UỶ ban nhân dân thành phố HẠ longtải về 142.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích142.8 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẠ LONG


Số: /BC-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày tháng 6 năm 2011

(DỰ THẢO)
BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012;

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong năm 2011 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Thành ủy- HĐND- UBND thành phố đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm 2012, và thu được kết quả trên các lĩnh vực, cụ thể:I- Tình hình kinh tế - xã hội:

1- Về kinh tế:

1.1- Sản xuất công nghiệp - TCN:

Tình hình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp địa phương tháng 6 đạt 98 tỷ, luỹ kế 6 tháng: 545 tỷ đồng, đạt 49,5% kế hoạch năm, bằng 110% so với cùng kỳ. Đôn đốc Công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Hạ Long đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hà Khánh phường Hà Khánh; chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh triển khai hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ- PCCN năm 2012.1.2- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: Giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 6 đạt 5,3 tỷ đồng, luỹ kế đạt 20,89 tỷ đồng đạt 52,23% kế hoạch, bằng 90% so với cùng kỳ

- Tập trung chỉ đạo phường, các HTX nông nghiệp trên địa bàn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chống dịch lở mồm long móng; phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài trong vụ Đông Xuân 2011 2012; chăm sóc tốt diện tích rau an toàn, hoa chất lượng cao. Diện tích gieo trồng thực hiện 827 ha, trong đó diện tích trồng: rau 359 ha, màu 138 ha, lúa 330 ha. Sản lượng rau xanh 6.216 tấn, đạt 59% KH năm, bằng 85% so với cùng kỳ. Tiếp tục phối hợp với Tổ chức JICA để thực hiện dự án trên địa bàn.- Chăn nuôi: Do thời tiết có diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại và nắng nóng thất thường đã làm phát sinh một số bệnh dịch truyền nhiễm như: hen, viêm phổi, đường ruột, phó thương hàn, tụ huyết trùng ở gia súc, gia cầm. Thành phố đã chỉ đạo tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi, phòng chống dịch cúm gia cầm; Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y tại các khu giết mổ tập trung của Thành phố. 6 tháng đầu năm đã tiêm phòng 13.804 liều vắcxin tụ dấu, dịch tả lợn, phó thương hàn lợn; cung ứng 739 lít hoá chất khử trùng, 5.280 lọ và gói kháng sinh các loại. Kiểm soát giết mổ 42.300 con gia súc, 26.550 con gia cầm...

Lâm nghiệp:

- Tổ chức thực hiện Tết trồng cây xuân Nhâm Thìn năm 2012; Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng, các chủ rừng thường xuyên kiểm tra, canh gác, phòng, chống cháy rừng, làm tốt công tác dọn vệ sinh thực bì phòng cháy rừng trong mùa hanh khô 2011-2012. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chủ động công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý 10 vụ vận chuyển lâm sản trái phép= 99,4 triệu đông; quản lý chặt chẽ công tác bảo tồn động vật hoang dã. Rà soát tình hình hoạt động của các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố; không có cháy rừng xảy ra.Thuỷ sản: Giá trị sản xuất thuỷ sản tháng 6 đạt 3,99 tỷ đồng, luỹ kế đạt 26,62 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm, bằng 100% so với cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản đạt 1.231 tấn, trong đó: khai thác đạt 965 tấn, nuôi trồng đạt 266 tấn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thuỷ sản tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho động vật thuỷ sản nuôi.

1.3- Lĩnh vực thương mại, giá cả, du lịch:

Về Thương mại, giá cả: Tình hình thị trường trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2012 có nhiều yếu tố bất lợi do: giá cả vật tư đầu vào, lãi suất ngân hàng ở mức cao, thị trường BĐS đóng băng, sức mua giảm, hàng tồn kho lớn, giá cả một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gas có nhiều biến động, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tại một số địa phương trong tỉnh bùng phát, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn... Triển khai thực hiện mô hình thí điểm chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Hồng Hà theo quyết định 641/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND Tỉnh Quảng Ninh.

- Tổ chức kiểm tra, vận động ký cam kết 1.422 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lập biên bản xử phạt VPHC 81 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại với số tiền phạt: 112.400.000đ. Công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại: Kiểm tra, xử lý 43 trường hợp vi phạm. Tổng số thu từ xử phạt VPHC và phát mại hàng hoá trị giá: 787.640.000đ, đạt 65,63% kế hoạch. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các chợ, trung tâm thương mại. Đã cấp 938 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể với số vốn đăng ký kinh doanh là 405 tỷ đồng.

Về du lịch: 6 tháng, tổng số khách du lịch đến Thành phố ước đạt 2,1 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế là 1,05 triệu lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 1.039 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

1.4- Thu chi ngân sách:

Báo cáo HĐND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện theo đúng luật ngân sách.

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2012 ngay từ những tháng đầu năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường tích cực khai thác các nguồn thu, đảm bảo cân đối chi đầu tư và chi thường xuyên.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 4.873,3 tỷ đồng.

Thu ngân sách Thành phố tháng 6/2012 đạt 94,9 tỷ đồng; ước thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 901,7 tỷ đồng, Thành phố được hưởng ước 506,1 tỷ đồng bằng 79% so với cùng kỳ trong đó thu chuyển giao 128,0 tỷ đồng; thu chuyển nguồn 76,14 tỷ đồng. Các chỉ tiêu thu cân đối ngân sách Thành phố ước 6 tháng đạt 668,2 tỷ đồng, bằng 35% KHTP, bằng 38% KH Tỉnh, bằng 71% so với cùng kỳ 2011; NSTP ước được hưởng 292,0 tỷ đồng, bằng 32%KH TP, 39% KH Tỉnh, bằng 66% so với cùng kỳ 2011. Nguyên nhân đạt thấp do 1 số khoản thu không đạt kế hoạch như: thu cấp quyền SDĐ, thuế ngoài quốc doanh.

- Tổng chi NSTP tháng 6 (đến 15/6/2012) thực hiện 43,3 tỷ đồng; Ước chi thực hiện 6 tháng đầu năm 462,8 tỷ đồng (loại trừ chi chuyển nguồn XDCB: 144,8 tỷ đồng) bằng 34% KHTP, bằng 42,2% KH Tỉnh, bằng 122% so với cùng kỳ 2011.

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển tháng 6: 8,8 tỷ đồng; ước chi 6 tháng đầu năm 258,8 tỷ đồng, loại trừ chi chuyển nguồn bằng 31%KH Thành phố; 56,3% KH Tỉnh (Chi chuyển nguồn 144,8 tỷ đồng; chi xây dựng theo kế hoạch 114,0 tỷ đồng).

- Chi thường xuyên: 34,5 tỷ đồng; ước chi 6 tháng đầu năm 202,03 tỷ đồng bằng 38,8%KH; bằng 142,3% so với cùng kỳ năm 2011.

2- Công tác Quy hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Đầu tư xây dựng cơ bản:

2.1- Công tác Quy hoạch:

- Hoàn thiện các thủ tục và ký hợp đồng nguyên tắc với tư vấn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn liên doanh cùng Công ty S-Design lập qui hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn ngoài 2030. Xây dựng Đề án nâng cấp thành phố Hạ Long lên đô thị loại 1; Đề án chỉnh trang và thiết lập lại trật tự kỷ cương đô thị thành phố Hạ Long để phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới. Lập Dự án ứng dụng công nghệ GIS-3D để xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long. Đề án di dời đối với nhà bè trên vịnh Hạ Long hiện đang trình cấp có thẩm quyển phê duyệt để triển khai thực hiện…

- Quyết định thành lập tổ tư vấn giúp việc Ban chỉ đạo lập qui hoạch; thẩm định thiết kế dự toán các công trình (hạ tầng giao thông, trường học). Chỉ đạo rà soát tổng hợp tình hình thực hiện của 192 dự án trên địa bàn, đề xuất kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ theo chỉ đạo của Tỉnh.

2.2- Công tác quản lý đô thị:

- Kí thỏa thuận 60 qui hoạch; cấp phép xây dựng 388 giấy phép; Báo cáo đề xuất điều chỉnh 08 qui hoạch phù hợp với thực tế; thẩm định thiết kế dự toán các công trình (hạ tầng giao thông, trường học): 59 công trình, kinh phí 54.9 tỷ;6 tháng đầu năm 2012 đã ban hành 229 Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng với số tiền phạt là 2,88 tỷ đồng. Phát động hưởng ứng năm ATGT- 2012 đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, triển khai trong trường học và khu dân cư, tổ chức phát động và Hội thảo Dự án Phòng chống uống rượu, bia khi lái xe giai đoạn 2012-2013 tại Cung VHTN tỉnh Quảng Ninh; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an toàn trên các phương tiện thuỷ nội địa.

- Ký hợp đồng với các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố năm 2012. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải trên toàn địa bàn Thành phố. Tiếp nhận quản lý đưa vào sử dụng 07 công trình, như: Chỉnh trang tuyến đường Hạ Long (đoạn từ ngã 3 Bưu Điện đến Nút giao thông Cái Dăm; Nút giao thông ngã 3 Tuần Châu; đường tỉnh 336 (từ bến phà Hòn Gai đến ngã 3 Lê Lợi), đường tỉnh 337 (từ Cột đồng hồ đến cầu Bang), hạ tầng khu đô thị Lán Bè, Tuyến đường Bao biển Lán Bè Cột 8...

Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Thành phố đã chủ động chỉ đạo nạo vét, khơi thông cống thoát nước, đồng thời chủ động kiểm tra, triển khai phương án phòng chống sạt lở đất, đá tại những khu vực xung yếu, trong mùa mưa bão sắp tới. Làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, duy tu, bảo dưỡng các tuyến điện chiếu sáng công cộng, các vỉa hè, vư­ờn hoa, hệ thống cây xanh; Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường nhất là trong dịp tết Nguyên đán, lễ, hội, thực hiện đảm bảo việc vận chuyển, xử lý rác kịp thời, không để rác tồn đọng trong ngày.2.3- Công tác Tài nguyên và môi trường:

- Đôn đốc tư vấn tập trung hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất cấp Thành phố và cấp phường giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2030 và tầm nhìn ngoài 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố và 20 phường đảm bảo tiến độ, quy trình thực hiện. Tham gia với sở Tài nguyên-Môi trường và các đơn vị liên quan thẩm tra hồ sơ xin thuê đất, giao đất cho 22 dự án.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất cho công dân theo quy định, đặc biệt là đối với đất nông nghiệp, lâm ngiệp…; 6 tháng đã thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.033 trường hợp, trong đó: Cấp mới: 1.076 trường hợp, Cấp đổi: 990 trường hợp, chuyển nhượng: 1.967 trường hợp; Giải quyết đăng ký đảm bảo thế chấp vay ngân hàng 1.789 trường hợp;

- Cấp xác nhận Bản cam kết BVMT cho 33 dự án. Tham gia cùng Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức thành công Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng ngày môi trường thế giới; tăng cường tổ chức khảo sát giá chuyển nhượng QSD các loại đất trên toàn địa bàn phục vụ cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đền bù GPMB của các dự án trên địa bàn.

- Quyết định kiện toàn Đội liên ngành xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép trên địa bàn thành phố Hạ Long; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn than-khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn. Đã đánh sập 480 lượt điểm lò khai thác than trái phép, bắt giữ 51 phương tiện vận chuyển than trái phép, thu giữ 3.126 tấn than các loại, xử phạt hành chính trên 100 triệu đồng và thu nhiều công cụ phục vụ khai thác than trái phép khác.

2.4- Công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản:

- Công tác xây dựng cơ bản: Năm 2012, toàn thành phố có 324 công trình, dự án đầu tư với tổng số vốn bố trí 481,03 tỷ đồng (kế hoạch giao đầu năm) Giá trị giải ngân đến hết 15/6 đạt 137,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Giải ngân vốn NS Tỉnh: 53,76 tỷ đồng, đạt 67,29% KH.

+ Giải ngân vốn NS Thành phố: 83,404 tỷ đồng, đạt 21,08% KH.

+ Giải ngân vốn XDCB nguồn Phường tự cân đối: 4 tỷ đồng.- Công tác giải phóng mặt bằng:

- Thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung hoàn thành tốt công tác GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án; 6 tháng đầu năm đã kiểm đếm xong 923 hộ dân. Đã phê duyệt: 278 phương án và 173 phương án bổ sung với tổng giá trị phê duyệt: 225,4 tỷ đồng. Tổng số hộ dân nhận tiền: 193 hộ với tổng giá trị chi trả 49,997 tỷ đồng; phê duyệt phương án TĐC: 41 hộ, hiện đang niêm yết 201 phương án dự thảo.3.1- Công tác Văn hoá, Thông tin, Thể thao:

- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết và tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Thìn 2012, phục vụ Hội nghị xúc tư tỉnh Quảng Ninh năm 2012, Tuần Du lịch Hạ Long -2012; Giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ XIV năm 2012 và Ngày hội Thơ Đường Việt Nam lần thứ VII tổ chức tại thành phố Hạ Long (treo 346 lượt bă g zôn, 10.000m dây cờ, phướn thả 770 cái, Benơ 850 chiếc, trang trí 10 bồn cờ...) hoàn thành Đề án đặt tên đường phố, số nhà ... Tiếp tục thực hiện công tác thanh kiểm tra các hoạt động dịch vụ kinh doanh games online, quản lý đại lý internet trên địa bàn Thành phố. Quyết định công nhận danh hiệu 102 khu phố đạt danh hiệuKhu phố văn hoá, 02 phường đạt danh hiệu Phường văn hóa năm 2011. Các phòng, ban, đơn vị chức năng, UBND các phường đã tăng cường kiểm tra các điểm dịch vụ văn hoá, quản lý di tích và hoạt động của các đền, chùa trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng pháp luật tại các hoạt động lễ hội. Quyết định phê duyệt 168 Quy ước khu phố.

Làm việc với Tổ chức y tế thế giới, Liên minh PCTHTL Khu vực Đông Nam Á kiểm tra việc thực hiện PCTHTL trên địa bàn thành phố; Tổ chức Hội khỏe phù đổng thành phố Hạ Long lần thứ VI, tham gia các hoạt động và thi đấu tại Hội khỏe phù đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII và các hoạt động phong trào khác…

3.2- Công tác giáo dục: Thành phố đã chỉ đạo các trường tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch của Bộ GD&ĐT; tiếp tục thực hiện tốt đổi mới chương trình, phương pháp dạy học cùng với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “hai không” và “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học”. Hiện thành phố có 38/72 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm: 11 trường Mầm non, 16 trường Tiểu học, 12 trường THCS, 02 trường TH và THCS. Toàn ngành đã triển khai các nội dung chấn chỉnh và tổ chức ký cam kết việc dạy thêm học thêm đến cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; tổ chức thành công cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn. Năm học 2011-2012, chất lượng tốt nghiệp lớp 9 THCS đạt kết quả 99,7% (đạt 2656hs/2664 học sinh dự thi).

3.3- Công tác y tế và KHHGĐ:

- Duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai phòng chống dịch xuân hè 2012. 6 tháng, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo đảm bảo công tác VSAT thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán, bố trí các cơ sở y tế thường trực cấp cứu và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết và lễ hội đầu năm. Xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2012 trến địa bàn.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lương thực; kiểm tra về công tác y tế đảm bảo VSATTP trên địa bànThành phố; xây dựng kế hoạch thanh tra, hậu kiểm chất lượng VSATTP, đã tổ chức kiểm tra 115 cơ sở, phát hiện 38cơ sở vi phạm, yêu cầu 22 cơ sở cam kết thực hiên đảm bảo VSATTP theo quy định, xử phạt VPHC 4 cơ sở, đình chỉ hoạt động 8 cơ sở không đủ điều kiện hoạt động; đã mở 6 lớp tập huấn kiến thức VSATTP cho 200 người tiêu dùng và người sản xuất kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm. Tổng số lượt khám chưa bệnh: 66.134 lượt, trong đó khám cho trẻ em dưới 6 tuối là 7.266 lượt. Không có tai biến trong chuyên môn.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình nhằm đảm bảo việc duy trì giảm tỷ lệ sinh trong toàn Thành phố. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, khám chữa bệnh, tiêm phòng đúng lịch cho trẻ toàn Thành phố. 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố có 9 trường hợp sinh con thứ 3.

3.4- Công tác lao động &TBXH, bảo hiểm xã hội:

* Công tác lao động & TBXH:

- Giải quyết việc làm cho 2.650 lao động đạt 44 % kế hoạch. Kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ Thành phố, triển khai Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN thành phố Hạ Long lần thứ XIV năm 2012. Tổng hợp, báo cáo sở Lao động -TBXH kế hoạch mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012. Xây dựng kế hoạch tập huấn Luật lao động và Luật BHXH năm 2012 doanh nghiệp thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn Thành phố.

Xây dựng kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2012; cấp 1.393 thẻ BHYT cho hộ nghèo; phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho 537 hộ nghèo.Hoàn thành việc cấp 537 giấy chứng nhận hộ nghèo và 370 giấy chứng nhận hộ cận nghèo; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 14 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền là 265 triệu đồng.

- Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đưa 60 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động - XH Vũ Oai bằng 42.8%; ban hành 53 Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú đối với 53 đối tượng; quyết định giảm thời gian còn lại cai nghiện ma tuý bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động – XH Vũ Oai cho 36 đối tượng; phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Tỉnh tổ chức trao 51 góc học tập cho học sinh mồ côi, tàn tật trên địa bàn...Thu gom các đối tượng ăn xin đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội và Bệnh viện tâm thần 99 đối tượng

- Chi quà tết cho 51.716 đối tượng = 10.119.100.000đ từ ngân sách và các tổ chức cá nhân ; rà soát các hồ sơ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đủ điều kiện trình Tỉnh xem xét giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định; hướng dẫn các phường bình xét khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa 5 năm 2008 - 2012.. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động kỹ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2012.

- Triển khai kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng xã phường lành mạnh năm 2012; Xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội của Thành phố năm 2012; Tiếp tục nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị trợ cấp người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học; Tổng hợp danh sách trợ cấp tặng quà cho các đối tượng Người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012); Tiếp tục triển khai kế hoạch vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa Thành phố năm 2012 đạt 100% kế hoạch…

*Công tác bảo hiểm xã hội: 6 tháng đầu năm có 1.116 đơn vị với 30.804 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Tính đến ngày 15/6/2012 đã thu được 101,7 tỷ đồng, tăng 29,9% so cùng kỳ năm 2011; 6 tháng đã cấp được 44.041 thẻ bảo hiểm y tế.

3.5- Công tác Nội vụ:

- Báo cáo UBND tỉnh về việc xem xét điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hạ Long phục vụ hoàn chỉnh Đề án nâng cấp đô thị loại I trực thuộc tỉnh; triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước thành phố năm 2012 và quyết định điều chỉnh, bổ sung các nội dung của kế hoạch CCHC giai đoạn 2011- 2015; Rà soát chuyển xếp lương theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho các cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc các phường; thành lập Ban chỉ đạo về nhân quyền thành phố, lấy ý kiến nhân dân làng chài về Đề án di dời nhà bè trên vịnh Hạ Long. Thành lập Ban vận động ủng hộ kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ công bố và đón nhận vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và hỗ trợ huyện Ba Chẽ xây dựng Nông thôn mới. Phối hợp với sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND thành phố, địa biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2011-2016. Thực hiện nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

- Quyết đinh kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC thành phố, ban hành kế hoạch CCHC năm 2012; kế hoạch tuyên truyền về CCHC năm 2012, rà soát TTHC theo yêu cầu công tác QLNN. Liên kết chuyên mục “Chung tay cải cách TTHC” với chuyên trang của Chính phủ và thiết lập chuyên trang về CCHC trên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

- Ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng Thành phố khen thưởng kịp thời các phong trào và các hoạt động của thành phố; tổng kết công tác khen thưởng thành phố năm 2011. Thực hiện khen các phong trào.... Đề nghị Chính phủ xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ thành phố Hạ Long.3.6- Công tác Tư pháp và Thi hành án:

Công tác tư pháp: Tham gia Hội nghị tổng kết thi hành hiến pháp năm 1992 do HĐND Tỉnh tổ chức và Hội nghị tổng kết công tác ban hành văn bản QPPL do HĐND-UBND các cấp ban hành trong nhiệm kỳ 2004-2011; 6 tháng đầu năm 2012 đã đăng ký khai sinh cho 2.623 trường hợp; khai tử 554 trường hợp; đăng ký kết hôn 1.377 đôi nam nữ; thay đổi, cải chính hộ tịch 20 trường hợp. Chứng thực 83.321 văn bản, giấy tờ các loại, thu nộp ngân sách 758,4 triệu đồng.

Công tác thi hành án: 6 tháng đầu năm, tổng số việc phải thi hành là 2.098 việc (số thụ lý mới 568 vụ việc) bao gồm: 974 vụ việc có điều kiện thi hành, 1.124 việc chưa có điều kiện thi hành; đã thi hành xong 568/974 vụ việc tương đương 1.550.877.000 đồng.

4- Công tác Tiếp dân- Thanh tra:

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: 6 tháng đầu năm đã tiếp 469 lượt công dân với 297 vụ việc, giảm 54% so cùng kỳ, trong đó có 43 vụ việc phát sinh mới. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 553 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 227 đơn= 202 vụ việc, giảm 59% so cùng kỳ. Đã đã giải quyết 19/21 đơn khiếu nại, trong đó tổ chức đối thoại 03 vụ và ban hành 16 quyết định; giải quyết 215/296 đơn đề nghị, kiến nghị , đạt 74 %.

- Công tác thanh tra: Nghiêm túc triển khai và tổ chức thanh tra theo chương trình kế hoạch năm 2012, thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân số 858/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2012; tham gia đoàn kiểm tra của Thành ủy thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phân cấp, quản lý vốn đầu tư XDCB ở một số lĩnh vực trên địa bàn...5- Công tác an ninh- quốc phòng:

Công tác an ninh: Thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công an tập trung tổ chức trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý hành chính về TTXH đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh – 2012, Tuần Du lịch Hạ Long- Quảng Ninh 2012 và dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn- 2012. 6 tháng đầu năm 2012: đã bắt giữ 150 vụ 225 đối tượng, khởi tố 203 vụ 295 bị can, kết luận điều tra đề ghị truy tố 149 vụ 172 bị can đảm bảo an toàn đúng pháp luật; điều tra làm rõ 25/29 vụ phạm pháp hình sự; bắt 21 đối tượng. Bắt 62 vụ 68 đối tượng phạm tội về ma tuý, lập hồ sơ đưa 66 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc, 22 đối tượng tự nguyện đi cai nghiện tại Trung giáo dục lao động- xã hội Vũ Oai …Số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 84 vụ giảm 2,3% so cùng kỳ, trọng án xảy ra 16 vụ giảm 11,1% so cùng kỳ, hậu quả làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng;

6 tháng đầu năm 2012, Ban an toàn giao thông và các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 15.806 lượt phương tiện vi phạm luật ATGT, trong đó có 9.055 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 474 phương tiện, tước 217 giấy phép lái xe ô tô, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt hành chính tổng cộng trên 3,75 tỷ đồng.

Thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406-CT/TTg ( duy trì 197 tổ công tác tại các khu phố trên địa bàn), triển khai tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện Nghị định 26/CP và quyết định 95/CP đến 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học và hộ dân trên địa bàn. Đã vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 6 súng (gồm: súng hoa cải, tự chế, thể thao), 3 quả lựu đạn, 139 viên đạn, 202,6 kg thuốc nổ, 1.152 kíp nổ, 11,5 kg pháo, 50 kg thuốc pháo…Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực quan sát xa tại đảo Hòn Rồng. Tổng kết công tác quốc phòng- quân sự địa phương năm 2011 và công tác cụm địa bàn an ninh - quốc phòng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, bảo quản khí tài, đảm bảo tốt các hệ số, phương tiện kỹ thuật đồng bộ sẵn sàng cơ động và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như đột xuất. Triển khai kế hoạch công tác hậu cần kỹ thuật năm 2012 trên toàn địa bàn thành phố. Tiến hành rà soát, phúc tra sĩ quan dự bị, lực lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật hậu cần năm 2012 đồng thời tiến hành hợp đồng giao chỉ tiêu động viên năm 2012 cho hơn 200 đầu mối cơ sở; sơ kết c«ng t¸c QP-QS§P cña LLVT T.P H¹ Long 6 th¸ng ®Çu n¨m 2012. Tổ chức 02 lớp học theo chương trình học kỳ quân đội năm 2012.

II - CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THÀNH PHỐ:

1.Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả thiết thực:

Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng nội dung của Cổng thông tin điện tử Thành phố. Thường xuyên củng cố, bổ xung, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ Thành phố, đến phường; Đồng thời thực hiện việc chuyển đổi cán bộ theo quy định của luật công chức tại một số đơn vị. Đề xuất kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định;2. Chủ động xây dựng và chỉ đạo triển khai sớm kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 ngay từ những ngày đầu năm; triển khai các hoạt động giúp đỡ Ba Chẽ xây dựng nông thôn mới.:

UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, xây dựng Chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết HĐND Thành phố, tạo điều kiện cho các phòng ban, đơn vị, phường chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2011 cũng như quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội ngay trong những tháng đầu năm 2012.

Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giúp đỡ các xã nghèo phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Nông thôn mới: Thành phố đã chuyển 500 tấn phân bón cho Ba Chẽ và chỉ đạo các phường tập trung có các hành động thiết thực giúp đỡ các xã được phân công hoàn thành công tác xây dựng Nông thôn mới.3. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, UBND thành phố đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện, với các giải pháp tích cực, sát với tình hình thực tế của địa phương như cắt giảm các công trình chưa bức xúc phải đầu tư, chưa đủ thủ tục đầu tư, không mua sắm thiết bị văn phòng, phương tiện tiết kiệm chi tiêu thường xuyên....Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả.

UBND thành phố đã chủ động chỉ đạo, điều hành linh hoạt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu đạt hiệu quả cao.

4. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho SXKD; khai thác, huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, các chương trình đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho các dự án đầu tư và tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư có năng lực. Đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, góp phần thu nộp ngân sách cao, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

5. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và đô thị gắn với bảo vệ môi trường:

UBND thành phố đã chủ động chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các loại đất, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố về quy hoạch chi tiết xây dựng, tiến độ thực hiện dự án; Kiến nghị UBND Tỉnh thu hồi, xử lý các vi phạm theo quy định. Đối với công tác quy hoạch, chỉ xem xét đề xuất điều chỉnh Quy hoạch trên cơ sở các lý do liên quan đến thực hiện QH mới, do không giải phóng được mặt bằng... Đồng thời thu hồi, hủy bỏ các quy hoạch không khả thi.

Tiếp tục chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh ,xử lý quyết liệt tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than trái phép, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đã phát huy được hiệu quả vai trò của nhân dân trong quá trình tham gia đấu tranh, tố giác các vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển than trái phép; đồng thời quan tâm làm tốt công tác quản lý các loại tài nguyên, khoáng sản khác. Bước đầu đã đạt được hiệu quả và củng cố lòng tin trong nhân dân, lập lại trật tự kỷ cương trên địa bàn.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý các dịch vụ công ích đô thị, công tác quản lý môi trường trên địa bàn.6. Quan tâm đầu tư các lĩnh vực văn hoá-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội:

Các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hoá xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; các hoạt động thuộc các lĩnh vực tiếp tục được duy trì phát triển đồng bộ, toàn diện và có sự phát triển tiến bộ, trong quá trình thực hiện đã thu hút được sự tham gia tích cực của cộng đồng xã hội và nhân dân, góp phần tăng cường thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Cùng với việc quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, Thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội: Đã tập trung chú trọng giải quyết việc làm; chủ động triển khai chính sách trợ cấp của Trung ương, của Tỉnh đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, trong đó có triển khai một số chính sách mới như hỗ trợ giá điện cho người nghèo, trợ cấp hàng tháng cho những người được hưởng trợ cấp mất sức lao động....

7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự và ATXH; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai tốt hoạt động đối ngoại:

Tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh, trấn áp các hoạt động tội phạm; phòng ngừa và giảm thiểu các tệ nạn xã hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Tập trung giải quyết những vụ việc bức xúc liên quan đến sản xuất và đời sống nhân dân được đặc biệt chú trọng, giải quyết dứt điểm. Công tác phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tập trung công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công, trường học, công tác thu thuế, phí và lệ phí... Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo ngay từ trong việc quản lý và sử dụng ngân sách.

Chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại, tổ chức duy trì, thực hiện tốt các chương trình hợp tác với các thành phố của Trung Quốc.

8. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành:

UBND thành phố đã dành nhiều thời gian, sâu sát cơ sở để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng ở các phường; đồng thời thường xuyên chấn chỉnh các phòng ban, đơn vị, phường trong việc thực hiện quy chế làm việc theo hướng cải tiến lề lối làm việc, giảm bớt thủ tục hành chính và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan chuyên môn, phường trong tham mưu, đề xuất. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cũng như thường trực UBND thành phố nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát sinh; duy trì tốt mối quan hệ chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố thông qua việc xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp hoạt động ngay từ đầu năm.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

6 tháng đầu năm 2012, mặc dù còn chịu tác động của một số yếu tố bất lợi: thời tiết thất thường, giá cả một số hàng hoá, nguyên, nhiên vật liệu, điện, xăng dầu tăng... Song dưới sự lãnh đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bằng các chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể ngay từ ngày đầu năm với quyết tâm cao, kết quả đạt được cụ thể như sau:1- Ưu điểm:

- Các hoạt động Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với Mừng xuân Nhâm Thìn 2012 được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn và tiết kiệm; phục vụ thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh năm 2012 và Tuần Du lịch Hạ Long năm 2012, bộ mặt đô thị được trang hoàng lộng lẫy, sạch, đẹp, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người có công với cách mạng trên địa bàn trong dịp lễ tết được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái.

- Tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành và lĩnh vực đều quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, về cơ bản các chỉ tiêu kinh tế đều đạt kế hoạch, đồng thời đạt mức tăng khá so với cùng kỳ, đảm bảo các nhiệm vụ chi của Thành phố Tổng thu ngân sách nhà nước: đạt 901,68 tỷ đồng, bằng 35% KHTP, bằng 38% KH Tỉnh, bằng 71% so với cùng kỳ 2011.

- Tập trung phối kết hợp với các sở, ngành của tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật phục vụ thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh năm 2012.

- Việc tổ chức Lễ hội tại di tích lịch sử văn hoá, các danh thắng trên địa bàn diễn ra thuận lợi an toàn được nhân dân và du khách đánh giá cao.

- An ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xẩy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ; các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân được đảm bảo an toàn tuyệt đối; đáng chú ý là trong dịp Tết Nhâm Thìn trên địa bàn Thành phố không có dịch bệnh xảy ra, không có đốt pháo nổ trái phép, không còn hiện tượng đốt, thả đèn trời.

- Thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm trên địa bàn. Công tác giải ngân xây dựng cơ bản được quan tâm đẩy nhanh tiến độ.

- Công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng than trái phép được tăng cường, hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép cơ bản được kiểm soát.

- Một số phòng ban, đơn vị, phường tồn tại hiện tượng vứt đầu lọc thuốc lá tại hành lang, trong phòng làm việc và trong khuôn viên cơ quan.

2- Hạn chế, tồn tại:

- Tình trạng tái khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn tuy đã được quyết liệt tập trung ngăn chặn nhưng vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp…

- Việc chấp hành các quy định về an toàn khi tham gia giao thông của một bộ phận nhân dân (chủ yếu là lứa tuổi học sinh, sinh viên) chưa nhiêm túc, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy (mô tô) tham gia giao thông, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ...

- Một số chỉ tiêu thu ngân sách tuy đã tích cực triển khai nhưng vẫn đạt thấp so với kế hoạch năm.

- Công tác quản lý đô thị tại một số phường tính chủ động còn chưa cao.

IV- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012:

Ngoài công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, trong tháng 6 tháng cuối 2012 UBND Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố. Đồng thời chỉ đạo tập trung thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đồng bộ hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ. Tăng cường duy trì giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở.

2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ 07 xã thuộc huyện Ba Chẽ phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

3- Hoàn chỉnh Đề án Chỉnh trang đô thị và thiết lập trật tự kỷ cương đô thị TP Hạ Long để phát triển bền vững trong giai đoạn mới; Đề án Di dời đối với nhà bè trên vịnh Hạ Long; Đề án nâng cấp TP Hạ Long lên đô thị loại 1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ qui hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn ngoài 2030; lập các qui hoạch ngành, qui hoạch phát triển quỹ đất.

4- Tập trung duy trì và tăng cường chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí tuyên truyền phục vụ các sự kiện của Tỉnh và Thành phố.

5- Công tác tài chính:

- Giao phòng Tài chính- Kế hoạch:

+ Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường tập trung công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt thu ngân sách từ 5% trở lên so với dự toán được giao (sau khi điều chỉnh giảm theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ); thực hiện quyết liệt đảm bảo tiết kiệm để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của Thành phố theo quy định.

+ Đôn đốc các phường chủ động thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí. Tập trung tăng cường rà soát và quyết liệt khai thác các nguồn thu để phục vụ nhiệm vụ chi thường xuyên của thành phố.

- Giao Chi cục Thuế Thành phố chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, đôn đốc UBND các phường triển khai hoạt động thu ngoài quốc doanh, thu phí vệ sinh môi trường, tích cực khai thác các nguồn thu…; Tiếp tục tăng cường quản lý công tác thu thuế đối với các tầu du lịch đang hoạt động kinh doanh trên vịnh Hạ Long; Kiểm tra đôn đốc việc thu thuế của các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn. Tập trung hoàn thành tốt công tác thu thuế đất phi nông nghiệp trên toàn địa bàn.

6- Công tác XDCB; Tài nguyên- Môi trường, quản lý đô thị:

- Về Xây dựng cơ bản: Yêu cầu các phòng ban, đơn vị, phường:

+ Tập trung hoàn thành thành dứt điểm việc quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các bước trong suốt quá trình thực hiện lập dự án đầu tư, triển khai xây dựng và quyết toán công trình theo đúng quy định.

+ Chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình XDCB năm 2013.

- Giao phòng Tài nguyên& Môi trường Thành phố:

+ Hoàn thiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của cấp Thành phố và 20 phường thuộc Thành phố. Tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất ở trên địa bàn Thành phố; tập trung hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản...

+ Phối hợp với phòng Quản lý đô thị rà soát các vị trí đất nông nghiệp xen kẹp trong khu dân cư, có vị trí lợi thế, tham mưu UBND Thành phố lập quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất; xây dựng giá đất phục vụ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đền bù GPMB của các dự án.

+ Phối hợp với Đội liên ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác sét, cát; khẩn trương tích cực ngăn chặn khai thác than trái phép trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên toàn địa bàn.

- Giao phòng Trung tâm PTQĐ Thành phố: Thực hiện tốt công tác đền bù GPMB các dự án theo kế hoạch.

+ Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện bán hồ sơ và tham mưu UBND Thành phố tổ chức bán đấu giá QSDĐ các vị trí đất đủ điều kiện đấu giá; đề xuất giao đất cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu đối với các ô đất đã 3 lần tổ chức đấu giá không thành đảm bảo đúng quy định hiện hành.

+ Tập trung tăng cường phối hợp với UBND phường Đại Yên, Việt Hưng, Hùng Thắng, Hà Khẩu hoàn thành nhiệm vụ GPMB để giao mặt bằng sạch cho nhà thầu phục vụ việc thi công nâng cấp quốc lộ 18A mở rộng đảm bảo tiến độ chỉ đạo của UBND Tỉnh.

- Giao phòng Quản lý đô thị Thành phố:

+ Đôn đốc UBND các phường tập trung xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động Nhà Văn hoá khu phố đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ đối với các khu: Tập thể đồi Truyền thanh Cột 5, Tập thể nhà máy bia phường Yết Kiêu và khu Tập thể trường cấp 3 Hà Lầm cũ, Khu tập thể nhà 5 tầng phường Trần Hưng Đạo.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm thực hiện nhiệm vụ qui hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2030 tầm nhìn ngoài 2030; đề xuất, lập các qui hoạch ngành, qui hoạch phát triển quĩ đất. Đề án nâng cấp Thành phố Hạ Long từ đô thị loại II lên đô thị loại I; Đề án Di dời đối với nhà bè trên vịnh Hạ Long; triển khai ứng dụng công nghệ GIS-3D để xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long.

+ Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Tăng cường công tác tham mưu, quản lý về trật tự đô thị, TT –ATGT, VSMT; đôn đốc Ban quản lý dịch vụ công ích Thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện hợp đồng dịch vụ công ích của các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố luôn sạch đẹp, văn minh. Phối hợp các phòng chức năng tăng cường công tác quản lý hoạt động của các nhà bè trên vịnh Hạ Long theo đúng chỉ đạo của UBND Tỉnh.

+ Đôn đốc các phường, BQL dịch vụ công ích tập trung tổ chức nạo vét cống, rãnh bảo đảm bảo tiêu thoát nước trên toàn địa bàn.

- Giao Đội Thanh tra xây dựng &TTĐT Thành phố: Chủ động phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, kinh doanh tự phát dưới lòng đường, bán hàng rong.

- Giao Hạt kiểm lâm Thành phố: Chủ động phối hợp và hướng dẫn UBND các phường, các chủ rừng tăng cường công tác vệ sinh rừng, dọn thực bì để hạn chế thấp nhất việc cháy rừng, khai thác than trái phép trên diện tích rừng được giao quản lý trên toàn địa bàn Thành phố. Tăng cường phối hợp với phòng Tài nguyên&Môi trường Thành phố tổ chức thẩm định cấp đất rừng cho các chủ rừng theo đúng quy định, thuận lợi.

7- Công tác văn hoá xã hội- nội vụ:

- Giao Phòng Văn hoá- Thông tin: Thực tốt công tác trang trí, tuyên truyền và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và Thành phố; triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng “Phường văn hoá” năm 2012. Tập trung thực hiện kế hoạch đặt tên đường phố, số nhà trên toàn địa bàn. Tăng cường tuyên truyền việc PCTHTL, phấn đấu hoàn thành tốt công tác PCTHTL trên toàn địa bàn thành phố.

- Giao Phòng Nội vụ: Tập trung đôn đốc các phòng ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện tốt kế hoạch cải cách thủ thục hành chính năm 2012.

- Các phòng chuyên môn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh lớp 1, 6 năm học 2012-2013, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra đơn thư khiếu nại; tiếp tục giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu xoá hộ nghèo năm 2012 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

8- Công tác PCTT& TKCN, Phòng chống dịch bệnh:

- Giao phòng Kinh tế thành phố: Phối hợp với BCH Quân sự thành phố tham mưu UBND thành phố chủ động triển khai nhiệm vụ PCTT& TKCN năm 2012; phục vụ tốt công tác PCTT& TKCN năm 2012 trên địa bàn thành phố. Chủ động các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ PCTT& TKCN năm 2012, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do mưa bão gây ra.

- Các phòng ban liên quan chủ động phối hợp với UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, và các bệnh ở người, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm;9- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là những trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới vào nội địa. T¨ng c­êng kiÓm tra việc thùc hiÖn đảm bảo VSATTP đối với các trường học, Nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố.

10- Giao Công an Thành phố:

+ Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, trật tự ATXH tại các sự kiện lớn của Tỉnh và Thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thu tiền trông giữ phương tiện vượt quá quy định của UBND Tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện việc đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định khi tham gia giao thông. Tập trung quyết liệt thực hiện kiểm tra, xử lý chặn đứng các hoạt động khai thác và kinh doanh than trái phép trên địa bàn.

11- Giao Ban chỉ huy quân sự Thành phố:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh về công tác SSCĐ, duy trì tốt chế độ trực SSCĐ đối với các lực lượng, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các phòng ban ngành đoàn thể, địa phương chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia PCTT-TKCN mùa mưa bão năm 2012; bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tổ chức Học kỳ trong quân đội bảo đảm an toàn, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2012 phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức giao quân đúng nghi lễ, an toàn bảo đảm chất lượng hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ động viên. Bảo đảm duy trì hậu cần cho SSCĐ tại Đảo Hòn Rồng trong mùa mưa bão...

- Duy trì thường xuyên công tác quản lý VKTB-KT hiện có bảo đảm vũ khí trang bị cho công tác SSCĐ, huấn luyện, diễn tập năm 2012. Tổ chức bảo quản bảo dưỡng các loại VK-TB phương tiện, VKTB khi xuất kho ra sử dụng; phục vụ tốt các nhiệm vụ QP- QS địa phương của thành phố năm 2012...

12. Yêu cầu UBND các phường: Tập trung chỉ đạo, rà soát các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012.

- Duy trì nghiêm túc việc tiếp dân vào ngày thứ 5 hằng tuần để kịp thời giải quyết các kiến nghị của Công dân theo đúng quy định ngay từ cơ sở. Riêng các phường có than yêu cầu tăng cường tập trung lực lượng thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn không để xảy ra hoạt động khai thác than trái phép trên địa bàn quản lý. Tập trung lực lượng làm tốt công tác trật tự đô thị, dẹp bỏ các tệ nạn xã hội, đặc biệt tình trạng ăn xin, ăn mày đeo bám khách du lịch tại khu du lịch Bãi Cháy./.Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;

- TT TU, HĐND, UBND TP;

- UB MTTQ, LĐLĐ TP;

- V0, V1, V2, KT, XD, VX;

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;

- UBND các phường;

- Lưu: VT.80 bản

UBND THÀNH PHỐ HẠ LONGCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương