UỶ ban nhân dân huyện hoằng hóa số: 125/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 132.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích132.49 Kb.
#1487

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HOẰNG HÓA
Số: 125/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hoằng Hóa, ngày 10 tháng 7 năm 2013.


BÁO CÁO

Tình hình Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.
PHẦN I:

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH; QP-AN 6 tháng đầu năm 2013

Thực hiện Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2013. Ngay từ cuối năm 2012, UBND huyện đã chủ động triển khai giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 cho các phòng, ngành, các xã, thị trấn. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân, sự nỗ lực cố gắng của mọi tầng lớp nhân dân, nên tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn huyện 6 tháng đầu tiếp tục ổn định và phát triển. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực như sau:I. Về kinh tế:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Tổng giá trị SX 6 tháng đầu năm đạt: 1.770.877 triệu đồng = 51,0% KH = 117,7% CK. Trong đó:

+ Nông-Lâm-Thuỷ sản: 406.677 triệu đồng = 50,7%KH = 106,5% CK.

+ Công nghiệp-XD: 819.034 triệu đồng = 51,8% KH = 119,3% CK.

+ Dịch vụ: 545.166 triệu đồng = 50,0% KH = 123,0% CK.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng ước đạt : 17,7% (KH năm 17,8%).

Trong đó: + Nông - Lâm - Thuỷ sản: 6,5% ( KH: 6,3%)

+ Công nghiệp - XD: 19,3% ( KH: 18,6%)

+ Dịch vụ: 23,0% ( KH: 26,7%)

- Cơ cấu kinh tế: + Nông, lâm, thuỷ sản: 23,0%

+ Công nghiệp, xây dựng: 46,2%

+ Dịch vụ: 30,8%.

(Cơ cấu tương ứng theo kế hoạch 23,1% - 45,5% - 31,4%).

2. Kết quả cụ thể ở từng lĩnh vực:

2.1. Sản xuất nông, lâm, thuỷ sản:

- Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 28/02/2013 về quản lý cơ cấu giống và thời vụ, để triển khai có hiệu quả việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân: 10.081 ha = 100,3%KH = 99,9%CK; Trong đó: Diện tích lúa: 6.681,6 ha = 101,2%KH = 100,3%CK; năng suất đạt: 65,27 tạ/ha, tăng 0,21 tạ/ha; Ngô diện tích 1.064,7 ha, năng suất đạt: 56,0 tạ/ha; Lạc diện tích 1.502,7 ha, năng suất đạt: 21,0 tạ/ha, tăng 2,6 tạ/ha; Khoai lang diện tích 55,3 ha, năng suất đạt 76,0 tạ/ha. Rau màu và một số cây trồng khác: 776,7 ha (chủ yếu: dưa hấu, ớt xuất khẩu …).

Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông và vụ chiêm xuân đạt 55.743 tấn = 53,1%KH = 98,8%CK.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ thu, mùa đảm bảo đúng cơ cấu giống và thời vụ. Chỉ đạo xã Hoằng Hợp thực hiện mô hình sản xuất rau sạch theo quy trình VietGap với diện tích 4,5 ha.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 14/CT-HU ngày 14/5/2009 của BTV Huyện uỷ và đề án 337/ĐA-UBND của UBND huyện về xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao giai đoạn 2009-2013; trong đó vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích 3.030 ha.

- Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung chỉ đạo 2 xã: Hoằng Thắng và Hoằng Đồng hoàn thành 19 tiêu chí đề nghị tỉnh công nhận xã hoàn thành xây dựng NTM cuối năm 2013. Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM và 01 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đến 30/6/2013 bình quân tiêu chí xây dựng NTM toàn huyện đạt 10,4 tiêu chí/xã (tăng 1,83 TC so với năm 2012).

- Về chăn nuôi - Thú y: Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng phương án bổ sung, khôi phục đàn gia súc, gia cầm và phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp trang trại. Tổng đàn theo số liệu thống kê thời điểm 01/04/2013:

Đàn lợn: 68.244 con = 94,1% CK; Đàn trâu: 329 con = 90,4% CK; Đàn bò: 14.780 con = 95,0 % CK; Đàn gia cầm: 1.017.950 con = 105,3%CK.

Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, kiểm dịch xuất giống, giết mổ và vệ sinh thú y, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Kết quả tiêm phòng cụ thể: Đàn chó: 23.000 con = 91,5%KH = 89,2%CK; Đàn lợn: 10.870 con = 72,8%KH = 80,7%CK; Đàn trâu bò: 6.425 con = 74,7%KH = 73,2%CK.

- Về lâm nghiệp: Tổ chức phát động Tết trồng cây mùa xuân năm 2013, đến nay đã trồng được 68.200 cây phân tán các loại. Lập phương án bảo vệ, phát triển rừng toàn huyện giai đoạn 2011-2020. Công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên tại Hoằng Yến sãy ra 8 vụ cháy thực bì rừng phòng hộ, có biểu hiện của đốt gây rối phá hoại nên công an huyện đã khởi tố vụ án và đang điều tra làm rõ để xử lý.

- Về thuỷ sản: Tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm đạt 9.507 tấn = 55,9%KH = 102,1%CK, trong đó: Sản lượng nuôi trồng đạt: 2.662 tấn = 56%KH = 105,9%CK; Sản lượng khai thác đạt: 6.845 tấn =55,3%KH = 100,7% CK. Thực hiện tốt chỉ thị số 07 của Chủ tịch UBND tỉnh về tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển.

- Công tác khuyến nông khuyến ngư được quan tâm chú trọng. Nhìn chung các mô hình trình diễn đều thực hiện đúng quy trình, giúp nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Phối hợp với Chi cục thú y tỉnh chỉ đạo ngăn chặn kịp thời dịch bệnh virut đốm trắng trên tôm sú, cua, tôm rảo, ngao tại các xã Hoằng Phụ, Hoằng Lưu...- Thuỷ lợi, đê điều: Tập trung điều hành nước tưới đáp ứng phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân. Hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình trước mùa mưa bão, xây dựng các phương án phòng chống bão lụt. Tổ chức tập huấn, diễn tập PCLB tại Hoằng Thắng, chỉ đạo các xã, thị trấn ra quân nạo vét khơi thông dòng chảy, tu bổ các công trình đê điều đảm bảo phục vụ phòng chống bão lụt năm 2013. Tổng kết công tác PCLB năm 2012, triển khai kế hoạch, lập phương án phòng chống bão lụt năm 2013.

2.2. Quản lý đất đai, tài nguyên - Môi trường:

- Công tác quản lý đất đai: Tập trung đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 30/5/2013 của UBND huyện V/v tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong 6 tháng đầu năm cấp GCN QSD đất ở cho 364 trường hợp với tổng diện tích 135.622 m2 (trong đó: cấp mới 263 trường hợp; cấp đổi 99 trường hợp; cấp lại 2 trường hợp).Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án 240/ĐA-UBND ngày 19/3/2012, đến nay hoàn thành 100% việc rà soát để cắm mốc chỉ giới; có 9 xã đã triển khai đúc cọc mốc lộ giới và hoàn thành cắm mốc lộ giới ngoài thực địa (tổng số cắm được 1.785/1.785 cọc).

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin thuê đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giao đất thực hiện dự án đê Đông sông Cung tại Hoằng Yến, Hoằng Ngọc. Trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xin giao đất thực hiện các dự án: trường Mầm non xã Hoằng Đạt; khu tưởng niệm liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với nước xã Hoằng Đồng; Công sở xã Hoằng Khê; Bãi chôn lấp rác thải TT Bút Sơn và các xã phụ cận.- Công tác quản lý môi trường: Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiêm môi trường. Phối hợp với Ban Dân vận, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện ra quân hưởng ứng và tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường nhân ngày ngày môi trường thế giới (5/6). Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường cho 03 tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

- Công tác quản lý khoáng sản: Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông trái phép theo Phương án số 95/PA-UBND ngày 14/2/2012 của UBND huyện.

2.3. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:

- Công nghiệp-TTCN: Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN 6 tháng đạt: 213.768 triệu đồng = 58,9%KH =119,3%CK.

Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho nhiều, sức mua giảm, thị trường giá nguyên vật liệu cao nhưng sản xuất Công nghiệp-TTCN vẫn duy trì tăng trưởng khá. Các sản phẩm có thị trường ổn định như: May mặc, Bóng, Mây tre đan, Thịt lợn xuất khẩu, Vật liệu xây dựng … Tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nghề và truyền nghề TTCN. Cơ bản hoàn thành bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn (REII) cho ngành điện quản lý tại 12 xã.- Xây dựng cơ bản: Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm đạt: 605.266 triệu đồng = 49,7%KH = 119,3%CK.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong xây dựng cơ bản trên địa bàn. Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Chỉnh trang Thị trấn Bút Sơn (phần vỉa hè, cây xanh); Sân Tenis huyện.

Tiếp tục thi công các công trình: Công sở Hoằng Sơn, Tiểu học Hoằng Giang.

Khởi công xây dựng các công trình: Sữa chữa, nâng cấp sân vận động huyện; Nhà thực hành chức năng 3 tầng 13 phòng trường PTTH Lương Đắc Bằng; Bãi rác Bút Sơn và các xã phụ cận.

Lập báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cải tạo nhà làm việc khối đoàn thể; nhà làm việc Huyện ủy, Nạo vét sông Gòng đoạn qua thị trấn Bút Sơn.

Tổ chức tập huấn về thủ tục đầu tư xây dựng và Nghị định 15/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình cho các xã, thị trấn. Phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thủ tục đầu tư, chất lượng các công trình: Công sở xã Hoằng Sơn, trường Tiểu học Hoằng Giang, trường PTTH Hoằng Hóa 2, đường Kim-Phượng và đường Phượng-Giang.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/HU ngày 01/3/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông giai đoạn 2013-2023”. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 135/CTPH/UBND-LĐLĐ-ĐTN ngày 30/01/2013 về an toàn giao thông năm 2013. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

2.4. Dịch vụ - Thương mại:

Dịch vụ thương mại tiếp tục duy trì phát triển. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hoá, việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch sinh thái biển Hải Tiến.Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 03/4/2012 chuyển đổi mô hình quản lý chợ để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Xây dựng và triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn như: chợ Bút (Hoằng Phúc), chợ Quăng (Hoằng Lộc), chợ Bến (Hoằng Phụ), chợ Vực (Hoằng Ngọc).

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 06/3/2013 về xây dựng một số thương hiệu sản phẩm hàng hóa năm 2013, tập trung xây dựng thương hiệu rượu Ngọc Chuế xã Hoằng Yến và nước mắm Khúc Phụ xã Hoăng Phụ.

2.5. Tài chính - Tín dụng:

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cơ bản đạt kế hoạch; Chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ chính trị, kinh tế của huyện. Thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm (không bao gồm tiền sử dụng đất) đạt: 22.997 trđ = 45,3% KH huyện giao = 50,9%KH tỉnh giao; Trong đó các khoản thu ngân sách đạt tỷ lệ cao: thu tiền thuê đất đạt 58,2%KH; thu tại xã đạt 50,7%KH. Các khoản thu đạt tỷ lệ thấp là: thuế CTN ngoài quốc doanh đạt 44,8%KH; phí, lệ phí đạt 31%KH; thu khác ngân sách đạt 42,1%KH.

Kho bạc nhà nước quản lý chi chặt chẽ, đúng quy định. Tổng dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT: 478.600 triệu đồng = 94,6%KH; Dư nợ ngân hàng CSXH: 368.739 triệu đồng = 99,97%KH; các dự án vay vốn để sản xuất kinh doanh, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ nghèo, cận nghèo … được triển khai và giải ngân kịp thời.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 11/2011/NQ-CP; NQ số 13/2012/NQ-CP và các văn bản của tỉnh, huyện về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tháo gỡ khó khăn cho các doang nghiệp trong sản xuất kinh doanh.II. Văn hoá - Xã hội:

1. Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 50 năm Hoằng Hóa-Điện Bàn kết nghĩa, Đại hội TDTT huyện lần thứ VII.

Tổ chức Lễ khánh thành tượng đài lão quân Hoằng Trường anh hùng và khai trương hè du lịch sinh thái biển Hải Tiến năm 2013.

Công nhận 04 đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Hướng dẫn các xã, thị trấn, làng văn hoá tiếp tục nâng cao chất lượng các hình thức hoạt động văn hoá. Tiếp tục chỉ đạo đầu tư trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá, di tích cách mạng, các công trình kiến trúc văn hoá, nghệ thuật.

Đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao tại các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học. Tổ chức thành công giải vật mùa xuân tại Hoằng Phong, Hoằng Lưu và các hoạt động lễ hội mùa xuân Quý Tỵ. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và tiến hành thi đấu vòng loại các môn thể thao tại 5 cụm, để tuyển chọn các đội vào thi đấu vòng chung kết tại Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ VII năm 2013.

Duy trì tốt các hoạt động Thư viện-bảo tàng; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.2. Giáo dục - Đào tạo:

Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học trong năm học 2012-2013. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đảm bảo nghiêm túc đúng quy chế.

Chất lượng giáo dục đại trà: Hoàn thành phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS đạt 98,8%; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,8%; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp bổ túc THPT đạt 99,29%.

Chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh: Mầm non xếp thứ 2 toàn tỉnh; THCS xếp thứ 3 toàn tỉnh; THPT Lương Đắc Bằng và Hoằng Hóa 4 nằm trong tốp 10 đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Tổ chức trao thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013, với kinh phí 341 triệu đồng.

Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, 06 tháng đầu năm xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia (Tiểu học Ngọc Đỉnh)

Tổng hợp giáo viên dôi dư theo Quyết định số 3678/QĐ-UBND của UBND tỉnh và triển khai thực hiện điều chuyển kế toán các trường Mầm non. Điều động 43 giáo viên biệt phái làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

Công tác khuyến học khuyến tài ngày càng được đẩy mạnh, đem lại kết quả thiết thực. Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ văn bản của các cấp về xây dựng xã hội học tập đến các xã, thị trấn và cơ quan đơn vị. Quỹ khuyến học toàn huyện 6 tháng đầu năm huy động được 7.602 trđ (trong đó: Hội khuyến học huyện: 3.450 trđ; Hội khuyến học các xã, TT, cơ quan, đơn vị: 4.152 trđ).3. Y tế - Dân số - KHHGĐ:

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được quan tâm. Phối hợp với quỹ “Bầu ơi” tổ chức khám chữa bệnh cho 500 người cao tuổi. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng chống dịch theo mùa. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về tháng hành động VSATTP năm 2013. Tăng cường công tác kiểm tra công tác vệ sinh ATTP. 6 tháng đầu năm kiểm tra 507 cơ sở (trong đó 390 cơ sở đạt yêu cầu vệ sinh; 117 cơ sở chưa đạt vệ sinh); cấp được 10 giấy chứng nhận VSATTP.Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU và Kế hoạch số 244/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2013-2015. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phụ nữ có thai và sau sinh; 100% số cháu trong độ tuổi được tiêm phòng đủ loại vác xin, 100% bà mẹ có thai được khám định kỳ.

4. Nội vụ - Lao động TBXH:

4.1. Nội vụ: Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập. Tập trung chỉ đạo giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, công chức các xã, thị trấn năm 2012. Thực hiện điều động, luân chuyển 33 công chức xã, thị trấn theo Kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 16/8/2012 của UBND huyện.

Tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có sai phạm sau thanh tra ở các xã: Hoằng Phượng, Hoằng Hải, Hoằng Xuyên, Hoằng Kim. Xử lý kỷ luật đối với 13 cán bộ, công chức xã (khiển trách: 07, cảnh cáo: 02, cách chức: 01, buộc thôi việc: 03).Triển khai thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 4/3/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và vận hành thông suốt chương trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008. Triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2013.

Hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp tết Nguyên đán, đại lễ Phật Đản, lễ Phục sinh trên địa bàn.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012. Làm tốt công tác khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc.

4.2. Lao động - TBXH: Công tác thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm tiếp tục được quan tâm. Thực hiện tốt việc chi trả chính sách người có công, kịp thời, đúng đối tượng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Tổng kinh phí chi đảm bảo xã hội 6 tháng đầu năm: 131.207 triệu đồng (bao gồm: quà tết; NĐ 67, NĐ13; thụ lý hồ sơ mai táng phí hội viên Cựu chiến binh, TNXP; Người cao tuổi theo Luật người cao tuổi …). Thực hiện tốt việc chi trả chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng thuộc hộ nghèo của các xã bãi ngang theo Quyết định 102/QĐ-TTg.

Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nghèo và lao động nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng số lao động được đào tạo nghề và truyền nghề: 2.958 lao động. Triển khai công tác xuất khẩu lao động đến các xã, thị trấn. Rà soát các cơ sở, cá nhân đào tạo, tuyển dụng không đủ điều kiện hoạt động, nhằm chấn chỉnh công tác XKLĐ trên địa bàn.

Hoạt động bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm. Bảo hiểm xã hội đảm bảo chi trả kịp thời các chế độ của BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Tổng thu BHXH, BHYT và BHTN đạt 66.192 triệu đồng =43,4% KH=146,7%CK; Tổng chi 172.300 triệu đồng =50% KH=116,5%CK.III. Quốc phòng - An ninh - Thanh tra - Tư pháp:

1. Quốc phòng: Công tác quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt. Xây dựng và triển khai công tác DQTV, GDQP năm 2013. Tổ chức tiếp nhận, đăng ký ngạch DBĐV cho 93 quân nhân hoàn thành NVQS sự trở về địa phương. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung lực lượng DQTV. Quản lý chặt chẽ số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Tổ chức huấn luyện tại chổ và chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở huấn luyện dân quân tự vệ năm 2013 đạt kết quả tốt, đến nay đã huấn luyện 52/52 đầu mối DQTV (trong đó: DQ cơ động = 816 đc; DQTV tại chổ = 1.065 đ/c).2. An ninh: Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 12-CT/HU của BTV Huyện uỷ và Kế hoạch 160/KH-UBND của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm và tệ nạn cờ bạc, ma tuý. Tổng kết 5 năm thực hiện và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10, Đề án 375 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Tập trung giải quyết các vụ việc tại xã Hoằng Khánh, Hoằng Kim, Hoằng Cát, Hoằng Hà.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân ngày càng được quan tâm, đặc biệt đã triển khai thực hiện có hiệu quả 03 chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bắt 03 đối tượng có quyết định truy nã và 3 đối tượng thực hiện quyết định thi hành án; Đưa đi cơ sở giáo dục 2 đối tượng tại xã Hoằng Thanh và Hoằng Đồng; triệt xóa 6 điểm, bắt 06 vụ = 8 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa 04 điểm đánh bạc, xử lý hình sự 04 vụ = 43 đối tượng.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được triển khai thực hiện tốt. Điều tra làm rõ 36 vụ = 94 đối tượng. Khởi tố 33 vụ = 90 bị can (trong đó 2 vụ = 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy). Chuyển VKS đề nghị truy tố 27 vụ = 70 bị can.

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm ATGT và chấn chỉnh công tác quản lý hộ khẩu.3. Thanh tra:

- Công tác tiếp dân và giải quyết KNTC: 6 tháng đầu năm, Thanh tra huyện đã duy trì tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư. Tiếp nhận và xử lý 52 đơn giảm 20 đơn so với cùng kỳ (trong đó: Khiếu nại 10 đơn; Tố cáo 08 đơn; đề nghị 34 đơn). Cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là tập trung giải quyết một số đơn thư kéo dài.

- Công tác thanh tra, kiểm tra theo nhiệm vụ chủ tịch UBND huyện giao:

Đã giải quyết kịp thời 08/09 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; 01 vụ đang tiến hành thẩm tra xác minh. Ban hành 08 kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Giải quyết kịp thời các vụ việc có tính chất phức tạp như vụ tố cáo của công dân xã Hoằng Khánh, xử lý về kinh tế số tiền sai phạm, vi phạm thu hồi và giảm trừ công nợ trong XDCB 707.332.500 đồng. Đề xuất biện pháp xử lý đối với tập thể và các cá nhân có vi phạm, sai phạm góp phần ổn định tình hình địa phương và hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

4. Tư pháp: Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các cuộc hội nghị, tập huấn, các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung kiểm tra, rà soát thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật từ huyện đến cơ sở.

Thực hiện tương đối tốt công tác đăng ký hộ tịch, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, thay đổi cải chính hộ tịch. Thực hiện hoà giải thành công 17 vụ/41 vụ, đạt 41,5%.IV. Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính. Thực hiện tốt quy trình xử lý văn bản hành chính cấp huyện theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 gắn với thực hiện việc chọn trong năm 2013 là tăng cường kỷ cương hành chính theo kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 4/3/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và vận hành thông suốt chương trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008. Tổ chức kiểm tra, tình hình thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện dân chủ ở các xã, đơn vị.

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và đặc biệt là xử ký khắc phục hậu quả sau thanh, kiểm tra.

Tóm lại: Tình hình KT - XH; QP - AN 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển; Một số lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp –TCCN, dịch vụ và thu NSNN trên địa bàn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực; hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hóa. Giáo dục-Đào tạo đạt thành tích xuất sắc trong dạy và học, thi học sinh giỏi xếp thứ 2 và 3 toàn đoàn ở 2 cấp học. Quốc phòng, An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, phòng chống tham nhũng được tăng cường.

V. Những tồn tại, hạn chế:

- Thực hiện nhiệm vụ chưa đồng bộ giữa các phòng ngành và các địa phương nhất là các việc được UBND huyện chọn để tập trung chỉ đạo và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp.

- Công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 còn chậm; Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và các hoạt động bến bãi tập kết cát, khai thác cát trái phép còn diễn biến phức tạp.

- Chất lượng hoạt động của các đơn vị, làng văn hoá còn hạn chế; xây dựng trường chuẩn quốc gia có dấu hiệu chững lại.

- Tai nạn giao thông vẫn còn nhiều, chưa có biện pháp hữu hiệu để kiềm chế. Tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông phá đường trên nhiều tuyến, nhưng biện pháp ngăn chặn chưa kịp thời và không hiệu quả.

- Tình hình đơn thư và giải quyết KNTC của công dân mặc dù được quan tâm chỉ đạo, số lượng đơn thư KN tố cáo giảm so với cùng kỳ nhưng tỉ lệ đơn tố cáo đúng tăng và tính phức tạp cao hơn.PHẦN II:

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần phải tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu sau đây:


I. Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu còn lại 6 tháng cuối năm 2013.

1/ Giá trị sản xuất: 1.701.522 triệu đồng

2/ Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013: 17,8%

3/ Tổng sản lượng lương thực có hạt: 49.210 tấn trở lên

4/ Tổng sản lượng thuỷ sản: 7.593 tấn

5/ Giá trị sản phẩm hàng hoá tham gia XK: 19,3 triệu USD

6/ Giá trị sản xuất/1ha canh tác: 79,5 triệu đồng/1ha

7/ Thu nhập bình quân đầu người/năm 15,2 triệu đồng

8/ Thu NSNN trên địa bàn (Không kể tiền sử dụng đất): 27.770 triệu đồng

9/ Tỷ lệ hộ nghèo: giảm 2% - 3%/năm

10/ Số trường đạt chuẩn quốc gia: 5 trường

11/ Số xã chuẩn quốc gia về y tế: 5 đơn vị

12/ Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: duy trì mức 0,68%

13/ Số đơn vị văn hoá được khai trương: 3 đơn vịII. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

1.1. Về sản xuất nông- lâm- thuỷ sản:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 247/KH-UBND ngày 28/02/2013 về quản lý cơ cấu giống và thời vụ, để triển khai có hiệu quả việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo tốt sản xuất vụ thu mùa. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ đông, với cơ cấu giống và lịch thời vụ tốt nhất. Triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2014.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2013. Tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô đàn gia súc, gia cầm.

Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng, xây dựng kế hoạch trồng rừng mùa xuân năm 2014.

Phối hợp với các ban ngành chức năng của tỉnh hoàn thành 04 khu chợ an toàn thực phẩm tại các xã Hoằng Phúc; Hoằng Thắng; Hoằng Lộc; Hoằng Trạch để đưa vào sử dụng.

Triển khai thực hiện chương trình bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 cho 3 xã: Hoằng Thắng, Hoằng Trung, Hoằng Ngọc.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 491/QĐ-TTg, Quyết định 800/QĐ-TTg; Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Chương trình số 230/QĐ-HU của BCH về Chương trình phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt chỉ đạo 2 xã Hoằng Thắng và Hoằng Đồng hoàn thành 19 tiêu chí, đề nghị Tỉnh công nhận hoàn thành xây dựng NTM cuối năm 2013.

Tập trung chỉ đạo công tác PCBL tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các tuyến đê, kè cống, các công trình thuỷ lợi. Triển khai công tác nạo vét hệ thống kênh tiêu bảo đảm phục vụ tốt nhất khi có bão lụt xảy ra...1.2. Tài nguyên - Môi trường:

Tập trung chỉ đạo hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; kế hoạch sử dụng đất 2011-2015. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất các loại đặc biệt là công tác cấp GCN QSDĐ lần đầu theo Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 10/5/2013 và Kế hoạch 759/KH-UBND ngày 30/5/2013 của UBND huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án 240/ĐA-UBND về quy hoạch, quản lý quy hoạch, giải tỏa hành lang giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 10/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Thực hiện nghiêm túc Phương án số 95/PA-UBND ngày 14/2/2012 và Công văn số 684/UBND-TNMT ngày 17/5/2013 của UBND huyện về việc chỉ đạo giải tỏa các bãi tập kết cát ven sông để thoát lũ trong mùa mưa bão. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân thuê đất SXKD, trang trại. Giám sát các hoạt động khai thác, xả nước thải vào nguồn nước trái phép.1.3. Công nghiệp – Xây dựng:

Tiếp tục thực hiện NQ 03 và kết luận 09 của Huyện uỷ và Chương trình số 232/CT-HU về phát triển công nghiệp, ngành nghề TTCN. Tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, quản lý cụm công nghiệp theo quy định. Chỉ đạo phát triển nghề trong nông thôn, quan tâm tâm lao động nữ nông thôn được tiếp cận nghề TTCN. Đẩy mạnh chương trình xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Tổ chức sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Công sở Hoằng Sơn; Trường Tiểu học Hoằng Giang; Sửa chữa, vá láng mặt đường một sô tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng; Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 510, đường Kim-Xuân theo dự án Jica.

Tiếp tục thi công các công trình: Trường PTTH Lương Đắc Bằng (hạng mục: Nhà thực hành chức năng 3 tầng 13 phòng); Bãi rác Bút Sơn tại Hoằng Đức và các xã phụ cận; Nâng cấp cải tạo đường Hoằng Vinh-Hoằng Đồng.

Triển khai thi công các công trình: đường 22-28m (đoạn từ Công ty TNHH Việt Trí đến Công ty TNHH Ngân Hạnh); Cải tạo và nạo vét sông Gòng đoạn qua thị trấn Bút Sơn.

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị khu vực Nghĩa Trang và triển khai quy hoạch đô thị Hải Tiến.1.4. Dịch vụ - Thương mại:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường. Đẩy mạnh SX hàng hoá tham gia xuất khẩu, tăng cường công tác quảng bá hàng thủ công mỹ nghệ và tiềm năng du lịch sinh thái biển.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 06/3/2013 về xây dựng một số thương hiệu sản phẩm năm 2013, tập trung chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu rượu Chuế thôn tại xã Hoằng Yến và nước mắm Khúc Phụ xã Hoăng Phụ.

Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ theo kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ của tỉnh và huyện.1.5. Công tác Tài chính-Tín dụng:

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn, thực hiện thu đúng, thu đủ các nguồn thu. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu; vốn trái phiếu Chính phủ và các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác thu chi ngân sách 2011-2015.

Thực hiện tốt xây dựng dự toán Ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014.

Ngân hàng NN&PTNT, NH CSXH huyện, các chi nhánh NHTM cổ phần và các HTX tín dụng nâng cao chất lượng trong công tác huy động vốn và thẩm định cho vay để mở rộng và phát triển sản xuất đối với các tổ chức, cá nhân.

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hoá - xã hội.

2.1. Về Giáo dục-Đào tạo:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 và kế hoạch số 848/KH-UBND về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 239-QĐ/HU ngày 13/12/2011 về ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

Tăng cường chỉ đạo các hoạt động trong hè cho giáo viên và học sinh; Tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014. Tiếp tục chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi các cấp học, bậc học. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

2.2. Văn hoá thông tin, TDTT và du lịch:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Hoằng Hóa – Điện Bàn kết nghĩa, các hoạt động kỷ niệm, chào mừng ngày giành chính quyền (24/7). Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá.

Tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ VII. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thể dục, thể thao ở các trường học, đơn vị, xã, thị trấn.

Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/HU ngày 09/12/2011 về ban hành Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015. Triển khai thực hiện quy chế hoạt động du lịch nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện. Nâng cao công tác quản lý cấp phát lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.2.3. Y tế - Dân số KHHGĐ:

Tiếp tục thực hiện Đề án 150/ĐA-UBND về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế xã, thị trấn giai đoạn 2011-2015. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18-CT/HU và Kế hoạch số 244/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2013-2015. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về dân số-KHHGĐ, nhất là ở các vùng, khu vực có tỷ lệ sinh cao, trong đó chú trọng các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và từng bước khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dân số kế hoạch hoá GĐ năm 2013.

2.4. Nội vụ - Lao động TBXH:

- Nội Vụ: Tiếp tục thực hiện điều động công chức cấp xã, thị trấn theo Kế hoạch số 792/KH-UBND ngày 16/8/2012 của UBND huyện. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” theo QĐ 93/2007/QĐ-TTg, thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn năm 2013. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 4/3/2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và vận hành thông suốt chương trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc phát sinh trong lĩnh vực tôn giáo.-LĐ-TB&XH: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn; công tác tuyển dụng lao động vào các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động. Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. Rà soát các xã được hưởng chính sách bãi ngang theo quyết định 257 của Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

Tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7). Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội; phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo tốt các hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm, HIV. Hoàn chỉnh các thủ tục đưa đối tượng đi cai nghiện tại trung tâm lao động xã hội.3. Tập trung giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân (đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, XDCB, tài chính ngân sách); Đảm bảo công tác QP - AN.

- Thanh Tra: Tập trung hoàn thành chương trình công tác thanh tra năm 2013. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra tại Hoằng Khánh, Hoằng Yến, Hoằng Kim, Hoằng Tiến... và kết luận thanh tra ngân sách của thanh tra tỉnh tại các xã; Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư thuộc thẩm quyền còn tồn đọng. Tổ chức tập huấn Luật Khiếu nại tố cáo sửa đổi, bổ sung cho cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn; các phòng, ngành thuộc UBND huyện và công tác tuyên truyền đến nhân dân biết và thực hiện.

- Công tác quân sự địa phương: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 khoá XXV về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác QP-AN trong thời kỳ mới(2011-2015). Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự điạ phương, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên bảo đảm quân số huấn luyện theo quy định. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyển quân nhập ngũ đợt 2 vào tháng 9 năm 2013. Duy trì chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2013. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cụm 4.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12-CT/HU của BTV Huyện uỷ và Kế hoạch 160/KH-UBND của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nguy hiểm và tệ nạn cờ bạc, ma tuý. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đấu tranh triệt xoá các ổ nhóm tội phạm đang gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình tổ tự quản về ANTT, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông nhất là giao thông đường thủy, các hoạt động đò ngang, xe quá khổ, quá tải...Chỉ đạo hiệu quả tháng ATGT, tổ chức tốt tổng kết QP-AN năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tiếp tục thực hiện Nghị định 36/NĐ-CP và QĐ số 95/QĐ-TTg về cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán và đốt pháo; sản xuất, nhập khẩu, đốt và thả “đèn trời”.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật từ huyện đến cơ sở; Nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, quán triệt sâu rộng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính, đất đai, XDCB.

5. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông” và “một cửa điện tử”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức chuyên môn trong giải quyết các công việc được phân công và giải quyết các công việc liên quan đến các tổ chức và công dân. Tăng cường sự phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, vượt qua khó khăn, thách thức; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2013 theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

TM. UBND HUYỆN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Bá Oai

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh (b/c);

- Thường trực HU, trực HĐND huyện (B/c);

- CT, PCT UBND huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ngành, cơ quan, đoàn thể huyện;

- HĐND; UBND các xã, thị trấn;

- Lưu VT.
tải về 132.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương