UỶ ban nhân dân thành phố HẠ longtải về 114.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích114.71 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẠ LONG


Số: 43/BC-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 07 tháng 4 năm 2011BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2011

Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) trong điều kiện tình hình chính trị xã hội ổn định, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tình hình kinh tế nước ta đang phục hồi khá nhanh sau ảnh hưởng của khủng hoảng; Những quan điểm, mục tiêu và định hướng quan trọng để phát triển thành phố Hạ Long trong giai đoạn mới đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII đã tạo ra những thuận lợi cơ bản cho sự phát triển.

Kế thừa và phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tập trung khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã chủ động thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của tỉnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011 với quyết tâm cao, trong quý I/2011 đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực, cụ thể:

I- Tình hình kinh tế - xã hội:

1- Về kinh tế:

1.1- Sản xuất công nghiệp - TCN:

Tình hình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp địa phương tháng 3 đạt 82 tỷ, luỹ kế đạt 245 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm, bằng 111% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện đề án khuyến công năm 2011; đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- PCCN năm 2011.1.2- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: Giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 3 đạt 3 tỷ đồng, luỹ kế đạt 10,6 tỷ đồng đạt 24,4% kế hoạch, bằng 93,8% so với cùng kỳ

- Tập trung chỉ đạo triển khai lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ 2011-2015. Thành phố đã chỉ đạo UBND một số phường, các HTX nông nghiệp trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và động vật, các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân; chăm sóc tốt diện tích rau an toàn, hoa chất lượng cao phục vụ Tết nguyên đán. Diện tích gieo trồng thực hiện 538 ha, trong đó diện tích trồng: rau 144 ha, màu 64 ha, lúa 330 ha. Sản lượng rau xanh 3.108 tấn, đạt 29,4% KH năm, tăng 7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 10,6 tỷ đồng, đạt kế hoạch năm và bằng 93,8% so với cùng kỳ. iếp tục phối hợp với Tổ chức JICA để thực hiện dự án JICA tại phường Hà Phong. Tổ chức và phát động nhân dân trên địa bàn hưởng ứng lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2011

- Chăn nuôi: Trong quý I do thời tiết có diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại đã làm phát sinh một số bệnh dịch truyền nhiễm như: hen, viêm phổi, đường ruột, phó thương hàn, tụ huyết trùng ở gia súc, gia cầm; đã xuất hiện trên đàn lợn 01 ổ bệnh lở mồm đã làm thiệt hại đến kinh tế của người chăn nuôi; các cơ quan chức năng đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y tại 02 khu giết mổ tập trung của Thành phố. Quý 1 đã tiêm phòng 1465 liều vắcxin tụ dấu, dịch tả lợn, phó thương hàn lợn; cung ứng 24 lít hoá chất khử trùng, 1.400 lọ kháng sinh và 1.380 gói kháng sinh các loại. Kiểm soát giết mổ 8.600 con gia súc, 3200 con gia cầm, kiểm dịch nội địa 6.053 con.

Lâm nghiệp:

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, các chủ rừng thường xuyên kiểm tra, canh gác, phòng, chống cháy rừng; tiếp tục hướng dẫn các cở sở gây nuôi động vật hoang dã thông thường làm thủ tục cấp giấy nuôi, mở sổ theo dõi và xuất bán tiêu thụ theo quy định. Tập trung tăng cường chỉ đạo các chủ rừng làm tốt công tác dọn vệ sinh thực bì phòng cháy rừng trong mùa hanh khô 2010-2011. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chủ động công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vụ vận chuyển lâm sản trái phép; quản lý chặt chẽ công tác bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên trong quý, đã để xảy ra 05 vụ cháy rừng, 04 vụ không thiệt hại về tài nguyên rừng, 01 vụ thiệt hại 0,3 ha rừng tại phường Hà Khẩu; tiến hành xử phạt 02 vụ mua bán lâm sản, thu giữ 253,8 triệu đồng.Thuỷ sản: Giá trị sản xuất thuỷ sản tháng 3 đạt 2,7 tỷ đồng, luỹ kế đạt 6,85 tỷ đồng, bằng 16,8% kế hoạch năm, bằng 84% so với cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản tháng ước đạt 511 tấn, trong đó: khai thác đạt 390 tấn, nuôi trồng đạt 121 tấn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thuỷ sản tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho động vật thuỷ sản nuôi.

1.3- Lĩnh vực thương mại, giá cả, du lịch:

Về Thương mại, giá cả: Trong quý, tình hình thị trường trên địa bàn Thành phố không có biến động lớn, giá cả hàng hoá, dịch vụ có biểu hiện tăng so với tháng trước. Tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu có xu hướng giảm so cùng kỳ năm 2010, tuy nhiên vẫn có diễn biến phức tạp, như: thuốc lá, rượu, pháo các loại; tình trạng nhập lậu rau, củ quả…có chiều hướng gia tăng..

- Tổ chức kiểm tra 343 lượt cơ sở kinh doanh, lập biên bản xử lý 59 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực niêm yết giá, VSATTP; Trong quý đã tiến hành tổ chức kiểm tra 343 lượt hộ kinh doanh, xử lý vi phạm 31 vụ, thu phạt 18,27 triệu đồng nộp NSNN; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đã xử lý 28 vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu; phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng, phát mại hàng hoá 227,14 triệu đồng. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các chợ, trung tâm thương mại. Đã cấp 319 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể với số vốn đăng ký kinh doanh là 120,5 tỷ đồng.Về du lịch:

- Duy trì công tác bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Trong quý I, tổng số khách du lịch đến với Thành phố là 738.340 lượt khách; trong đó khách quốc tế là 401.788 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 342 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Thành phố tích cực vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tham gia bầu chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của Thế giới thông qua hình thức trực tiếp hoặc viết phiếu uỷ quyền cho tổ bầu chọn.1.4- Thu chi ngân sách:

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2011 ngay từ những tháng đầu năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường tích cực khai thác các nguồn thu, đảm bảo cân đối chi đầu tư và chi thường xuyên. Tổng thu ngân sách nhà nước: đạt 376,8 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch Tỉnh, 27% kế hoạch Thành phố và tăng 75% so với cùng kỳ; trong đó ngân sách Thành phố được hưởng 300 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch Tỉnh, 41% kế hoạch Thành phố, tăng 108% so với cùng kỳ (đạt được tỷ lệ thu cao như trên là do trong quý tăng thu 3 khoản thu không giao trong kế hoạch thu đầu năm là thuế thu nhập cá nhân 10,12 tỷ đồng; thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 11,7 tỷ đồng; thu đóng góp 775,5 triệu đồng tiền). Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện 214,53 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch Thành phố, 38% kế hoạch Tỉnh, bằng 138% so với cùng kỳ. Trong đó: tổng chi XDCB đạt 144,98 tỷ đồng (trong đó chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang là 101,8 tỷ đồng) chiếm 67,6% tổng chi, chi thường xuyên đạt 69,54 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm. Thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn thu ngân sách, cấp phát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Trình HĐND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện theo đúng luật ngân sách.

2- Công tác Quy hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Đầu tư xây dựng cơ bản:

2.1- Công tác Quy hoạch:

- Tham gia ý kiến hoàn chỉnh bản dự thảo thuyết minh nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định phê duyệt 25 quy hoạch công trình xây dựng, địa điểm các dự án, công trình đảm bảo đúng thời gian quy định; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng nhà SHCĐ tại các khu dân cư trong năm 2011, công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn.

- Cấp giấy CN đầu tư cho Trung tâm Metro&carry tại phường Hà Tu; đồng thời đề xuất địa điểm giao cho Công ty CP Minh Anh đầu tư Bến xe liên tỉnh Miền Đông tại phường Hà Phong. Tiếp tục thực hiện bán nhà theo Nghị định số 61/CP.

2.2- Công tác quản lý đô thị:

- Cấp phép 150 giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 32 trường hợp xây dựng không phép, xây dựng sai phép, vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, với số tiền xử phạt là 135 triệu đồng. Duy trì công tác trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các tuyến đường trục chính, khu vực trung tâm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn trên các phương tiện thuỷ nội địa. Cấp phép 16 lượt xe chở vật tư, vật liệu. Thông báo cấm xe vận chuyển vật liệu rời lưu hành trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết nguyên đán -2011.

- Quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động Ban quản lý các dịch vụ công ích đô thị thành phố Hạ Long; ký hợp đồng với các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố năm 2011. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn Thành phố. Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Thành phố đã chủ động chỉ đạo nạo vét, khơi thông cống thoát nước, đồng thời chủ động kiểm tra, triển khai phương án phòng chống sạt lở đất, đá tại những khu vực xung yếu có nguy cơ cao trong mùa mưa bão sắp tới. Làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, duy tu, bảo dưỡng các tuyến điện chiếu sáng công cộng, các vỉa hè, vư­ờn hoa, hệ thống cây xanh; Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường nhất là trong dịp tết Nguyên đán, lễ, hội, đặc biệt luôn đảm bảo việc vận chuyển, xử lý rác kịp thời, không để rác tồn đọng trong ngày, luôn giữ cho đường phố, nơi công cộng đảm bảo xanh, sạch, đẹp trước, trong và sau Tết.2.3- Công tác Tài nguyên và môi trường:

- Tham gia với sở Tài nguyên-Môi trường và các đơn vị liên quan thẩm tra hồ sơ xin thuê đất, giao đất cho 09 dự án; đồng thời hoàn thành và báo cáo sở kết quả việc tổng hợp số liệu thống kê đất đai năm 2010 trên địa bàn Thành phố.

- Hoàn thành tổng hợp số liệu thống kê đất năm 2010 báo cáo Tỉnh và tiếp tục chỉ đạo phòng ban liên quan tích cực phối hợp với UBND các phường đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất cho công dân theo quy định; trong quý I đã thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong quý I là 1570 trường hợp, trong đó: Cấp mới: 827 trường hợp, Cấp đổi: 308 trường hợp, chuyển nhượng: 435 trường hợp; Giải quyết đăng ký đảm bảo thế chấp vay ngân hàng 1.179 trường hợp;

- Cấp xác nhận Bản cam kết BVMT cho 30 dự án. Tham gia cùng Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm tra 01 hồ sơ xả thải vào nguồn nước; tổ chức khảo sát giá chuyển nhượng QSD các loại đất trên toàn địa bàn phục vụ cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hòi đất, đền bù GPMB của các dự án trên địa bàn.

- Quyết định thành lập Đội liên ngành xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép trên địa bàn thành phố Hạ Long; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn than-khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn. Đã đánh sập 181 lượt điểm khai thác than trái phép, 07 điểm tập kết, bắt giữ 02 tàu, 50 ô tô vận chuyển than trái phép, thu giữ 1.665 tấn than các loại, xử phạt hành chính 193 triệu đồng và thu nhiều công cụ phục vụ khai thác than trái phép khác.

2.4- Công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản:

- Năm 2011, toàn thành phố có 286 công trình, dự án đầu tư với tổng số vốn bố trí 382,72 tỷ đồng trong đó ngân sách Tỉnh là 44,5 tỷ đồng, ngân sách Thành phố là 338,22 tỷ đồng, đến 31/3, giá trị giải ngân là 59,3 tỷ đồng, đạt 15,5% KH năm.

- Trên địa bàn Thành phố hiện có 48 dự án đang triển khai và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ GPMB bao gồm: 02 dự án của quốc gia, 13 dự án trọng điểm của Tỉnh và Thành phố, 22 dự án phát triển kinh tế và 14 nhóm dự án khác. Thành phố đã chỉ đạo tập trung triển khai và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm như: Dự án đường bao biển núi Bài Thơ; Tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cái Lân, Nút giao thông Cái Dăm, Khu dịch vụ hậu cần cảng Giai đoạn 1, Trung tâm thương mại Bãi Cháy, Bệnh viện sản nhi. Trong quý I, đã kiểm đếm xong cho 352 hộ dân, đơn vị; tổng số phương án đã phê duyệt là 133 phương án với tổng giá trị phê duyệt là 28 tỷ 355 triệu đồng; đã chi trả tiền bồi thường là 18,826 tỷ đồng. Tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND Thành phố để GPMB xây dựng các công trình trên toàn địa bàn Thành phố, như Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo đối với HTX nông nghiệp Hồng Tiến; hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế phá dỡ công trình trên đất đã được đền bù GPMB phường Giếng Đáy...

3- Công tác Văn hoá xã hội:3.1- Công tác Văn hoá, Thông tin, Thể thao:

- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; triển khai thực hiện trang trí, khánh tiết và tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng- Mừng Xuân Tân Mão-2011 trên địa bàn và công tác phổ biến, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tiếp tục thực hiện công tác thanh kiểm tra các hoạt động dịch vụ kinh doanh games online, quản lý đại lý internet, điện thoại trên địa bàn Thành phố. Tổ chức họp bình xét, công nhận danh hiệu “Phường văn hoá” và “Khu phố văn hoá” năm 2010, kết quả, năm 2010 đã công nhận 108 khu phố đạt danh hiệu”Khu phố văn hoá”. Hướng dẫn UBND các phường, các doanh nghiệp thực hiện trang trí tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá – TDTT dịp Tuần Du lịch Hạ Long -2011; chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp. Các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND các phường đã tăng cường kiểm tra các điểm dịch vụ văn hoá, quản lý di tích và hoạt động của các đền, chùa trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng pháp luật; kịp thời ngăn ngừa các hoạt động mê tín dị đoan trong dịp Tết, lễ hội.

Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 2 năm thực hiện dự án “Xây dựng Hạ Long, thành phố Du lịch không khói thuốc lá”, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố trong năm 2011.

- Tổ chức tốt giải Điền kinh học sinh với tổng số 350 VĐV tham gia và giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố năm 2011; đồng thời tổ chức tập huấn, tham gia thi đấu giải Cầu lông- Bóng bàn học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2010 – 2011 và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão năm 2011. Xây dựng Chiến lược phát triển thể dục thể thao Thành phố đến năm 20203.2- Công tác giáo dục: Thành phố đã chỉ đạo các trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch của Bộ GD&ĐT; tiếp tục thực hiện tốt đổi mới chương trình, phương pháp dạy học cùng với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “hai không” và “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học”. Trong quý, đã tổ chức tốt các hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh và Thành phố (cho 91 giáo viên mầm non, 65 giáo viên THCS); các cuộc thi chọn học sinh giỏi của Thành phố và của Tỉnh (đối với học sinh lớp 9); đồng thời cử học sinh tham gia học sinh giỏi các môn lớp 9 cấp Tỉnh… chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình trường học đang thi công,

3.3- Công tác y tế:

- Duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai phòng chống dịch xuân hè 2011. Trong quý I, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo đảm bảo công tác VSAT thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán, bố trí các cơ sở y tế thường trực cấp cứu và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh xuân hè năm 2011.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực; kiểm tra về công tác y tế đảm bảo VSATTP trên địa bàn Thành phố trước trong và sau Tết nguyên đán Tân Mão; xây dựng kế hoạch thanh tra, hậu kiểm chất lượng VSATTP 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra 68 cơ sở, phát hiện 23 cơ sở vi phạm và tổ chức tiêu huỷ 10,5kg hạt dưa sử dụng phẩm mầu công nghiệp. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở cam kết thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Kiểm tra 25 cơ sở hành nghề y tế tư nhân, đình chỉ 01 cơ sở vi phạm. Tổng số lượt KCB: 22.836 lượt, trong đó khám BHYT là 17.450 lượt, trẻ em dưới 6 tuối là 3.522 lượt. Không có tai biến trong chuyên môn.

3.4- Công tác KHHGĐ: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình nhằm đảm bảo việc duy trì mức giảm sinh trong toàn Thành phố. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, khám chữa bệnh, tiêm phòng đúng lịch cho trẻ toàn Thành phố.

Tổ chức triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản đợt 1 và triển khai truyền thông, tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ BMTE/KHHGĐ năm 2011 tới Ban chỉ đạo 20 phường và thực hiện chăm sóc sức khoẻ BMTE/KHHGĐ với cán bộ, công chức, công nhân viên chức trên địa bàn Thành phố. Thực hiện rà soát, thống kê về số trẻ sinh ra của các đối tượng tạm trú và số người tạm trú tại địa phương. Trong quý I toàn địa bàn có 02 trường hợp sinh con thứ 3.3.5- Công tác lao động &TBXH, bảo hiểm xã hội:

Công tác lao động & TBXH:

- Giải quyết việc làm cho 1.113 lao động, bằng 20% kế hoạch năm. Hoàn thành công tác thu thập và nhập thông tin biến động, bổ sung cung lao động năm 2010 với kết quả 5.745 hộ có biến động, bổ sung. Kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ Thành phố, xây dựng Kế hoạch triển khai Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN thành phố Hạ Long lần thứ XIII năm 2011. Tổng hợp, báo cáo sở Lao động -TBXH kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2010 và kế hoạch, dự toán kinh phí 25 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011. Tổ chức tập huấn Luật lao động và Luật BHXH đợt 1 cho 100 doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn Thành phố.

Xây dựng đề án giảm nghèo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011-205 Công nhận 768 hộ nghèo và 588 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới; vận động các đơn vị trong Cụm hỗ trợ cho các hộ nghèo xã Quảng Đức huyện Hải Hà đón Tết Tân Mão 2011 với tổng số tiền vận động được là  50.000.000 đồng. Lập danh sách đề nghị mua 1.975 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và đưa 30 đối tượng cai nghiện bắt buộc vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội Vũ Oai - Hoành Bồ. Phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Tỉnh, Công ty Viglacera Hạ Long thăm và tặng quà cho 18 đối tượng Bảo trợ xã hội với tổng trị giá 10.400.000đ...Chi trợ cấp thường xuyên cho 1.222 đối tượng xã hội với số tiền: 989.424.000đồng; Trợ cấp 1 lần (gồm: Hỗ trợ mai táng phí; trợ cấp khó khăn; thực hiện hoả thiêu tại An Lạc Viên) cho 97 người với tổng số tiền: 199.000.000đồng.

- Công tác bảo hiểm xã hội: Trong Quý I, có 932 đơn vị với 28.078 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Tính đến ngày 15/3/2011 đã thu được 22,22 tỷ đồng, tăng 34,5% so cùng kỳ năm 2010; từ đầu năm đến nay đã cấp được 45.004 thẻ bảo hiểm y tế.

- Đề nghị UBND Tỉnh trợ cấp quà Tết năm 2011 cho 38.625 đối tượng người có công, đối tượng xã hội, đối tượng hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội với số tiền: 4.933.200.000đồng; Thành phố trợ cấp Tết 2011 đối với đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí Quốc gia; cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và các đơn vị làm nhiệm vụ thường trực Tết với số tiền: 856.300.000đồng; Xét duyệt danh sách chi quà Tết của Chủ tịch nước đối với 700 đối tượng người có công với cách mạng: 650.000.000đồng. Chi trợ cấp thường xuyên cho 3.501 đối tượng chính sách với số tiền 3.595.824.000đồng; chi trợ cấp mai táng phí, kháng chiến cho 05 đối tượng = 35.200.000đồng; chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ cho 05 đối tượng = 7.791.000đồng; trợ cấp ăn thêm ngày Tết dương lịch cho 56 thương bệnh binh nặng = 4.480.000đồng.

- Tổ chức trợ giúp, đỡ đầu cho 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mỗi xuất 100.000đồng/tháng (đỡ đầu đến hết THCS đối với trẻ em học cấp 1 +2; hết THPT đối với trẻ em học cấp 3); Triển khai hoạt động hệ thống trẻ em dựa vào Cộng đồng Quý 1/2011 và triển khai thực hiện Thông tư số 23 về Quy trình can thiệp trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực 

3.6- Công tác Nội vụ:

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các phương chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

- Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2012 báo cáo sở Nội vụ; công nhận kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp (đợt 3) năm 2010; triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước thành phố năm 2011. Rà soát chuyển xếp lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho các cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc các phường. Thực hiện nâng lương thường xuyên cho 111 cán bộ, công chức, viên chức. Quyết định thành lập và công bố hoạt động của Ban quản lý các dịch vụ công ích thành phố.

- Thực hiện khen thưởng đột xuất các phong trào an ninh quốc phòng.... Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố xét duyệt và công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn Thành phố năm 2010; Đề nghị Chính phủ xét tặng cờ thi đua năm 2010 cho Nhân dân và cán bộ thành phố Hạ Long.3.7- Công tác Tư pháp và Thi hành án:

Công tác tư pháp: Trong quý I đã đăng ký khai sinh cho 1.462 trường hợp; khai tử 404 trường hợp; đăng ký kết hôn 1.058 đôi nam nữ; đăng ký giám hộ 08 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch 104 trường hợp. Chứng thực 45.744 văn bản, giấy tờ các loại, đã thu nộp ngân sách 33,29 triệu đồng (tính riêng tại bộ phận một cửa của UBND Thành phố).

Công tác thi hành án: Trong quý I đã thụ lý mới 203 vụ việc tương ứng với 21,46 tỷ đồng, nâng tổng số án phải thi hành trong quý 1 là 2578 vụ việc với số tiền THA là 54,35 tỷ đồng. Trong quý I đã thi hành xong 236 vụ việc với tổng số tiền là 3,09 tỷ đồng, đình chỉ thi hành án 107 vụ việc= 313,87 triệu đồng; số án phải chuyển sang tháng 4/2011 là 2.235 vụ việc.

4- Công tác Tiếp dân- Thanh tra:

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Trong quý I đã tiếp 432 lượt công dân với 125 vụ việc, giảm 19% so cùng kỳ, trong đó có 60 vụ việc phát sinh mới. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 553 đơn, trong đó có 279 đơn là đơn trùng, đơn không đủ thẩm quyền giải quyết. Trong quý I đã giải quyết 7/26 đơn khiếu nại, trong đó tổ chức đối thoại 01 vụ và ban hành 05 quyết định; 264 đơn đề nghị, kiến nghị = 210 vụ việc.

- Công tác thanh tra: Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2011; hoàn thành thanh tra tài chính, XDCB, thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Hà Tu; thanh tra việc xử phạt, tham mưu xử phạt VPHC và thanh tra việc tuân thủ pháp luật trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại phường Hồng Hải. Tổ chức thanh tra việc quản lý thu thuế, phí, lệ phí tại các chợ (trừ chợ BOT) trên địa bàn Thành phố…5- Công tác an ninh- quốc phòng:

Công tác an ninh: Thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công an tập trung tổ chức trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý hành chính về TTXH đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dịp Tết nguyên đán Tân Mão- 2011. Trong quý I/2011 đã bắt giữ 75 vụ 122 đối tượng, khởi tố 71 vụ 118 bị can, kết luận điều tra đề nghị truy tố 86 vụ 129 bị can đảm bảo an toàn đúng pháp luật; điều tra làm rõ 33/38 vụ phạm pháp hình sự, bắt 21 đối tượng. Bắt 52 vụ 54 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 7,256g heroin và 40,05g ma tuý tổng hợp, 170,592g cần sa và 2.480.000 đồng… Tổng kết thực hiện Nghị định 36/CP, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ và đèn trời; Nghị định số 47/CP về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; Nghị định số 32/CP về an toàn giao thông năm 2009. Triển khai ký cam kết việc thực hiện các nội dung trên trong năm 2011; buộc quay về địa phương đối với 88 trường hợp là người Tỉnh ngoài đến tạm trú để làm than trái phép.

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 8 vụ, làm chết 8 người (giảm 02 vụ, 02 người chết so với cùng kỳ), bị thương 02 người (giảm 7 người bị thương so với cùng kỳ). Quý I, Ban an toàn giao thông và các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 7.636 lượt phương tiện vi phạm luật ATGT, trong đó có 3.820 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 132 phương tiện, tước 776 giấy phép lái xe ô tô, xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt hành chính tổng cộng trên 1,5 tỷ đồng. Trên vịnh đã xảy ra một vụ tai nạn tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long làm chết 12 người, trong đó có 10 du khách nước ngoài và 2 người Việt Nam.

Thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406-CT/TTg, triển khai tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện Nghị định 26/CP và quyết định 95/CP đến 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học và hộ dân trên địa bàn. Đã vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 02 súng (gồm: súng quân dụng, thể thao); 545 viên đạn, 76,5kg thuốc nổ, 20 kg pháo các loại, bắt quả tang 03 đối tượng đốt pháo trái phép, phạt 4,5 triệu đồng… Do vậy, trong dịp Tết nguyên đán tình hình đốt pháo giảm nhiều và không còn trường hợp đốt, thả đèn trời.

Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực quan sát xa tại đảo Hòn Rồng. Tổng kết công tác quốc phòng- quân sự địa phương năm 2010 và công tác cụm địa bàn an ninh - quốc phòng năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, bảo quản khí tài, đảm bảo tốt các hệ số, phương tiện kỹ thuật đồng bộ sẵn sàng cơ động và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như đột xuất. Triển khai kế hoạch công tác hậu cần kỹ thuật năm 2011 trên toàn địa bàn thành phố. Tổ chức tổng kết cụm địa bàn an ninh quốc phòng Thành phố năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Mở lớp tập huấn cán bộ quân sự cơ sở cho 120 đồng chí, tập huấn và tổ chức triển khai luật dân quân tự vệ cho 240 đồng chí. Tiến hành rà soát, phúc tra sĩ quan dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật hậu cần năm 2011 đồng thời tiến hành hợp đồng giao chỉ tiêu động viên năm 2011 cho hơn 200 đầu mối cơ sở.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong quý I, mặc dù còn chịu tác động của một số yếu tố bất lợi: thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, giá cả một số hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu, điện tăng... Song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ đã sớm ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở, các đơn vị trực thuộc Thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể ngay từ ngày đầu năm với quyết tâm cao, kết quả đạt được cụ thể như sau:1- Ưu điểm:

- Các hoạt động Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với Mừng xuân Tân mão 2011 được tổ chức chu đáo, đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn và tiết kiệm; bộ mặt đô thị được trang hoàng lộng lẫy, sạch, đẹp, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người có công với cách mạng trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái được nhân dân trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao. Công tác chuẩn bị các bước để phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đang được tập trung chỉ đạo trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng Luật và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh.

- Tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành và lĩnh vực đều quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm, nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch đầu năm đồng thời đạt mức tăng khá so với cùng kỳ, đảm bảo các nhiệm vụ chi của Thành phố Tổng thu ngân sách nhà nước: đạt 376,8 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch Tỉnh, 27% kế hoạch Thành phố và tăng 75% so với cùng kỳ. Tổ chức cho nhân dân trên địa bàn thành phố đón Tết nguyên đán Tân Mão an toàn, vui vẻ, tiết kiệm.

- Một số công trình trọng điểm đang được tích cực triển khai, đảm bảo đúng tiến độ; đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB các dự án lớn như: Tiểu dự án đường sắt Hạ Long - Cái Lân; Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân Giai đoạn 1, Bệnh viện sản nhi. …

- Trong dịp Tết nguyên đán Tân Mão trên địa bàn Thành phố: không có dịch bệnh xảy ra, không có đốt, thả đèn trời và pháo nổ, không có cháy rừng xảy ra...

- Việc tổ chức Lễ hội tại di tích lịch sử văn hoá, các danh thắng trên địa bàn diễn ra thuận lợi an toàn được nhân dân và du khách đánh giá cao.

- An ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xẩy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ; các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân được đảm bảo an toàn tuyệt đối; đáng chú ý là trong dịp Tết Tân Mão trên địa bàn Thành phố hiện tượng đốt pháo nổ trái phép giảm rõ rệt, không còn hiện tượng đốt, thả đèn trời.
2- Hạn chế, tồn tại:

- Tình trạng tái diễn khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép tuy đã được sự quan tâm phối hợp từ phía ngành than và sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng nhưng vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống một số hộ dân, gây bức xúc trong nhân dân, đáng chú ý ở địa bàn các phường Hà Khánh, Cao Xanh, Cao Thắng.

- Tai nạn giao thông trong quý giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên có chiều hướng gia tăng tình trạng người tham gia giao thông bằng phương tiện môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định.

- Một số chỉ tiêu thu tuy tăng cao so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch như: Thuế nhà đất (20%), phí, lệ phí (23%). Tỷ lệ chi đầu tư XDCB còn thấp (15,5%).

- Thành phố đã chỉ đạo tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011, nhưng một số phòng, ban, đơn vị, phường triển khai thực hiện chưa đạt yêu cầu, công tác đầu tư, xây dựng một số công trình còn chậm tiến độ; giải ngân vốn phường gặp khó khăn.

- Công tác quản lý đô thị đã được tập trung chỉ đạo nhưng tình trạng san gạt đất trái phép còn diễn biến phức tạp, như địa bàn phường Đại Yên, Hà Khẩu… công tác trật tự đô thị còn bất cập, một số phường còn thiếu tính chủ động.

- Công tác GPMB một số dự án còn chậm, như Trung tâm thương mại Phú Thái, Khu TĐC khu 6 phường cao xanh, Khu TĐC tổ 29 khu 5 phường Hà Khánh…

- Công tác quản lý nhà nước trên vịnh Hạ Long còn có những bất cập và hạn chế, tình trạng các phương tiện hoạt động du lịch trên vịnh chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2011:

Ngoài công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, trong tháng 4/2011và quý II/2011 UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị và UBND các phường, tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Đồng thời chỉ đạo tập trung thu ngân sách theo đúng kế hoạch dự kiến.

Tập trung duy trì và tăng cường chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí tuyên truyền phục vụ các sự kiện của Tỉnh và Thành phố, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của nhân dân ngay tại cơ sở.

2- Công tác bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ Thành phố đến phường làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho công tác bầu cử, tổ chức tốt các hội nghị học tập và mạn đàm về luật bầu cử, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao, không để xảy ra tình trạng bầu lại, bầu thêm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong công tác bầu cử.

Hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành niêm yết công khai danh sách người ứng cử, đề cử phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn Thành phố.

3- Công tác tài chính:

- Giao phòng Tài chính- Kế hoạch:

+ Tham mưu UBND Thành phố thực hiện quyết liệt đảm bảo tiết kiệm để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của Thành phố theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND Tỉnh.

+ Tiếp tục đôn đốc các phường chủ động thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi, chống lãng phí. Rà soát, kiểm tra việc cấp phép kinh doanh dịch vụ nhà trọ, chỉ cấp phép khi các hộ gia đình, đơn vị đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

- Giao Chi cục Thuế Thành phố chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, đôn đốc UBND các phường triển khai hoạt động thu ngoài quốc doanh, tích cực khai thác các nguồn thu…; Tiếp tục tăng cường quản lý công tác thu thuế đối với 480 tầu du lịch đang hoạt động kinh doanh trên vịnh Hạ Long.

4- Công tác Tài nguyên- Môi trường, quản lý đô thị:

- Giao phòng Tài nguyên& Môi trường Thành phố:

+ Tiếp tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đối với đất ở trên địa bàn Thành phố; tiếp nhận và cấp QSDĐ rừng cho các chủ rừng trên địa bàn; hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND Thành phố quyết định đấu giá các khu đất đủ điều kiện; tham mưu UBND Thành phố tổ chức đấu giá các ô đất đủ điều kiện để thu tiền về ngân sách.

+ Phối hợp với Tổ liên ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác sét, cát; quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn khai thác than trái phép trên địa bàn; đôn đốc các UBND các phường duy trì có hiệu quả hoạt động tại các điểm chốt chặn trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên toàn địa bàn.

- Giao phòng Quản lý đô thị Thành phố:

+ Đôn đốc UBND các phường tập trung xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động Nhà Văn hoá khu phố (đối với 30 Nhà văn hóa khu phố đã có báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/5/2011 để phục vụ cho công tác bầu cử). Tiếp tục thực hiện bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch điều chỉnh chung thành phố Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn ngoài 2030…

+ Hoàn thành các Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2030; Đề án nâng cấp Thành phố Hạ Long từ đô thị loại II lên đô thị loại I; chỉnh trang đô thị trên địa bàn phục vụ tốt Tuần du lịch Hạ Long năm 2011 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016) vào tháng 5/2011.

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện hợp đồng dịch vụ công ích của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố luôn sạch đẹp, văn minh. Phối hợp các phòng chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động của các nhà bè trên vịnh Hạ Long theo đúng chỉ đạo của UBND Tỉnh.

+ Tập trung hoàn chỉnh các phương án chỉnh trang đô thị trên địa bàn phục vụ tốt Tuần du lịch Hạ Long năm 2011 (tháng 4/2011) và đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào tháng 5/2011.

+ Chỉ đạo và phối hợp với Ban quản lý dịch vụ công ích Thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố, đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp.

- Giao Đội Thanh tra xây dựng &TTĐT Thành phố chủ động phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, kinh doanh tự phát dưới lòng đường, bán hàng rong…

- Giao Hạt kiểm lâm Thành phố: Chủ động phối hợp và hướng dẫn UBND các phường, các chủ rừng tăng cường công tác vệ sinh rừng, dọn thực bì để hạn chế thấp nhất việc cháy rừng trên toàn địa bàn Thành phố trong mùa hành khô 2010-2011. Chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên&Môi trường Thành phố tổ chức thẩm định cấp đất rừng cho các chủ rừng theo đúng quy định, thuận lợi.

5- Công tác văn hoá xã hội- nội vụ:

- Phòng Văn hoá- Thông tin:

+ Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trang trí tuyên truyền phục vụ Tuần Du lịch Hạ Long và công tác bầu cử năm 2011. Phối hợp với phòng Giáo dục&Đào tạo, Thành đoàn Hạ Long chuẩn bị đủ lực lượng thanh thiếu niên và học sinh tham gia tại Tuần du lịch Hạ Long – 2011.

+ Thực tốt công tác trang trí, tuyên truyền và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và Thành phố; triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng “Phường văn hoá”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bầu chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

+ Phối hợp với UBND phường Hồng Gai làm tốt công tác tổ chức Lễ hội Đền đức ông Trần Quốc Nghiễn năm 2011.

- Phòng Nội vụ: Tập trung đôn đốc các phòng ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện tốt kế hoạch cải cách thủ thục hành chính năm 2011 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

- Các phòng chuyên môn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2010-2011; tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu xoá hộ nghèo năm 2011 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố đã đề ra.

6- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, và các bệnh ở người, vệ sinh an toàn thực phẩm;

7- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là những trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới vào nội địa.

8- Giao Công an Thành phố:

+ Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, trật tự ATXH tại các Lễ hội đền đức ông Trần Quốc Nghiễn, Tuần Du lịch Hạ Long -2011 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

+ Tăng cường kiểm tra việc chấp hành luật giao thông đường bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định khi tham gia giao thông.

+ Tập trung cao cho công tác kiểm tra, xử lý chặn đứng các hoạt động khai thác và kinh doanh than trái phép trên địa bàn.

9- Giao Ban chỉ huy quân sự Thành phố:

- Chủ động phối hợp với UBND các phường tổ chức tốt công tác huấn luyện dự bị động viên và nắm danh sách tuổi 17 phục vụ tuyển quân năm 2011; triển khai nhiệm vụ diễn tập tìm kiếm cứu nạn năm 2011, kế hoạch tuyển sinh quân sự, kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2011 và nhiệm vụ cụm địa bàn An ninh- Quốc phòng Thành phố năm 2011.

- Bảo đảm VK- TB, quân y, quân trang cho nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn I cho các đơn vị DQTV; phục vụ tốt các nhiệm vụ QP- QS địa phương của thành phố năm 2011.

10. Yêu cầu UBND các phường:

- Duy trì nghiêm túc việc tiếp dân vào ngày thứ 5 hằng tuần để kịp thời giải quyết các kiến nghị của Công dân theo đúng quy định ngay từ cơ sở.

- Riêng các phường có than yêu cầu tăng cường tập trung lực lượng thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn không để xảy ra hoạt động khai thác than trái phép trên địa bàn quản lý.

- Tập trung thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền và các hoạt động phục vụ Tuần Du lịch Hạ Long- Quảng Ninh năm 2011.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị, UBND các phường: Chủ động phối kết hợp chặt chẽ để giải quyết công việc, phát huy sức mạnh đoàn kết; thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu phòng ban, đơn vị, UBND phường./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;

- TT TU, HĐND, UBND TP;

- UB MTTQ, LĐLĐ TP;

- V0, V1, V2, KT, XD, VX;

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;

- UBND các phường;

- Lưu: VT.80 bản

TM. UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn HợpCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương