UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,mái tôn;nền lát gạchCeramictải về 4.5 Mb.
trang9/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

10347

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,mái tôn;nền lát gạchCeramic

đ/m2SD

1.990.000

8

16

20

16
16

10349

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

2.070.000

8

16

20

16
16

10351

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.103.000

8

16

20

16
16

10353

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.198.000

8

16

20

16
16

10355

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.371.000

8

16

20

16
16

10357

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.802.000

8

16

20

16
16

10359

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.956.000

8

16

20

16
16

10361

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

2.037.000

8

16

20

16
16
f/ Nhà ở 5 tầng trở lên có xây khu phụ trong nhà :
f.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :10363

Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.084.000

8

16

20

16
16

10365

Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.164.000

8

16

20

16
16

10367

Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.379.000

8

16

20

16
16
f.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :10369

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.856.000

8

16

20

16
16

10371

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

2.010.000

8

16

20

16
16

10373

Nhà ở 5 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch Granit

đ/m2SD

2.090.000

8

16

20

16
16

10375

Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.130.000

8

16

20

16
16

10377

Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.218.000

8

16

20

16
16

10379

Nhà ở 5 tầng trở lên ,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái bê tông dán ngói hoặc mái bê tông bằng, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.432.000

8

16

20

16
16
4/ nhà ở nhóm A (cấp 1 cũ) :


a/ Nhà ở 1 tầng không xây khu phụ trong nhà:a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15cm 22 cm :10381

Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.688.000

10

15

8

19
13

10383

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.762.000

10

15

8

19
13

10385

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

1.796.000

10

15

8

19
13

10387

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.882.000

10

15

8

19
13

10389

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.124.000

10

15

8

19
13
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :10391

Nhà ở 1 tầng, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.728.000

10

15

8

19
13

10393

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.810.000

10

15

8

19
13

10395

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

1.843.000

10

15

8

19
13

10397

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.930.000

10

15

8

19
13

10399

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.171.000

10

15

8

19
13
b/ Nhà ở 1 tầng có xây khu phụ trong nhà :


b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22cm :10401

Nhà ở 1 tầngtường gạch quét vôi ; ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.835.000

10

15

8

19
13

10403

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.917.000

10

15

8

19
13

10405

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

1.950.000

10

15

8

19
13

10407

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói , nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

2.037.000

10

15

8

19
13

10409

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông dán ngói, nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.278.000

10

15

8

19
13

tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương