UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granittải về 4.5 Mb.
trang6/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

10133

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.890.000

10

15

8

19

0

13

10135

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic,gạch men Granit

đ/m2SD

1.923.000

10

15

8

19

0

13

10137

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch men Granit

đ/m2SD

2.004.000

10

15

8

19

0

13

10139

Nhà ở 1 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.185.000

10

15

8

19

0

13
c/ Nhà ở 2 tầng có xây khu phụ trong nhà :
c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15cm 22 cm :

10141

Nhà ở 2 tầngtường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.581.000

8

15

20

17
18

10143

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.715.000

8

15

20

17
18

10145

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.796.000

8

15

20

17
18

10147

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.822.000

8

15

20

17
18

10149

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.896.000

8

15

20

17
18

10151

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.078.000

8

15

20

17
18
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :10153

Nhà ở 2 tầngtường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.628.000

8

15

20

17
18

10155

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,mái tôn;nền lát gạchCeramic

đ/m2SD

1.762.000

8

15

20

17
18

10157

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.835.000

8

15

20

17
18

10159

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông; nền gạchCeramic, Granit

đ/m2SD

1.862.000

8

15

20

17
18

10161

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.944.000

8

15

20

17
18

10163

Nhà ở 2 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.124.000

8

15

20

17
18
d/ Nhà ở 3 tầng có xây khu phụ trong nhà :
d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :

10165

Nhà ở 3 tầngtường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.488.000

8

15

20

17
18

10167

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.614.000

8

15

20

17
18

10169

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.682.000

8

15

20

17
18

10171

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.709.000

8

15

20

17
18

10173

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.783.000

8

15

20

17
18

10175

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

1.963.000

8

15

20

17
18
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :10177

Nhà ở 3 tầngtường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.528.000

8

15

20

17
18

10179

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.655.000

8

15

20

17
18

10181

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.728.000

8

15

20

17
18

10183

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.756.000

8

15

20

17
18

10185

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói;nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.829.000

8

15

20

17
18

10187

Nhà ở 3 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

2.010.000

8

15

20

17
18
e/ Nhà ở 4 tầng có xây khu phụ trong nhà :
e.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :

10189

Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.438.000

8

16

20

16
14

10191

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Ceramic

đ/m2SD

1.622.000

8

16

20

16
14

10193

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.688.000

8

16

20

16
14

10195

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông bằng; nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.715.000

8

16

20

16
14

10197

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái bê tông dán ngói;nền lát gạch men Ceramic, gạch Granit

đ/m2SD

1.789.000

8

16

20

16
14

10199

Nhà ở 4 tầng,tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, bê tông bằng, bê tông dán ngói; nền lát gỗ ván sàn;

đ/m2SD

1.969.000

8

16

20

16
14
e.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22 cm :

10201

Nhà ở 4 tầng, tường gạch quét vôi ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.542.000

8

16

20

16
14

10203

Nhà ở 4 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.662.000

8

16

20

16
14


tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương