UỶ ban nhân dân tỉnh nghệ an


Phần III CÁC LOẠI XE DO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KHÁC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT, LẮP RÁPtải về 4.95 Mb.
trang39/39
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.95 Mb.
#1357
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Phần III

CÁC LOẠI XE DO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KHÁC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT, LẮP RÁP

(Trừ các loại đã có giá xe cụ thể ở Phần II phụ lục này)

TT

Tên hãng

Nguồn gốc

Giá xe mới (1000đ)

1

Loại xe số dung tích xylanh dưới 100cm3
6 000

2

Loại xe số dung tích xylanh từ 100cm3 đến dưới 115cm3
7 500

3

Loại xe số dung tích xylanh từ 115cm3 đến dưới 125cm3
15 000

4

Loại xe số dung tích xylanh từ 125cm3 đến dưới 150 cm3
30 000

5

Loại xe số dung tích xylanh từ 150 cm3 trở lên
40 000

6

Xe tay ga
30 000

PHỤ LỤC 03:

BẢNG GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: triệu đồng

STT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN

Giá mới 100%

1

2

3

I

Xà lan không tự hành:Dưới 10 tấn

58
Từ 10 tấn - 20 tấn

115
Trên 20 tấn - 50 tấn

180
Trên 50 tấn - 100 tấn

205
Trên 100 tấn - 150 tấn

290
Trên 150 tấn - 200 tấn

430
Trên 200 tấn - 300 tấn

720
Trên 300 tấn - 400 tấn

1.020
Trên 400 tấn - 500 tấn

1.200
Trên 500 tấn - 600 tấn

1.440
Trên 600 tấn - 700 tấn

1.800
Trên 700 tấn - 800 tấn

2.160
Trên 800 tấn - 900 tấn

2.640
Trên 900 tấn

3.000

II

Xà lan tự hành:Dưới 10 tấn

145
Từ 10 tấn - 20 tấn

430
Trên 20 tấn - 50 tấn

720
Trên 50 tấn - 100 tấn

1140
Trên 100 tấn - 150 tấn

1.440
Trên 150 tấn - 200 tấn

2.160
Trên 200 tấn - 300 tấn

2.880
Trên 300 tấn - 400 tấn

3.600
Trên 400 tấn - 500 tấn

3.320
Trên 500 tấn - 600 tấn

5.160
Trên 600 tấn - 700 tấn

5.520
Trên 700 tấn - 800 tấn

6.000
Trên 800 tấn - 900 tấn

6.360
Trên 900 tấn

6.840

III

Vỏ ghe, tàu:Dưới 6m

5
Từ 6m - 8m

6
Trên 8m - 12m

18
Trên 12m - 14m

27
Trên 14m - 16m

36
Trên 16m - 19m

48
Trên 19m - 22m

60
Trên 22m

96

IV

Các loại tàu kéo, tàu đẩy, tàu ủi:Sức kéo...đến 20cv

36
Trên 20cv - 50cv

60
Trên 500cv - 100cv

150
Trên 100cv - 200cv

240
Trên 200cv - 300cv

360
Trên 300cv - 400cv

480
Trên 400cv - 500cv

600
Trên 500cv

720

V

Các loại tàu kéo, tàu đẩy, tàu ủi thay vào máy (máy tàu kéo, tàu đẩy, máy xà lan tự hành...):Công suất...đến 20cv

20
Trên 20cv - 50cv

30
Trên 50cv - 100cv

72
Trên 100cv - 200cv

120
Trên 200cv - 300cv

180
Trên 300cv - 400cv

240
Trên 400cv - 500cv

360
Trên 500cv

480

VI

Xáng cạp (Ponton đặt cần cẩu):
A

Loại xáng cạpCó chiều dài từ 25m trở xuống

320
Có chiều dài trên 25m đến 30m

480
Có chiều dài trên 30m

720

B

Loại cần cẩu thay vào xáng cạpLoại có trọng kéo (sức cẩu) từ 25 tấn trở xuống: Giá tính LPTB = 2.000.000 x số tấn thực tế
Loại có trọng kéo (sức cẩu) từ 25 tấn đến 45 tấn: Giá tính LPTB = 2.500.000 x số tấn thực tế
Loại có trọng kéo (sức cẩu) trên 45 tấn:

Giá tính LPTB = 3.000.000 x số tấn thực tếUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162


tải về 4.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương