giảm, hiện chiếm khoảng 49,4% trong cơ cấu công nghiệp toàn tỉnh.

Bảng 26: Giá trị sản xuất ngành sản xuất VLXD

Đơn vị: Tỷ đồng (Giá so sánh 1994)


Chỉ tiêu

2005

2010

2013

Tăng trưởng (%/n)

01-05

06-10

11-13

GOCN ngành

902


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 3.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương