UỶ ban nhân dân tỉnh nghệ antải về 4.95 Mb.
trang37/39
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.95 Mb.
#1357
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

12-HÃNG YAMAHA

1

YAMAHA BWs

Việt Nam

60 000

2

YAMAHA CUXI (FI)

Việt Nam

32 900

3

YAMAHA CUXI (1DW1)

Việt Nam

31 800

4

YAMAHA EXCITER 1S91 - phanh đĩa

Việt Nam

26 300

5

YAMAHA EXCITER 1S92 phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

27 700

6

YAMAHA EXCITER 1S93 phanh đĩa

Việt Nam

26 800

7

YAMAHA EXCITER 1S94 phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

28 200

8

YAMAHA EXCITER 1S99 (ký hiệu 1S94)

Việt Nam

33 000

9

YAMAHA EXCITER 5P72 (ký hiệu 5P71)

Việt Nam

33 500

10

YAMAHA EXCITER 5P71

Việt Nam

35 500

11

YAMAHA EXCITER R phanh đĩa, vành đúc, côn tự động (1S9A)

Việt Nam

37 000

12

YAMAHA EXCITER RC phanh đĩa, vành đúc, côn tay (55P1)

Việt Nam

39 000

13

YAMAHA EXCITER GP phanh đĩa, vành đúc, côn tay (55P2)

Việt Nam

39 200

14

YAMAHA EXCITER GP phanh đĩa, vành đúc, côn tay (55P1)

Việt Nam

39 200

15

YAMAHA EXCITER RC

Việt Nam

35 000

16

YAMAHA JUPITER phanh cơ 5VT 1

Việt Nam

21 000

17

YAMAHA JUPITER phanh đĩa 5VT 2

Việt Nam

22 000

18

YAMAHA JUPITER S01

Việt Nam

23 700

19

YAMAHA JUPITER S11

Việt Nam

22 700

20

YAMAHA JUPITER B21

Việt Nam

24 200

21

YAMAHA JUPITER 5VT7

Việt Nam

24 000

22

NOUVO SX STD ký hiệu 1DB1

Việt Nam

35 900

23

NOUVO SX RC ký hiệu 1DB1

Việt Nam

36 900

24

YAMAHA GRAVITA 31C5 (ký hiệu 31C2)

Việt Nam

24 800

25

YAMAHA GRAVITA 5B96 vành đúc

Việt Nam

23 700

26

YAMAHA GRAVITA 31C1 phanh cơ, vành nan hoa

Việt Nam

23 100

27

YAMAHA GRAVITA 31C2 phanh đĩa, vành nan hoa

Việt Nam

24 400

28

YAMAHA GRAVITA 31C4

Việt Nam

24 400

29

YAMAHA JUPITER GRAVITA FI 1PB2

Việt Nam

26 400

30

YAMAHA JUPITER FI 1PB3

Việt Nam

27 700

31

YAMAHA JUPITER MX 5B91 phanh cơ

Việt Nam

20 600

32

YAMAHA JUPITER MX 5B92 phanh đĩa

Việt Nam

21 600

33

YAMAHA JUPITER MX 5B93 vành đúc

Việt Nam

23 200

34

YAMAHA JUPITER MX 5B94

Việt Nam

22 700

35

YAMAHA JUPITER MX 5B98 (ký hiệu 5B94)

Việt Nam

22 600

36

YAMAHA JUPITER MX 5B95

Việt Nam

24 000

37

YAMAHA JUPITER MX 5B99 (ký hiệu 5B95)

Việt Nam

23 900

38

YAMAHA JUPITER MX phanh cơ, vành nan hoa (2009)

Việt Nam

23 100

39

YAMAHA JUPITER MX phanh đĩa, vành nan hoa (2009)

Việt Nam

24 900

40

YAMAHA JUPITER MX phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

24 900

41

YAMAHA JUPITER MX 2S11 - phanh cơ

Việt Nam

20 600

42

YAMAHA JUPITER MX 2S01 - phanh đĩa

Việt Nam

21 600

43

YAMAHA JUPITER MX 4B21 phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

23 000

44

YAMAHA JUPITER RC ký hiệu 31C3

Việt Nam

27 300

45

YAMAHA JUPITER RC 31C6 (ký hiệu 31C3)

Việt Nam

27 300

46

YAMAHA JUPITER 31C3

Việt Nam

27 200

47

YAMAHA JUPITER 31C5

Việt Nam

26 600

48

YAMAHA LUVIAS (44S1)

Việt Nam

26 800

49

YAMAHA LEXAM phanh đĩa, vành nan hoa

Việt Nam

25 000

50

YAMAHA LEXAM phanh đĩa, vành đúc

Việt Nam

25 500

51

YAMAHA MIO CLASSICO 5WP1/5WP5

Việt Nam

16 000

52

YAMAHA MIO CLASSICO 5WPA

Việt Nam

15 000

53

YAMAHA MIO CLASSICO 4D11

Việt Nam

20 000

54

YAMAHA MIO CLASSICO 4D12

Việt Nam

21 000

55

YAMAHA MIO CLASSICO 23C1 phanh đĩa, vành đúc

Việt Nam

23 500

56

YAMAHA MIO AMORE

Việt Nam

16 500

57

YAMAHA MIO MAXIMO

Việt Nam

17 000

58

YAMAHA MIO MAXIMO 23B2 phanh đĩa, vành đúc

Việt Nam

20 500

59

YAMAHA MIO MAXIMO 4P82

Việt Nam

20 000

60

YAMAHA MIO ULTIMO 5WP9

Việt Nam

17 000

61

YAMAHA MIO ULTIMO 4P84

Việt Nam

18 500

62

YAMAHA MIO ULTIMO 4P83

Việt Nam

20 000

63

YAMAHA MIO ULTIMO 23B1 phanh cơ, vành tăm

Việt Nam

20 000

64

YAMAHA MIO ULTIMO 23B3 phanh đĩa, vành đúc

Việt Nam

22 000

65

YAMAHA NOUVO 5VD1

Việt Nam

20 000

66

YAMAHA NOUVO phanh đĩa(2B51)

Việt Nam

23 000

67

YAMAHA NOUVO vành đúc(2B52)

Việt Nam

24 000

68

YAMAHA NOUVO 2B56

Việt Nam

24 300

69

YAMAHA NOUVO 22S2 vành đúc

Việt Nam

24 500

70

YAMAHA NOUVO 22S2 vành đúc thể thao

Việt Nam

24 800

71

YAMAHA NOUVO LX 135

Việt Nam

33 900

72

YAMAHA NOUVO 5P11

Việt Nam

32 000

73

YAMAHA NOUVO 5P11 RC

Việt Nam

34 200

74

YAMAHA NOUVO 5P11 RC/LTD

Việt Nam

34 200

75

YAMAHA NOUVO LX-STD 5P15 (ký hiệu 5P11)

Việt Nam

33 900

76

YAMAHA NOUVO LX-RC/LTD 5P15 (ký hiệu 5P11)

Việt Nam

35 000

77

YAMAHA NOUVO SX GP

Việt Nam

36 000

78

YAMAHA NOZZA

Việt Nam

32 700

79

YAMAHA SIRIUS 5HU2 phanh cơ

Việt Nam

19 500

80

YAMAHA SIRIUS 5HU3 phanh đĩa

Việt Nam

20 500

81

YAMAHA SIRIUS 3S31 phanh cơ

Việt Nam

15 000

82

YAMAHA SIRIUS 3S41 phanh đĩa

Việt Nam

15 700

83

YAMAHA SIRIUS 5HU 9 phanh đĩa

Việt Nam

13 000

84

YAMAHA SIRIUS 5HU 8 phanh cơ

Việt Nam

12 000

85

YAMAHA SIRIUS 5C61 phanh cơ

Việt Nam

14 900

86

YAMAHA SIRIUS 5C62 phanh đĩa

Việt Nam

15 900

87

YAMAHA SIRIUS 5C63 phanh cơ

Việt Nam

17 400

88

YAMAHA SIRIUS 5C64 (Phanh đĩa vành tăm)

Việt Nam

18 500

89

YAMAHA SIRIUS 5C64 (Phanh đĩa vành đúc)

Việt Nam

20 300

90

YAMAHA TAURUS LS phanh cơ, ký hiệu 16SC

Việt Nam

15 400

91

YAMAHA TAURUS LS phanh đĩa, ký hiệu 16SB

Việt Nam

16 400

92

YAMAHA TAURUS 16S2 phanh cơ

Việt Nam

14 800

93

YAMAHA TAURUS 16S1 phanh đĩa

Việt Nam

15 800

94

YAMAHA TAURUS 16S3

Việt Nam

16 450

95

YAMAHA TAURUS 16S4

Việt Nam

15 500

96

YAMAHA MBK FORCE 124

Nhập Khẩu

44 000

97

YAMAHA FOTSE 125

Nhập Khẩu

40 000

98

YAMAHA FOTRE 125

Nhập Khẩu

40 000

99

YAMAHA FLAME 125

Nhập Khẩu

46 000

100

YAMAHA VINO 125

Nhập Khẩu

44 000

101

YAMAHA CYGNUS

Nhập Khẩu

43 000

102

YAMAHA CYGNUS Z

Nhập Khẩu

40 000

103

YAMAHA CYGNUS X

Nhập Khẩu

50 000

104

YAMAHA AVENUE

Nhập Khẩu

30 000

105

YAMAHA YMT FORCE

Nhập Khẩu

30 000

106

YAMAHA RUBYFY100T-8

Nhập Khẩu

30 000

107

YAMAHA YBR 250

Nhập Khẩu

130 000

108

YAMAHA FAZER

Nhập Khẩu

100 000

109

YAMAHA FZ16 153 cm3

Nhập khẩu

80 000

110

YAMAHA FZS 153 cm3

Nhập khẩu

90 000

111

YAMAHA YZF-R15 150 cm3

Nhập khẩu

120 000

112

YAMAHA FZ8-N

Nhập Khẩu

320 000

113

YAMAHA FZ6-N

Nhập Khẩu

276 000

114

YAMAHAYP250

Nhập Khẩu

254 000

115

YAMAHA TMAX

Nhập Khẩu

321 000

116

YAMAHA YZF-V6

Nhập Khẩu

285 000

117

YAMAHA YZF-R6

Nhập Khẩu

446 000

118

YAMAHA FZ1

Nhập Khẩu

371 000

119

YAMAHA V-MAX

Nhập Khẩu

604 000


tải về 4.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương