UỶ ban nhân dân huyệN ĐẦm hàtải về 53.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích53.09 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM HÀ


Số: /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đầm Hà, ngày tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và những nhiệm vụ

trọng tâm triển khai thực hiện trong tháng tháng 5 năm 2014

(Báo cáo phục vụ Phiên họp Thường kỳ UBND huyện ngày 25 tháng 4 năm 2014)


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2014.

1. Phát triển kinh tế:

a) Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp:

Trồng trọt: Vụ Xuân 2014, toàn huyện gieo trồng được 2.645,7 ha đạt 97,99%KH bằng 97,65%CK1. Diện tích một số loại cây trồng không đạt kế hoạch do thời tiết không thuận lợi, rét đậm, rét hại kéo dài kèm theo mưa nhiều. Hiện tại, trên các trà lúa Xuân đã xuất hiện bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ,...huyện đã chỉ đạo ngành chức năng chủ động kiểm tra tình hình sâu bệnh và hướng dẫn nhân dân cách thức phòng trừ bệnh hại.

Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; một số loại bệnh thông thường (bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò, lợn; bệnh tiêu chảy, bệnh đường hô hấp ở lợn; cầu trùng ở gia cầm) xảy ra rải rác tại các xã, thị trấn, các ngành chức năng đã chủ động kiểm soát và kịp thời xử lý.

Công tác kiểm tra, xử lý việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thủy sản nhập lậu lưu thông qua địa bàn huyện được tăng cường2. Tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm chậm, kéo dài do tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình và thời tiết mưa nhiều, trùng vào lịch thời vụ gieo trồng; công tác chỉ đạo của một số đơn vị chưa chủ động. Tiến độ tiêm các loại vaccin phòng bệnh gia súc, gia cầm đạt thấp so với kế hoạch3 (Tính đến ngày 11/4/2014).

Lâm nghiệp: Trong tháng, toàn huyện trồng được 90,5ha rừng sản xuất (trong đó cây keo 72,5ha, cây quế 17,5ha, cây khác 0,5ha). Lũy kế 15/4/2014 toàn huyện trồng được 254ha rừng sản xuất, đạt 35% kế hoạch. Khai thác 19,2ha rừng (diện tích khai thác keo 13,7ha, quế 5,5ha), sản lượng khai thác 655m3 keo; 45 tấn quế tươi; lũy kế tổng diện tích khai thác đạt 74 ha bằng 18,5%KH.

Ngư nghiệp: Phát động Tháng bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống ngành thuỷ sản (01/4/1959 - 01/4/2014). Tổ chức kê khai những thông tin về diện tích, giống nuôi của mùa vụ thả giống sắp tới để làm cơ sở hỗ trợ khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tập huấn về kê khai thủy sản ban đầu và hướng dẫn ghi chép nhật ký trong nuôi trồng thủy sản, tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản trong lĩnh vực thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 360 tấn, trong đó khai thác 280 tấn; nuôi trồng 80 tấn. Lũy kế đến 15/4, tổng sản lượng thủy sản đạt 1.669,4 tấn, trong đó khai thác đạt 282,7 tấn.

Thủy lợi, phòng chống thiên tai & TKCN: Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014. Tổ chức kiểm tra rà soát hiện trạng các công trình thủy lợi, các loại vật tư, bảo hộ dự trữ phục vụ công tác PCTT & TKCN trước mùa mưa bão. Đề nghị tỉnh điều chỉnh quy hoạch và cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ di dân cho các hộ tại công trình di dân tập trung xã Quảng An. Hướng dẫn, đôn đốc các xã Tân Lập, Đầm Hà hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ rừng trồng bị thiệt hại do cơn bão số 14 năm 2013.

b) Chương trình Xây dựng Nông thôn mới:

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn Nông thôn mới năm 2013; nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn năm 2013; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh số liệu trong Đề án xây dựng Nông thôn mới của các xã theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh để phù hợp với số liệu thực tế của địa phương. Tổ chức hướng dẫn các xã quyết toán các công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đã được phê duyệt danh mục đầu tư đợt I năm 2014. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “tỉnh Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm” trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2013- 2016. Tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại Lễ hội hoa Anh đào tổ chức tại thành phố Hạ Long;

Kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân xã, các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn đã được phê duyệt trong năm 2013. Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng một số tuyến đường giao thông nông thôn và công trình cấp điện khu nuôi tôm công nghiệp Đồng Bí xã Đại Bình và Xóm Giáo – Đầm Buôn xã Đầm Hà. Ban hành Quy định đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới và việc chỉnh trang các tuyến đường phố trên địa bàn huyện Đầm Hà giai đoạn 2014- 2015.

c) Sản xuất CN - TTCN, TM – DV:

Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN thực hiện trong tháng đạt 6.762,1 triệu đồng, lũy kế đạt 30.608,7 triệu đồng, = 33,3% KH, tăng 21% so với CK.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng đạt 41,410 tỷ đồng, lũy kế đạt 191,799 tỷ đồng, = 31,44% KH, tăng 8% so với CK.

d) Tài chính, ngân sách:

Tổng thu ngân sách tính đến ngày 17/4/2014 đạt 110,716 tỷ đồng4, bằng 47%KH. Trong đó thu trên địa bàn đạt 6,174 tỷ đồng, bằng 26%KH.

Tổng chi ngân sách tính đến ngày 17/4/2014 đạt 71,894 tỷ đồng5, bằng 31%KH. Trong đó, chi đầu tư 17,638 tỷ đồng, bằng 235%KH; chi thường xuyên 54,256 tỷ đồng, bằng 25%KH.

e) Công tác thu hút đầu tư:

Hoàn thành quy hoạch và tổ chức giao đất bãi triều xã Tân Bình; Tiếp tục chỉ đạo triển khai quy hoạch bổ sung bãi triều Tân Bình; Lập báo cáo danh mục các công trình cần thu hút vốn đầu tư cửa huyện; Chỉ đạo tiến độ xây dựng kế hoạch “ Đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Tổ chức làm việc với HTX trồng nấm Linh Chi xóm Giáo xã Đầm Hà để xem xét, giải quyết việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và hỗ trợ dụng cụ xử lý nguyên liệu thanh trùng đầu vào; Làm việc, giải quyết những tồn tại của công ty TNHH Hoài Nam. Phối hợp tốt với Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long triển khai Dự án Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao và nuôi thực nghiệm giống hải sản tại xã Đại Bình. Phối hợp Công ty trong việc tuyên truyền, tuyển dụng lao động (Tiến độ dự án: Đã san lấp được 70.000m3 đất đạt 54%KH; đang triển khai xây 02 cống thoát nước biển; chuẩn bị thi công 02 nhà khung thép; tuyển dụng và đưa đi đào tạo 127 công nhân ).

2. Quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường:

Tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phát triển KT-XH huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 lần cuối báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy trước khi bảo vệ với Tỉnh ủy vào cuối tháng. Các quy hoạch khác tiếp tục được triển khai thực hiện.

Giá trị khối lượng xây dựng (theo báo của Ban Quản lý dự án công trình) trong tháng đạt 5,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 11,7 tỷ đồng. Ban hành quyết định cho 133 hộ gia đình, cá nhân thuê đất nuôi trồng thủy sản tại điểm quy hoạch bãi triều xã Tân Bình với tổng diện tích 1.470.000m2; chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm gắn liền với đất ở sang đất ở cho 01 hộ gia đình tại xã Quảng Tân với diện tích 800,1m2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Đầm Hà với tổng diện tích 621,7m2. Thu hồi 39.647,05m2 đất của 09 hộ gia đình.

Công tác GPMB: Tổ chức lập phương án bồi thường 05 công trình với kinh phí bồi thường hỗ trợ ước tính gần 4 tỷ đồng; phê duyệt phương án bồi thường 05 công trình với kinh phí hồi thường trên 1,4 tỷ đồng. Trong tháng, huyện đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng (giai đoạn 2) của dự án Trung tâm sản xuất công nghệ cao và nuôi thực nghiệm giống hải sản tại xã Đại Bình, hiện đang cho các hộ tận thu gỗ và sẽ bàn giao cho đơn vị thi công vào cuối tháng 4/2014.3. Văn hóa - xã hội:

Tiếp tục duy trì thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - thông tin, thể dục-thể thao. Tổ chức thành công Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện. Làm tốt việc chuẩn bị tham gia Lễ hội Carnaval Hạ Long 2014. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tăng cường phối hợp với Đài PT -TH của tỉnh để đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung các bản tin6.

Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014. Tiếp tục tổ chức và tham gia các cuộc thi cấp tỉnh theo kế hoạch. Kiểm tra công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với một số trường học trên địa bàn. Triển khai thực hiện kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc hỗ trợ tiền ăn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Công tác y tế: Chỉ đạo duy trì nghiêm các hoạt động chuyên môn về khám, chữa bệnh7, đảm bảo tốt công tác y tế; tăng cường công tác giám sát thông tin báo cáo dịch bệnh định kỳ và đột xuất theo quy định. Tích cực triển khai Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014. Tập trung tuyên truyền về dịch sởi và tổ chức tiêm phòng đầy đủ cho trẻ 9 tháng và 18 tháng tuổi.

Tiếp tục triển khai Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2014 đến các cơ sở, doanh nghiệp. Trợ cấp đột xuất 3.040 kg gạo tương đương 48.640.000đ để cứu đói giáp hạt năm 2014 cho 19 hộ với 59 khẩu tại 03 xã Đại Bình, Tân Bình, Quảng An; lựa chọn các hộ đăng ký thoát nghèo để hỗ trợ phát triển kinh tế trong chương trình 101 cách thoát nghèo.

4. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp:

Hoàn thiện Đề án Xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản bộ máy biên chế. Trong tháng, các ngành chức năng đã tiếp nhận 519 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 460 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 59 hồ sơ; đã giải quyết 438 hồ sơ, đang giải quyết 77 hồ sơ, trả lại 4 hồ sơ cho công dân.

Thanh tra đột xuất công tác quản lý tài chính, tài sản tại trường Tiểu học Quảng Lâm; dự thảo báo cáo, kết luận cuộc thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản với 12 công trình xây dựng trên địa bàn theo chương trình kế hoạch thanh tra năm 2014. Trong tháng, UBND huyện đã tiếp 11 lượt với số lượng 11 công dân liên quan tới 11 vụ việc (không có khiếu kiện đông người). Hiện các ý kiến đang được các ngành chức năng xem xét giải quyết. Số đơn thư tiếp nhận trong tháng là 02 đơn trong đó có 1 đơn đề nghị phản ánh và 1 đơn tố cáo.

Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức. Các công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến các văn bản luật liên quan trực tiếp đến người dân được ngành chức năng quan tâm thực hiện.5. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh:

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cháy nổ, cháy rừng. Tiếp tục triển khai kế hoạch ra quân huấn luyện năm 2014. Kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2014. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho 326 thanh niên trên địa bàn huyện.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trong tháng, không ghi nhận vụ phạm pháp hình sự nào xảy ra trên địa bàn huyện. Kết luận điều tra đề nghị tuy tố 02 vụ, với 02 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 vụ trên Quốc lộ 18A làm chết 01 người; xử lý 150 trường hợp vi phạm Luật GTĐB, phạt tiền gần 90 triệu đồng, tạm giữ 08 mô tô, tước 01 giấy phép lái xe.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2014:

Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng Vụ Xuân. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Tiếp tục điều chỉnh số liệu Đề án xây dựng Nông thôn mới của các xã để phù hợp với số liệu thực tế của địa phương. Quyết toán các công trình sử dụng nguồn vốn Nông thôn mới đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai các quy hoạch khác. Tập trung triển khai thi công nâng cấp đường nội thị (tuyến phố Trần Phú, đoạn từ ngã tư Quốc lộ 18 A đi UBND xã Quảng Tân) và hệ thống điện chiếu sáng tại phố Lỷ A Coỏng, đoạn từ ngã tư cầu mới đi Quảng Lâm.

Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ của đất nước và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là phối hợp tốt với Đài Phát thanh-Truyền hình của tỉnh theo các chương trình đã ký kết. Tham gia Lễ hội Carnaval Hạ Long 2014. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho thi học kỳ II, tổng kết năm học 2013- 2014 và thi tốt nghiệp các cấp. Bàn giao học sinh về nghỉ hè, chú trọng công tác tuyên truyền về tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè.

Duy trì thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội. Xây dựng kế hoạch điều tra khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn năm 2015.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là chú trọng phòng bệnh cho trẻ nhỏ trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là trong việc phòng, chống dịch sởi ở trẻ em. Vận động, hướng dẫn và tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè và triển khai Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tập trung sắp xếp lại bộ máy biên chế theo Đề án vị trí việc làm sau khi có chỉ đạo của tỉnh gắn với việc tinh giản bộ máy biên chế theo hướng tinh gọn, đơn giản và hiệu quả.

Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, chủ động tham gia ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- V0, V1, V2, V3, TH;

- Lưu.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn1Lúa xuân 1.314,7ha đạt 110,48%KH bằng 110,06 %CK; ngô 501,3ha đạt 89,84%KH bằng 91,55%CK; khoai lang 148,2ha đạt 77,59%KH bằng 76,15%CK; Sắn và củ khác 152,27ha đạt 89,05%KH; Cây tương 80,7ha đạt 75,42%KH bằng 69,86%CK; Cây lạc 289,1ha đạt 102,52%KH bằng 98,99%CK; Cây mía 37,6ha đạt 63,73%KH bằng 81,35%CK; Cây rau xanh 121,86ha đạt 85,82%KH.

2 Trong tháng đã kiểm tra 1.523 con gia cầm các loại (gia cầm giết mổ), 5.150 quả trứng gia cầm, chưa phát hiện trường hợp vi phạm; số gia súc kiểm tra lăn dấu trong tháng 409 con lợn, luỹ kế 3.695con.

3 Cụ thể: LMLM (gia súc): 3.219 liều, Lũy kế: 3.219 liều = 40,23%KH; THT (trâu, bò): 2.537 liều, Lũy kế: 2.537 liều = 63,42%KH; Tai xanh: 1.686 liều, Lũy kế: 2.813 liều = 70,32%KH; Cúm gia cầm (H5N1): 44.855 liều, Lũy kế: 67.590 liều = 67,59%KH; Dịch tả: 1.450 liều, Lũy kế: 1.825 liều = 45,62%KH.4 Tháng 4 thu 45,477 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 1,825 tỷ đồng.

5 Tháng 4 chi 19,915 tỷ đồng.

6 Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đã cộng tác với đài tỉnh được 22 bản tin, bài phát trên chương trình thời sự của tỉnh; 5 phóng sự phát trên trang chuyên đề của Đài tỉnh; cộng tác 10 chương trình truyền hình địa phương đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

7 Tổng số lần khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của huyện là 4.530 ca, trong đó có 2.199 ca tại Trung tâm Y tế và 2.331 ca tại các trạm y tế cơ sở.


: vi-VN -> huyenthi -> HuyenDamHa -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin -> Attachments
Attachments -> BẢo hiểm xã HỘI
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
huyenthi -> Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
huyenthi -> Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
huyenthi -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
huyenthi -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương