UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.5 Mb.
trang23/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

11239

Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, , nền láng xi măng

đ/m2SD

1.474.000

8

16

20

17
15

11241

Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.541.000

8

16

20

17
15
3- Các loại nhà nhóm B(cấp 2 cũ):11243

Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, , nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.568.000

10

15

28

19
13

11245

Nhà 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.742.000

8

15

20

17
15

11247

Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, , nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.648.000

8

16

20

17
15
4-Các loại nhà nhóm A (cấp 1 cũ) :11249

Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái :ngói, tôn, bê tông, nền gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.608.000

10

15

18

19
13

11251

Nhà 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái :ngói, tôn, bê tông, nền gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.554.000

8

15

20

17
15

11253

Nhà 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái :ngói, tôn, bê tông,, nền gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.675.000

8

16

20

16
16

V - CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CÔNG CỘNG
1- Các loại nhà nhóm D (cấp 4 cũ):11255

Cửa hàng 1 tầng ,tường gạch(táp lô) dày 220 mm ; mái :ngói,lá;nền láng xi măng

đ/m2SD

835.000

10
15

10

10

15

11257

Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói,tôn nền lát gạch hoa, gạch men Ceramic

đ/m2SD

922.000

10
15

10

10

15

11259

Ki ốt bán hàng tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.022.000

10
15

10

10

15

2- Các loại nhà nhóm C (cấp 3 cũ):11261

Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

đ/m2SD

1.420.000

10

15

18

19
13

11263

Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.501.000

10

15

18

19
13

11265

Cửa hàng 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

đ/m2SD

1.514.000

8

15

20

20
16

11267

Cửa hang 2 tầng,tường xây gạch dày 220 m, mái ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.595.000

8

15

20

20
16

11269

Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

đ/m2SD

1.420.000

8

15

20

20
16

11271

Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.501.000

8

15

20

20
16
3-Các loại nhà nhóm B (cấp 2 cũ):11273

Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.447.000

10

15

18

19
13

11275

Cửa hàng 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.742.000

8

15

20

20
16

11277

Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.648.000

8

15

20

20
16

11279

Cửa hàng 4 tầng trở lên ,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.648.000

8

16

20

20
16
4- Các loại nhà nhóm A (cấp 1 cũ):11281

Cửa hàng 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói - bê tông, nền gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.729.000

10

15

18

19
13

11283

Cửa hàng 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói - bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.863.000

8

16

20

20
16

11285

Cửa hàng 3 tầng,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói - bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.742.000

8

16

20

20
16

11287

Cửa hàng 4 tầng trở lên ,tường xây gạch dày 220 mm, mái ngói - bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.755.000

8

16

20

20
16

VI - NHÀ SẢN XUẤT VÀ NHÀ KHO
1/ NHÀ 1 TẦNG CAO ĐẾN 6 MÉT :11289

Tường gạch xây thu hồi mái tôn hay Fibrociment

đ/m2SD

751.000

9

5

15

15

8

11

11291

Tường gạch xây thu hồi mái:ngói

đ/m2SD

792.000

9

5

15

15

8

10

11293

Tường gạch bổ trụ,kèo gỗ, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

đ/m2SD

820.000

9

5

13

15

8

10

11295

Tường gạch bổ trụ,kèo thép, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

đ/m2SD

862.000

9

5

13

15

8

10

11297

Tường gạch mái bằng

đ/m2SD

1.015.000

12
18

15
10

11299

Cột bê tông,kèo thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn , Fibrociment

đ/m2SD

1.209.000

10

13

9

13

8

11

11301

Cột ,kèo bằng bê tông,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn , Fibrociment

đ/m2SD

1.251.000

10

13

9

13

8

11

11303

Cột ,kèo bằng thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

đ/m2SD

1.098.000

10

9

10

15

8

9

11305

Cột thép,kèo gỗ,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

đ/m2SD

876.000

10

13

16

8

7

8

11307

Bê tông cốt thép toàn khối mái bằng

đ/m2SD

1.571.000

10

6

15

18

7

8
2/ NHÀ 1 TẦNG CAO HƠN 6 MÉT :11309

Cột ,kèo bằng bê tông,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn ,Fibrociment

đ/m2SD

1.779.000

10

9

10

12

8

9

11311

Cột bê tông,kèo thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn , Fibrociment

đ/m2SD

1.696.000

8

12

10

12

9

7

11313

Cột ,kèo bằng thép ,tường bao che bằng tôn, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

đ/m2SD

1.654.000

8

13

10

12

8

9

11315

Cột ,kèo bằng thép,tường bao che xây gạch, mái:ngói, tôn hay Fibrociment

đ/m2SD

1.571.000

8

13

10

12

8

9

11317

Cột bê tông,kèo thép,tường gạch xây liền nhiều nhịp, mái:ngói, Fibro, tôn

đ/m2SD

1.626.000

9

13

7

12

8

9

11319

Cột,kèo bằng thép,tường gạch xây liền nhiều nhịp, mái:ngói, Fibrociment, tôn

đ/m2SD

1.501.000

8

13

7

12

9

8

11321

Bê tông cốt thép toàn khối mái bằng

đ/m2SD

1.918.000

11

15

10

12

9

8


C/ NHÓM VẬT KIẾT TRÚC THÔNG DỤNG

I - NHÀ CẦU
11323

Nhà cầu xây gạch 1 tầng,mái ngói, tôn

đ/m2SD

556.000

10

10
15

11

21

11325

Nhà cầu xây gạch 2 tầng,mái ngói, tôn

đ/m2SD

584.000

13

18
14

9

15

11327

Nhà cầu bê tông 1 tầng,mái bằng

đ/m2SD

1.126.000

10

10
14
33

11329

Nhà cầu bê tông 2 tầng,mái bằng

đ/m2SD

1.056.000

13

18
15
25
II - KẾT CẤU MÁI CHE
11331

Khung gạch+ gỗ,mái lợp Fibro, tôn

đ/m2SD

500.000

7

40
20

15

15

11333

Khung gạch + gỗ,mái lợp ngóí

đ/m2SD

570.000

7

43
23

13

13

11335

Khung thép, mái lợp ngói, Fibro, tôn

đ/m2SD

945.000

7

50
15

13

12

11337

Khung bê tông, mái lợp ngói, Fibro, tôn

đ/m2SD

709.000

7

45
17

14

14

11339

Khung bê tông + thép mái lợp ngói, Fibro, tôn

đ/m2SD

890.000

7

48
18

12

12
III - GA RA (nhà để xe Ôtô và xe đạp,gắn máy)
11341

Ga ra Ô tô xây gạch dày 220mm,mái ngói,Fibro,tôn

đ/m2SD

667.000

9
17

15

10

20

11343

Ga ra Ô tô xây gạch dày 220mm,mái mái bằng

đ/m2SD

931.000

10
18

10
30

11345

Ga ra xe đạp xây gạch dày 220mm, mái ngói, Fibro,tôn...

đ/m2SD

598.000

9
15

16

10

19

11347

Ga ra xe đạp không xây tường ,mái :ngói, tôn, Fibro,..

đ/m2SD

153.000
26
7

2

4

11349

Cầu rữa xe Ô tô xây gạch nữa chìm nữa nổi

đ/m3

584.000

20
80

IV - SÂN BÃI-ĐƯỜNG NỘI BỘ

11351

Sân bãi bằng đá dăm đầm chặt

đ/m2

118.000

307011353

Sân bãi bằng bê tông xỉ hay gạch vỡ

đ/m2

90.000

307011355

Sân bằng bê tông công nghiệp

đ/m2

348.000

208011357

Sân gạch

đ/m2

76.000

208011359

Sân bằng đá dăm rải nhựa

đ/m2

203.000

208011361

Sân đất cấp phối đầm chặt

đ/m2

49.000

406011363

Đường bê tông xi măng

đ/m2

341.000

208011365

Đường đá dăm rải nhựa

đ/m2

264.000

208011367

Đường cấp phối đầm chặt

đ/m2

56.000

4060


V - GIẾNG NƯỚC

11369

Giếng nước đúc bi bê tông dày 100mm đến 150mm có đường kính từ 1m đến 1,5m; sâu  1 mét (đơn giá chung kể cả phần mặt bao).

đ/m sâu

327.00080

2011371

Giếng nước đúc bi bê tông dày 100mm đến 150mm có đường kính từ >1,5m đến 2,0m; sâu  1 mét (đơn giá chung kể cả phần mặt bao).

đ/m sâu

521.00080

2011373

Giếng nước đúc bi bê tông dày 100mm đến 150mm có đường kính từ >2mét, sâu  1 mét (đơn giá chung kể cả phần mặt bao).

đ/m sâu

688.00080

2011375

Giếng đất đào không xây,có đường kính từ 1m đến 1,5m; sâu  1 mét

đ/m sâu

76.00011377

Giếng đất đào không xây,có đường kính từ >1,5m đến 2,0m; sâu  1 mét

đ/m sâu

146.00011379

Giếng đất đào không xây,có đường kính từ >2mét, sâu  1 mét

đ/m sâu

188.00011381

Giếng khoan UNICEF

đ/m sâu

181.000
80
20


VI - BỆ MÁY,MÓNG MÁY,GIÁ ĐỂ THIẾT BỊ

11383

Bệ máy,móng máy,giá để thiết bị bằng bê tông cốt thép Mác 200

đ/m3

917.00011385

Bệ máy,móng máy,giá để thiết bị bằng bê tông cốt thép Mác 250

đ/m3

1.015.000


VII - HỆ THỐNG NƯỚC,ĐIỆN SINH HOẠT1/ Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt :11387

Bồi thường di chuyển ống thép dẫn nước sinh hoạt gia đình  49

đ/10md

264.00011389

Bồi thường di chuyển ống thép dẫn nước sinh hoạt gia đình < 49

đ/10md

236.00011391

Bồi thường hao hụt và di chuyển ống nhựa dẫn nước sinh hoạt  49

đ/10md

139.00011393

Bồi thường hao hụt và di chuyển ống nhựa dẫn nước sinh hoạt g.đình< 49

đ/10md

111.00011395

Di chuyển đường ống dẫn nước của Công ty cấp nước quản lý.1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương