UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


- Các loại nhà Y tế nhóm D (cấp 4 cũ)tải về 4.5 Mb.
trang20/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

1- Các loại nhà Y tế nhóm D (cấp 4 cũ):


a/ Loại có tường nhà xây dày 10 cm :


11069

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,tôn,;nền láng xi măng

đ/m2SD

806.000

10
15

10

10

15

11071

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái ngói; tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

878.000

10
15

10

10

15

11073

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái ngói; tôn; nền lát: gạch ceramic, Granit

đ/m2SD

965.000

10
15

10

10

15
b/ Loại có tường nhà xây dày >10 22 cm :11075

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái : ngói,tôn,;nền láng xi măng

đ/m2SD

864.000

8

16

20

16
12

11077

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái ngói;tôn; nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

936.000

8

16

20

16
12

11079

Nhà ở 1 tầng,tường gạch(táp lô) ;mái ngói; tôn; nền lát gạch Ceramic, Granit

đ/m2SD

1.037.000

8

16

20

16
12

2- Các loại nhà Y tế nhóm C (cấp 3 cũ):


a/ Nhà 1 tầng :
a.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11081

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.367.000

10
18

17
13

11083

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.447.000

10
18

17
13

11085

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.528.000

10
18

17
13
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11087

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.420.000

10
18

17
13

11089

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.501.000

10
18

17
13

11091

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.568.000

10
18

17
13

b/ Nhà 2 tầng :
b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11093

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.461.000

10

15

20

19
15

11095

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.554.000

10

15

20

19
15

11097

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.621.000

10

15

20

19
15
b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11099

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.514.000

10

15

20

19
15

11101

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,mái tôn;nền lát gạc Ceramic

đ/m2SD

1.595.000

10

15

20

19
15

11103

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.675.000

10

15

20

19
15
c/ Nhà 3 tầng :
c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11105

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.380.000

10

15

22

17
15

11107

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.461.000

10

15

22

17
15

11109

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.528.000

10

15

22

17
15
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :11111

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.420.000

10

15

22

17
15

11113

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.501.000

10

15

22

17
15

11115

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.581.000

10

15

22

17
15

d/ Nhà 4 tầng trở lên :
d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11117

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.380.000

8

16

22

16
15

11119

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.461.000

8

16

22

16
15

11121

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,tôn; nền gạch Granit

đ/m2SD

1.541.000

8

16

22

16
15
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11123

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.420.000

8

16

22

16
15

11125

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.501.000

8

16

22

16
15


tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương