UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 49.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích49.79 Kb.
#21604

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12 /UBND-BC

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2015
BÁO CÁO


Tổng kết thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ

ngày 23/6/2004 và Chỉ thị 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008

về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Thực hiện công văn số 4746/BNG-UBNV ngày 31/12/2014 của Bộ Ngoại giao về việc đánh giá, tổng kết Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 và Chỉ thị 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), UBND tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo cụ thể như sau:1. Đánh giá tình hình cộng đồng người Hải Dương ở nước ngoài hiện nay:

Theo thống kê mới nhất, tỉnh Hải Dương có khoảng 40.000 người sinh sống, kinh doanh, học tập, làm việc tại khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành phần gồm: trí thức, doanh nhân, du học sinh, lao động có thời hạn, lấy chồng/lấy vợ là người nước ngoài... Có nhiều gia đình kiều bào đã có đến thế hệ thứ ba, thứ tư, thậm chí thế hệ thứ năm sinh sống ở nước ngoài. Các quốc gia có đông người Hải Dương sinh sống là: Nga, CH. Séc, Ba Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, Australia, Hàn quốc, Đài Loan...

Cộng đồng kiều bào tỉnh Hải Dương ở nước ngoài đa số là những người nhập cư trẻ, hòa nhập nhanh vào cộng đồng xã hội nơi cư trú. Phần đông kiều bào có việc làm ổn định, mức sống trung bình khá, có mối quan hệ tốt với cộng đồng nơi cư trú, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại.

Cộng đồng người Hải Dương ở nước ngoài là cầu nối tích cực cho việc phát triển xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Các doanh nghiệp của người Hải Dương ở nước ngoài đã thực sự là những địa chỉ tin cậy cho những người Hải Dương khi đi lao động, học tập ở nước ngoài; các doanh nghiệp do Việt kiều đầu tư tại Tỉnh đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận không nhỏ lao động trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Sự đóng góp của cộng đồng người Hải Dương ở nước ngoài cho công tác xúc tiến và phát triển đầu tư tại tỉnh là rất thiết thực. Bà con tại Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh, Pháp, Úc, Nga, Canada, Hàn Quốc… đã hỗ trợ tích cực các Đoàn công tác của Tỉnh nhà đi xúc tiến đầu tư – thương mại tại nước sở tại.

2. Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 và Chỉ thị 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài:

a) Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng NVNONN:

Việc thông tin, tuyên truyền được chú trọng thông qua các đoàn công tác của tỉnh đi thăm và làm việc ở nước ngoài; hội nghị quốc tế, hội thảo xúc tiến thương mại-đầu tư tại tỉnh; thông qua các chương trình gặp mặt kiều bào vào dịp Tết âm lịch hàng năm; thông qua thân nhân của kiều bào, các tổ chức, cá nhân kiều bào về hợp tác kinh doanh, tham gia các chương trình từ thiện xã hội và hoạt động văn hóa du lịch tại Việt Nam.

Qua các hoạt động thông tin tuyên truyền, bà con kiều bào đã hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và những thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh, bà con kiều bào phấn khởi và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

b) Kết quả các hoạt động kiều bào về nước sinh sống, hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư kinh doanh, hoạt đồng tự thiện nhận đạo... tại địa phương:

Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có 02 doanh nghiệp do Việt kiều đầu tư đang hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài. Các Việt kiều có doanh nghiệp làm ăn tiêu biểu như: Ông Nguyễn Hoài Bắc - Việt kiều Canada (Công ty Cổ phần Đại Sơn, Công ty Home Deco Canada), ông Phạm Minh Nam – Việt kiều Anh (Công ty TNHH Đông Tài, Nam Tài), ông Nguyễn Trọng Tuệ - Việt kiều Canada (Công ty A và I) .... với tổng vốn đầu tư hơn 5 triệu USD. Ngoài ra, một số doanh nghiệp do Việt Kiều đầu tư, sau khi đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định đã chuyển đổi cho người thân và chuyển đổi sang doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp này đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Lượng kiều hối của Việt kiều từ nước ngoài gửi về giúp đỡ thân nhân trong tỉnh bằng nhiều hình thức. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước tỉnh cung cấp, số lượng kiều hối do kiều bào gửi về trong 5 năm gần đây đạt khoảng 700 triệu USD. Đây là nguồn vốn trực tiếp giúp các gia đình của họ ở trong nước đầu tư cho giáo dục, sản xuất - kinh doanh, cải thiện mức sống v.v... và góp phần quan trọng vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xoá đói giảm nghèo của Tỉnh.

Với phương châm “lá lành đùm lá rách”, cộng đồng người Hải Dương ở nước ngoài đã thường xuyên quyên góp tiền gửi về nước hỗ trợ các hộ nghèo tại quê hương để xây nhà tình nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người nghèo cô đơn; bà con còn đóng góp với các địa phương để nâng cấp đường giao thông, tôn tạo di tích văn hóa của làng, xã; lập quỹ khuyến học của dòng họ,… góp phần thiết thực và hiệu quả trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của Hải Dương, Tính từ năm 2005 đến nay, tổng giá trị kiều bào quyên góp, ủng hộ các hoạt động trên đạt khoảng hơn 4 tỷ đồng.c) Thực hiện các chính sách liên quan đến cộng đồng NVNONN:

- Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu, chính sách có liên quan đến kiều bào như: Xuất nhập cảnh, cư trú... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hồi hương hoặc về làm ăn, sinh sống có thời hạn ở trong nước; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ tư vấn pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực: Hợp tác đầu tư, mua nhà đất trong nước, hôn nhân gia đình, hợp tác lao động....

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện khuyến khích các Việt kiều và con em các thế hệ của Việt kiều là người Hải Dương hướng về quê hương, tích cực góp phần xây dựng quê hương qua nhiều hình thức, như: Đầu tư, góp vốn sản xuất kinh doanh tại quê nhà; tuyên truyền, quảng bá, góp phần hiệu quả trong việc tìm kiếm thị trường và thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại tại nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho quê hương; làm đầu mối vận động góp quỹ giúp đỡ người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin, trẻ em khuyết tật, mồ côi v.v...

- Hàng năm, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo và dành một khoản ngân sách để hỗ trợ tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân với bà con Việt Kiều là người Hải Dương đang định cư, lao động, làm ăn và học tập ở nước ngoài về ăn Tết tại quê hương.

- Uỷ ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố đã phân công 01 Phó Chủ tịch (hoặc 01 Uỷ viên Thường trực) trực tiếp chỉ đạo công tác vận động người Hải Dương ở nước ngoài.

- Trong các chuyến đi công tác, xúc tiến đầu tư – thương mại ở nước ngoài, Lãnh đạo tỉnh đều dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cộng đồng người Hải Dương ở nước ngoài như: Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam (chủ yếu là người Hải Dương) tại thành phố Liepzig (Đức); dự cuộc gặp mặt các doanh nghiệp Việt Nam và Đức; gặp gỡ Lãnh đạo Hội Người Việt Nam tại Pháp để thăm hỏi, động viên bà con, khuyến khích bà con về nước đầu tư xây dựng quê hương và tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam và Hải Dương đến cộng đồng quốc tế, đồng thời động viên bà con phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế và hoà nhập tích cực với địa phương đang cư trú của nước sở tại; thông báo những thông tin cơ bản về tình hình KT-XH của tình nhà và giới thiệu những lĩnh vực có tiềm năng và điều kiện khả thi để kêu gọi FDI và ODA; xúc tiến thành lập cộng đồng người Hải Dương tại Seine-Saint-Denis (CH. Pháp) để làm cầu nối, góp phần tăng hiệu quả hợp tác giữa 2 địa phương,v.v….)d) Về thái độ và tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng NVNONN:

Qua các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành; các buổi tiếp xúc với bà con Việt kiều thông qua các buổi họp mặt, hội thảo, đa số bà con kiều bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; quan tâm hướng về cội nguồn dân tộc, giúp đỡ người thân về vật chất để phát triển kinh tế gia đình; thường xuyên theo dõi thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.e) Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan:

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh là tổ chức thường xuyên phối hợp với các cấp uỷ và chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý và theo dõi hoạt động của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh trong việc xây dựng chương trình hành động cụ thể để tuyên truyền các chủ trương, chính sách có liên quan tới Người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước và làm đầu mối liên lạc, vận động thân nhân, bạn bè ở nước ngoài đầu tư, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, v.v... trong tỉnh.

- UBND tỉnh đã bố trí trụ sở làm việc cho Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ kinh phí hoạt động.

- Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh đã tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2018, bầu ra Ban Thường vụ gồm 07 người và Ban Chấp hành Hội gồm 23 người. Hiện nay, Ban Thường vụ Hội có 03 người là ủy viên UB. MTTQ tỉnh, thị xã Chí Linh và huyện Tứ Kỳ, nhiệm kỳ 2014-2019.f) Về kết quả hoạt động của HộiLiên lạc NVNONN của tỉnh:

Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Hải Dương là thành viên của MTTQ tỉnh Hải Dương, là cầu nối trực tiếp giữa đồng bào trong nước với Kiều bào ở nước ngoài. Quán triệt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Trong thời gian qua, Hội luôn tích cực trong việc vận động, kết nối bà con Việt kiều với quê hương. Hội thường xuyên gửi thư thăm hỏi cộng đồng người Hải Dương ở các nước: Nhật, Úc, CHLB. Đức, CH. Séc ... thông qua những Việt kiều về nước.

Đến nay, Hội đã trải qua 3 kỳ đại hội. Hội đã thành lập được 11 chi hội, tổng số Hội viên khoảng 400 người.

Từ ngày thành lập, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Hội đã có những hoạt động rất thiết thực như: Tổ chức đón Việt kiều ở Tân Thế giới - Tân đảo về thăm quê hương từ ngày 16/9 đến 16/10/2005, tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Hải Dương điểm hẹn – giao lưu mùa thu 2/10/2005”, với sự có mặt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan, toàn thể BCH Hội và Hội viên Chi Hội Tân Thế giới – Tân đảo cùng 650 người nguyên là Việt kiều tại Tân đảo trong cả nước tới dự. Đây là ngày hội có tiếng vang lớn trong các cộng đồng Việt kiều tại nước ngoài; hàng năm Hội đều tổ chức gặp mặt đầu xuân các Việt Kiều về quê ăn tết với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước, quê hương đổi mới”. Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo tỉnh thông báo những thắng lợi nổi bật về chính trị - kinh tế - xã hội – văn hoá – an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà năm qua, chỉ tiêu phát triển năm tới và chúc Tết bà con Việt kiều. Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo về chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hải Dương đến bà con Việt kiều.

Hội luôn tích cực tham gia các hoạt động do UBNN về NVNONN và các tỉnh bạn tổ chức như: tham dự các buổi gặp mặt thường niên giữa Chủ tịch nước với đại biểu Việt kiều cả nước về quê đón Tết; tham dự Đại hội Việt kiều thành phố Hải Phòng lần thứ 5; tổ chức cho 50 thân nhân và Việt kiều tham dự “Xuân Quê hương 2014” tại Hoàng thành Thăng Long; cử đại diện Việt kiều tham gia đoàn Việt kiều do Nhà nước tổ chức đi dâng hương giỗ tổ Hùng Vương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tổ chức cho 50 thân nhân và việt kiều quê Hải Dương về quê ăn Tết nhân dịp Tết Giáp Ngọ tham dự “Hội Xuân Quê hương” với hình thức hành hương về nguồn, thăm các di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Ninh....

Hội thường xuyên theo dõi để khuyến khích, động viên Việt kiều hướng về quê hương, làm giàu cho quê hương; kịp thời tổng hợp, thống kê thành tích của Việt kiều để báo cáo UBND tỉnh và đề xuất ý kiến tham mưu, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương có hình thức khen thưởng xứng đáng với đóng góp của các tổ chức và cá nhân người Hải Dương ở nước ngoài. Năm 2009, theo đề nghị của UBND tỉnh, ông Bùi Công Khương – Việt kiều tại CH. Séc, Chủ tịch Hội đồng hương người Hải Dương tại Cộng hoà Séc được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen; ông Vũ Đức Quyết – Việt kiều tại CHLB Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng hương người Hải Dương tại CHLB Đức được Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng Giấy khen với thành tích: Là những kiều bào có thành tích tiêu biểu tham gia và vận động kiều bào hưởng ứng cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQ phát động, góp phần xây dựng quê hương đất nước. UBND tỉnh cũng tặng nhiều Bằng khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu.f) Về khen thưởng:

Tập thể Hội được UBNN về NVNONN tặng Giấy khen 02 lần (năm 2006 và 2012); 03 lần được Trung ương Hội tặng Giấy khen (năm 2009, 2010, 2011).

Cá nhân: Từ năm 2008 đến này Hội có 12 cá nhân được các cấp khen thưởng, gồm:

- Giấy khen của UBNN về NVNONN: 03 người (Ông Bùi Văn Tuyền – Việt kiều Pháp, ủy viên danh dự BCH Hội Liên lạc NVNONN tỉnh; ông Bùi Công Khương – Việt kiều tại CH. Séc, Chủ tịch Hội đồng hương người Hải Dương tại Cộng hoà Séc; ông Vũ Đức Quyết – Việt kiều tại CHLB Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng hương người Hải Dương tại CHLB Đức).

- Bằng khen của Uỷ ban MTTQ TW: 01 người (Ông Bùi Văn Tuyền – Việt kiều Pháp, ủy viên danh dự BCH Hội Liên lạc NVNONN tỉnh);

- Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh: 01 người (Bà Phạm Thị Tại).

- Trung ương Hội tặng Bằng khen: 07 người.

3. Nhận xét, đánh giá chung:

a) Những mặt làm được:

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 và Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về công tác đối với NVNONN, trong thời gian qua, tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con kiều bào về thăm quê hương, thân nhân, thờ cúng tổ tiên, về làm ăn, sinh sống có thời hạn ở trong nước...

Thông qua các chuyến đi công tác nước ngoài và các buổi họp mặt đã vận động bà con kiều bào thực hiện nghiêm pháp luật nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống, đồng thời nêu cao tinh thần tự trọng và tự hào dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc Việt Nam, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương.

Bố trí trụ sở và kiện toàn bộ máy hoạt động của Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh.b) Những mặt chưa làm được:

Công tác thông tin, tuyên truyền và tư vấn chính sách pháp luật cho kiều bào chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú. một số ít đơn vị trong tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.II. Phương hướng, chủ trương và kiến nghị các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác đối với NVNONN trong thời gian tới:

Tiếp tục triển khai thực hiện, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền giúp bà con kiều bào nắm đầy đủ thông tin, hiểu đúng tình hình quê hương, đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp với điều kiện, chính sách của địa phương.

Tích cực vận động, khuyến khích, hỗ trợ tinh thần kiều bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì mối quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước.

Xây dựng chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về hoạt động đầu tư, kinh doanh tại địa phương theo quy định pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào trong việc gửi kiều hối về cho người thân theo quy định.Kiến nghị:

Để đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, UBND tỉnh Hải Dương kiến nghị với Ủy ban Nhà nước về NVNONN một số ý kiến như sau:

- Định kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề (áp dụng hình thức giao lưu trực tuyến) để nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN toàn diện hơn.

- Xem xét, xây dựng chương trình họp/giao ban theo cụm nhằm tạo điều kiện để các Hội của các địa phương tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Trên đây là những kết quả mà tỉnh Hải Dương đã đạt được từ khi triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 và Chỉ thị 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, UBND tỉnh Hải Dương trân trọng báo cáo để Uỷ ban công tác về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao biết và tổng hợp./.
Nơi nhận:

- UB về người Việt Nam ở NN-Bộ Ngoại giao;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Lãnh đạo VP: Ô. Khương, Ô. Long;

- Hội Liên lạc với Người VNONN tỉnh;

- Lưu VP, NV. (12) Hạnh.K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Dương TháiКаталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 49.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương