UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bình sở CÔng thưƠng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh ninh bình đẾn năM 2020tải về 3.59 Mb.
trang32/37
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.59 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

B.2

Giai đoạn 2006-2010

15.58%

 

 

 

 

 

 
NLNg­ nghiệp:

-1.60%

 

 

 

 

 

 
Dịch vụ:

19.50%

 

 

 

 

 

 
Công nghiệp:

18.39%

 

 

 

 

 

 
Xây dựng:

26.60%

 

 

 

 

 

 

B.3

Tăng tr­ưởng kinh tế 01-10

13.72%

 

 

 

 

 

 

c.1

Giai đoạn 2011-2015

14.07%


NLNg­ nghiệp:

3.00%


Dịch vụ:

16.45%


Công nghiệp:

14.76%


Xây dựng:

14.76%c.2

Giai đoạn 2016-2020

12.2%


NLNg­ nghiệp:

3.0%


Dịch vụ:

12.8%


Công nghiệp:

12.8%


Xây dựng:

12.8%c.3

Tăng tr­ưởng kinh tế 11-20

13.10%d1

Giai đoạn 2021-2025

10.7%


NLNg­ nghiệp:

2.8%


Dịch vụ:

11.7%


Công nghiệp:

10.5%


Xây dựng:

10.5%: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương