UỶ ban nhân dân tỉnh nghệ antải về 4.95 Mb.
trang35/39
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.95 Mb.
#1357
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

53

WAVE RS KVRL

Việt Nam

15 000

54

WAVE RS KVRP (C)

Việt Nam

16 900

55

WAVE RS KWY

Việt Nam

15 300

56

WAVE RS KWY (C)

Việt Nam

17 300

57

JC52 WAVE RSX

Việt Nam

19 800

58

JC52 WAVE RSX (C)

Việt Nam

21 300

59

JC43 WAVE S (D)

Việt Nam

15 000

60

JC43 WAVE S

Việt Nam

16 000

61

JC 520 WAVE RS phanh đĩa, vành nan hoa

Việt Nam

18 000

62

JC520 WAVE RS (C) vành đúc

Việt Nam

19 500

63

JC521 WAVE S (D) (màu Trắng đen; đỏ trắng đen)

Việt Nam

17 000

64

JC521 WAVE S (D) (màu còn lại)

Việt Nam

16 800

65

JC521 WAVE S (màu Trắng đen; đỏ trắng đen)

Việt Nam

18 000

66

JC521 WAVE S (màu còn lại)

Việt Nam

17 800

67

JC430 WAVE RS (Phanh đĩa, vành đúc)

Việt Nam

19 000

68

JC430 WAVE RS (Phanh đĩa, vành nan hoa)

Việt Nam

16 500

69

WAVE RSV NEW

Việt Nam

20 000

70

WAVE RSV NEW (Vành đúc)

Việt Nam

23 000

71

WAVE RSV KTLN

Việt Nam

18 000

72

JC43 WAVE RSX

Việt Nam

18 800

73

JC43 WAVE RSX (C)

Việt Nam

19 800

74

JA08 WAVE RSX FI AT

Việt Nam

28 500

75

JA08 WAVE RSX FI AT (C)

Việt Nam

29 500

76

JC432 WAVE RSX

Việt Nam

18 800

77

JC432 WAVE RSX (C)

Việt Nam

20 500

78

WAVE S KVRP

Việt Nam

15 000

79

WAVE S KVRP (D)

Việt Nam

14 500

80

WAVE S KVRR

Việt Nam

15 000

81

WAVE S KWY (D) phanh cơ

Việt Nam

14 700

82

WAVE S KWY phanh đĩa

Việt Nam

15 300

83

JC431 WAVE S (Phanh đĩa)

Việt Nam

16 500

84

JC431 WAVE S (Phanh cơ)

Việt Nam

15 500

85

HC120 WAVE a

Việt Nam

16 000

86

HONDA WH125-5

Việt Nam

22 000

87

HONDA WH 125-B

Việt Nam

22 000

88

JF33 VISION

Việt Nam

30 000

89

HonDa JF33 VISION (Đen, nâu đen, đỏ đen)

Việt Nam

27 300

90

HonDa JF33 VISION (Đen bạc, trắng bạc đen, đỏ bạc đen)

Việt Nam

27 100

91

@ STREAM 125

Nhập Khẩu

24 000

92

AIR BLADE

Nhập Khẩu

60 000

93

AIR BLADE FI

Nhập Khẩu

65 000

94

AVIATOR (phanh đĩa)

Nhập Khẩu

43 000

95

CB 125

Nhập Khẩu

130 000

96

MASTER WH125

Nhập Khẩu

26 000

97

PS 125i

Nhập Khẩu

110 000

98

PS 150i

Nhập Khẩu

120 000

99

SCR

Nhập Khẩu

38 000

100

FUMA

Nhập Khẩu

32 000

101

SH 125i

Nhập Khẩu

120 000

102

SH 150i

Nhập Khẩu

130 000

103

SH 125i (1 phanh đĩa)

Nhập Khẩu

123 000

104

SH 125i (2 phanh đĩa)

Nhập Khẩu

126 000

105

SH 150i (1 phanh đĩa)

Nhập Khẩu

142 000

106

SH 150i (2 phanh đĩa)

Nhập Khẩu

158 000

107

SH 300i

Nhập Khẩu

210 000

108

SPACY (Trung Quốc)

Nhập Khẩu

27 000

109

SPACY 125

Nhập Khẩu

250 000

110

SPACY 125 IKD

Nhập Khẩu

250 000

111

ICON

Nhập Khẩu

31 000

112

TODAY

Nhập Khẩu

33 000

113

PCX

Nhập Khẩu

85 000

114

MOJET 125 (SDH125-28)

Nhập khẩu

40 000

115

STALENE (VT1300CRA)

Nhập khẩu

464 000

116

HONDA BREEZE (WH110T-3)

Nhập khẩu

40 000

117

CBR 150R

Nhập Khẩu

128 000

118

STATELINE ABS VT1300CRA

Nhập Khẩu

393 000

119

SHADOW 750

Nhập Khẩu

322 000

120

HONDA SHADOW phantom (Honda shadow VT750c2b)

Nhập Khẩu

322 000

121

Honda Scoopy-I, dung tích 110 cm3

Nhập khẩu

30 000

122

HONDA SHADOW 1008cm3

Nhập khẩu

322 000

123

HONDA AIRBLADE i (NC 110AP)

Thái Lan

68 000

124

HONDA FORTUNE WING (WH125-11)

Trung quốc

36 000

125

HONDA RR150(WH 150-2)

Trung quốc

35 000

6-HÃNG KAWASAKI

1

Kawasaki KSR KL100-110cc

Nhập khẩu

66 000

2

Kawasaki BOSS BN175A, dung tích 174 cm3

Nhập khẩu

85 000

3

Kawasaki BOSS BN175E, dung tích 174 cm3

Nhập khẩu

88 000

4

KAWASAKI NINJA 250R (EX250K)

Nhập khẩu

161 000

5

Kawasaki VULCAN 900 Custom

Nhập khẩu

264 500

6

KAWASAKI ZX -10R, dung tích 998 cm3

Nhập khẩu

324 800

7

KAWASAKI ZX 1400-A, dung tích 1352 cm3

Nhập khẩu

300 300

8

KAWASAKI-Z1000

Nhập Khẩu

320 000

7-HÃNG KEWAY

1

KEEWAY 150

Nhập Khẩu

50 000

8-HÃNG KYMCO

1

CANDY 4U

Việt Nam

21 500

2

CANDY MMC

Việt Nam

17 500

3

CANDY Deluxe MMC

Việt Nam

17 500

4

CANDY 50

Việt Nam

17 200

5

CANDY Hi 50

Việt Nam

18 100

6

CANDY 110

Việt Nam

17 700

7

CANDY Deluxe

Việt Nam

17 700

8

CANDY Deluxe-4U

Việt Nam

17 700

9

CANDY Deluxe-4U (HI)

Việt Nam

18 700

10

DACE 110 (phanh đĩa)

Việt Nam

13 700

11

DACE 110 (phanh cơ)

Việt Nam

12 700

12

LIKE

Việt Nam

37 000

13

LIKE FI

Việt Nam

33 200

14

LIKE ALA5

Việt Nam

29 200

15

PEOPLE 16 FI

Việt Nam

38 500

16

JOCKEY 125, phanh đĩa

Việt Nam

21 200

17

JOCKEY SR 125, phanh đĩa

Việt Nam

21 200

18

JOCKEY SR 125 H, phanh cơ

Việt Nam

20 200

19

JOCKEY (phanh đĩa)

Việt Nam

28 500

20

JOCKEY (phanh cơ)

Việt Nam

26 500

21

JOCKEY Deluxe 125

Việt Nam

29 400

22

JOCKEY Fi125-VC25, phanh đĩa

Việt Nam

26 200

23

JOCKEY Fi125-VC25, phanh cơ

Việt Nam

25 200

24

JOCKEY CK125-SD25, phanh đĩa

Việt Nam

21 200

25

JOCKEY CK125-SD25, phanh cơ

Việt Nam

20 200

26

HALIM BEST (WAVE)

Việt Nam

8 000

27

HALIM DREAM

Việt Nam

7 800

28

SOLONA 125

Việt Nam

50 500

29

SOLONA 150

Việt Nam

52 500

30

SOLONA 165

Việt Nam

52 500

31

VIVIO 125

Việt Nam

23 000

32

ZING

Việt Nam

51 500

33

XO

Việt Nam

23 000


tải về 4.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương