UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


ĐỰƠC BỒI THƯỜNG XÉT DUYỆT QUA LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬTtải về 4.5 Mb.
trang24/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
ĐỰƠC BỒI THƯỜNG XÉT DUYỆT QUA LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT2/ Hệ thống đường dây tải điện:

11397

Di chuyển hệ thống đường tải điện cao thế + trạm biến áp + cột điện, ( hạ tầng kỷ thuật)

ĐỰƠC BỒI THƯỜNG XÉT DUYỆT QUA LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT

11399

Bồi thườnghao hụt và di chuyển đường dây điện hạ thế 110 V - 220 V

đ/10md x 2

130.000

Sử dụng lại công tơ,đường dây, sứ,xà có sẵn của hộ gia đình
3/ Hệ thống đường dây điện thoại :11401

Di chuyển hệ thống đường dây điện thoại + hộp cáp + cột điện,được đầu tư XDCB ( hạ tầng kỹ thuật)
ĐỰƠC ĐỀN BÙ XÉT DUYỆT QUA LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT

11403

Bồi thường và di chuyển đường dây điện thoại thuê bao:

đ/thuê bao
Sử dụng lại máy, đường dây, có sẵn của hộ gia đình

- Thành phố Huế

50.000

- Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang , Phú Lộc

50.000

Các huyện : Nam Đông, A Lưới

50.000
VIII - CỔNG NHÀ
1/ Loại trụ cổng không có giàn hoa:11405

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt gờ chỉ,tô trát Xi măng,quét vôi

đ/m3

737.000

20

80

11407

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 4 mặt trụ

đ/m3

1.237.000

20

80

11409

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ, ốp gạch men Granite 4 mặt trụ

đ/m3

1.446.000

20

80

11411

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 4 mặt trụ

đ/m3

1.835.000

20

80

11413

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 4 mặt trụ

đ/m3

2.572.000

20

80

11415

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 3 mặt trụ

đ/m3

1.154.000

20

80

11417

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 3 mặt trụ

đ/m3

1.321.000

20

80

11419

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 3 mặt trụ

đ/m3

1.654.000

20

80

11421

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 3 mặt trụ

đ/m3

2.266.000

20

80
2/ Loại trụ cổng có giàn hoa bằng bê tông:11423

Trụ xây gạch,đỉnh trụ bạt góc cắt chỉ,tô trát Xi măng,quét vôi

đ/m3

917.000

20

80

11425

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc, 4 mặt trụ

đ/m3

1.543.000

20

80

11427

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 4 mặt trụ

đ/m3

1.807.000

20

80

11429

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 4 mặt trụ

đ/m3

2.294.000

20

80

11431

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 4 mặt trụ

đ/m3

3.225.000

20

80

11433

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 3 mặt trụ

đ/m3

1.432.000

20

80

11435

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 3 mặt trụ

đ/m3

1.654.000

20

80

11437

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 3 mặt trụ

đ/m3

2.057.000

20

80

11439

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 3 mặt trụ

đ/m3

2.836.000

20

80
3/ Loại trụ cổng cao từ 1,8m trở lên có đỉnh trụ tạo mô hình mỹ thuật
11441

Trụ xây gạch,đỉnh trụ bạt góc cắt chỉ,tô trát Xi măng,quét vôi

đ/m3

848.000

20

80

11443

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 4 mặt trụ

đ/m3

1.418.000

20

80

11445

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 4 mặt trụ

đ/m3

1.654.000

20

80

11447

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 4 mặt trụ

đ/m3

2.113.000

20

80

11449

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 4 mặt trụ

đ/m3

2.961.000

20

80

11451

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Ceramíc 3 mặt trụ

đ/m3

1.321.000

20

80

11453

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp gạch men Granite 3 mặt trụ

đ/m3

1.515.000

20

80

11455

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá cẩm thạch,đá Hoa cương 3 mặt trụ

đ/m3

1.890.000

20

80

11457

Trụ xây gạch,đỉnh bạt góc cắt chỉ,ốp đá Granite 3 mặt trụ

đ/m3

2.613.000

20

80

IX - HÀNG RÀO

Hàng rào xây gạch+ thép:song,lưới thì chỉ

tính bồi thường phần xây bị đập phá
1/ Hàng rào móng xây gạch,tường xây gạch hoặc Blô

11459

Hàng rào tường xây gạch dày 100mm 120mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

97.000

10
70


11461

Hàng rào xây gạch dày 200220mm chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

181.000

10
70


11463

Hàng rào tường xây Blô dày 100mm 120mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

83.000

10
70


11465

Hàng rào tường xây Blô dày 200mm 220mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

139.000

10
70

2/ Hàng rào móng xây đá,tường xây gạch hoặc Blô :

11467

Hàng rào tường xây gạch dày 100mm 120mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

111.000

10
70


11469

Hàng rào tường xây gạch dày 200mm 220mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

209.000

10
70

11471

Hàng rào tường xây Blô dày 100mm 120mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

97.000

10
70


11473

Hàng rào tường xây Blô dày 200mm 220mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

153.000

10
70

3/ Hàng rào móng xây đá chẽ,tường xây gạch hoặc Blô:

11475

Hàng rào tường xây gạch dày 100mm 120mm, chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

118.000

10
70


11477

Hàng rào tường xây gạch dày 200mm 220mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

222.000

10
70


11479

Hàng rào tường xây Blô dày 100mm 120mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

104.000

10
70


11481

Hàng rào tường xây Blô dày 200mm 220mm,chừa khe thoáng hoặc đặt lam Bêton

đ/m2

174.000

10
70


11483

4/ Các loại hàng rào bằng cây chè Tàu, dâm bụt...

đ/m2

21.000Ghi chú 3 : Các loại hàng rào xây nói trên nếu được căng dây kẽm gai,lưới B40 hoặc thép hình các loại ( gọi chung là phần thép) , khi tính bồi thường chỉ được tính phần xây , còn phần thép tự tháo dỡ để sử dụng lại.

X - BỂ,HỒ CHỨA NƯỚC,CHUỒNG CHĂN NUÔI HEO-TRÂU-BÒ :
1/ Bể chứa nước :11485

Bể chứa nước xây gạch,dung tích chứa V  5 m3

đ/m3

514.00060

2511487

Bể chứa nước xây gạch,dung tích chứa V > 5 m3   10 m3

đ/m3

431.00060

2511489

Bể chứa nước xây gạch,dung tích chứa V > 10 m3

đ/m3

334.00060

25


2/ Ao,hồ chứa nước :11491

Ao,hồ đắp bờ đất nuôi trồng thủy sản (tính theo m3 đào đắp tự nhiên)

đ/m3

18.00011493

Ao,hồ chứa nước xây thành gạch bao quanh dày 110mm (tính theo thể tích hồ)

đ/m3

44.000

10
45

1511495

Ao,hồ chứa nước xây thành đá chẽ bao quanh dày 110mm (tính theo thể tích hồ)

đ/m3

53.000

10
45

1511497

Hồ, có Non bộ cao từ 1,6 m trở lên xây gạch dày 110mm chứa nước nuôi cá cảnh

đ/m2 +

đ/non bộ


58.000

4.865.00010
45

1511499

Hồ, có Non bộ cao dưới 1,6m xây gạch dày 110mm chứa nước nuôi cá cảnh

đ/m2 +

đ/non bộ


58.000

3.475.00010
45

1511501

Hồ có Non bộ cao từ 1,6 m trở lên xây đá chẽ dày 150mm chứa nước nuôi cá cảnh

đ/m2 +

đ/non bộ


67.000

4.865.00010
45

1511503

Hồ có Non bộ cao dưới 1,6mü xây đá chẽ dày 150mm chứa nước nuôi cá cảnh

đ/m2 +

đ/non bộ


67.000

3.475.00010
45

15


3/ Chuồng chăn nuôi heo,trâu,bò :

11505

Chuồng xây gạch lững cao 0,65 m,có móng bó hè,mái ngói,nền láng xi măng

đ/m2SD

264.000
20

16

5

10

15

11507

Chuồng xây gạch, mái ngói ,nền đất đầm

đ/m2SD

188.000
20

18

5

10

15

11509

Chuồng che chắn bằng gỗ ,mái lợp tôn,lá

đ/m2SD

132.000
20

19

5

10

15

11511

Chuồng che chắn bằng tre,mái lợp lá

đ/m2SD

76.000
20

19

5

10

15


XI- CÔNG TRÌNH KÊNH,MƯƠNG, THOÁT NƯỚC :

11513

Kênh mương dẫn nước đổ bê tông tính theo khối lượng đào, khối lượng đổ bê tông

đ/m3

820.00011515

Kênh mương dẫn nước xây gạch đặc tính theo khối lượng đào, khối lượng xây gạch đặc

đ/m3

834.00011517

Kênh mương, rãnh dẫn nước xây táp lô

100 x 200 x 300mm tính theo khối lượng đào, khối lượng xây táp lô

đ/m3

709.00011519

Kênh mương dẫn nước xây đá chẻ 100 x 100 x 200mm tính theo khối lượng đào, khối lượng xây đá chẻ

đ/m3

709.00011521

Đào, đắp kênh mương đẫn nước

đ/m3

28.00011523

Đào ống cống, ống buy bê tông thoát nước trọng lượng  250kg

đ/cái

42.00011525

Đào ống cống, ống buy bê tông thoát nước trọng lượng >250kg

đ/cái

63.00011527

Cống xây cuốn vòm bằng gạch

đ/m3

952.000
D/ NHÓM NHÀ THỜ HỌ,ĐÌNH,ĐỀN,TỪ ĐƯỜNG,MIẾU,AM THỜ,MỒ MÃ
I - NHÓM NHÀ THỜ HỌ,ĐÌNH ,ĐỀN,TỪ ĐƯỜNG
1/ Nhóm nhà có các kết cấu kiến trúc thông thường

tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương