UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích22.56 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 358 /TB-UBND

Điện Bàn, ngày 30 tháng 6 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Cao Thanh Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của các hội đặc thù

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.


Ngày 25/6/2014, đồng chí Cao Thanh Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của các hội đặc thù 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Nội vụ, Tài chính –Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin, Hội Từ thiện, Hội Khuyết tật, Hội Đông Y, Hội Người cao tuổi, Hội Thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Tù yêu nước.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ báo cáo đánh giá hoạt động công tác của các hội đặc thù 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Cao Thanh Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - chủ trì cuộc họp kết luận:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, với sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, lãnh đạo các hội, nhìn chung các hội đã thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch đề ra, xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh 6 tháng qua đã huy động gần 3 tỷ đồng thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam” xuân Giáp Ngọ 2014, hơn 350 triệu đồng thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; không ngừng đẩy mạnh phong trào, hướng dẫn xây dựng mở rộng các mô hình sản xuất phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, hộ gia đình tạo điều kiện để hội viên nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống nhất là hội viên hội người mù, hội khuyết tật..,.... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế: hiệu quả phát động thực hiện các phong trào ở một số tổ chức hội còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra; việc theo dõi, chỉ đạo hoạt động cấp hội cơ sở có lúc chưa kịp thời...Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả các hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014, đồng thời đề nghị các hội khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các hội trong thời gian đến, trước mắt tập trung một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:

1/ Giao Phòng Nội vụ:

- Khẩn trương làm việc với các ngành có liên quan rà soát, tham mưu UBND huyện văn bản giải quyết chế độ chính sách đối với các trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội chưa được hưởng chế độ chính sách theo quy định và chủ trương của UBND huyện.

- Khẩn trương làm việc với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất Trụ sở làm việc hiện tại của Hội Chữ thập đỏ huyện (số 364 Trần Nhân Tông - TT Vĩnh Điện), rà soát, đề xuất phương án sửa chữa, dự toán kinh phí báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

- Chủ động làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét, có giải pháp để giải quyết dứt điểm trường hợp của Đồng chí Phạm Phú Phương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Đồng thời xem xét, tham mưu UBND huyện trình tự, thủ tục để giải quyết chế độ, chính sách đối với đồng chí Nguyễn Hữu Thông - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động các hội, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ các hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát sinh vướng mắc nào, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

2/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, xem xét tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí cho các hội đặc thù đảm bảo chi trả trợ cấp cho lãnh đạo chủ chốt tại các hội đặc thù theo đúng quy định, báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.3/ Giao Phòng NN-PTNT

Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu phòng, ngừa ứng phó thảm họa thiên tai cho các hội ở cơ sở theo đề nghị của Hội Chữ Thập đỏ huyện. Hoàn thành tập huấn trong tháng 7/2014.4/ Hội Từ thiện, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyết tật, Hội Khuyến học:

Triển khai rà soát lại toàn bộ các chương trình vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước và chuẩn bị các dự án cơ hội phục vụ tại Hội nghị xúc tiến vận động tài trợ trong thời gian tới.5/ Hội Cựu thanh niên xung phong: phối hợp với các tổ chức liên quan tích cực thúc đẩy việc kê khai, tạo lập hồ sơ, thủ tục đề nghị ngành cấp trên giải quyết chế độ cho các đối tượng Thanh niên xung phong theo đúng quy định.

6/ Hội Đông y:

- Chủ động làm việc với Trung tâm Y tế huyện để rà soát nắm số lượng các trạm y tế cơ sở chưa có phòng khám đông y; trên cơ sở đó tham mưu UBND huyện kế hoạch xây dựng phát triển các phòng khám đông y tại các trạm y tế còn lại để phục vụ tốt nhu cầu nhân dân.

- Về việc xây dựng xuất bản tập san của Hội: Đề nghị Hội Đông y chủ động xây dựng với mức độ, quy mô phù hợp với nguồn kính phí do Hội vận động được.

7/ Hội Tù yêu nước: chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể thực hiện chương trình thắp nến tri ân, chuyển giao truyền thống, tiếp lửa cho Đoàn viên Thành niên và các hoạt động có liên quan, dự toán kinh phí thực hiện báo cáo UBND huyện xem xét có ý kiến.

8/ Hội Chữ thập đỏ: Làm việc với Phòng NN-PTNT huyện chuẩn bị nội dung, tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu phòng, ngừa ứng phó thảm họa thiên tai cho các hội cơ sở.

9/ Các hội đặc thù:

Ngoài các nội dung nhiệm vụ nêu trên, yêu cầu các hội đặc thù căn cứ vào chương trình công tác năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và yêu cầu công tác hội, các hội chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác còn lại 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh tồn tại vướng mắc chủ động làm việc, thông tin, phản ánh Phòng Nội vụ báo cáo UBND huyện kịp thời chỉ đạo.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Cao Thanh Tấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của các hội đặc thù 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, yêu cầu các Hội, ngành, địa phương tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:

- L.đạo UBND huyện;

- Thành phần dự họp;

- Phòng NN-PTNT huyện;

- C,PVP; C.Bình- theo dõi;

- Lưu: VTTL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Thanh Long
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương