UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.5 Mb.
trang14/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

10721

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.635.000

8

15

20

17
16

10723

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.728.000

8

15

20

17
16

10725

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.810.000

8

15

20

17
16
d/ Nhà làm việc 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :
d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10727

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.501.000

8

15

20

17
16

10729

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.581.000

8

15

20

17
16

10731

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.649.000

8

15

20

17
16
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10733

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.542.000

8

15

20

17
16

10735

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.622.000

8

15

20

17
16

10737

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.701.000

8

15

20

17
16
e/ Nhà làm việc 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :
e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10739

Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.501.000

8

16

20

16
16

10741

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.581.000

8

16

20

16
16

10743

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.662.000

8

16

20

16
16
e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10745

Nhà ở 4 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.554.000

8

16

20

16
16

10747

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.635.000

8

16

20

16
16

10749

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.701.000

8

16

20

16
16
f/ Nhà làm việc 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :
f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10751

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.488.000

8

16

20

7
15

10753

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.567.000

8

16

20

7
15

10755

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.635.000

8

16

20

7
15
f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10757

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.528.000

8

16

20

7
15

10759

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.608.000

8

16

20

7
15

10761

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.688.000

8

16

20

7
15

3- Các loại nhà làm việc nhóm B (cấp 2 cũ):


a/ Nhà làm việc 1 tầng không xây khu phụ trong nhà :
a.1/Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10763

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.528.000

10

15

18

17
15

10765

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.608.000

10

15

18

17
15

10767

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.676.000

10

15

18

17
15
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


10769

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.554.000

10

15

18

17
15

10771

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.701.000

10

15

18

17
15

10773

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.769.000

10

15

18

17
15
b/ Nhà làm việc 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :
b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10775

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.662.000

10

15

18

17
15

10777

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

10

15

18

17
15

10779

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.876.000

10

15

18

17
15

tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương