UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bình sở CÔng thưƠng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh ninh bình đẾn năM 2020


II. HIỆN TRẠNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾUtải về 3.59 Mb.
trang5/37
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.59 Mb.
#21653
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

II. HIỆN TRẠNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU


1. Công nghiệp khai thác khoáng sản

Các hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản trên địa bàn đã góp phần vào việc phát triển kết cấu hạ tầng và ngành công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2012. Theo thống kê, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 69 đơn vị đang có hoạt động khoáng sản với 73 giấy phép khai thác mỏ trên diện tích 872,65ha. Cụ thể, một số hoạt động khoáng sản đang được khai thác để phục vụ các ngành công nghiệp như sau:- Khai thác đá vôi xi măng

Công ty xi măng Tam Điệp khai thác tại xã Quang Sơn (Tx. Tam Điệp) công suất khai thác 1.783.000 tấn/n (trữ lượng mỏ 53,49 triệu tấn).

Công ty CP xi măng Hệ Dưỡng khai thác tại xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư) công suất khai thác 45.000 m3/n (trữ lượng mỏ 216.900m3).

Công ty CP xi măng Hướng Dương khai thác tại xã Quang Sơn (Tx. Tam Điệp) với công suất khai thác 1,0 triệu tấn/n (trữ lượng mỏ 28,87 triệu tấn).

Công ty TNHH Hoàng Phát khai thác tại xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn) phục vụ nhà máy xi măng The Vissai với công suất khai thác 1,2 triệu tấn/n (trữ lượng mỏ 26,8 triệu tấn).

- Khai thác đá sét xi măng

Công ty TNHH Hoàng Phát khai thác mỏ sét tại xã Gia Hòa, Gia Vượng (huyện Gia Viễn) phục vụ nhà máy xi măng Vissai với công suất khai thác 250.000 tấn/năm (trữ lượng mỏ 3,82 triệu tấn).

Công ty CP xi măng Hướng Dương khai thác tại xã Đông Sơn (Tx. Tam Điệp) với công suất khai thác 240.000 tấn/năm (trữ lượng mỏ 7,09 triệu tấn).

Công ty CP xi măng Hệ Dưỡng khai thác sét tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, công suất 911.696 tấn/năm (trữ lượng 22.803.000 tấn)- Khai thác đá Đôlomít

DNXD Xuân Trường khai thác tại xã Đông Sơn và Yên Sơn (Tx.Tam Điệp) với công suất 50.000 m3/năm (trữ lượng mỏ 1,24 triệu m3).

Công ty CP đá Đồng Giao khai thác tại Đông Sơn (Tx. Tam Điệp) với công suất 50.000 m3/năm (Trữ lượng mỏ 1,44 triệu m3).

Ngoài ra, trên địa bàn còn 29 giấy phép khai thác đất đá hỗn hợp làm vật liệu san lấp (diện tích 222,09 ha); 44 giấy phép khai thác đá vôi để sản xuất VLXD (diện tích 216,23 ha); 10 giấy phép khai thác đất sét để sản xuất gạch ngói với diện tích 85,48 ha.

Trên địa bàn tỉnh, hiện còn có 03 doanh nghiệp chế biến khoáng sản đáng chú ý là:

+ Nhà máy nghiền đá Đôlômitcanxit siêu mịn (Cty TNHH Quang Tùng) công suất 84.000 tấn/năm tại KCN Tam Điệp (Tx. Tam Điệp). Vốn đầu tư 10 tỷ đồng.

+ Nhà máy sản xuất bột đá Đôlômit và phụ gia xi măng (Cty TNHH Xuân Dương) công suất 10.000 tấn/năm và 30.000 tấn/năm tại KCN Tam Điệp (Tx.Tam Điệp). Vốn đầu tư 15 tỷ đồng.

Hiện 02 nhà máy đã hoàn thành đầu tư, tuy nhiên hiệu quả còn thấp do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Dự án nhà máy sản xuất đất hiếm (Cty CP LACERAMA VN) công suất 1.500 tấn Clorua, đất hiếm RECL/năm đã đăng ký đầu tư xây dựng tại KCN Gián Khẩu (GCNĐT số 092031000070 ngày 26/8/2011 do BQL các KCN tỉnh cấp), vốn đầu tư ~290 tỷ đồng. Hiện dự án chưa triển khai.

Năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp ngành khai thác khoáng sản của tỉnh đạt 341,2 tỷ đồng (giá so sánh 1994), đạt tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2006-2010 là 21,8%/năm và cao hơn giai đoạn trước đã đạt là 18,3%/năm.

Trong giai đoạn 2011-2013, tốc độ tăng trưởng của ngành có mức suy giảm và đạt -15,8%/năm, tương ứng giá trị là 203,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 1,3% trong cơ cấu công nghiệp toàn tỉnh.

Bảng 23: Chỉ tiêu ngành khai thác khoáng sản Đơn vị: Tỷ đồng (Giá so sánh 1994)


Chỉ tiêu

2005

2010

2013

Tăng trưởng (%/n)

01-05

06-10

11-13

GOCN ngành

127,4

341,2


203,6

18,3

21,8

-15,8

GOCN toàn ngành CN

3.045

8.658

15.398

26,8

23,2

21,2

Tỷ trọng (%)

4,2%

3,9%

1,32%


Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 3.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương